Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İnsani Kalkınmanın ve Binyıl Hedeflerinin Geliştirilmesi Hedef 1: Konu Başlıkları ve Sorular Hedef 2: Paydaşların Belirlenmesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İnsani Kalkınmanın ve Binyıl Hedeflerinin Geliştirilmesi Hedef 1: Konu Başlıkları ve Sorular Hedef 2: Paydaşların Belirlenmesi."— Sunum transkripti:

1 İnsani Kalkınmanın ve Binyıl Hedeflerinin Geliştirilmesi Hedef 1: Konu Başlıkları ve Sorular Hedef 2: Paydaşların Belirlenmesi

2 Herkes için su, şehir sağlığı ve hijyen Kalkınma ile birlik Haklar, riskler ve sorumluluklar (mali kaynak bulma dahil) Sanitasyona öncelik (atık yönetimi) Kamuoyunun algısı/eğitimi/bilgilendirilmesi Suyun dönüşümü ve yeniden kullanılması Geçmişten ders almak, başarı üzerine yeni şeyler oluşturmak LDC içeriğine vurgu Sürmekte olan girişimlerle bağlantı: 2008 Sanitasyon Yılı CSD 2008/2009

3 Bütün paydaşlar için su, şehir sağlığı ve hijyen Ana gruplar (kadınlar, gençler, çiftçiler, birlikler, yerli halk, STK’lar, iş ve endüstri dünyası, yerel yetkililer, akademisyenler) Araştırma enstitüleri –Yerel hükümetler Kalkınma STK’ları Kooperatifler Potansiyel konu başlığı konsorsiyumları: –UNICEF/WHO/UN-Water/DESA –Sürdürülebilir Sanitasyon Derneği –Kadın Koalisyonu –Tatlı su Eylem Ağı

4 Enerji için su – Su için enerji Kalkınma ile bağlantı (Genelde enerji ve su hizmetlerinden aynı kitleler yoksun kalmaktadır) WEHAB bağı Enerji fiyatlandırması, finansman ve teşviklerinin rolü Su kullanımı ve tüketimi arasındaki farkın ortaya konması ile arz kalitesi ve miktarı İklim-değişim etkisi ve bu etkilerin azaltılması Nakliye (ulaştırmanın optimize edilmesi, navlun) Çok amaçlı su kullanımları için ekonomik itici güç Su kalitesinde termal enerjinin etkisi Yenilenebilir enerjinin rolü (bütünleşme, merkezden uzaklaşma, suyun taşınması/arıtılması/ısıtılması) Deniz suyu arıtma Sürdürülebilirlik kriterleri ve performans göstergeleri

5 Enerji için su – Su İçin Enerji Paydaşlar Ana gruplar Kamu kurumları + özel sektör Meslek kurumları (ICOLD, IAIA, etc) Yenilenebilir enerji ittifakları Koruma + kalkınma amaçlı STK’lar Finansman kurumları + OECD Toplu kooperatifler Olası konu başlığı konsorsiyumu: –IHA –WEC –IEA –FAO –WWF/TNC

6 Açlığın ve yoksulluğun ortadan kaldırılması için su ve gıda Gıda üretimi ve nüfus artışı (beslenme şekillerinin rolü) Ürün ekme, sulama ve ürün toplama LDC içeriğine vurgu İklim değişikliğinin erişilebilirlik/fiyat üzerindeki etkileri İyi incelenen seçenekler ve bunların kötü uygulamaları Stratejik planlama ve paydaşların katılımı Su ve gıda döngülerinin optimizasyonu Drenaj ve sulama finansmanı Yatırım ve yoksulluğun ortadan kaldırılması arasındaki ilişki

7 Açlığın ve yoksulluğun ortadan kaldırılması için su ve gıda - Paydaşlar Temel gruplar Kalkınma ve kooperatif bankaları Araştırma organizasyonları Su yönetim firmaları Kalkınma STK’ları Çiftçilik kooperatifleri Olası konu başlığı konsorsiyumu: –FAO –ICID –IWMI - “CA” –Çiftçi birlikleri ve dernekleri –IUCN

8 Suyun çoklu kullanımları Karar alma süreçlerini desteklemek için sürdürülebilirlik kriterleri Sosyal ve kültürel özellikler dahil yönetim ve optimizasyon Paydaşlar dahil stratejik nehir havzası planlama ve yönetimi Çok amaçlı rezervuarlar İklime uyum ve talep yönetimi Sektörler arası meseleler (yasalar, pazarlar, enerji, tarım, ulaşım vs.) Kalite ve miktar meselelerinin yönetimi

9 Suyun çoklu kullanımları Ana gruplar Kamu hizmeti veren kurumlar + özel sektör Su kullanıcıları, balıkçılar, turizmciler, vb. Araştırma kurumları Havzalarla ilgili kurumlar Meslek kurumları (IAIA, ICOLD, IHA,) STK’lar (WWF, TNC, Oxfam,) Kaynak planlayıcılar Olası konu başlığı konsorsiyumu: –UN-Water –IWRA –IWA –ICID

10 İnsani Kalkınmanın ve Binyıl Kalkınma Hedeflerinin Geliştirilmesi Hedef 3: Etkileşimli katılım için fikirler

11 Hazırlık safhası İletişim ağı, medya, temel etkinlik ve süreçler yoluyla iletişim kurmak ve davet etmek Her konu başlığı için paydaş listesi değerlendirmek (dengeli) Web sitesine bilgi göndermek, ancak internet üzerinden diyalog sınırlıdır – ilgili iletişim ağlarını/üyelikleri kullanmak, basılı ve dağıtılan medya hizmetlerini kullanmak (örn. Yerel radyo) Kısa ve öz brifing belgeleri kullanmak, önceki tavsiyeleri incelemek Süren girişim ve etkinliklerle bağlantı kurmak İlgili etkinliklerin takvimini hazırlamak Konsorsiyumlara yorum ve önerilerin iletilmesini sağlamak Süreç ve katılımın şeffaf olmasını sağlamak

12 Forum Oturumları Zorluklara odaklanmak, önceki girişimlerle bağlantı kurmak Anlamlı diyalog için zaman ayırmak (en az 2 saatlik oturumlar) Kolaylaştırma gereklidir Tartışma/panel/oylama formatlarının değerlendirilmesi Resmi sunumları azaltmak / bunlardan kaçınmak Oturum kılavuzunu/ipuçlarını/eğitimi göz önünde bulundurmak Teslim edilecekleri belirlemek Forum sonuçlarıyla bağlantıyı netleştirmek

13 Tamamlayıcı aktiviteler Faaliyetlerin listesini oluşturmak Yan etkinlikler, eğitim kursları (süreç?) Geçici toplantılar için yer Oturum sonuçlarını postalamak için açık ve basit bir mekanizma

14 Forum sonrası süreci Çok paydaşlı bir gözlemci grubu atamak (katılımcıların görüşleri için) Tema, konu başlığı ve oturum özetlerini yayınlamak Koordinatörleri ve katkıda bulunanları öğrenilen dersler konusunda teftiş etmek

15 Tema grubu D. Altinbilek (Moderatör) B. Schultz (Eş-Moderatör) S. Bensaid Hao Zhao D. Renault P. Victoria M. Diren K. Njobl M. Sen E. Cakir L. Witmer (Yazı Tahtası görevlisi) R. Taylor (Notlar/Raporlama)


"İnsani Kalkınmanın ve Binyıl Hedeflerinin Geliştirilmesi Hedef 1: Konu Başlıkları ve Sorular Hedef 2: Paydaşların Belirlenmesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları