Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MÜHENDİSLİK STANDARTLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MÜHENDİSLİK STANDARTLARI"— Sunum transkripti:

1 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI

2 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI
AHMET COŞAN MAKİNE MÜHENDİSİ COŞAN TİCARET VE DANIŞMANLIK

3 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI

4 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI

5 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI
DERS İÇERİĞİ STANDARTLAR ULUSLAR ARASI STANDARDİZASYON TÜRKİYE’DE STANDARDİZASYON AKREDİTASYON KALİTE KALİTE VE VERİMLİLİK KALİTE SİSTEMLERİ KALİTE SİSTEMLERİ KALİTE MALİYETLERİ AB MEVZUATLARI AYRICA VİZE, ÖDEV SUNUMU, VB.

6 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI
DEĞERLENDİRME : VİZE…………………..:%25 ÖDEV………… :%25 FİNAL SINAV… …:%50

7 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI
STANDART NEDİR ?

8 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI
WIKIPEDI : Teknik standart, belirli bir norm ya da gerekliliği belirtmek amacıyla kullanılan terim. Genellikle bir mühendislik dalına ilişkin teknik ölçüt, yöntem, işlem ve uygulamaları içermektedir. Buna karşın, kullanım alanı zaman içinde genişlemiş kural, ürün ya da şirket standartlarına de facto standart adı verilmektedir.

9 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI
BSI : Basit anlamda standart, birşeyler yapmak için üzerinde anlaşılmış ve tekrarlanabilir yoldur. Standart, teknik spesifikasyonlar içeren ya da kesin kriterler ile tasarlanmış tutarlı kurallar, kılavuzluk bilgileri veya tanımlamalar içeren basılı bir dokümandır.

10 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI
Standartlar kullandığımız birçok eşyanın ya da hizmetin etkinliğini ve güvenilirliğini artırmak ve hayatı kolaylaştırmak için hazırlanırlar.  Genel uygulamaları değil, üzerinde anlaşılmış en iyi uygulamaları tariflerler.

11 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI
 Standartlar, konusunda uzman kişilerin bir araya gelmesiyle oluşturulur; Üreticiler, satıcılar, alıcılar, kullanıcılar ve bu üründe kullanılacak her bir ürünün özelliklerini, prosesi ya da hizmeti kapsayan yasal gerekliliklerle ilgilenenler.

12 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI
Milletlerarası Standardizasyon Teşkilâtı (ISO) tarafından yapılan tariflere göre;  STANDARD: İmalatta, anlayışta, ölçme ve deneyde bir örnekliktir. STANDARDİZASYON: Belirli bir faaliyetle ilgili olarak ekonomik fayda sağlamak üzere bütün ilgili tarafların yardım ve işbirliği ile belirli kurallar koyma ve bu kuralları uygulama işlemidir.

13 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI
Standardizasyon işlemi ile öncelikli olarak can ve mal güvenliği hedeflenirken aynı zamanda kalitenin alt sınırı tespit edilmek suretiyle belirlenen düzeyin altında mal ve hizmet üretimine müsaade edilmemektedir.

14 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI
STANDARDİZASYONUN SAĞLADIĞI FAYDALAR

15 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI
ÜRETİCİYE FAYDALARI TÜKETİCİYE FAYDALARI EKONOMİYE FAYDALARI

16 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI
ÜRETİCİYE FAYDALARI Üretimin belirli plân ve programlara göre yapılmasına yardımcı olur.  Uygun kalite ve seri imalâta imkân sağlar.  Kayıp ve artıkları asgariye indirir.  Verimliliği ve hasılayı artırır.  Depolamayı ve taşımayı kolaylaştırır, stokların azalmasını sağlar.  Maliyeti düşürür.

17 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI
TÜKETİCİYE FAYDALARI Can ve mal güvenliğini sağlar.  Karşılaştırma ve seçim kolaylığı sağlar.  Fiyat ve kalite yönünden aldanmaları önler.  Ucuzluğa yol açar.  Ruh sağlığını korur. Stresi önler.  Tüketicinin bilinçlenmesinde etkili rol oynar.

18 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI
EKONOMİYE FAYDALARI 1-)Kaliteyi teşvik eder, kalite seviyesi düşük üretimle meydana gelecek emek, zaman ve hammadde israfını ortadan kaldırır.  2-)Sanayii belirli hedeflere yöneltir. Üretimde kalitenin gelişmesine yardımcı olur.  3-)Ekonomide arz ve talebin dengelenmesinde yardımcı olur.  4-)Yanlış anlamaları ve anlaşmazlıkları ortadan kaldırır.  5-)İhracatta ve ithalatta üstünlük sağlar.  6-)Yan sanayi dallarının kurulması ve gelişmesine yardımcı olur.  7-)Rekabeti geliştirir.  8-)Kötü malı piyasadan siler.

19 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI
TARİHÇE

20 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI
Standardizasyon ile ilgili ilk kayıtlar M.Ö yılına kadar uzanmaktadır. Babil kralı Hammurabi 'nin (MÖ 1728-MÖ 1686) çeşitli meselelerde verdiği kararlar, Babil'in koruyucu tanrısı Marduk adına yapılan Esagila Tapınağı'na dikilen bir taş üzerine Akatça dilinde yazılmıştı.

21 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI
Ünlü Hammurabi Kanunları’nın maddesinde şöyle bir hüküm vardır: “Eğer bir inşaat ustası bir ev yapar ve bu yapılan ev yeterince sağlam olmayıp çöker ve içinde oturanın ölümüne neden olursa, o inşaat ustasının kafası uçurulur.”

22 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI
Ortaçağ döneminde Avrupa’da yaygın olarak faaliyet gösteren esnaf loncaları yapılan işlerde kalitenin sağlanmasına yönelik çeşitli uygulama ve cezai yaptırımlar devreye sokmuş, çırakların usta mertebesine erişene kadar oldukça ciddi bir eğitim sürecinden geçmesini şart koşmuşlardır. Aldıkları eğitimler süresince çırakların yaptıkları işlerin denetlenmesi de pazara kaliteli malların sürülmesini güvence altına almanın bir yolu olarak görülmüştür.

23 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI
Bu kapsamda muayene hem pazara sürülen malların hem de çırakların işlerinin denetlenmesi amacıyla kullanılmıştır. Ayrıca usta ünvanı alan kişiler de ilgili esnaf loncalarınca sürekli denetime tabi tutulmuşlardır.

24 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI
XIII. yüzyılın ortalarından itibaren Türk toplumunun sosyal, ekonomik ve kültürel hayatında çok önemli roller oynamış olan Ahi Birlikleri ve esnaf loncaları, esnaf ve sanatkarlar arasında meslek ahlakının korunması, hileli ve çürük işlerin önlenmesi için etkin bir sistem kurmuşlardır.

25 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI
Osmanlı dönemindeki bu sistemde zanaatkârlıkta usta çırak ilişkilerinin gelişmesiyle birlikte, imalat yerlerinde ustalar bir yandan yapılan işin kalitesini bizzat kontrol ederken diğer yandan da çıraklar için eğiticilik görevlerini yapıyorlardı.

26 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI
İşin kaliteli yapılması ve çırakların yetiştirilmesi ustaların zanaatkârlık ve ahlakî sorumluluğu olarak kabul edilmekte ve toplum tarafından önem atfedilen bir vazife olarak görülmekteydi. Ürünün üretilmesinden ve hammaddesinden sorumlu olan ustalar kendi tasarımlarını yapıp tasarımlarını bizzat müşterilerine sunuyorlardı.

27 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI
Örneğin, bir terzi ustasının dükkânına gelen müşteri, modeli ve kumaşı bizzat beğeniyor, varsa müşterinin özel istekleri alınıyordu. Bu sayede müşterinin istediği özellikte elbise dikiliyordu. Üretici ve tüketici yüz yüze olduğu için kalite konusu adım adım takip edilerek üretim yapılıyordu.

28 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI
Günümüzdeki standart anlayışının dünyadaki ilk örneği 1502 yılında Osmanlı Sultanı II. Bayezid Han’ın yayınladığı “Kanunname-i İhtisab-ı Bursa” (Bursa Belediye Kanunu) dır.

29 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI
Bu kanunda her alanda alınan, satılan ve işlenen çeşitli kumaşların, giyeceklerin, yiyeceklerin ebatlama, ambalajlama, kalite gibi esasları ile narh ve ceza hükümlerine yer verilmiştir.

30 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI
Örneğin; ekmek söz konusu edilirken sadece fiyat ve ağırlığı üzerinde durulmayarak , ne kadar buğdaydan ne miktar un elde edileceği, fırınların bulundurmak zorunda olduğu stok miktarı, ekmeğin çiğ ve eksik ağırlıkta çıkması halinde fırıncılara uygulanacak cezalar da bu kanunnamede belirtilmiştir.

31 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI
Giyecek maddeleri ve dayanıklı tüketim maddeleri hakkında da ayrı bölümler açılmış hatta ayakkabı gibi bazı malların dayanıklılık süresi; kumaş, hasır gibi mallarda en ve boy ölçüleri belirtilmiş yani tam bir standardizasyona gidilmiştir.

32 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI

33 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI
JOHANNES GUTENBERG ve MATBAA

34 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI
 Johannes Gutenberg, ortağı Fust ile birlikte Almanya'nın Mainz şehrinde metal harflerle basım tekniğini bulmuş ve matbaa uygulamıştır. Gutenberg'in üretimi, özellikle de 1455'de bastığı İncil, yüksek kalitesi, her zaman tekrarlanabilirlik özelliği ve ucuz fiyatıyla kısa sürede başarılı olmuş, yeni buluş Avrupa'dan başlayarak tüm dünyada yaygınlaşmıştır.

35 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI
Diğer bir örnek ise Venedik’te donanmanın silah ve mühimmat ihtiyacının giderilmesi amacı ile silah fabrikasının kurulmasıdır. Ordunun ihtiyacı olan ok ve yayları üreten bu fabrikada her çeşit yaya uyumlu standart ok imal etmek ve bunları stoklarda bulundurmak zorunluydu.

36 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI
17. yüzyılda İngiltere’de Kral I. Charles tarafından kraliyet silahlı kuvvetlerinin kullanacağı tüm silah ve malzemelerin standardizasyonunu sağlamak amacıyla kurulan komisyon, standart alanındaki ilk örneklerden bir diğeridir.

37 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI
17. VE 18.YÜZYILLAR BULUŞ VE İCATLAR… BUHAR MAKİNALARI… SANAYİ DEVRİMİ…

38 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI
DIN……… (ALMANYA) ANSI……….1918 (ABD) SIS…………1922 (İSVEÇ) AFNOR……1926 (FRANSA) BSI…………1932 (İNGİLTERE)

39 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI
Özellikle II. Dünya Savaşı sırasında azımsanamayacak miktarda cephane kullanılmıştır. İhtiyacı karşılamak için fabrikalarda yüksek miktarlarda mermi ve bomba üretilmesi gerekmiştir. Ancak bu mermi ve bombaların önemli bir kısmının üretim sırasında fabrikalarda patlamasıyla ciddi kazalar yaşanmıştır. Bu şekilde yaşanan can ve mal kayıpları ile olası riskleri önlemek ve kontrol altına alabilmek için ilk kez İngiliz Savunma Bakanlığı üretim süreçlerini fabrikalarda denetleyecek denetçiler görevlendirmiştir.

40 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI
1947 YILINDA İSVİÇRE’NİN CENOVA ŞEHRİNDE ULUSLAR ARASI STANDARTLAR ORGANİZASYONU (ISO) ÜLKENİN KATILIMI İLE KURULDU.

41 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI
Standardizasyon alanındaki bir diğer önemli gelişme ise 1960’larda NASA’nın kendi tedarikçileri için kalite sistem gerekliliklerini belirlemesi olmuştur. Daha sonra 1968’de NATO, üye ülkelerdeki askeri ekipman temininde AQAP (Müttefik Kalite Güvence Yayını -Allied Quality Assurance Publication) gerekliliklerini kabul etmiştir. AQAP üye ülkeler için bir kalite güvence sistemi ortaya koymuş ve MIL-Q-9858’in yerini almıştır. Bunlar ISO 9000 Kalite Yönetimi ve Kalite Güvencesi Standartlarının da temelini oluşturmuştur.

42 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI
1960… TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜNÜN (TSE) KURULMASI

43 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI
ISO - International Organization for Standardization  IEC - International Electrotechnical Commission  CEN - European Committee for Standardization   CENELEC - European Committee for Electrotechnical Standardization  ITU - International Telecommunication Union Telecommunication Standardization Sector  ETSI - European Telecommunications Standards Institute   OIML - International Organization of Legal Metrology   BIPM - Le Bureau International des Poids et Mesures   WELMEC - Organization of European National Legal Metrology Services   WMO - World Meteorological Organization   EUROMET - European Collaboration on Measurement Standards   EOQ - European Organization for Quality  

44 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI
Standartların hazırlanmasında ülke şartları, can ve mal güvenliği, Gümrük Birliği, üretim ve ihracatı geliştirme, ithalatı denetleme, tüketici meseleleri, kalite ve çevre konularına öncelik ve önem verilerek yayımlanmış uluslararası (ISO, IEC vb.) ve bölgesel standartlar (EN) ile diğer gelişmiş ülkelerin milli standartları (ASTM, DIN, BSI, JIS,TS vb.) esas alınmaktadır.

45 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI
Standardların en önemli özelliği, değişen şartlara ve gelişen teknolojiye ayak uydurabilme kabiliyetine haiz olmalarıdır.

46 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI
 Bu itibarla, gerek uygulama neticesinde ortaya çıkan aksaklıklar gerekse kaynak dokümanlarda olabilecek değişiklikler ile teknolojik gelişmeler karşısında REVİZYON suretiyle standardlarda gerekli olan değişiklikler yapılarak güncelleştirilebilmektedir.

47 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI
2000’Lİ YILLAR…. HİZMET SEKTÖRÜ KAMU SEKTÖRÜ SAĞLIK SEKTÖRÜ EĞİTİM SEKTÖRÜ

48 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI
ISO ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ ISO İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ (OHSAS) ISO HACCP GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ ISO ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ ISO MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÖNETİM SİSTEMİ

49 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI
YİNE 2000’Lİ YILLAR UZAK DOĞU, ÖZELLİKLE ÇİN’İN EKONOMİK YÜKSELİŞİNİ TEMSİL EDEN YILLAR OLARAK GÖRÜLÜR. ÇİN ÜRÜNLERİ İLK BAŞLARDA DÜŞÜK KALİTELİ OLMALARINA KARŞILIK DÜNYA ENFLASYON ORANININ DÜŞMESİNE UZUN YILLAR KATKIDA BULUNMUŞLAR VE KALİTE-MALİYET-HIZ İLİŞKİLERİNİN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ VE TANIMLANMASINA YOL AÇMIŞLARDIR.

50 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI
1996 DAN İTİBAREN TS STANDARTLARI YERİNE AB’YE MEVZUAT UYUM ÇALIŞMALARI ÇERÇEVESİNDE AB STANDARTLARI OLAN EN STANDARTLARINA GEÇİŞ BAŞLAMIŞTIR. TS… yerine TS EN...

51 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI
AB TEKNİK MEVZUATI AB REGÜLASYONLARI AB DİREKTİFLERİ

52 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI
STANDART ÇEŞİTLERİ

53 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI
Standart Çeşitleri 1.1 Yapı Karakterlerine Göre Standartlar 1.2 Uygulama Şekillerine Göre Standartlar 1.3 Uygulama Alanlarına Göre Standartlar

54 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI
 YAPI KARAKTERLERİNE GÖRE STANDARTLAR 1-) Madde Standartları 2-) Mamul Standartları 3-) Mahsul Standartları 4-) Usul (metot) Standartları 5-) Hizmet Standartları

55 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI
Madde Standartları Bu standart ürünün üretilmesinde kullanılan fakat henüz üretim sürecine girmemiş hammaddelere ilişkin standartları ifade eder. Mamul Standartları Üretilmiş ürüne ait standartlardır. Ürünün standart olması, ilgili spesifikasyonları karşılaması ile ölçülür. Mahsul Standartları Genellikle tarım ürünleri için kullanılan standartlardır... Usul (metot) Standartları Bir mal veya hizmetin üretilme veya ortaya konma biçimi, herhangi bir işlemin veya denetimin yapılış koşullarını belirleyen standartlardır. Hizmet Standartları Hizmetin sunulma biçimi, yeri zamanı ve karşılıklı iletişim ve etkileşimi de dikkate alır tarzda, hizmet kalitesinin müşteri tatmini sağlayacak şekilde belirlenmesi ile ilgili olarak düzenlenen standartlardır.

56 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI
1.2 Uygulama Şekillerine Göre Standartlar 1.2.1 İsteğe Bağlı Standartlar 1.2.2 Zorunlu Standartlar

57 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI
UYGULAMA ŞEKİLLERİNE GÖRE STANDARTLAR İsteğe Bağlı Standartlar Standardizasyon konusunda görevli kuruluşlar tarafından hazırlanıp yürürlüğe konulan, ancak uygulanmasına ilişkin hiçbir yasal zorunluluk olmayan standartlardır. Ulusal Standartlar Enstitüleri tarafından düzenlenirler. Zorunlu Standartlar İlgili kuruluşlar tarafından hazırlandıktan sonra, resmi yetkililerce zorunlu olarak uygulamaya konulan standartlardır.

58 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI
UYGULAMA ALANLARINA GÖRE STANDARTLAR İşletme işyerinin belirli ihtiyaçlarını karşılamak için düzenledikleri özel standartlardır. Endüstriyel Aynı malı üreten sanayi kuruluşlarının mamülleri için hazırladıkları standarlardır Milli Milli standart kuruluşlarının milli sınırlar içinde uygulanmak üzere yapılan sıtandartlardır. Bölgesel Uluslarası(ISO, IEC vb.)

59 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI
BELGELENDİRME

60 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI
Ürünlerle, proseslerle, sistemlerle veya kişilerle ilgili üçüncü taraf doğruluk beyanı. Laboratuvar hizmetinin, muayenenin, ürün, sistem veya personelin belirli bir standard veya teknik düzenlemeye uygun olduğunun yazılı olarak üçüncü taraf (bağımsız) bir kurum veya kuruluş tarafından belirlenmesi faaliyetidir.

61 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI
Belgelendirmenin amacı; Daha önceden belirlenen şartlara uyulduğunun,  Belirlenen politika ve hedefleri sürekli bir şekilde gerçekleştirebilme kapasitesinin bulunduğunun,  Etkin olarak uygulandığının, doğrulanmasıdır.

62 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI
BELGELENDİRME İki ana başlık altınada toplanabilir. Ürün belgelendirme Sistem belgelendirme

63 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI

64 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI

65 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI

66 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI

67 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI

68 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI

69 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI

70 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI

71 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI

72 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI

73 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI

74 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI

75 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI

76 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI

77 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI

78 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI

79 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI

80 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI

81 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI

82 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI

83 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI

84 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI

85 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI

86 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI

87 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI

88 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI

89 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI

90 MÜHENDİSLİK STANDARTLARI

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112


"MÜHENDİSLİK STANDARTLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları