Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GIDA MÜHENDİSLİĞİ NEDİR? GIDA MÜHENDİSLİĞİ, gıdaların üretiminden tüketimine (tarladan sofraya) kadar ki bütün süreçlerde mesleki bilgi ve deneyimleri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GIDA MÜHENDİSLİĞİ NEDİR? GIDA MÜHENDİSLİĞİ, gıdaların üretiminden tüketimine (tarladan sofraya) kadar ki bütün süreçlerde mesleki bilgi ve deneyimleri."— Sunum transkripti:

1 GIDA MÜHENDİSLİĞİ NEDİR? GIDA MÜHENDİSLİĞİ, gıdaların üretiminden tüketimine (tarladan sofraya) kadar ki bütün süreçlerde mesleki bilgi ve deneyimleri kullanıp en az maliyet ve kayıpla çözümler sağlayarak ürünlerin kaliteli, sağlığa uygun şekilde üretilmesi ve tüketilmesi için sorumluluk alan bir mühendislik dalıdır. Gıda Mühendisliği; Gıda Bilimi ve Gıda Teknolojisi olmak üzere başlıca iki anabilim dalından oluşur. GIDA MÜHENDİSLİĞİ NEDİR? GIDA MÜHENDİSLİĞİ, gıdaların üretiminden tüketimine (tarladan sofraya) kadar ki bütün süreçlerde mesleki bilgi ve deneyimleri kullanıp en az maliyet ve kayıpla çözümler sağlayarak ürünlerin kaliteli, sağlığa uygun şekilde üretilmesi ve tüketilmesi için sorumluluk alan bir mühendislik dalıdır. Gıda Mühendisliği; Gıda Bilimi ve Gıda Teknolojisi olmak üzere başlıca iki anabilim dalından oluşur. GIDA MÜHENDİSLİĞİNİN TEMEL GÖREVLERİ Beslenme değeri yüksek ve sağlık açısından güvenli gıda üretilmesini sağlamak, Gıda işlemede biyokimyasal, teknolojik ve ekonomik değerlendirmeleri yaparak yeni işleme teknikleri ve yöntemleri geliştirmek, Gıda hammaddelerini değerlendirmek, bunların nitelik ve nicelik yönünden korunmasını sağlamak, Gıda kaynak savurganlığını önlemek, Atıklardan yeni gıdalar üretmek, Hammaddeden çok yönlü yararlanma olanakları geliştirerek gıda çeşitliliğini arttırmaktır. GIDA MÜHENDİSLİĞİNİN TEMEL GÖREVLERİ Beslenme değeri yüksek ve sağlık açısından güvenli gıda üretilmesini sağlamak, Gıda işlemede biyokimyasal, teknolojik ve ekonomik değerlendirmeleri yaparak yeni işleme teknikleri ve yöntemleri geliştirmek, Gıda hammaddelerini değerlendirmek, bunların nitelik ve nicelik yönünden korunmasını sağlamak, Gıda kaynak savurganlığını önlemek, Atıklardan yeni gıdalar üretmek, Hammaddeden çok yönlü yararlanma olanakları geliştirerek gıda çeşitliliğini arttırmaktır. GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Temel olarak gıda üretimi yapan firma ya da kurumlarda; Hammadde alımı, Planlama, Üretim, Araştırma geliştirme (AR-GE), Projelendirme, Depolama ve sevkiyat, Kalite kontrol, Standardizasyon, Yönetim, satış, pazarlama gibi birimlerde çalışabilir. Ayrıca, kamusal alanda başta Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olmak üzere, Sağlık Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Türk Standartları Enstitüsü ve Yerel Yönetimlerde Yasal mevzuatın düzenlenmesi, uygulanması, gıda denetim ve kontrol hizmetleri ile gıda politikaları oluşturma alanlarında çalışabilir. GIDA MÜHENDİSLERİ HANGİ ALANLARDA ÇALIŞABİLİR? OKÜ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜNÜN HEDEFLERİ Öğrencilerin gıda mühendisliğinin ilkeleri ve uygulamaları hakkında geniş kapsamlı bilgi birikimine sahip olmalarını sağlamak, Öğrencilerin 21. yüzyıldaki teknolojik gelişmelere ayak uydurabilecek ve yeni bilgileri üretebilecek düzeyde temel mühendislik bilgilerini ve gıda mühendisliğine uygun mesleki ve kişisel nitelikler kazanmalarını sağlamak, Öğrencilere gıda proseslerinin; sağlık, gıda güvenliği, çevresel ve sosyal etmenlere olası etkilerini dikkate alarak gıda analizlerini öğretmek ve yeni ürün tasarımı için gerekli olan bilgi ve beceriyi kazanmalarına yardımcı olmak, Öğrencilerin sürekli mesleki gelişimin değerini bilmelerini, yaşam boyu öğrenme isteğine ve becerisine sahip olmalarını sağlamak. OKÜ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜNÜN HEDEFLERİ Öğrencilerin gıda mühendisliğinin ilkeleri ve uygulamaları hakkında geniş kapsamlı bilgi birikimine sahip olmalarını sağlamak, Öğrencilerin 21. yüzyıldaki teknolojik gelişmelere ayak uydurabilecek ve yeni bilgileri üretebilecek düzeyde temel mühendislik bilgilerini ve gıda mühendisliğine uygun mesleki ve kişisel nitelikler kazanmalarını sağlamak, Öğrencilere gıda proseslerinin; sağlık, gıda güvenliği, çevresel ve sosyal etmenlere olası etkilerini dikkate alarak gıda analizlerini öğretmek ve yeni ürün tasarımı için gerekli olan bilgi ve beceriyi kazanmalarına yardımcı olmak, Öğrencilerin sürekli mesleki gelişimin değerini bilmelerini, yaşam boyu öğrenme isteğine ve becerisine sahip olmalarını sağlamak. İ letişim: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Karacaoğlan Yerleşkesi 80000 OSMANİYE Telefon:0328 8271000 Faks:0328 8271030 OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİNİN GELECEKTEKİ ÖNEMİ Doğal gıda kaynaklarının azalması insanları yeni arayışlara sevk etmiş ve gıda maddeleri stratejik öneme sahip özel ürünler haline gelmiştir. Güvenli ve sağlıklı gıda üretimi ile tüketimi, sürekli olarak gündemde bulunan önemli konular olup, insanoğlu yaşadığı sürece gıdaya (yiyecek ve içeceklere) olan ihtiyacının zaruri boyutta olması ve insanların sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenme taleplerinin artmasının doğal birer yansıması olarak Gıda Mühendisliğine geleceğin mesleği olarak bakılmaktadır. AB uyum yasaları ile gıda güvenliği ve gıda denetimi ön plana çıkmıştır. Hızla gelişen ve yenilenen gıda işleme teknikleri ile biyoteknoloji bilimi gıda mühendisliğine yeni özel alanlar sunmaktadır. Bu durum gıda mühendisliğinin önemini arttırmaktadır. GIDA MÜHENDİSLİĞİNİN GELECEKTEKİ ÖNEMİ Doğal gıda kaynaklarının azalması insanları yeni arayışlara sevk etmiş ve gıda maddeleri stratejik öneme sahip özel ürünler haline gelmiştir. Güvenli ve sağlıklı gıda üretimi ile tüketimi, sürekli olarak gündemde bulunan önemli konular olup, insanoğlu yaşadığı sürece gıdaya (yiyecek ve içeceklere) olan ihtiyacının zaruri boyutta olması ve insanların sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenme taleplerinin artmasının doğal birer yansıması olarak Gıda Mühendisliğine geleceğin mesleği olarak bakılmaktadır. AB uyum yasaları ile gıda güvenliği ve gıda denetimi ön plana çıkmıştır. Hızla gelişen ve yenilenen gıda işleme teknikleri ile biyoteknoloji bilimi gıda mühendisliğine yeni özel alanlar sunmaktadır. Bu durum gıda mühendisliğinin önemini arttırmaktadır.


"GIDA MÜHENDİSLİĞİ NEDİR? GIDA MÜHENDİSLİĞİ, gıdaların üretiminden tüketimine (tarladan sofraya) kadar ki bütün süreçlerde mesleki bilgi ve deneyimleri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları