Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON"— Sunum transkripti:

1 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON
AHMET COŞAN COŞAN TİCARET VE DANIŞMANLIK

2 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON
KAVRAMLAR TARİHÇE

3 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON
Çok kaliteli bir TV. Kaliteli bir elbise, renkleri kesinlikle solmaz. Kaliteli ayakkabı, uzun süre giyebilirsiniz. X mağazasından aldım, çok kaliteli. Yıllarca bozulmadan çalışır, bir şey olmaz. Bu markanın ürünleri çok kaliteli, her zaman güvenebilirsiniz.

4 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON
NEDİR BU KALİTE DENEN ŞEY ?

5 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON
Latince nasıl oluştuğu anlamına gelen "Qualis" kelimesinden türemiş ve "Qualitas" kelimesiyle ifade edilmiştir

6 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON
Kalite, bir ürünün ya da hizmetin değeridir, Kalite, önceden belirlenmiş bulunan özelliklere uygunluktur, Kalite, ihtiyaçlara uygunluktur, Kalite, kullanıma uygunluktur, Kalite, eksiklerden kaçınmaktır, Kalite, müşteri beklentilerini karşılamak veya onların ilerisine geçmektir, Kalite, müşterinin beklentilerini ve isteklerini sürekli karşılayacak ürün veya hizmet üretmektir,

7 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON
Bir şeyin iyi veya kötü olma özelliği, vasıf, nitelik. Standartlara uygunluk, Müşterilerin isteklerine uygunluk, Bir mal veya hizmetin belirlenen ve olabilecek ihtiyaçları karşılama kabiliyetine dayanan özelliklerinin toplamı, Bir ürün veya hizmetin mükemmellik düzeyi, Amaca ve kullanıma uygunluk, Bir ürünün gerekliliklere ve koşullara uygunluk derecesi,

8 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON
Amerikan Kalite Kontrol Derneği (ASQC) Bir mal veya hizmetin belirli bir gereksinimi karşılayabilme yeteneklerini ortaya koyan karakteristiklerin tümüdür.

9 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON
Avrupa Kalite Kontrol Derneği ( EOQC) Belirli malın veya hizmetin tüketicinin isteklerine uygunluk derecesidir.

10 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON
Japon Sanayi Standartları Komitesi (JIS) Kalite; ürün veya hizmeti ekonomik bir yoldan üreten ve tüketici isteklerine cevap veren bir üretim sistemidir.

11 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON
Dr.J.M.JURAN Kullanıma uygunluktur. P.B.CROSBY Şartlara uygunluktur.

12 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON
Kalite anlayışı, tüketicinin karakteristikleri, sosyal konumu ve ekonomik durumuna bağlı olarak değişebilen, farklı gereksinim ve  beklentileri doğrultusunda şekillenebilen , subjektif bir kavramdır.

13 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON
Kalite=Algılanan Performans/Beklentiler

14 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON
KONTROL, LATİNCE CONTRA KELİMESİNDEN GELİR.İNGİLİZCE KARŞILIĞI CONTROL KELİMESİDİR.  

15 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON
NE ZAMAN BAŞLAMIŞTIR ?

16 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON
4500 YIL ÖNCE ????

17 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON
Mısır’daki piramit mezarlar üzerindeki duvar resimleri ve rölyeflerinde, konstrüksiyon projeleri sırasında çeşitli denetim işlemlerinin yapıldığı görülmektedir. İnşaatlarda kullanılan taşların yüzeyinin düz olup olmadığı çeşitli şablonlar ve taş blokların yüzeyleri boyunca gerilen ipler kullanılarak denetlenmiştir.

18 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON
Kalite ile ilgili ilk kayıtlar M.Ö yılına kadar uzanmaktadır. Babil kralı Hammurabi 'nin (MÖ 1728-MÖ 1686) çeşitli meselelerde verdiği kararlar, Babil'in koruyucu tanrısı Marduk adına yapılan Esagila Tapınağı'na dikilen bir taş üzerine Akatça dilinde yazılmıştı.

19 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON
Ünlü Hammurabi Kanunları’nın 229. maddesinde şöyle bir hüküm vardır: “Eğer bir inşaat ustası bir ev yapar ve bu yapılan ev yeterince sağlam olmayıp çöker ve içinde oturanın ölümüne neden olursa, o inşaat ustasının kafası uçurulur.”

20 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON
Ortaçağ döneminde Avrupa’da yaygın olarak faaliyet gösteren esnaf loncaları yapılan işlerde kalitenin sağlanmasına yönelik çeşitli uygulama ve cezai yaptırımlar devreye sokmuş, çırakların usta mertebesine erişene kadar oldukça ciddi bir eğitim sürecinden geçmesini şart koşmuşlardır. Aldıkları eğitimler süresince çırakların yaptıkları işlerin denetlenmesi de pazara kaliteli malların sürülmesini güvence altına almanın bir yolu olarak görülmüştür.

21 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON
Bu kapsamda muayene hem pazara sürülen malların hem de çırakların işlerinin denetlenmesi amacıyla kullanılmıştır. Ayrıca usta ünvanı alan kişiler de ilgili esnaf loncalarınca sürekli denetime tabi tutulmuşlardır.

22 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON
XIII. yüzyılın ortalarından itibaren Türk toplumunun sosyal, ekonomik ve kültürel hayatında çok önemli roller oynamış olan Ahi Birlikleri ve esnaf loncaları, esnaf ve sanatkarlar arasında meslek ahlakının korunması, hileli ve çürük işlerin önlenmesi için etkin bir sistem kurmuşlardır.

23 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON
Osmanlı dönemindeki bu sistemde zanaatkârlıkta usta çırak ilişkilerinin gelişmesiyle birlikte, imalat yerlerinde ustalar bir yandan yapılan işin kalitesini bizzat kontrol ederken diğer yandan da çıraklar için eğiticilik görevlerini yapıyorlardı.

24 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON
İşin kaliteli yapılması ve çırakların yetiştirilmesi ustaların zanaatkârlık ve ahlakî sorumluluğu olarak kabul edilmekte ve toplum tarafından önem atfedilen bir vazife olarak görülmekteydi. Ürünün üretilmesinden ve hammaddesinden sorumlu olan ustalar kendi tasarımlarını yapıp tasarımlarını bizzat müşterilerine sunuyorlardı.

25 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON
Örneğin, bir terzi ustasının dükkânına gelen müşteri, modeli ve kumaşı bizzat beğeniyor, varsa müşterinin özel istekleri alınıyordu. Bu sayede müşterinin istediği özellikte elbise dikiliyordu. Üretici ve tüketici yüz yüze olduğu için kalite konusu adım adım takip edilerek üretim yapılıyordu.

26 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON
Günümüzdeki standart anlayışının dünyadaki ilk örneği 1502 yılında Osmanlı Sultanı II. Bayezid Han’ın yayınladığı “Kanunname-i İhtisab-ı Bursa” (Bursa Belediye Kanunu) dır.

27 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON
Bu kanunda her alanda alınan, satılan ve işlenen çeşitli kumaşların, giyeceklerin, yiyeceklerin ebatlama, ambalajlama, kalite gibi esasları ile narh ve ceza hükümlerine yer verilmiştir.

28 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON
Örneğin; ekmek söz konusu edilirken sadece fiyat ve ağırlığı üzerinde durulmayarak , ne kadar buğdaydan ne miktar un elde edileceği, fırınların bulundurmak zorunda olduğu stok miktarı, ekmeğin çiğ ve eksik ağırlıkta çıkması halinde fırıncılara uygulanacak cezalar da bu kanunnamede belirtilmiştir.

29 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON
Giyecek maddeleri ve dayanıklı tüketim maddeleri hakkında da ayrı bölümler açılmış hatta ayakkabı gibi bazı malların dayanıklılık süresi; kumaş, hasır gibi mallarda en ve boy ölçüleri belirtilmiş yani tam bir standardizasyona gidilmiştir.

30 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON

31 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON
JOHANNES GUTENBERG ve MATBAA

32 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON
 Johannes Gutenberg, ortağı Fust ile birlikte Almanya'nın Mainz şehrinde metal harflerle basım tekniğini bulmuş ve matbaa uygulamıştır. Gutenberg'in üretimi, özellikle de 1455'de bastığı İncil, yüksek kalitesi ve ucuz fiyatıyla kısa sürede başarılı olmuş, yeni buluş Avrupa'dan başlayarak tüm dünyada yaygınlaşmıştır.

33 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON
Diğer bir örnek ise Venedik’te donanmanın silah ve mühimmat ihtiyacının giderilmesi amacı ile silah fabrikasının kurulmasıdır. Ordunun ihtiyacı olan ok ve yayları üreten bu fabrikada her çeşit yaya uyumlu standart ok imal etmek ve bunları stoklarda bulundurmak zorunluydu.

34 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON
17. yüzyılda İngiltere’de Kral I. Charles tarafından kraliyet silahlı kuvvetlerinin kullanacağı tüm silah ve malzemelerin standardizasyonunu sağlamak amacıyla kurulan komisyon, standart alanındaki ilk örneklerden bir diğeridir.

35 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON
17. VE 18.YÜZYILLAR BULUŞ VE İCATLAR… BUHAR MAKİNALARI… SANAYİ DEVRİMİ…

36 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON
Orta ve yeni çağdaki üretici ve tüketicinin yüz yüze olduğu üretim sistemi endüstri Devrimi’yle birlikte ortaya çıkan kitlesel üretim ve üretimde teknolojik gelişmelerin artmasıyla birlikte değişmeye başlamış, bunun sonucunda üretici ile tüketici arasındaki mesafe açılmış ve üreticinin tüketiciyle iletişimi yavaş yavaş kaybolmaya başlamıştır. Başka bir deyişle, üretici ve tüketici arasındaki ilişkinin yönü değişmiş, taraflar etkileşime girmeden ürün ve hizmetler üretilmeye başlanmıştır.

37 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON
Üretimin fazla olmadığı ve az sayıdaki işçiler tarafından atelyelerde gerçekleştiği dönemlerde işçiler üretimlerinin kalitesini muayene etmekle de sorumlu tutulmuşlar, bir anlamda ürettikleri ürünün kalitesini kendileri denetlemişlerdir.

38 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON
Endüstri Devrimi ile birlikte muayene, gerçekleştirilen bir işin veya üretilen bir ürünün ihtiyaçları karşılayıp karşılamadığına karar vermek amacıyla yararlanılan önemli bir kalite aracı olarak ön plana çıkmıştır. Başka bir deyişle, muayene, iyi olarak kabul edilen ürünlerle kötü ürünlerin birbirinden ayrılmasını sağlamış ve müşteriye hatalı ürünlerin sunulmasını engellemiştir.

39 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON
Çok sistematik ve planlı şekilde gerçekleştirilen bir işlem olmamasına rağmen, bu yöntem, üretim hacminin çok yüksek olmadığı dönemlerde oldukça kabul gören bir uygulama ve etkili bir kalite sağlama yolu olarak benimsenmiştir.

40 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON
1908 — ABD'li Henry Ford T modeli adındaki ilk seri üretim otomobili yaptı. İlk üretim bandı fikrinin de babası olan Ford 1913 de günde 1000 araba üretebiliyordu

41 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON
Fordizm, Henry Ford’un öncülüğünü yaptığı, üretim bandının uygulamaya konmasını içeren üretim sistemi.

42 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON
Geçen yüzyıl boyunca en baskın olarak kullanılan üretim yöntemidir. 1900'lü yılların başında uygulamaya konan yöntem, vasıfsız işçilerin bir üretim bandı oluşturduğu, kitle üretimi ve kitle tüketimi üzerine kurulu bir sistemdir.

43 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON
Her bir işçi üretim bandında çok küçük ve vasıfsız bir işle görevlendirilmiş olup, bütünün (yani üretilen ürünün) ne olduğu konusunda bilgisizdirler.

44 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON
Frederick Winslow Taylor Taylor, endüstriyel verimliliği arttırmayı hedefleyen bir makine mühendisiydi. Bilimsel Yönetimin kurucusu ve Endüstri Mühendisliğinin öncü kişilerinden biri olarak bilinmektedir. 

45 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON
Taylorculuk veya Bilimsel Yönetim ilkeleri ABD’li iktisatçı ve mühendis Taylor  tarafından  1880'lerde geliştirilmiş olan ve 1911 yılında yayımladığı "Bilimsel Yönetimin İlkeleri” “(The Principles of Scientific Management)” adlı eseri ile ortaya konmuş olan bir üretim yöntemidir.

46 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON
Taylor’a göre işçiler yaptıkları işi değerlendirebilecek, kontrol edebilecek kapasiteye sahip değillerdi. Bu nedenle de bitmiş ürünleri incelemek üzere kontrol elemanları vardı. Kalite, bitmiş ürünün kontrolü üzerine çalışıyordu.

47 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON
Muayene faaliyetleri bitmiş ürüne uygulandığı için önleyici bir yönü bulunmuyordu. Uygun olmayan ürünler hurdaya ayrılıyor, yeniden işleniyor ya da asgari şartları sağlayarak müşteriye satılıyordu.

48 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON
Muayene faaliyetleri, fabrika yöneticisi ya da üretim yöneticisine bağlı kontrol bölümü tarafından yürütülüyordu.

49 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON
Üretim sektörünün giderek büyümesi ve seri üretime geçilmesi sonucu, muayene kalitenin sağlanmasında çok da işe yaramayan ve tek başına yetersiz kalan bir yöntem haline gelmiş ve daha etkili yöntemlere ihtiyaç duyulmaya başlanmıştır. Bu sorunlarla birlikte muayene yapacak kişilerin sayısında ve niteliklerinde de iyileştirme yapılması ve muayene işlemlerinin kapsamının geliştirilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır.

50 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON
Birinci Dünya Savaşı, seri üretimin daha yığınsal yapılmasını sağlarken endüstriyel denetimin gerekliliğini de gündeme taşımıştır. Bu ihtiyaç sonucu İngiltere’de 1919 yılında Teknik Muayene Kurumu kurulmuş olup bu kurul günümüz kalite güvence ( kalite sistem) kurumlarının ilki olarak kabul edilir.

51 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON
1920’lerde Dr. Walter Shewhart kalite yönetiminde kullanılan istatistiksel metotlar geliştirmiştir. Bell laboratuvarları fizikçisi olan Walter Shewart, telefon setlerinin seri üretimi için İstatistiksel Kalite Kontrol sistemini (İKK) (Statistical Quality Control – SQC ) tasarladı.

52 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON
İKK sisteminde amaç, ürünü kontrol etmekten ziyade, ürünü üreten sistemi, yani süreci kontrol etmektir. Eğer tüm süreç değişkenleri kontrol altına alınabilirse ürünün özellikleri de kontrol altına alınabilecektir.

53 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON
Shewhart, 1931’de ‘Economic Control of Quality of Manufactured Product’ isimli kitabını yazdı. Bu kitapta kalite yönetimine daha belirli ve sınırlı bir tanım getirmiş ve üretimi geliştirecek, kaliteyi yükseltecek istatistiksel metotlar geliştirmiştir.

54 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON
DIN……… (ALMANYA) ANSI……….1918 (ABD) SIS…………1922 (İSVEÇ) AFNOR……1926 (FRANSA) BSI…………1932 (İNGİLTERE)

55 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON
Özellikle II. Dünya Savaşı sırasında azımsanamayacak miktarda cephane kullanılmıştır. İhtiyacı karşılamak için fabrikalarda yüksek miktarlarda mermi ve bomba üretilmesi gerekmiştir. Ancak bu mermi ve bombaların önemli bir kısmının üretim sırasında fabrikalarda patlamasıyla ciddi kazalar yaşanmıştır. Bu şekilde yaşanan can ve mal kayıpları ile olası riskleri önlemek ve kontrol altına alabilmek için ilk kez İngiliz Savunma Bakanlığı üretim süreçlerini fabrikalarda denetleyecek denetçiler görevlendirmiştir.

56 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON
1947 YILINDA İSVİÇRE’NİN CENOVA ŞEHRİNDE ULUSLAR ARASI STANDARTLAR ORGANİZASYONU (ISO) ÜLKENİN KATILIMI İLE KURULDU.

57 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON
İKİNCİ DÜNYA SAVAŞININ GALİBİ ABD, SAVAŞ SONRASI OLUŞAN VE ARTAN İÇ TALEBİ , SINIRLI ÜRETİM OLANAKLARIYLA SÜREKLİ OLARAK ÇALIŞARAK GİDERMEYE ÇALIŞMIŞTIR.

58 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON
BU DÖNEMDE, KİTLESEL SERİ ÜRETİMİN MUCİDİ OLAN ABD SANAYİSİ, KENDİ İCAT ETTİĞİ SİSTEMİN VERİMSİZLİĞİNDEN ŞİKAYET EDER HALE GELMİŞTİR.

59 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON
FORDİST VE TAYLORİST ÜRETİM FELSEFESİNİN ETKİSİYLE KALİTE KONTROLÜN BİTMİŞ ÜRÜNE YÖNELİK OLARAK UYGULANMAYA DEVAM ETMESİ İŞ GÜCÜ KAYBINA VE YÜKSEK MALİYETLERE SEBEP OLMUŞTUR.

60 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON
BU DURUM ŞU OLGUNUN GELİŞMESİ SONUCUNU DOĞURMUŞTUR : KALİTE = PAHALI ÜRÜN

61 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON
Japonya'da  II.  Dünya  Savaşından,  özellikle 1950'lerden  sonra, dünya pazarlarında Japon mallarının kalitesiz olduğu  yolundaki imajı  silmek,   bunun için  de kaliteyi   iyileştirmek çabaları  başlatılmıştır ve istatistiki  kalite  kontrol   çalışmaları   yaygınlaştırılmıştır. 

62 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON
1960 ve 70 li yıllarda Japonya ekonomisi, ürettiği ürün kalitesinde gösterdiği inanılmaz ilerleme ve maliyetlerde elde ettiği düşüşler ile dünya ekonomisinde hızla öne çıkarak üstünlüğünü herkese kabul ettirmiştir.

63 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON
Bu pırıltılı başarının arkasındaki itici güç nedir peki ?

64 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON
EDWARDS DEMING JOSEPH M. JURAN

65 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON
1950 li yıllarda, 2. dünya savaşı sonrasında Japonya’ ya davet edilen iki ABD’li bilim adamı.

66 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON
II. Dünya Savaşı sırası sonrasında büyük bir yenilgiye uğrayan ve fabrikaları yerle bir olan Japonya’daki üreticiler ve mühendisler, Amerika ve Avrupa pazarında lider konumda bulunan ABD ile rekabet edebilmek ve ürünlerindeki “düşük kaliteli”(Japon malı-tapon malı) algısını değiştirebilmek amacıyla, Deming ve Juran’ı ülkelerine davet etmişler; bu iki öncünün kalite yaklaşımlarını uygulayarak hızlı bir yapılanma ve üretim sürecine girmişlerdir.

67 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON
Bu çabalar, Japonya’nın üretim sektöründe ABD üstünlüğüne son vermesi ile sonuçlanmış ve dikkatlerin bu başarının sırrı olan kalite yönetimi anlayışına çevrilmesine neden olmuştur.

68 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON
DEMING 14 İLKE PUKÖ DÖNGÜSÜ JURAN JURAN ÜÇLÜSÜ( JURAN TRIOLOGY) PARETO (80/20 İLKESİ)

69 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON
Günümüzün modern kalite kontrol yöntemlerinin ve kalite maliyetleri kavramının gelişimindeki en önemli isimlerden birisi de Armand Vallin Feigenbaum olmuştur. Kalite kontrol uzmanı olan Feigenbaum, 1961 yılında yayınlanan Toplam Kalite Kontrolü (Total Quality Control) isimli kitabıyla kalite kontrolünü çok daha ileri bir seviyeye taşımıştır. Feigenbaum toplam kalite kontrolünü “en üst düzeyde müşteri memnuniyeti sağlayabilecek en ekonomik ürün ve hizmetlerin üretilmesini sağlamak üzere, kuruluştaki farklı gruplar tarafından gerçekleştirilen kalite geliştirme, bakım ve iyileştirme çabalarının entegrasyonu ve koordine edilmesine yönelik etkili bir sistem olarak” tarif etmektedir.

70 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON
Üretimi tamamlanmış bir savaş ekipmanının muayene yöntemiyle kalitesinin kontrol edilmesi, özellikle savaş sırasında çok önemli kayıplara neden olmaktaydı. Dolayısıyla daha üretim öncesinde belirli kalite güvence standartlarının belirlenmesi ve üretimin bu standartlara uygunluğunun garanti altına alınması gerekmekteydi.1968 yılında yayınlanan MIL-Q bu kalite güvencesini sağlayan ilk örneklerden biriydi.

71 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON
Kalite güvencesi alanındaki bir diğer önemli gelişme ise 1960’larda NASA’nın kendi tedarikçileri için kalite sistem gerekliliklerini belirlemesi olmuştur. Daha sonra 1968’de NATO, üye ülkelerdeki askeri ekipman temininde AQAP (Müttefik Kalite Güvence Yayını -Allied Quality Assurance Publication) gerekliliklerini kabul etmiştir. AQAP üye ülkeler için bir kalite güvence sistemi ortaya koymuş ve MIL-Q-9858’in yerini almıştır. Bunlar ISO 9000 Kalite Yönetimi ve Kalite Güvencesi Standartlarının da temelini oluşturmuştur.

72 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON
1979 yılında İngiltere’de BS 5750 standartlar serisi ile ABD’de Kalite Sistemleri İçin Genel Kılavuzlar (Generic Guidelines for Quality Systems/ANSI/ASQC Z-1.15) yayınlanmıştır. BS 5750 standartları farklı alanlarda pek çok kuruluş tarafından kabul gören bir kalite güvence sisteminin oluşturulmasını sağlamıştır. Gittikçe yayılan, farklı standartların ve kılavuzların yayınlanmasıyla daha da gelişen kalite güvencesi, temelde aynı amaca hizmet etmekle birlikte ülkeler arasında farklı şekillerde uygulanır olmuştur. Bu standart farklılıkları uluslararası ticaret ve ilişkilerin bir kısmında çeşitli sorunların oluşmasına neden olarak görülmüştür. Dolayısıyla, bu sorunları gidermek amacıyla 1979 yılında ISO Teknik Komitesi (TC) 176 kurulmuştur. ISO/TC 176’ın oluşturduğu ilk standart ise, kalite yönetim terminolojisine yöneliktir.

73 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON
PHILIP CROSBY SIFIR HATA İLKESİ KAORU ISHIKAWA KALİTE ÇEMBERLERİ 1960 LAR VE 1970 LER…..

74 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON
1960… TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜNÜN (TSE) KURULMASI

75 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON
TOYOTA VE JUST IN TIME (JIT) SİSTEMİ 1973 PETROL VE EKONOMİK KRİZ SONRASI ARAYIŞLAR SONUCU ORTAYA ÇIKAN BİR SİSTEM

76 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON
1980 LERİN SONU… TOPLAM KALİTE YÖNETİM – TKY (TOTAL QUALITY MANAGEMENT-TQM) SİSTEMLERİNİN ORTAYA ÇIKIŞI

77 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON
ISO 9000 KALİTE GÜVENCE STANDARDLARI SERİSİ, ISO TARAFINDAN 1987 YILINDA YAYINLANDI. BU SERİ, 1979 YILINDA YAYINLANAN BS 5750 STANDARDINI TEMEL ALARAK GELİŞTİRİLMİŞTİR.

78 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON
2013 SONU İTİBARI İLE 191 ÜLKEDE SERTİFİKA SAYISINA ULAŞILMIŞTIR.

79 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON
ALTI SIGMA PRENSİBİ 1987 YILINDA MOTOROLA ŞİRKETİ TARAFINDAN GELİŞTİRİLEREK YAYINLANDI.

80 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON
ASLINDA BU HİKAYE 1980 YILINDA MOTOROLA GRUBUNUN, QUASAR İSİMLİ TV ŞİRKETİNİ VERİMSİZLİK SEBEBİYLE JAPON MATSUSHİTA FİRMASINA SATMASIYLA BAŞLAR. JAPON FİRMASI 2 YIL İÇERİSİNDE HATA ORANINI %150 LERDEN %3 E DÜŞÜRMEYİ BAŞARINCA MOTOROLA BUNUN SEBEPLERİNİ İNCELEMEYE KARAR VERİR.

81 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON
1988’de Altı Sigma felsefesini kullanarak, Motorola, “Malcolm Baldridge Ulusal Kalite Ödülü”nü alan ilk şirket oldu.

82 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON
Firma adı 6-Sigma başlangıç yılı Motorola 1986 Allied Signal (Honeywell ile ’da birleşti) 1994 GE 1995 Honeywell 1998 Ford 2000

83 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON
GENICHI TAGUCHI TAGUCHI METOTLARI SHIGEO SHINGO POKA-YOKE YÖNTEMİ

84 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON
FMEA (DESIGN & PROCESS) 8D veya G8D (GLOBAL 8 DISCIPLINE) DOE (DESIGN OF EXPERIMENTS ) QFD (QUALITY FUNCTIONAL DEPLOYMENT) KAIZEN (KAI ve ZEN ) BALANS SKOR KART 5S YALIN ÜRETİM/YÖNETİM EFQM

85 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON
KAIZEN TANIMI

86 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON
5S PRENSİPLERİ

87 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON
5 S Seiri: Gereksiz, kullanılmayan malzeme / eşya / alet vb. şeylerin ayıklanması Seiton: Malzemeler için en güvenli ve en etkin yerlerin belirlenip düzenlenmesi Seiso: 5S alanının temizlenmesi Seiketsu: İlk 3 adımda elde edilen koşulların standartlaştırılması Shitsuke: Eğitim ve disiplin. 5S alanında tanımlanan standartların alışkanlık haline getirilmesi, çalışanların 5S düşünce tarzını her yerde kullanmaları

88 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON
MUAYENE ……………………… KALİTE KONTROL……………… KALİTE GÜVENCE…………… TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ… …..

89 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON

90 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON
2000’Lİ YILLAR…. HİZMET SEKTÖRÜ KAMU SEKTÖRÜ SAĞLIK SEKTÖRÜ EĞİTİM SEKTÖRÜ

91 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON
ISO ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ ISO İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ (OHSAS) ISO HACCP GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ ISO ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ ISO MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÖNETİM SİSTEMİ

92 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON
YİNE 2000’Lİ YILLAR UZAK DOĞU, ÖZELLİKLE ÇİN’İN EKONOMİK YÜKSELİŞİNİ TEMSİL EDEN YILLAR OLARAK GÖRÜLÜR. ÇİN ÜRÜNLERİ İLK BAŞLARDA DÜŞÜK KALİTELİ OLMALARINA KARŞILIK DÜNYA ENFLASYON ORANININ DÜŞMESİNE UZUN YILLAR KATKIDA BULUNMUŞLAR VE KALİTE-MALİYET-HIZ İLİŞKİLERİNİN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ VE TANIMLANMASINA YOL AÇMIŞLARDIR.

93 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON
1996 DAN İTİBAREN TS STANDARTLARI YERİNE AB’YE MEVZUAT UYUM ÇALIŞMALARI ÇERÇEVESİNDE AB STANDARTLARI OLAN EN STANDARTLARINA GEÇİŞ BAŞLAMIŞTIR. TS… yerine TS EN...

94 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON
AB TEKNİK MEVZUATI AB REGÜLASYONLARI AB DİREKTİFLERİ

95 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON
DİREKTİF İLE REGÜLASYON ARASINDAKİ FARK NEDİR ? According to Europa, the official European Union website, a "directive is a legislative act that sets out a goal that all EU countries must achieve. However, it is up to the individual countries to decide how.” In terms of regulation, Europa says that “a regulation is a binding legislative act. It must be applied in its entirety across the EU.”

96 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON
CE……..MAKİNA,OYUNCAK,BASINÇLI KAPLAR ROHS…ELEKTRİK VE ELEKTRONİK (8 Haziran 2011 tarih ve 2011/65/EU)   REACH…KİMYA,TEKSTİL,KOZMETİK ( 1907/2006 Avrupa Birliğinde 1 Haziran 2007  )

97 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON
CE DİREKTİFİ Makinalar Asansörler Alçak Gerilim ile çalışan elektrikli cihazlar Oyuncaklar Kişisel Koruyucu Ekipmanlar Otomatik olamayan tartı aletleri Tıbbi Cihazlar Vücud içerisine giren aktif tıbbi cihazlar Basit Basınçlı Kaplar Gaz Yakan Cihaz ve Aletler Sıcak Su Kazanları Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Cihazlar Gezi Tekneleri Radyo Telekominikasyon Ekipmanları Sivil Amaçlı Patlayıcılar Yapı Malzemeleri

98 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON
ROHS DİREKTIFI Büyük ev aletleri Küçük ev aletleri IT ve telekominikasyon ekipmanları Tüketici ekipmanları Aydınlatma cihazları Elektrikli ve elektronik  araçlar Oyuncaklar, eğlence ve spor ekipmanları Tıbbi cihazlar  Endüstriyel izleme ve kontrol aletleri de dahil endüstriyel izleme ve kontrol aletleri Otomatik dağıtıcılar Yukarıdaki kategorilerin kapsamına girmeyen diğer  Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlar 

99 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON

100 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON
2000 ‘Lİ YILLARDA ÇEVRE VE KAMU SAĞLIĞI KAVRAMLARININ GİTTİKÇE ÖNEM KAZANMASI SONUCU ÜRÜNLERDE VERİMLİLİK VE TASARRUF KAVRAMLARI KULLANILAMAYA BAŞLAMIŞ VE BUNU TAKİBEN BAZI SINIFLANDIRMA SİSTEMLERİ GELİŞMİŞTİR.

101 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON
A SINIFI ENERJİ TÜKETİMİ A++ SINIFI ENERJİ TÜKETİMİ

102 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON

103 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON
KALİTE ÖDÜLLERİ MALCOLM BALRIDGE EFQM KALDER

104 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON
Ders kodu : MAK 4233 Temel kavramlar Tarihsel gelişim (Deming, Juran, Taguchi, vb) Kalite kontrol ve kalite güvence Kalite kontrol uygulamaları ( proses kontrol, final kontrol,vb) Kalite kontrol yöntemleri ( istatistik ve analiz ) Kalite güvence sistemleri ( kalite çemberi, süreç yönetimi, toplam kalite,vb) Quiz Kalite maliyetleri Standardizasyon Kalite kontrol standartları ( ürün standartları) Kalite güvence standartları ( ISO9000 ; ISO 16949,vb ) Belgelendirme Kalibrasyon Akreditasyon

105 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON

106 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON

107 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON

108 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON

109 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON

110 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON

111 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON

112 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON

113 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON

114 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON

115 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON
KALİTE GÜVENCE KALİTE KONTROL TANIM SİSTEM KALİTESİ PARÇA VE ÜRÜN KALİTESİ ODAKLANMA SÜREÇLER HATALAR HEDEF SÜREKLİ İYİLEŞME HATA TESPİTİ NASIL KYS SÜREKLİLİĞİ PROBLEM ÇÖZME NE ÖNLEYİCİ MUHAFAZA EDİCİ SORUMLULUK HERKES ÖZEL EKİP

116 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON

117 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON

118 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON

119 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON

120 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON

121 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON

122 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON

123 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON

124 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON

125 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON

126 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON

127 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON

128 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON

129 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON

130 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON

131 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON

132 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON

133 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON

134 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON

135 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON

136 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON

137 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON

138 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON

139 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON

140 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON

141 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON

142 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON

143 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON

144 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON

145 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON

146 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON

147 KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON


"KALİTE KONTROL VE STANDARDİZASYON" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları