Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ISO 9001 : 2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ISO 9001 : 2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ"— Sunum transkripti:

1 ISO 9001 : 2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
A.Bahadır GEZİCİOĞLU

2 Kalite ile ilgili kayıtlar M.Ö.2150 yılına
kadar uzanır. Hammurabi kanunlarının 229. Maddesinde şu hüküm yer alır: “eğer, bir inşaat ustası bir adama ev yapar ve yapılan ev yeterince sağlam olmayıp, ev sahibinin üstüne çökerek, ölümüne sebep olursa, o inşaat ustasının başı uçurulur.”

3 ISO 9001 in bu güne gelişi ; Eski Mısır “ Ölüler Kitabı ”
Eski Çin “ İzlenebilirlik sistemi ” Ortaçağ Avrupa’sı “ Müteahhit işaretleri ” Tüccar Locaları “ İmalatçı tanımları ” Altın ve gümüşe ayar damgalarının vurulması “ 1140 ” Büyük Britanya tedarikçi değerlendirme sistemi “ ” Bursa Belediye Kanunu “ II. Beyazıt ” Gıda kalitesi ile ilgili kurallar “ ” I.Dünya Savaşı sırasındaki taşeronlaşma Kalite Kontrolcülük “ İstatistiki Proses Kontrolü ” ISO nun kuruluşu “1947” İlk kalite standardı MIL - Q – 9858 “1963” Muayene ve deney MIL - I AQAP “ 1968 ”

4 devam , DEF.STAN. “ , , ” Endüstri standartları “ BS 4891 , BS 5179 ” İlk kalite sistem standardı BS “1979” ISO 9000 serisi “ 1987 ” EN “ 1988 ” 1.Revizyon ISO “ 1994 ” (Toplam 27 standart) Kullanıcı anketi “ 1997 ” ( 1120 kullanıcıyı kapsayan) 2.Revizyon “ 15 Aralık 2000 ” ISO Kal. Yön. Sistemleri - Temel kavramlar , terimler ve tarifler ISO 9001: Kalite Yönetim Sistemi - Şartlar ISO Kal. Yön. Sistemleri - Performans iyileştirmeleri için kılavuz ISO Çevre ve Kalite Yönetim Sistemi Tetkik Kılavuzu

5 Kalite : Şart : Yapısal özelliklerin , şartları karşılama derecesi.
Belirlenmiş olan ihtiyaç ve beklentiler. ISO 9000: Kalite Yönetim Sistemleri - Sözlük

6 Yönetim Sistemi Politika ve hedefleri oluşturma ve bu hedefleri başarma sistemi. ISO 9000: Kalite Yönetim Sistemleri - Sözlük

7 Kalite Yönetim Sistemi (KYS)
Bir kuruluşu kalite bakımından idare ve kontrol için gerekli yönetim sistemi. ISO Kalite Yönetim Sistemleri - Sözlük

8 Kalite Yönetim Sisteminde
Doküman : Ne yapılacak , nerede yapılacak nasıl yapılacak , ne zaman yapılacak , niçin yapılacak , kim yapacak ? Kayıt : Ne yapıldı , nerede yapıldı , nasıl yapıldı , ne zaman yapıldı , kim yaptı ?

9 ISO 9001:2000 in Maddeleri

10 ISO 9001 : 2000 kuruluşların Müşteri beklentilerine ve mevzuatlara uygun ürünü sürekli sağlama yeteneğini göstermesine , Proses bazlı yaklaşımı ile , sistemin sürekli iyileştirilmesine , Müşterilerin bu günkü ve gelecekteki beklentilerinin analiz edilerek karşılanması yolu ile müşteri tatmininin arttırılmasına , Bütün paydaşlara fayda sağlanmasına , TKY yaklaşımı sonucu , bütün faaliyetlerin sistem kapsamına alınmasına destek verir.

11 ISO 9001 : 2000 KYS kurulmasının faydaları
Yatırımların geri dönüşlerinin artması , Maliyetlerin düşmesi , Müşteri memnuniyetinin artması , Verimliliğin artması , Yürürlükteki mevzuat şartlarına uyum , Pazar payının artması , Müşteri beklentilerinin daha iyi analiz edilmesi , Ürünlerin kalite seviyelerinin iyileştirilmesi , Kuruluş standartlarının oluşması , Kuruluşlarda kalite kültürünün oluşması ,

12 ISO 9001 : 2000 standardı 8 temel kalite yönetim prensibini esas alır
Müşteri odaklılık Liderlik Çalışanların katılımı Proses yaklaşımı Yönetimde sistem yaklaşımı Sürekli iyileştirme Verilere dayalı karar verme Tedarikçilerle karşılıklı faydaya dayalı ilişkiler

13 Proses Tabanlı Kalite Yönetim Sistemi
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN SÜREKLİ İYİLEŞTİRİLMESİ Yönetim Sorumluluğu Müşteri Müşteri Kaynak yönetimi Ölçme, analiz ve iyileştirme Memnuniyet Girdi Çıktı Şartlar Ürün gerçekleştirme Ürün Proses Tabanlı Kalite Yönetim Sistemi

14 Proseslerin etkileşimi
Müşteri İnsan Kaynakları Yetkinlik Belirleme Eğitim planlama Etkinlik değerlendirme Siparişin alınması Gözden geçirme Sipariş kabulü Satış Üretim Üretim planlama Üretimin gerçekleştirilmesi Sevkıyat Finanssal kaynaklar Ödeme ve alacak takibi Müşteri

15 PUKÖ (PDCA) Yaklaşımı ;
Planla Uygula Önlem al Kontrol Et

16 Müşteri beklentileri nelerdir ?
Ürünle İlgili Talepler Tip , tolerans , model , dayanıklılık , emniyet Ticari Talepler Fiyat , teslim yeri , teslim şekli ödeme koşulları Müşteri Talepleri Hukuki Talepler Garanti , sigorta , gecikme cezası Kal.Sis. Talepler Kalite sistem standartlarına uygunluk , doğrulama kayıtları Özel istekler

17 KYS Kurma ve Yaşatma Sürecinde 3 Adım
1- Kavramların anlaşılması , sistemin kurulması ve etkin olarak uygulanması. 2- Sistemin Belgelendirilmesi. 3- Belgelendirmeden sonra , izleme ; uygulama sürekliliğinin sağlanması ve sürekli iyileştirilmesi.

18 Kalite yönetim sistemi yaklaşımı
Kalite politikası ve hedeflerinin belirlenmesi , Kalite hedeflerine ulaşmak için kritik proseslerin belirlenmesi , Proseslerin performans göstergelerinin tespiti , Proseslerin mevcut etkinliğinin tespit edilmesi için , performans göstergelerinin ölçülmesi , Hataların önlenmesi yoluyla , değişkenliğin azaltılması , Risklerin azaltılması , proseslerin etkinliğinin iyileştirilmesi için fırsatların araştırılması , Tanımlanan iyileştirmeler için ; stratejilerin , proseslerin ve kaynakların planlanması , İyileştirme planlarının uygulamaya konulması , İyileştirme etkilerinin izlenmesi ve beklenen sonuçlarla mukayese edilerek değerlendirilmesi , Sonraki iyileştirme faaliyetleri için , iyileştirmelerin gözden geçirilmesi.

19 DOKÜMAN İNCELEME (K.E.K.)
BELGELENDİRME SÜRECİ MÜRACAAT BELGELENDİRME SÖZLEŞME DENETLEME DOKÜMAN İNCELEME (K.E.K.)

20 DENETLEMEDE DİKKATE ALINAN KRİTERLER
Varlık Uygulama Etkinlik

21 BELGELENDİRME KURULUŞLARI
Akreditasyon konseyine bağlı çalışırlar , Usullere uygunlukları temelinde denetlenirler , Kalite yönetim sistemi belgelendirme çalışmalarında EN no lu standarda uymak zorundadırlar.

22 TEŞEKKÜRLER


"ISO 9001 : 2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları