Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENL İ K BAKANLI Ğ I–AVRUPA B İ RL İĞİ KOORD İ NASYON DA İ RES İ BAŞKANLI Ğ I TÜRK İ YE’DE MESLEK İ VE TEKN İ K E Ğİ T İ M İ N KAL.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENL İ K BAKANLI Ğ I–AVRUPA B İ RL İĞİ KOORD İ NASYON DA İ RES İ BAŞKANLI Ğ I TÜRK İ YE’DE MESLEK İ VE TEKN İ K E Ğİ T İ M İ N KAL."— Sunum transkripti:

1 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENL İ K BAKANLI Ğ I–AVRUPA B İ RL İĞİ KOORD İ NASYON DA İ RES İ BAŞKANLI Ğ I TÜRK İ YE’DE MESLEK İ VE TEKN İ K E Ğİ T İ M İ N KAL İ TES İ N İ N ARTTIRILMASI OPERASYONU (IQVET) TRH2.2IQVETII/P-03-318 H İ BE PROJES İ Metal Kayna ğ ı Uygulamalarında İ nspektör E ğ itimciler ( The Inspector Instructors in Metal Welding Applications) ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENL İ K BAKANLI Ğ I–AVRUPA B İ RL İĞİ KOORD İ NASYON DA İ RES İ BAŞKANLI Ğ I TÜRK İ YE’DE MESLEK İ VE TEKN İ K E Ğİ T İ M İ N KAL İ TES İ N İ N ARTTIRILMASI OPERASYONU (IQVET) TRH2.2IQVETII/P-03-318 H İ BE PROJES İ Metal Kayna ğ ı Uygulamalarında İ nspektör E ğ itimciler ( The Inspector Instructors in Metal Welding Applications)

2 Sözleşme Makamı: İ nsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Program Otoritesi Operasyon Otoritesi: Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlı ğ ı Operasyon Faydalanıcısı: Milli E ğ itim Bakanlı ğ ı

3 Proje Süresi: 01.09.2014 - 31.08.2015 (12 Ay) Proje Bütcesi: € 196.400,00

4 Proje Başvuru ve Yararlanıcısı Kurumlar Proje Başvuru Sahibi Proje Orta ğ ı İ ştirakçi Kurum

5 Genel Amaçları: Avrupa Birli ğ ince akredite edilmiş nitelikli e ğ itimciler ve modern atölyelerimiz ile Mesleki ve Teknik e ğ itim kurumlarımızın kalitesi artırılacak, metal teknolojileri alanında yetkin ve kalifiye iş gücü e ğ itimi ile de ülkemizde gelişen iş piyasasının talepleri karşılanacaktır. Özel Amaçları: 24 teknik ö ğ retmen, usta e ğ iticimizin uluslar arası geçerlili ğ i olan metal kaynak muayene-kalite kontrol personeli (inspektör) diplomasına sahip olmaları, okullarımızın bu alana yönelik AB standartlarında modernize ederek, kapasitelerinin artırılmasıdır.

6 Proje Faaliyetleri Proje Açılış Toplantısının Yapılması Web Sitesinin Kurulması,Proje ilanı ve duyurusu Proje Ofisi Kurulması, Proje yararlanıcıların seçimi Proje Görünürlük Materyallerinin Hazırlanması, Projenin açılışı ve tanıtım semineri Yabancı Dil E ğ itimi Metal Teknolojisi Alanlarının Modernizasyonu Yurt İ çi Mesleki E ğ itim Yurt dışı Teknik Gezi ve İ nceleme Proje kazanımlarının yaygınlaştırılması De ğ erlendirme semineri, ödül ve diploma töreni Raporlama ve kapanış

7 Proje Faaliyetleri Kapsamında; Ankara ili çevresinde, 24 teknik ö ğ retmen/usta ö ğ reticiye 240 Saat – 4 Ay Dil E ğ itimi 110 Saat- 3 Hafta Mesleki E ğ itim 2 Hafta Yurt Dışı Teknik Gezi ve İ nceleme

8 Proje Faaliyetleri Kapsamında; 2 Adet Mesleki E ğ itim Kurumumuzun Metal Teknolojisi Atölyesi MODERN İ ZE Edilecektir.

9 Kalitesi ve kapasitesi arttırılmış e ğ itim ortamları ve uluslararası e ğ itim yeterlili ğ ine sahip e ğ itimcilerimiz ile; Projenin süreklili ğ i ve yaygınlaştırılması için - Seminerler verilecek, - Tanıtım faaliyetleri yapılacaktır

10 Yapılan Proje Faaliyetleri Proje Ekibinin kuruldu - Proje Koordinatörü - Proje Teknik Destek Elemanı - Proje Sekreteri - Proje Finans Uzmanı

11 Mistik Sisteminin Takibi yapıldı

12 Proje Web Sitesinin Kuruldu (http://kalitelikaynakinspektor.com/)http://kalitelikaynakinspektor.com/

13 Proje Görünürlük Metaryallerinin Hazırlandı

14 - Proje Yararlanıcılarının Seçimi ve toplantısı yapıldı

15 - Proje Açılış ve Tanıtım Seminerinin Gerçekleştirilmesi

16 Katılımınız İçin Teşekkür Ederiz


"ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENL İ K BAKANLI Ğ I–AVRUPA B İ RL İĞİ KOORD İ NASYON DA İ RES İ BAŞKANLI Ğ I TÜRK İ YE’DE MESLEK İ VE TEKN İ K E Ğİ T İ M İ N KAL." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları