Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

NAKDE DAYALI ÖDEME SİSTEMİ Maliye Bakanlığı – Hazine Müsteşarlığı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "NAKDE DAYALI ÖDEME SİSTEMİ Maliye Bakanlığı – Hazine Müsteşarlığı."— Sunum transkripti:

1 NAKDE DAYALI ÖDEME SİSTEMİ Maliye Bakanlığı – Hazine Müsteşarlığı

2 Mevcut Nakit Yönetimi Tek Hazine Hesabı Sistemi içindeki saymanlıklar Malmüdürlükleri Malmüdürlükleri Muhasebe Müdürlükleri Muhasebe Müdürlükleri Kapsam içindeki vergi daireleri ve gümrük saymanlıkları Kapsam içindeki vergi daireleri ve gümrük saymanlıkları Tek Hazine Hesabı dışındaki saymanlıklar Merkez saymanlıkları Merkez saymanlıkları Gelir Tahsilatı yapan büyük vergi daireleri ve gümrük saymanlıkları Gelir Tahsilatı yapan büyük vergi daireleri ve gümrük saymanlıkları

3 Tek Hazine Hesabı Sistemi Kapsam içindeki saymanlıklar, banka hesabının bakiyesine bakmaksızın ödemelerini yaparlar Muhabir banka, haftalık dönem sonunda Hazine Müsteşarlığı ile hesaplaşır. Haftalık dönem, Perşembe günü başlar ve Çarşamba günü akşamı sona erer

4 Yaşanan Sıkıntılar Tek Hazine Hesabı Sisteminde nakit planlaması yapılamıyor Tek Hazine Hesabı büyük maliyetler doğuruyor; 2006 yılında 128.438.051,57 YTL Komisyon ödenmiştir. Tek Hazine Hesabı büyük maliyetler doğuruyor; 2006 yılında 128.438.051,57 YTL Komisyon ödenmiştir. İşlemlerin tek bir banka üzerinden yürütülmesi o banka lehine kamusal bir imtiyaz yaratıyor.

5 Projenin Amaçları Devletin, nakit varlığını ihtiyaç duyulan yer ve zamana göre yönetmek, Nakit ihtiyacını bütçe sınıflandırmasına uygun şekilde takip etmek, Nakit varlığını, kesinleşmiş ihtiyaçlara göre anlık olarak dağıtarak, finansman maliyetlerini azaltmak, Kamunun finans sektöründen çekilmesi sürecinde, kamu bankaları lehine yaratılmış imtiyazları tasfiye etmek, Nakit yönetiminde BT imkanlarından faydalanarak, etkinlik ve verimliliği sağlamak.

6 Proje Süreci Nakit varlığının say2000i sistemi üzerinden yönetilmesi hedeflendi. Nakit ihtiyaçlarının muhasebe kayıtlarından izlenmesine karar verildi. Hesap planında gerekli düzenlemeler yapıldı, Uygulama yazılımı tamamlandı, Merkez Bankası ile elektronik bağlantı tesis edildi Test ve uygulamaya geçiş sürecinin planlanması için Bakan Onayı alındı. Çankaya malmüdürlüğünde test çalışmalarına başlandı Mart ayında Ankara sınırları içindeki malmüdürlükleri pilot uygulama kapsamına alındı. Nisan ayı içinde Antalya ilindeki saymanlıkların tamamı kapsama alınacak

7 Hesap Planında Yapılan Değişiklikler

8 Tasarlanan Sistemde İş Akış Süreci Saymanlık, muhasebe kaydını yapar. Saymanlık, muhasebe kaydını yapar. Muhasebe kayıtları, belirlenen nakit ihtiyaç sınıflandırmasına göre yapılır. Muhasebe kayıtları, belirlenen nakit ihtiyaç sınıflandırmasına göre yapılır. Saymanlık, belirlenen sınıflamaya göre, say2000i sistemi üzerinden, Hazineden nakit talebinde bulunur. Hazine Müsteşarlığı saymanlıklara say2000i sistemi üzerinden nakit aktarır. Saymanlık, Bankasına ödeme talimatı gönderir. Banka, nakit durumuna göre ödemeleri yapar ve saymanlığa hesap ekstresi gönderir. Saymanlık kapatma kayıtlarını yapar.

9 Nakit İhtiyacının Belirlenmesi ve Gönderilmesi MGM Merkezi Nakit Aktarılması Saymanlık Saymanlıklar, gönderme emirleri hesabına kayıt yaptıkça, nakit ihtiyacı bir tabloda toplanır. Saymanlıklar, nakit ihtiyaçlarını doğrudan Hazine Müsteşarlığına bildirir. Nakit İhtiyacının Bildirilmesi

10 SAYMANLIKLAR: Ödeme ve Göndermelere İlişkin Muhasebe Kayıtlarında Bütçe Emanetleri Hesabının Kullanılması

11 ÖRNEK SÜREKLİ GÖREV YOLLUĞU ÖDEMESİ

12 12 1 32 0 932 15586878042 Çiğdem Şenöz Sürekli Görev Yolluğu Ödemesi Muhasebat Genel Müdürlüğü Sürekli Görev Y 2 320 2.360,00 15586878042 Çiğdem ŞENÖZ 1001438042 390088665001 2.360,00 20070001300 20070000892 24/03/2007 1 830 12 1 32 0 932 01 1 2 00 1 03 03 02 01 2.360,00 2 805 2.360,00 12 1 32 0 932 01 1 2 00 1 03 03 02 01830 3 3 2 11 630 6200411006 6679945 T. Garanti Bankası A.Ş. Yenişehir- Ankara 30 01 05 00

13 HAZİNEDEN NAKİT TALEP EDİLMESİ

14

15 Nakit Talep formu açıldığında, 320-Bütçe Emanetleri Hesabına kaydedilen nakit ihtiyaçları, ekonomik kodlar itibariyle toplam olarak görünür. Her hangi bir ekonomik kodun yanındaki kutucuğa tıklandığında, bir sonraki form açılır ve bu ekonomik koda kaydedilen yevmiyeler görüntülenir

16 Seçilen kayıtlar için HAZİNEYE GÖNDER butonuna basıldığında NAKİT TALEP Formuna otomatik olarak geri dönülür. Bütün ekonomik kodlar için aynı şekilde Nakit talebinde bulunduktan sonra, gönderme emri düzenlemek için Hazineden nakit gelmesi beklenir

17 HAZİNE İÇ ÖDEMELER SAYMANLIĞI: NAKİT GÖNDERME İŞLEMLERİ

18 İÇ ÖDEMELER SAYMANI: KULLANICI YETKİLENDİRME İlk aşamada, nakit taleplerinin il bazında takip edileceği varsayıldı. İlk aşamada, nakit taleplerinin il bazında takip edileceği varsayıldı. İç ödemeler saymanı tarafından her bir il için belirlenecek bir kullanıcı, nakit ihtiyaçlarını takip edecek; nakit aktarma talimatlarını hazırlayarak, iç ödemeler saymanının onayına sunacak.

19

20 100000000012 100000000012 100000000012 100000000012

21 YETKİLENDİRİLEN KULLANICININ NAKİT AKTARIM TALİMATLARINI HAZIRLAMASI

22

23 Kendisine yetki verilen kullanıcı, formu açtığında sadece kendisine yetki verilen iller görüntülenir.

24

25

26

27

28 HAZİNE SAYMANI TARAFINDAN, HAZIRLANMIŞ OLAN NAKİT AKTARIM TALİMATLARININ ONAYLANMASI

29

30

31 SAYMANLIKLAR: Hazineden Nakit Gelmesi ve Gönderme Emrinin Düzenlenmesi

32

33 Tutar alanının yanındaki kutucuk işaretlendiğinde bir sonraki sayfadaki form otomatik olarak ekrana gelir. Bu formda, işaretlenen tutar hangi emanet kayıtları için gönderilmişse, bu kayıtlar listelenir

34 12345 /900 Gönderme emri düzenlendikten sonra bir önceki sayfaya otomatik olarak geri dönülür.

35 Tekrar bu forma geri dönüldüğünde,gönderme emri düzenlenen tutarların ekrandan silindiği görülür. Ekrandaki tutar, Hazineden gönderildiği halde henüz gönderme emri düzenlenmemiş nakit mevcudunu göstermektedir. Gönderme emri düzenlemek için, bir önceki slaytta anlatılan aşamalar takip edilir.

36 SİSTEMİN ÖZELLİKLERİ Çok kolay öğrenilen, uygulanan ve denetlenen, Çok kolay öğrenilen, uygulanan ve denetlenen, İşletimi çok ucuz, İşletimi çok ucuz, Nakit ihtiyaçlarının tespitinde muhasebe kayıtlarını kullanan, Nakit ihtiyaçlarının tespitinde muhasebe kayıtlarını kullanan, Nakit ihtiyacını belirli sınıflar altında anlık takip ederek, rasyonel nakit yönetimine imkan sağlayan, Nakit ihtiyacını belirli sınıflar altında anlık takip ederek, rasyonel nakit yönetimine imkan sağlayan, Saymanlıklarda, nakit kullanımını, sui istimalleri engelleyecek şekilde kontrol altına alan, Saymanlıklarda, nakit kullanımını, sui istimalleri engelleyecek şekilde kontrol altına alan, Bir sistem vücuda getirildi.

37 Kararlaştırılacak Hususlar Saymanlıklar tarafından talep edilen nakitlerin Hazine tarafından hangi aralıklarla aktarılacağı belirlenmelidir. Saymanlıklar tarafından talep edilen nakitlerin Hazine tarafından hangi aralıklarla aktarılacağı belirlenmelidir. Saymanlıkların tahsilat ve ödemeleri için 2 ayrı banka hesabı kullanılmasının uygun olacağı düşünülmektedir. VEDOP kapsamındaki vergi dairelerinde say2000i sistemi kullanılmadığından bu birimler tarafından bütçe gelirlerinden yapılan ret ve iadeler için nakit ihtiyacı belirlenememektedir. Genel bütçenin tüm nakit ihtiyacının belirlenebilmesi amacıyla gelirlerden yapılan ret ve iadelerin saymanlıklar tarafından yapılmasının uygun olacağı düşünülmektedir. Kamu Haznedarlığı ve Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde gerekli değişikliklerin yapılması gerekmektedir.


"NAKDE DAYALI ÖDEME SİSTEMİ Maliye Bakanlığı – Hazine Müsteşarlığı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları