Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Maliye Bakanlığı- SGB-Bilgi Paylaştıkça Çoğalır-20091.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Maliye Bakanlığı- SGB-Bilgi Paylaştıkça Çoğalır-20091."— Sunum transkripti:

1 Maliye Bakanlığı- SGB-Bilgi Paylaştıkça Çoğalır-20091

2 2 5018 sayılı Kanunun Amacı  Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımı,  Hesap verebilirlik ve saydamlık,  Mali yönetim yapısı ve işleyişini düzenlemektir.

3 Maliye Bakanlığı- SGB-Bilgi Paylaştıkça Çoğalır-20093 5018 sayılı Kanunun Getirdi ğ i Temel De ğ i ş iklikler  Kamu mali yönetiminin temel unsurları değiştirildi  Kamu mali yönetiminin kapsamı genişletildi  Mali kontrol sistemindeki görev tanımları ve görevliler değiştirildi  Kurumlara inisiyatif verildi  Çok yıllı ve performans esasına dayalı bütçeleme anlayışına geçildi

4 Maliye Bakanlığı- SGB-Bilgi Paylaştıkça Çoğalır-20094 Yeni Yönetim Anlayı ş ının Temel Unsurları  Yönetim sorumluluğu modeli  Hesap verebilirlik  Mali saydamlık  Stratejik planlama  Performans esaslı bütçeleme  Çok yıllı bütçeleme  Tahakkuk esaslı muhasebe  İç kontrol  İç denetim  Geniş kapsamlı dış denetim

5 Maliye Bakanlığı- SGB-Bilgi Paylaştıkça Çoğalır-20095 Veri Politika Uygulama SGB.net Sayısal Ortam Karar Alma İş Kuralları Eylem Veri Bilgi Etkin Karar Alma İçin Bilgi Sistemi

6 Maliye Bakanlığı- SGB-Bilgi Paylaştıkça Çoğalır-20096 SGB.net PLANLAMA UYGULAMA DENETİM KONTROL İZLEME DEĞERLENDİRME Performans Bütçe Harcama Yönetimi Alacak Takip Ödenek Gönderme Taşınır Mal Yönetimi Faaliyet Raporları Ön Mali Kontrol İç Kontrol Performans Raporları Faaliyet Raporları Mali Raporlar Performans Programı Stratejik Plan Mali Planlar ve Raporlar Maliye SGB.net Fonksiyonlar

7 Maliye Bakanlığı- SGB-Bilgi Paylaştıkça Çoğalır-20097 Entegrasyon Modeli Say2000i E-bütçe Telekom ASKİ TEDAŞ SGB.net KİK SGB.net

8 Maliye Bakanlığı- SGB-Bilgi Paylaştıkça Çoğalır-20098 Planlama Aracı Stratejik Plan Performans Programı Mali Planlar Raporlar

9 Maliye Bakanlığı- SGB-Bilgi Paylaştıkça Çoğalır-20099 Uygulama Aracı B Harcama Yönetimi C Taşınır Mal Yönetimi D Alacak Takibi E Ödenek Gönderme Sonuç odaklılık Mali disiplin Şeffaflık Denetim Optimum kaynak dağıtımı Kaynak kullanımında etkinlik A Performans Bütçe

10 Maliye Bakanlığı- SGB-Bilgi Paylaştıkça Çoğalır-200910 Rol Dağılımı Muhasebe Gider Kaydı Vezne İşlemleri Muhasebe Kontrolleri Muhasebe Gider Kaydı Vezne İşlemleri Muhasebe Kontrolleri Ödeme Ödeme Emri Ön Mali Kontrol Hak Sahipliği Belge Düzeni Ödeme Ödeme Emri Ön Mali Kontrol Hak Sahipliği Belge Düzeni Tahakkuk Teslim Muayene Kabul Hakediş Tahakkuk Teslim Muayene Kabul Hakediş Taahhüt Onay Teklif Karar Sözleşme Taahhüt Onay Teklif Karar Sözleşme Bütçeleme Teklif Tasarı Kanun İşlemler Bütçeleme Teklif Tasarı Kanun İşlemler e-Bütçe Maliye SGB.net e-Bütçe Maliye SGB.net Harcama Yönetim Modülü say2000i e-Denetime imkan sağlanmıştır. Uygulama birliği gerçekleştirilmiştir. Gider süreçleri kısaltılmış ve kolaylaştırılmıştır. Belge düzeni elektronik ortamda oluşturulmuştur. Bilgiye erişilebilirlik artırılmıştır. Birimler arası harcama karşılaştırmaları yapılmıştır. Fiyat ve ürün mukayesesi yapılmıştır.

11 Maliye Bakanlığı- SGB-Bilgi Paylaştıkça Çoğalır-200911 e-fatura Uygulaması say2000i

12 Maliye Bakanlığı- SGB-Bilgi Paylaştıkça Çoğalır-200912 Denetim ve Kontrol Aracı Faaliyet Raporları Ön Mali Kontrol İç Kontrol

13 Maliye Bakanlığı- SGB-Bilgi Paylaştıkça Çoğalır-200913 Kamuda İLK’ler Performans Esaslı Bütçeleme Performans Programı Elektronik Ortamda Yatırım Bütçesi Bakanlık Taşınır Envanteri E – Fatura Entegrasyonu Elektronik Ortamda Yayın Talebi Bedelsiz Kullanım İmkanı ISO 9001 Kalite Güvence Belgesi Kamuda Ortak Süreç Yönetimi


"Maliye Bakanlığı- SGB-Bilgi Paylaştıkça Çoğalır-20091." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları