Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kamu Haznedarlığı Uygulaması21.04.2014 Nakit Yönetimi Dairesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kamu Haznedarlığı Uygulaması21.04.2014 Nakit Yönetimi Dairesi."— Sunum transkripti:

1 Kamu Haznedarlığı Uygulaması21.04.2014 Nakit Yönetimi Dairesi

2 Kamu Haznedarlığı Uygulaması Uygulama kapsamında yer alan kurumların mali kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını ve izlenebilmesini sağlamak Kamu ve özel sermayeli bankalar, Vergi Kimlik Numarasına (VKN) dayalı olarak kamu kurumlarına ait mali bilgileri Hazine’ye elektronik sistem üzerinden günlük olarak raporlamaktadır. Hazine ise bu verileri kullanarak nakit ve varlık yönetimi sürecinde kullanılmak üzere periyodik raporlar üretmekte, nakit yönetimi sürecinin daha etkin biçimde uygulanması amacıyla değerlendirmektedir Kamu Haznedarlığı Uygulamasının Amacı

3 Kamu Haznedarlığı Uygulamasının Yasal Dayanakları:  Kamu Haznedarlığı Uygulaması ilk olarak 1996 yılında başlamıştır. Başlangıcından bu yana çeşitli değişikliklere uğramıştır (1998, 2004, 2008, 2009 ve 2012 yıllarında)  Şu an yürürlükte olan Tebliğ ise 11.09.2013 tarihli ve 28762 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır  Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği’ne ilişkin uygulamalar Hazine Müsteşarlığı ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülmektedir Kamu Haznedarlığı Uygulaması Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

4 Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği Kapsamındaki Kurumlar: Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri Özel Bütçeli İdareler Döner Sermayeler Fonlar Belediyeler İl Özel İdareleri Sosyal Güvenlik Kurumları Kamu İktisadi Teşebbüsleri Özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları ve yukarıda sayılan kurumların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri ile bu kurumlarca fon, hesap, özel hesap, havuz ve benzeri adlarla açılmış olan ve/veya yönetilen her türlü banka hesabı Tebliğ kapsamında yer almaktadır Kamu Haznedarlığı Uygulaması

5 Özel Bütçeli İdareler -Üniversiteler -Yükseköğretim Kurulu -Yüksek Teknoloji Enstitüleri -Özel Bütçeli Diğer İdareler Özel Bütçeli İdareler -Üniversiteler -Yükseköğretim Kurulu -Yüksek Teknoloji Enstitüleri -Özel Bütçeli Diğer İdareler 2. Genel Bütçe Dışındaki Kamu İdareleri:  Kendi bütçeleri veya tasarrufları altında bulunan her türlü mali kaynaklarını TCMB T.C. Ziraat Bankası A.Ş. T.Halk Bankası A.Ş. T. Vakıflar Bankası T.A.O. nezdindeki hesaplarda tutmakla yükümlüdür  Ayrıca, bu kuruluşlar mali kaynaklarını TL cinsi vadeli/vadesiz mevduat Döviz cinsi vadeli/vadesiz mevduat hesaplarında tutabilir ve/veya DİBS (Hazine Tahvili ve Hazine Bonosu), Eurobond, Kira Sertifikası Repo alım-satımı gerçekleştirebilirler TCMB TL Cinsi Vadeli/Vadesiz Döviz Cinsi Vadeli/Vadesiz T.C. Ziraat Bankası T.Halk Bankası T.Vakıflar Bankası DİBS, Eurobond, Kira Sertifikası,Ters Repo

6 Üniversiteler; FFaaliyetleri kapsamında yaptıracakları tahsilat ve ödeme işlemleri için Tebliğde belirlenen kamu bankaları yanında özel sermayeli bankaları ve PTT Genel Müdürlüğü’nü de kullanabilirler. AAncak, özel sermayeli bankalar ve PTT Genel Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen tahsilat tutarlarının takip eden iş günü sonunda üniversitenin kamu bankalarından birindeki hesabına aktarılması zorunludur. Kamu Haznedarlığı Uygulaması

7 1. Kısa vadeli kaynaklar: (30 günden kısa vadeli) Kısa vadeli kaynaklar için uygulanacak vadeli mevduat faiz oranı, TCMB tarafından ilan edilen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranından (%10) düşük olamaz Vadeli Mevduat Faizi ≥ TCMB Bir Hafta Vadeli Repo İhale Faiz Oranı 1. Kısa vadeli kaynaklar: (30 günden kısa vadeli) Kısa vadeli kaynaklar için uygulanacak vadeli mevduat faiz oranı, TCMB tarafından ilan edilen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranından (%10) düşük olamaz Vadeli Mevduat Faizi ≥ TCMB Bir Hafta Vadeli Repo İhale Faiz Oranı Kamu Haznedarlığı Uygulaması 2. Uzun vadeli kaynaklar: (30 gün ve üzeri vadeli) Uzun vadeli kaynaklar için uygulanacak vadeli mevduat faiz oranı, piyasada oluşan benzer vadedeki DİBS faiz oranından düşük olamaz Vadeli Mevduat Faizi ≥ Benzer Vadedeki DİBS Faizi 2. Uzun vadeli kaynaklar: (30 gün ve üzeri vadeli) Uzun vadeli kaynaklar için uygulanacak vadeli mevduat faiz oranı, piyasada oluşan benzer vadedeki DİBS faiz oranından düşük olamaz Vadeli Mevduat Faizi ≥ Benzer Vadedeki DİBS Faizi Kaynakların Vadeli Mevduat Hesabında Değerlendirilmesi Vadeli Mevduat faiz oranının Tebliğ ile belirlenen faiz oranlarından düşük olması halinde; Piyasada geçerli oranlar ile REPO yapılabilir ve / veya borçlanma senetleri alınabilir ve nakit planlamasına göre vadesinde ya da vadesinden önce piyasada geçerli oranlar üzerinden satılabilir. Söz konusu işlemler özel sermayeli bankalar aracılığıyla da yapılabilir. Vadeli Mevduat faiz oranının Tebliğ ile belirlenen faiz oranlarından düşük olması halinde; Piyasada geçerli oranlar ile REPO yapılabilir ve / veya borçlanma senetleri alınabilir ve nakit planlamasına göre vadesinde ya da vadesinden önce piyasada geçerli oranlar üzerinden satılabilir. Söz konusu işlemler özel sermayeli bankalar aracılığıyla da yapılabilir.

8 Örnek Uygulama Mali kaynakların 1 haftalık vadede değerlendirilmek istenmesi Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı %10 Kamu sermayeli bankaların açılacak vadeli mevduata verdiği oran % 8 Vadeli mevduat hesabı kullanılmaz. Repo/ ters repo aracı kullanılabilir. Benzer vadedeki DİBS’in getirisi % 10,71 Kamu sermayeli bankaların açılacak vadeli mevduata verdiği oran % 9,5 Vadeli mevduat hesabı kullanılamaz. DİBS, Eurobond ya da kira sertifikası alınıp vadesinden önce satılabilir ya da repo/ ters repo işlemi yapılabilir. Mali kaynakların 45 günlük vadede değerlendirilmek istenmesi Kamu sermayeli bankalar Özel sermayeli bankalar Kamu sermayeli bankalar Özel sermayeli bankalar

9  Hazine web sayfasından ulaşılabilen faiz hesaplama modülü sayesinde, vadeli mevduat hesabı açılması planlanan vade için gerekli tarih ve vade süresi ekrandaki ilgili kısımlara girildiğinde, kurumların bankalardan talep etmesi gereken minimum faiz oranı otomatik olarak hesaplanmaktadır. Örnek hesaplama: Kamu Haznedarlığı Uygulaması Kaynakların Vadeli Mevduat Hesabında Değerlendirilmesi

10 Tebliğ’den Muaf Hesaplar Kurumların eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, yemekhane, kreş, çocuk bakımevi, spor tesisi ve benzeri sosyal ve destek amaçlı tesisleri adına açılmış banka hesapları Tebliğ hükümlerinden muaftır. Ancak bu hesaplar için kurum vergi kimlik numarasından (VKN) ayrı bir VKN kullanılması ve bu VKN’nin Hazine Müsteşarlığı’na bildirilmesi zorunludur. Kamu Haznedarlığı Uygulaması

11 Sorumluluk ve Yaptırım  Kamu kaynaklarının bu Tebliğ hükümlerine aykırı şekilde değerlendirilmesinden elde edildiği tespit edilen nemalar genel bütçeye gelir kaydedilir  Ayrıca, Tebliğ’de belirlenen kurallar çerçevesinde hareket etmeyen kurum ve banka yetkilileri hakkında 4749 sayılı Kanun uyarınca idari para cezası uygulanmaktadır Kamu Haznedarlığı Uygulaması

12 Raporlamalar, Örnek

13 İstatistikler * 17.04.2014 tarihi itibarıyla

14 İstatistikler * 17.04.2014 tarihi itibarıyla

15 Resmi İstatistik

16

17 Kamu Haznedarlığı Uygulaması Önemli Hususlar ÜÜniversiteler, Hazine Müsteşarlığına Nakit Talebi Aktarım Sistemi üzerinden yaptığı nakit taleplerinde Tebliğ kapsamında değerlendirdiği mevcut mali kaynaklarını da dikkate almak zorundadır. VVKN’ye dayalı izleme ve raporlama sisteminin sağlıklı çalışmasını teminen, kurumların yeni temin ettikleri VKN’leri ve mevcut VKN’lerdeki her türlü değişiklikleri Hazine’ye bildirmeleri gerekmektedir. MMali kaynaklarının değerlendirilmesinde faiz veya kar payı dışında ayni ya da nakdi herhangi bir menfaat temin edilemez. KKamu Haznedarlığı uygulamasına yönelik görüş ve öneriler khaznedarlik@hazine.gov.tr adresine iletilebilir.

18 Dinlediğiniz için Teşekkürler


"Kamu Haznedarlığı Uygulaması21.04.2014 Nakit Yönetimi Dairesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları