Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YARATICI DÜŞÜNCE ve İNOVASYON Prof. Dr. İsmail Üstel.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YARATICI DÜŞÜNCE ve İNOVASYON Prof. Dr. İsmail Üstel."— Sunum transkripti:

1 YARATICI DÜŞÜNCE ve İNOVASYON Prof. Dr. İsmail Üstel

2 “İnovasyon” Deyince… “Fayda”ya dönüşen “yaratıcı düşünce” Ticarî fayda Sosyal fayda

3 İnovasyon : “Yaratıcı düşünce”nin; * “pazarlanabilir” bir ürüne (mala / hizmete) * “sosyal katma değer” sağlayan bir kavrama dönüştürülmesidir.

4 İnovasyon “Özneleri” Ürün (mal / hizmet) Süreç Yönetim stili Örgütsel yapılanma

5 İnovasyon, İş Dünyasında Ne İşe Yarar? Pazar - ürün geliştirme Süreç iyileştirme Sürdürülebilir rekabet üstünlüğü

6 “Çevik İnovasyon” Becerisi Karar çevikliği Hedefleme çevikliği Süreçleme çevikliği İlişki çevikliği Talep analizinde çeviklik Rekabet analizinde çeviklik Yedek planlamada çeviklik

7 “İnovasyon Madenciliği” Aday projeler arasında, “en öncelikli” olanlara yönelmek “Alınan dersler” ışığında, gelecekteki eğilimleri öngörebilmek

8 İNOVASYON “HAMMADDESİ”: YARATICI DÜŞÜNCE

9 “Yaratıcı Düşünce” Ne Demektir? Kalıpların ötesine geçebilmektir. Alışılmışın dışına çıkabilmektir. Olaylara “taze” bir açıdan bakabilmektir. Kavramları “keşfedilmemiş” biçimde ilişkilendirmektir. Özetle, akıcı ve esnek düşünebilmektir.

10 Yaratıcı Düşünce Süreci Hazırlık Dönemi Kuluçka Evresi “Evreka” Basamağı Rafinasyon Aşaması

11 Yaratıcı Düşünce “Cevheri” Toplumlarda “dahi”lerin görülme sıklığı ortalama 2 / 1.000.000 düzeyindedir. Gerekli “kültür iklimi” sağlanmayacak olursa, büyük olasılıkla bu cevher gerçeğe dönüşemeyecektir.

12 Yaratıcı Düşünce Cevheri “Dahi”lerle mi Sınırlıdır? Kesinlikle hayır!.. Özel tasarlanmış uygulamalı eğitimlerle (ve “özgüven” eğitimleriyle), “sıradan” insanların da “sıra ötesi” düşünebilmeleri sağlanmaktadır.

13 Yaratıcı Bireylerin Karakteristik Özellikleri I İstek enerjisi Sıra dışı zekâ Tükenmeyen merak Sürekli tetiktelik Gerçekçi özgüven

14 Yaratıcı Bireylerin Karakteristik Özellikleri II Açık fikirlilik Deneyci yaklaşım İyimserlik Pes etmemek Yaratıcılıktan keyif almak

15 Yaratıcı Düşünce Odaklı Anahtar Sözcükler TRIZ SCAMPER

16 TRIZ “Yaratıcı Problem Çözme Teorisi” (Rusça karşılığının baş harfleri) Genrich Altshuller - 1946 200.000 patent analizi 40 temel ilke “çelişki matrisi”: 39 x 39

17 SCAMPER Substitute Combine Adapt, Alter Modify, Minify, Magnify Put to other uses Eliminate Rearrange, Reverse

18 “Çoğul Yaratıcılık” Yaklaşımı (‘Yaratıcı Ortak Akıl’) Beyin Fırtınası

19 “Alışılmışın dışına çıkan” düşüncelerin de gündeme geldiği bir ortak akıl çalışmasıdır. 1950’li yıllarda ABD’de reklamcılık sektöründe ortaya çıkmıştır.

20 Beyin Fırtınası’nın Gerekçesi Yenilikçi (kalıp ötesi, sıra ötesi) düşüncelerin eleştirilmesinin önlenmesi. Dahası, bu tür (alışılmışın esiri olmayan) bakış açısının yüreklendirilmesi.

21 Beyin Fırtınası’nın Ana Fikri Düşüncelerin / önerilerin: a) “Dile getirilmesi” ve b) “Değerlendirilmesi” aşamalarının birbirinden ayrılmasıdır.

22 Beyin Fırtınası Kuralları I Özne konu, çok geniş ya da çok dar kapsamlı olmamalıdır. Çözümlerden önce kaynak nedenler üzerinde durulmalıdır. Tüm katılımcıların aktif katkısı esastır. Bütün katılımcılar eşit söz hakkına sahiptir.

23 Beyin Fırtınası Kuralları II Biçimsel olmayan bir psiko-sosyal iklim kurgulanmalıdır. Hiyerarşinin vurgulanmasından özenle kaçınılmalıdır. Her katılımcı her seferinde yalnızca bir tek düşünce dile getirir. Görüşler, “anahtar sözcükler” biçiminde sunulur.

24 Beyin Fırtınası Kuralları III Yasaklamak, yasaktır. Sözlü müdahale bir yana, beden diliyle dahi baskılama/dışlama/ küçümseme söz konusu olmamalıdır. Düşüncelerin kullanım değeri değil, toplam sayısı üzerinde durulmalıdır. Seans -“dozunda mizah” yoluyla- eğlenceli kılınmalıdır.

25 Beyin Fırtınası Kuralları IV Kolaylaştırıcı, ilk yavaşlamada pes etmemeli; takımı tekrar coşkulandırmalıdır. Bütün düşünceler ve tüm katılımcılar eşit biçimde takdir edilmelidir (ayrımcılık yapılmamalıdır). En abuk-sabuk düşüncelere bile hoşgörüyle yaklaşılmalıdır.

26 Beyin Fırtınası Kuralları V Tüm düşünceler kayda geçilmelidir. Seans süresince hiçbir düşünce tartışmaya açılmamalıdır. Karşılaştırmalı değerlendirme, ayrı bir aşama olarak ele alınmalıdır.

27 Beyin Fırtınası Verimliliği Yöntemin karakteristik özelliği, katılımcıların birbirlerini “tetiklemesi”dir. Herkes, herkesten esinlenmektedir. 5-12 kişilik bir takım, 15-20 dakikada yüzlerce yaratıcı-yenilikçi düşünce türetebilmektedir.

28 Gölgemi Kaybettim, Hükümsüzdür Gölgeniz birdenbire görünmez oldu. Bu durum, birçok nedenden kaynaklanabilir: Gölgeniz kamuflaj elbisesi giymiştir Bugün gölgenizin izin günüdür Borcunuzdan dolayı gölgenize haciz gelmiştir


"YARATICI DÜŞÜNCE ve İNOVASYON Prof. Dr. İsmail Üstel." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları