Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GİRİŞİMCİ VE GİRİŞİMCİLİK

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GİRİŞİMCİ VE GİRİŞİMCİLİK"— Sunum transkripti:

1 GİRİŞİMCİ VE GİRİŞİMCİLİK
ENTERPRISING AND ENTREPRENEURSHIP

2 GİRİŞİMCİ VE GİRİŞİMCİLİK
Girişimcilik : İnsanın düşünsel emeğinin ekonomik değere dönüşmesi olarak ifade edilmekte ve üretim faktörleri arasında yer almaktadır. Girişimcilik risk, sermayenin tedarik edilmesi, arbitraj ve üretim faktörlerinin koordinasyonu gibi konular ele alınarak açıklamaya çalışılmıştır yılları arasında yapılmış olan akademik yayınlarda girişimciliğin 15 anahtar sözcüğü tespit edilmiştir: 1)Başlatma / Bulma / Yaratma 2)Yeni işletme 3)Yenilik / Yeni ürünler / Yeni pazar 4)Fırsatların peşinde koşma 5)Risk alma / Risk yönetimi / Belirsizlik 6)Kâr arzusu / Kişisel fayda 7)Üretim yolları ve kaynaklar 8)Yönetim

3 GİRİŞİMCİ VE GİRİŞİMCİLİK
9) Değer yaratma 10) Büyüme arzusu 11) Girişim 12) Değişim yaratma 13) Sahiplik 14) Sorumluluk / Yetki 15) Strateji oluşturma Richard Cantillon göre girişimci, henüz belirginleşmemiş bir bedelle satmak üzere üretim girdilerini ve hizmetleri satın alan kişi olarak ifade edilmiştir. Jean Baptise Say ise girişimcinin risk üstlenme kadar üretim girdilerini örgütlenme ve yönetme niteliğine sahip olması gereği üzerinde durmuştur.

4 GİRİŞİMCİ VE GİRİŞİMCİLİK
A.Schumpeter ise girişimcinin yenilikçi ve dinamik olma özelliğini ise, ekonomik kalkınmada, insan kaynaklarının temel yapı taşlarından birisi olarak vurgulamıştır. Girişimciyi toplumda değişimi yaratacak kişi olarak görmüştür. Girişimcinin özellikleri :Kâr etmek için üretim faaliyetlerini bir araya getiren ve bunları organize eden kişidir. Organizasyon becerisi Atıl kapasitenin değerlendirilmesi Risk alması Fırsatları görebilmesi Tetikte olması ( İhtiyatlı araştırmadan çok ) Fırsatı değerlendirebilmesi Oyunun kuralını baştan yazmasıdır.

5 GİRİŞİMCİ VE GİRİŞİMCİLİK
Girişimcilikte dört temel unsur vardır: Yaratım süreci Çaba harcanması Risk Getiri Girişimci düşüncenin özellikleri: (Dört ana bileşeni vardır). 1) Yenilikçi ve yaratıcı olma 2) Risk alma 3) Öncü olma 4) Rekabetçi düşünme

6 GİRİŞİMCİ VE GİRİŞİMCİLİK
1)Yenilikçi ve yaratıcı olma:Problemlere ve ihtiyaçlara yaratıcı, alışılmamış ve yeni çözümler aramayı ifade eder. Girişimciyi diğer insanlardan ayıran temel özellik, yaratıcı ve yenilikçi olması, yeni fikirleri geliştirmesi ve bu fikirleri uygulamaya koymasıdır. Schumpeter’e göre girişimci, yenilikçi ve dinamik, yaratıcı ve yıkıcılık görevini yerine getirmektedir. Bunu yapabilmesi için çok yönlü düşünebilmesi, ikna gücüne sahip olması, iyi iletişim kurması, bağımsız düşünebilen, esnek, yaratıcı, kendine güvenen, dayanıklı ve ısrarcı olmalıdır. 2) Risk alma :Bizim için önemli miktarda bir kaynağın kabul edilebilir bir risk düzeyi olan fırsatlara bağlama istekliliğini içermektedir. 3) Öncü olma :Uygulamaya ilişkin bir kavramdır. Takip eden değil, takip edilen olmalıdır. 4) Rekabetçi düşünme :İşletmeler ve tüketiciler açısından sağlıklı bir piyasa ortamı yaratır.

7 GİRİŞİMCİ VE GİRİŞİMCİLİK
Girişimcilik süreci: Para ya da diğer maddesel varlıklardan çok kendisinde var olan girişimcilik ruhu, rasyonel davranış yetisi ve motivasyon önemlidir. Girişimci: Hayalci, vizyon sahibi, değişim ajanı, gelecekte yaşayan, fırsatları gören Yönetici: Planlayan, geçmişte yaşayan, problemlere odaklanan, organizasyon yapan, güven arayandır. Teknisyen: İş yapan, Sorun çözen, Kolaya kaçan, Mevcutla yetinen, Bugünü yaşayan, 1) Fırsatların belirlenmesi :Yeni bir iş kurmanın ilk adımı pazarda olan açıkların düşünülmesidir. Açıklar, insanların beklentileri ve istekleri ile elde ettikleri arasındaki farktır. Girişimci düşünce yapısında dışsal baskılar fırsatların yaratılmasını zorunlu kılar.

8 GİRİŞİMCİ VE GİRİŞİMCİLİK
Bu baskılar : . Teknolojik gelişmeler . Yeni ürünler için para ödeme arzusu ve tüketim ekonomisi . Yeni yaşam tarzını belirleyen sosyal değerler ve ihtiyaçlar . Rekabeti etkileyen siyasi faaliyetler ve düzenleyici kurallar . Performans kriterleri . Planlama dönemleri 2) Kaynakların bulunması ve kontrolü :Önemli olan kaynakların büyüklüğü değil, mevcut kaynakların ne kadar etkin kullanıldığıdır. 3) Örgütsel yapı :İşe başlamadan önce örgütsel yapının belirlenmesi gerekir. İşletmenin adı, hukuki sorumlukları, vergiler, tescil, patent, kullanma hakkı, sosyal güvenlik gibi konular detayları ile düşünülmelidir.

9 GİRİŞİMCİ VE GİRİŞİMCİLİK
Girişimciliğin girdi ve çıktı bileşenleri: Girdiler :Çevresel fırsatlar, girişimci kişiler, iş fikirleri, örgütsel ortam, kaynaklar Girişimci süreç :Fırsatları belirle, ayrıntıları listele, kaynakları bul, uygulama Çıktılar :İşleyen bir girişim, değer yaratımı, kâr ve kişisel fayda, istihdam, ekonomik büyüme, başarısızlık Girişimcinin işlevleri : a) Üretim organize etme ve sağlama b) Ürün çeşitliliği sağlama c) Yeni pazarlar ve yeni satış yöntemleri yaratma d) Sermaye birikimi sağlama


"GİRİŞİMCİ VE GİRİŞİMCİLİK" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları