Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YÖN720 Girişimcilik Ders - IV Yrd. Doç. Dr. Gültekin ALTUNTAŞ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YÖN720 Girişimcilik Ders - IV Yrd. Doç. Dr. Gültekin ALTUNTAŞ."— Sunum transkripti:

1 YÖN720 Girişimcilik Ders - IV Yrd. Doç. Dr. Gültekin ALTUNTAŞ

2 Yenilik ve Yaratıcılık  Yaratıcılık, yeni düşünceler geliştirebilme veya mevcut sorun ya da fırsatlar için yeni bakış açıları keşfedebilme yeteneğidir.  Yenilik (inovasyon) ise, bireylerin yaşamlarını geliştirebilmek ya da zenginleştirebilmek için yaratıcı çözümlerin sözü edilen sorun ya da fırsatlara uygulanabilmesi yeteneğidir.

3 Yaratıcılık = Düşünce  Yaratıcılık, ◦ Hiçbir şeyden ‘bir şey’ ortaya çıkarmayı içerir. ◦ En beklenmedik yerlerde karşınıza çıkabilir.  Edwin Land’in Polaroid düşüncesi, vb. ◦ Buna karşın, bir iş fikrine dönüştürülmedikçe ‘değersiz’dir.

4 Yenilik = Düşünce + Eylem  Girişimcilik, yaratıcık ve yenilikçiliğin disiplinli ve sistematik olarak pazarda mevcut istek, ihtiyaç ve fırsatlara uygulanmasının sonucudur.  Milyonlarca birey, yeni veya farklı bir mal / hizmete yöneticilik yaratıcı fikre sahiptir; buna karşın, çoğunluk eyleme geçmez.  Girişimciler, diğerlerinden farklı olarak yaratıcı düşüncelerini amaçlı bir eylem ve bir iş yapısı ile destekler.  Sonuçta, başarılı bir girişimcilik süreci, pazarda, yaratıcılık, yenilikçilik ve uygulamaya dayanan sürekli bir süreçtir.

5 Yenilik Yalnıza 1 Yeni Ürün 2 Ürün Başlangıcı 4 Geliştirme Aşaması 3.000 Yeni Düşünce

6 Yaratıcılık - Yenilikçilik  Girişimciler, ◦ Yeni şeyler düşünerek ya da yaparak ya da ◦ Eski şeyleri yeni bir biçimde düşünerek ya da yaparak başarılı olur.  Harika bir düşünceye sahip olmak tek başına yeterli değildir; o harika düşüncenin gözle görülür mal / hizmet / işletme biçimine dönüştürülmesi bir sonraki adım olmalıdır.

7  Yeşil Trend  Temiz Enerji Trendi  Organik Yönelim Trendi

8  Sosyal Medya Trend  Sağlık Trendi  Web Trendi

9  Müşteriler  Mevcut İşletmeler  Dağıtım Kanalları

10  Hükümet  Araştırma – Geliştirme (AR-GE)

11  Odak Grup ◦ 6-12 Grup üyesinden oluşur. ◦ Moderatör, grup tartışmasını yönlendirerek ya da yönlendirmeksizin yönetir. ◦ Başlangıç aşamasındaki yeni düşünce ve kavramların izlenmesi açısından çok yararlıdır.

12  Beyin Fırtınası ◦ Yeni düşünce ve çözümlerin elde edilmesine yönelik bir grup çalışması yöntemidir. ◦ 4 Kural önemlidir:  Eleştiri yoktur.  Serbest çağrışım yapılır. Ne kadar uç görünse de düşünceler ortaya konulur.  Çok sayıda düşünce geliştirilmelidir.  Düşüncelerin kombinasyonu ve iyileştirilmesi teşvik edilir.

13  Problem Havuzu ◦ Tüketiciler, belirli sorunları belirgi ürünlerle özdeşleştirir; genellikle de ayırt edilen sorunu içermeyen yeni ürünler geliştirir.

14  Problem Havuzu ◦ Kendi başına yeni düşünceler geliştirmek yerine, tüketicilere genel ürün kategorisi altında problem listesi verilir. ◦ Sonrasında, belirgin bir problem gördükleri ürünleri ayırt etmeleri ve tartışmaları istenir. ◦ Bilinen ürünleri, ileri sürülen problemlerle eşleştirerek yeni ürünlere ulaşılmasını sağlaması nedeniyle tamamen yeni bir ürün düşüncesi geliştirmekten çok daha kolaydır. Bu nedenle, etkin bir yöntemdir. ◦ Sonuçlar, yeni bir iş düşüncesi yansıtmayabileceği için dikkatli bir biçimde değerlendirilmelidir.

15  Yaratıcılık, başarılı bir girişimcinin önemli bir özelliğidir.  Ne yazık ki, ◦ Yaş, eğitim, kullanım sıklığı ve bürokrasiden etkilenmektedir.

16  Beyin Fırtınası ◦ Yaratıcı problem çözmede ve yeni düşünce geliştirmede kullanılır. ◦ Yaratıcı problem çözme, yeni düşüncelerin elde edilmesine yönelik bir yöntemdir. ◦ Katılımcıların spontane katkısı söz konusudur. ◦ Problem, ne çok geniş ne de çok dar tarif edilmelidir. ◦ Katılımcıların söylemlerine müdahale edilmemelidir. ◦ Problem alanında uzman hiç kimse bulunmamalıdır. ◦ Mantık dışı bile olsa düşünceler kayıt edilmelidir. ◦ Oturum boyunca eleştiri veya değerlendirme yapılmamalıdır.

17  Ters Beyin Fırtınası ◦ Olumsuz yöne odaklanarak yeni düşünceler geliştirmeye yönelik bir grup çalışması tekniğidir. ◦ «Bir düşünce kaç farklı biçimde hayal kırıklığı ile sonuçlanabilir?» sorusunu sorarak hatayı arama yaklaşımıdır. ◦ Grup moralini korur. ◦ Yenilikçi düşünceyi tetikler. ◦ Sıklıkla, bir düşüncenin yanlış taraflarının tümünün ayırt edilmesinin ardından bu problemlerin nasıl çözüleceğine ilişkin tartışma ile biter.

18  Beyin Yazması ◦ Beyin fırtınasının yazılı halidir. ◦ Sessiz bir ortamda, bir grup bireyin düşüncelerini yazarak geliştirmesidir. ◦ Bu durum, bir e-posta aracılığıyla da geliştirilebilir. ◦ Çalışma kitapçığı, sahibine geri dönene kadar etrafta dolaştırılır. ◦ Sözlü tartışmanın sağladığı heyecanın etkisi yoktur.

19  Gordon Yöntemi ◦ Bireylerin sorunun farkında olmadığı zaman yeni düşünceler gerçekleştirmek için kullanılan bir yöntemdir. ◦ Problem hakkında ayrıntılı bir açıklama yapılmaz. ◦ Oturum başlığı, «modanın son trendleri» gibi bir şey olabilir.  Kontrol Listesi Yöntemi ◦ İlişkili bir liste aracılığıyla yeni düşüncelerin geliştirilmesine yönelik bir tekniktir.

20  Değerlendirme Ölçütlerinin Oluşturulması ◦ Ürün planlama ve geliştirme sürecinin her bir aşamasında, değerlendirme için ölçütlerin belirlenmesidir. ◦ Ölçütler,  Ürünü dikkatli bir biçimde izlemek için gerekli her şeyi içermeli ve sayısal olmalıdır.  Yeni düşünceyi,  Pazar fırsatı,  Rekabet,  Pazarlama sistemi,  Finansal unsurlar,  Üretim unsurları açısından değerlendirmelidir.

21  Değerlendirme Ölçütleri ◦ Pazar fırsatı,  Ürün düşüncesi için ihtiyaç belirgin olmalıdır.  Pazarın büyüklüğü ve doğası ayırt edilmeli ve ürünü alması muhtemel tüketicilerin karakteristik ve özellikleri belirlenmelidir.  Ürünün ele geçirebileceği pazar payı ortaya konulmalıdır. ◦ Rekabet,  Rakipler, fiyatlar, pazarlama politikaları değerlendirilmelidir.  Pazarda halihazırda bulunan ürünler ile rekabet edebilmek için mevcut ve algılanan rekabet koşullarını karşılayacak, hatta aşacak özelliklere sahip ürünler geliştirilmiş olmalıdır.

22  Değerlendirme Ölçütleri ◦ Pazarlama sistemi,  Yeni ürün, var olan yönetim yetenekleri ve pazarlama stratejileri ile uyumlu olmalıdır.  İşletme, pazarlama deneyimi ve uzmanlığını yeni üründe de kullanabilmelidir. ◦ Finansal unsurlar,  Yeni ürün, finansal yapı tarafından desteklenebilmeli ve finansal yapıya katkıda bulunmalıdır.  Başabaş noktası ve uzun dönemli kâr görüntüsü önceden belirlenmelidir.

23  Değerlendirme Ölçütleri ◦ Üretim unsurları,  Yeni ürün mevcut üretim süreçleri ile entegre edilemiyorsa, yeni düşünce daha az olumludur.  Yeni bir üretim planı, maliyet hesabı ve yerleşim düzeni gerekiyorsa, bunlar belirlenmelidir.

24  Beş ana aşamadan oluşur: ◦ Düşünce aşaması ◦ Kavram (konsept) aşaması ◦ Ürün geliştirme aşaması ◦ Pazarlama testi aşaması ◦ Ticarileştirme aşaması

25  Düşünce aşaması ◦ Gelecek vaat eden yeni mal / hizmet düşünceleri ayırt edilmelidir. ◦ Uygulanması pratik olmayanlar elimine edilmelidir. ◦ Değerlendirme yöntemi olarak sistematik pazar değerlendirme kontrol listesi kullanılabilir.  Kavram (konsept) aşaması ◦ Gözden geçirilerek rafine edilmiş düşüncenin tüketici tarafından kabul görüp görmeyeceğine ilişkin testler yapılmalıdır. ◦ Değerlendirme yöntemi olarak, geleneksel mülakat yöntemi kullanılabilir.

26  Ürün geliştirme aşaması ◦ Fiziksel mal / hizmete tüketicinin reaksiyonu belirlenir. ◦ Genel olarak tüketici paneli uygulaması söz konusudur. ◦ Tüketici tercihleri;  Çoklu marka karşılaştırmaları, risk analizi, tekrar satın alma düzeyleri veya tercihin yoğunluğu analizleri ile belirlenebilir.  Pazarlama testi aşaması ◦ Başarılı ticarileştirme olasılığını arttırır. ◦ Tüketicinin kabul düzeyini gösterebilecek gerçek satış sonuçlarını sunar. ◦ Olumlu test sonuçları, başarılı ürün başlangıcı olasılığını işaret eder.

27  E-ticaret, girişimcilere yaratıcı ve yenilikçi olmak için bir fırsat sunar.  E-ticarette büyük çaplı bir büyümeyi kolaylaştıran unsurlar şunlardır: ◦ PC’lerin yoğun kullanımı ◦ İşletmelerde iç ağ kullanımlarının yaygınlaşması ◦ Bir iş platformu olarak Internet’in kabulü ◦ Daha hızlı, daha güvenli sistemler

28  Bir e-ticaret platformu başlatan girişimciler, diğer girişimcilerin karşı karşıya oldukları stratejik ve taktik problemlerin aynısı ile karşı karşıyadır.  Girişimciler, Internet operasyonlarını, ◦ İşletme içerisinde mi, ◦ İşletme dışarısında da mı yapacaklarını karar vermelidir. ◦ Bir başka alternatif, e-ticaret paketleri kullanmaktadır.

29  Internet üzerinde ticaretin iki ana unsuru bulunur. ◦ Ön yüz operasyonları ◦ Arka yüz operasyonları  Ön yüz ve arka yüz operasyonlarının entegrasyonu, ◦ İnternet üzerinde iş yapma ile ilgili en büyük zorluktur. ◦ Sürdürebilir bir rekabet avantajı geliştirmek için bir fırsat sunar.  En büyük hata, görsel ve interaktif bir görünümün sorunu çözeceği düşüncesidir.

30  İyi bir web sitesi: ◦ Kullanım kolaylığı sunar. ◦ Bilgiyi belirli bir yapı ve organizasyon içerisinde sunar. ◦ Görseldir. Profesyonel görünümlüdür. ◦ Arama yetkinliği sunar. ◦ E-posta ile cevap verir. ◦ Hızlıdır. ◦ Güvenlidir. ◦ Her tür teknik donanımda çalışır.

31  Veritabanı, ◦ Endüstrinin, ◦ Pazar bölümünün, ◦ İşletmenin eylemlerini izler. ◦ Bireylere kişiselleştirilmiş pazarlama gayretlerini destekler.  Kişiselleştirilmiş birebir pazarlama aracılığıyla müşterinin ilgisini çeker.

32  Internet aracılığıyla iş yapabilmek için, ◦ Ürünler, ekonomik ve uygun olarak teslim edilmelidir. ◦ Ürünler, geniş bir pazarı ilgilendirmelidir:  İşletme, kendi coğrafyası dışına da teslim edebilmelidir. ◦ Çevrimiçi operasyonlar, klasik operasyonlara oranla ciddi bir maliyet indirimi getirmelidir. ◦ İşletme, müşterileri ekonomik olarak kendi web sitesine çekebilecek yeteneğe sahip olmalıdır.


"YÖN720 Girişimcilik Ders - IV Yrd. Doç. Dr. Gültekin ALTUNTAŞ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları