Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖRGÜT KÜLTÜRÜ İ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖRGÜT KÜLTÜRÜ İ."— Sunum transkripti:

1 ÖRGÜT KÜLTÜRÜ İ

2 KÜLTÜRÜN TANIMI Kültür bir toplumda, grup ya da organizasyonda paylaşılan tutum ve davranış alışkanlık,ilkeler ve benzeri mantıksal ve duygusal özelliklerin tümüdür. Kültür kavramı insan ve çevresiyle ilgili her şeyi kapsar.

3 Toplum kültürünün özelliklerini en fazla yansıtan alt kültür,ailedir.
Alt kültürler ait olduğu toplumun temel kültürel değerlerini paylaşan bunun yanında kendine ait değerleri, normları ve yaşam biçim olan topluluklardır. Toplum kültürünün özelliklerini en fazla yansıtan alt kültür,ailedir.

4 ÖRGÜT KÜLTÜRÜ TANIMI Örgütler oluştuklarında diğer örgütlerden farklı ama kendi içlerinde nispeten ortak inanç ve değerler sistemi oluşturmuşlardır. Oluşan bu sistem örgüt içinde değişik inanç,tutum,düşünce şekli ahlak anlayışının bir arada var olmasına yardım eder.Bu oluşuma örgüt kültürü denir.

5 ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ
Örgüt kültürü öğrenilmiş veya sonradan kazandırılmış bir olgudur. Örgütsel kültür grup üyeleri arasında paylaşılır olmalıdır. Örgüt kültürü örgüt üyelerinin düşünce yapılarında bilinç ve belleklerinde inanç ve değerler olarak yer alır. Örgüt kültürü düzenli şekilde tekrarlanan veya ortaya çıkarılan davranışsal kalıplardır.

6 ÖRGÜT KÜLTÜRÜ GÖRÜLEMEYEN BOYUT GÖRÜLEBİLEN BOYUT

7 ÖRGÜT KÜLTÜRÜ İLE İLGİLİ YAKLAŞIMLAR
Karşılaştırmalı Yönetim Yaklaşımı örgüt kültürü örgüt dışında yer alır ancak örgütün temel inanç ve değer yargılarını etkiler. Durumsallık yaklaşımında örgüt kültürü örgütün içinden bir değişken olarak ele alınmakta ve örgüt içinde geliştirilmiş inanç ve değer yargılarından oluşmaktadır. Kültürü Örgütün Kendisi Olarak Ele Alan Yaklaşımlar Örgütsel Özümleme, Örgütsel Sembolizm, Yapısal/Psikodinamik Yaklaşım

8 PARSONS MODELİ Yapı Koruma Bütünleşme Adaptasyon Amaca Ulaşma

9 SCHEIN MODELİ Örgüt Kültürü Mevcut Usüller Üstlenilen Değerler
Temel varsayımlar Üstlenilen Değerler Mevcut Usüller

10 KILMANN mODELİ Örgüt Kültürü görevi her şeyi harekete geçiren sosyal bir enerjidir. Örgütsel Kültür örgüte hakim olan inançların ve örgüt ikliminin davranışlara yansımasıdır. Bürokratik Kültür:Hiyerarşik yapı vardır. Yenilikçi Kültür: Değişime açık yenilikçi bir anlayış vardır.

11 QUINN VE CAMERON MODELİ
Örgüt Kültür ile başarı ve etkinliğin etkilerini araştırmışlardır. Rekabetçi değer modelini geliştirmişlerdir.

12 Klan Adhokrasi Baskın Nitelikler Baskın Nitelikler (Birleştiricilik, katılımcılık, (Girişimcilik, yaratıcılık, Takım çalışması, aile bilinci uyum sağlama Lider Stili Lider Stili Danışman, kolaylaştırıcı, atalık rolü Girişimci, yaratıcı risk alıcı Kaynaştırma Kaynaştırma Sadakat, gelenek, kişilerarası bağlılık Girişimcilik, esneklik, risk Stratejik Önem Stratejik Önem İK geliştirmeye, bağlılığa, morale yönelik yaratıcılığa, büyümeye, yeni kaynaklara yönelik İçsel Konumlandırma Dışsal Konumlandırma Tip – Hiyerarşi Tip : Piyasa Düzen kurallar ve düzenlemeler Rekabet amaca ulaşma Koordinatör, İdareci Hedefe yönelim, üretim, rekabet Kurallar, politikalar, yöntemler Hedefe yönelim, üretim, rekabet Dengeye, tahmin edilebilir işler Rekabet gücüne Pazar üstünlüğüne

13 Byars modeli Etkileşen Kültür:Ortaya çıkan ihtiyaçlara en önemli hizmeti vermeyi esas alan kültürdür. Bütünleşik Kültür: Yenilikçi davranışlar sergileyerek insanların ihtiyaçlarını değiştirmeyi amaçlayan kültürdür. Müteşebbis Kültür: Yeniliklere açık olan ancak karar verme noktasında bireyciliğin ön plana çıktığı kültürdür. Sistematik Kültür:Belirli bir düzeni takip ederek işleyen kültürdür.Tüm parçalar birbiriyle uyumlu halde çalışır.

14 Deal ve Kennedy modeli Sert Erkek Maço Kültürü:
Kozmetik,film,reklam sektörü… Çok Çalış Sert Oyna Kültürü: Moda, pazarlama,elektronik sektörler… Şirketin Üzerine İddiaya Gir Kültürü: Havacılık,uzay, araştırma geliştirme projeleri… Süreç Kültürü: Hükümet, kamu hizmetleri,sigorta…

15 MILES VE SNOW MODELİ Koruyucu Kültür Tipi:
Örgüt muhafazakar inanç ve değerler sahiptir. Geliştirici Kültür Tipi: Örgüt yenilikçi yapıya sahiptir.Risk almaktan kaçınmaz. Analizci Kültür Tipi: Örgüt iş dünyasındaki konjonktürel yapıyı inceleyerek kendi iç dinamiklerini harekete geçirir. Tepki Verici Kültür Tipi: Örgütün iç ve dış çevresinden gelen baskılar sonucunda ortay çıkan değişimleri kapsar.Zira örgüt kendiliğinden değişimi arzu etmez.

16 Ouchı’nın z kültürü modeli
Uzun dönem istihdam fikir ve görüş birliğine dayanan kararlar alma Bireysel sorumluluk Yavaş değerleme ve terfi Kapalı ve biçimselleştirilmemiş kontrolü ile açık ve biçimselleştirilmiş kontrolü birlikte uygulama Orta ölçüde uzmanlaştırılmış kariyer ve terfi Çalışanı tüm çevre bağlılıkları ve ailesi ile birlikte ele alma

17 Peters ve waterman’ın modeli
Mükemmel Firmaların Kültürel Değer ve Davranışları Hareketi tercih etme Müşterilerle Sürekli İlişkiler Girişimciliğe Önem Verme İnsana Değer Vererek Verimliliği Artırma Basit Yapı ve Az Sayıda Kurmay Uzmanlaşma Gevşek ve Sıkı Kontrolü Bir Arada Tutma

18 Hazırlayan: Bilge Demirci


"ÖRGÜT KÜLTÜRÜ İ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları