Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA SÜRECİ. Amaç: Ankara Üniversitesi’nde eğitim-öğretim sistemlerinin farklılıklarını ve özgünlüklerini koruyarak, toplumun ihtiyaçlarını.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ANKARA ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA SÜRECİ. Amaç: Ankara Üniversitesi’nde eğitim-öğretim sistemlerinin farklılıklarını ve özgünlüklerini koruyarak, toplumun ihtiyaçlarını."— Sunum transkripti:

1 ANKARA ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA SÜRECİ

2 Amaç: Ankara Üniversitesi’nde eğitim-öğretim sistemlerinin farklılıklarını ve özgünlüklerini koruyarak, toplumun ihtiyaçlarını karşılayan, ulusal ve uluslararası normlara uygun, kolay anlaşılabilir ve karşılaştırılabilir bir öğretim sistemi oluşturulabilmesi 2

3 Yükseköğretim Kurumları Bologna Eşgüdüm Komisyonu Çalışma İlkeleri (20.11.2008) BEK: Başkanın çağrısı üzerine toplanır Her akademik yarıyılda en az bir değerlendirme toplantısı yapar 3

4 BEK Görevleri Bologna faaliyet alanlarına giren konularda “Yıllık Eylem Planı” hazırlanması ve bu planın uygulanması Bologna faaliyet alanlarına giren konularda “Yıllık Eylem Planı” hazırlanması ve bu planın uygulanması Bologna ana çalışma alanlarında paydaşlara sistematik hizmet içi eğitim seminerlerinin düzenlenmesi Bologna ana çalışma alanlarında paydaşlara sistematik hizmet içi eğitim seminerlerinin düzenlenmesi Yapılan çalışmaların değerlendirilerek her yeni dönem için strateji belirlenmesi Yapılan çalışmaların değerlendirilerek her yeni dönem için strateji belirlenmesi Avrupa Yükseköğretim Alanı’nda faaliyet gösteren kurum kuruluşların (EUA, ENQA, EURASHE) etkinliklerinin izlenmesi Avrupa Yükseköğretim Alanı’nda faaliyet gösteren kurum kuruluşların (EUA, ENQA, EURASHE) etkinliklerinin izlenmesi 4

5 BEK Eğitimden sorumlu Rektör Yrd.Prof.Dr. Kasım Karakütük Eğitimden sorumlu Rektör Yrd.Prof.Dr. Kasım Karakütük ADEK Başkanı Rektör Yrd. Prof.Dr.Ayhan Elmalı ADEK Başkanı Rektör Yrd. Prof.Dr.Ayhan Elmalı Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yrd. Prof.Dr. Sibel Ayşıl Özkan Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yrd. Prof.Dr. Sibel Ayşıl Özkan Bologna Süreci Koordinatörü Prof.Dr. Afsun Ezel Esatoğlu Bologna Süreci Koordinatörü Prof.Dr. Afsun Ezel Esatoğlu AB Eğitim Programları Kurumsal Koordinatörü Prof.Dr.Sibel Süzen AB Eğitim Programları Kurumsal Koordinatörü Prof.Dr.Sibel Süzen Yabancı Öğrenci Koordinatörü Prof.Dr. Hijran Yavuzcan Yabancı Öğrenci Koordinatörü Prof.Dr. Hijran Yavuzcan Öğrenci ve Bilişim Hizmetleri Koordinatörü Prof.Dr. Ayşen Apaydın Öğrenci ve Bilişim Hizmetleri Koordinatörü Prof.Dr. Ayşen Apaydın Fen Fakültesi Prof.Dr. Ahmet Altındağ Fen Fakültesi Prof.Dr. Ahmet Altındağ Dış İlişkiler ve Uluslararasılaşma Koordinatörü Doç. Dr. Taşansu Türker Dış İlişkiler ve Uluslararasılaşma Koordinatörü Doç. Dr. Taşansu Türker Öğrenci İşleri Daire Başkanı Sinem Özkara Öğrenci İşleri Daire Başkanı Sinem Özkara Öğrenci Konseyi Başkanı Çağatay Zincirlioğlu Öğrenci Konseyi Başkanı Çağatay Zincirlioğlu Fakülte/Enstitü/Yüksekokulların/Konservatuarın Öğrenci İşlerinden Sorumlu Dekan Yardımcıları/Müdür Yardımcıları Fakülte/Enstitü/Yüksekokulların/Konservatuarın Öğrenci İşlerinden Sorumlu Dekan Yardımcıları/Müdür Yardımcıları 5

6 ANA FAALİYET ALANLARI BOLOGNA SÜRECİ ANA FAALİYET ALANLARI Diploma ve Derecelerin Tanınması Kalite Güvencesi Yükseköğretim Yeterlikler Çerçevesi Öğrenci Katılımı ve Sosyal Boyut 6

7 Diploma ve Derecelerin Tanınması Diploma eki hazırlanması, başvurusu Diploma eki hazırlanması, başvurusu AKTS çalışmalarına ilişkin ilgili öğretim elemanları, öğrenciler, işverenler ve mezunlarla hizmet içi eğitim/toplantı/çalıştay vb. faaliyetler düzenlenmesi AKTS çalışmalarına ilişkin ilgili öğretim elemanları, öğrenciler, işverenler ve mezunlarla hizmet içi eğitim/toplantı/çalıştay vb. faaliyetler düzenlenmesi Diploma- AKTS Etiketinin hazırlığı, başvurusu Diploma- AKTS Etiketinin hazırlığı, başvurusu Yurtdışındaki başka üniversiteler ile Erasmus, Çift Diploma ve Ortak Derece/Diploma vermeye yönelik uygulamalar Yurtdışındaki başka üniversiteler ile Erasmus, Çift Diploma ve Ortak Derece/Diploma vermeye yönelik uygulamalar Yurtdışındaki başka üniversiteler ile işbirliği Yurtdışındaki başka üniversiteler ile işbirliği Hareketliliğin özendirilmesi Hareketliliğin özendirilmesi 7

8 Kalite Güvencesi Eğitim, araştırma, idari yapılanma, topluma hizmet vb. alanlarda iç ve dış kalite geliştirme-iyileştirme çalışmaları Eğitim, araştırma, idari yapılanma, topluma hizmet vb. alanlarda iç ve dış kalite geliştirme-iyileştirme çalışmaları Kurumda iç kalite güvence mekanizmalarının oluşturulması Kurumda iç kalite güvence mekanizmalarının oluşturulması Akreditasyon çalışmaları Akreditasyon çalışmaları Kalite güvencesi çalışmalarına öğrenci katılımının sağlanması Kalite güvencesi çalışmalarına öğrenci katılımının sağlanması Derslerin ölçme-değerlendirme yöntemi, öğretim elemanı, öğrenme kazanımları, ders materyalleri, öğrenci iş yükü vb. ilişkin değerlendirme formlarının hazırlanması ve uygulanması Derslerin ölçme-değerlendirme yöntemi, öğretim elemanı, öğrenme kazanımları, ders materyalleri, öğrenci iş yükü vb. ilişkin değerlendirme formlarının hazırlanması ve uygulanması 8

9 Yükseköğretim Yeterlikler Çerçevesi Yükseköğretim Yeterlikler Çerçevesi TYYÇ ve YÖK Alan Yeterlikleri ile uyumlu program yeterliklerinin (PY) hazırlanması, düzeltme çalışmaları, onaylanması ve WEB ortamında yayınlanması TYYÇ ve YÖK Alan Yeterlikleri ile uyumlu program yeterliklerinin (PY) hazırlanması, düzeltme çalışmaları, onaylanması ve WEB ortamında yayınlanması YÖK ALAN YETERLİKLERİ LİNK: http://tyyc.yok.gov.tr/?pid=48 YÖK ALAN YETERLİKLERİ LİNK: http://tyyc.yok.gov.tr/?pid=48http://tyyc.yok.gov.tr/?pid=48 Derslerin öğrenme kazanımlarının PY’ye göre belirlenmesi Derslerin öğrenme kazanımlarının PY’ye göre belirlenmesi PY ve öğrenme kazanımları hazırlanması/güncellenmesine yönelik eylem planlarının hazırlanması PY ve öğrenme kazanımları hazırlanması/güncellenmesine yönelik eylem planlarının hazırlanması AKTS kredileri hesaplanmasında Öğrenci İş Yükü ve Öğrenme Kazanımları ile ilişkilendirilmesi AKTS kredileri hesaplanmasında Öğrenci İş Yükü ve Öğrenme Kazanımları ile ilişkilendirilmesi Ders bazında doldurulacak formlara ilişkin kurumda bilgilendirme, geribildirim, düzeltme çalışmalarının yapılması Ders bazında doldurulacak formlara ilişkin kurumda bilgilendirme, geribildirim, düzeltme çalışmalarının yapılması 9

10 Öğrenci Katılımı ve Sosyal Boyut Mezun bilgi / izleme sistemi oluşturulması Mezun bilgi / izleme sistemi oluşturulması Engellilere yönelik kolaylıklar (tuvalet, asansör, uygun sınıflar vb.) Engellilere yönelik kolaylıklar (tuvalet, asansör, uygun sınıflar vb.) Kurumda lojman, yurt vb. barınma imkanları Kurumda lojman, yurt vb. barınma imkanları Bologna süreci çalışmalarına öğrencilerin dahil edilmesi Bologna süreci çalışmalarına öğrencilerin dahil edilmesi Öğrenci temsilciliği seçimlerine ilişkin katılımın artırılmasına yönelik çalışmalar ve bunları arşivleme Öğrenci temsilciliği seçimlerine ilişkin katılımın artırılmasına yönelik çalışmalar ve bunları arşivleme Öğrencilere sağlanan sosyal imkanların (sağlık, spor, kültür, barınma, yemekhane/kafeterya, kariyer merkezi vb.) ve danışmanlık hizmetlerinin artırılmasına yönelik çalışmalar Öğrencilere sağlanan sosyal imkanların (sağlık, spor, kültür, barınma, yemekhane/kafeterya, kariyer merkezi vb.) ve danışmanlık hizmetlerinin artırılmasına yönelik çalışmalar Sürekli eğitimin düzenli olarak sağlanması (AKTS, yeterlikler, öğrenme kazanımları vd. ilişkili olarak) Sürekli eğitimin düzenli olarak sağlanması (AKTS, yeterlikler, öğrenme kazanımları vd. ilişkili olarak) 10

11 A.Ü. Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarının;   Programın amacı   Program yeterlikleri   İstihdam olanakları Program yeterliklerini karşılayacak;   Ders programı, dersler   Ders amaç ve öğrenme kazanımları ve PY ilişkisi   Ders öğrenme-öğretme yöntem ve stratejileri   Ders ölçme-değerlendirme yöntemleri   Öğrenci iş yükü(AKTS) kredisi   Derste kullanılan kaynaklar Bologna Sürecinde Üniversitede Yeterlikler Çerçevesinde Odaklanılan Çalışmalar

12 ULUSAL YETERLİKLER ÇERÇEVESİ Alan Yeterlikleri Program yeterlikleri Ders ler Öğrenme Kazanımları Öğrenme- öğretme ve değerlendirme yöntemleri İş yükü ve AKTS kredisi Öğrenme Kazanımları Öğrenme- öğretme ve değerlendirme yöntemleri Öğrenme Kazanımları Öğrenme- öğretme ve değerlendirme yöntemleri Paydaşlar Üniversite ve Bölüm vizyon ve misyonu

13 BOLOGNA SÜRECİNDE OFİS FAALİYETLERİ Birimler tarafından üretilen verilerin Bologna Bilgi Sistemi üzerine aktarılması, Birimler tarafından üretilen verilerin Bologna Bilgi Sistemi üzerine aktarılması, bbs.ankara.edu.tr bbs.ankara.edu.tr 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 BOLOGNA SÜRECİNDE OFİS FAALİYETLERİ BEK Toplantıları düzenlendi BEK Toplantıları düzenlendi Aralık 2010 tarihinde bölümlerden doldurulması istenecek formların içeriği hakkında görüşme Aralık 2010 tarihinde bölümlerden doldurulması istenecek formların içeriği hakkında görüşme Ocak 2011 tarihinde “EPG Çalıştayı” yapıldı. Ocak 2011 tarihinde “EPG Çalıştayı” yapıldı. Ocak 2011 tarihinde doldurulacak formlar revize edildi (“Program formu” ve “Ders tanıtım formu” ). Ocak 2011 tarihinde doldurulacak formlar revize edildi (“Program formu” ve “Ders tanıtım formu” ). Şubat 2011 web sayfası düzenlendi. Şubat 2011 web sayfası düzenlendi. Şubat 2011 bölümlerden formların doldurularak gönderilmesine ilişkin rektörlük yazıları yazıldı Şubat 2011 bölümlerden formların doldurularak gönderilmesine ilişkin rektörlük yazıları yazıldı Çeşitli bilgilendirme ve geribildirim toplantıları gerçekleştirildi. Çeşitli bilgilendirme ve geribildirim toplantıları gerçekleştirildi. 19

20 Aralık 2012 tarihi itibariyle söz konusu şablonları doldurmamış olan lisans birimleri aşağıdadır; Aralık 2012 tarihi itibariyle söz konusu şablonları doldurmamış olan lisans birimleri aşağıdadır; DTCF (Antropoloji, Rus Dili ve Edebiyatı, Dilbilim, Hindoloji (eksik), Hititoloji, Tiyatro) DTCF (Antropoloji, Rus Dili ve Edebiyatı, Dilbilim, Hindoloji (eksik), Hititoloji, Tiyatro) Siyasal Bilgiler Fakültesi (Tüm programların PY leri olmakla birlikte Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Maliye programlarının ders şablonlarında eksikler) Siyasal Bilgiler Fakültesi (Tüm programların PY leri olmakla birlikte Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Maliye programlarının ders şablonlarında eksikler) Konservatuar Konservatuar 20

21 Aralık 2012 tarihi itibariyle söz konusu şablonları doldurmamış olan lisansüstü birimler: Aralık 2012 tarihi itibariyle söz konusu şablonları doldurmamış olan lisansüstü birimler: Fen Bilimleri Enstitüsü 7/24 Fen Bilimleri Enstitüsü 7/24 Sağlık Bilimleri Enstitüsü 21/64 Sağlık Bilimleri Enstitüsü 21/64 Sosyal Bilimler Enstitüsü 100/137 Sosyal Bilimler Enstitüsü 100/137 Eğitim Bilimleri Enstitüsü ?? (yapıldı fakat gönderilmedi) Eğitim Bilimleri Enstitüsü ?? (yapıldı fakat gönderilmedi) Nükleer Bilimler Enstitüsü Nükleer Bilimler Enstitüsü 21

22 Mart 2011- Aralık 2012 tarihleri boyunca, sürekli, mail yoluyla gelen EPG şablonlarına geribildirim ve gerekli düzeltmeler yapıldı. Mart 2011- Aralık 2012 tarihleri boyunca, sürekli, mail yoluyla gelen EPG şablonlarına geribildirim ve gerekli düzeltmeler yapıldı. 22

23 Mart 2011- Aralık 2012 tarihleri boyunca, sürekli, mail yoluyla gelen EPG şablonlarına geribildirim ve gerekli düzeltmeler yapıldı. Mart 2011- Aralık 2012 tarihleri boyunca, sürekli, mail yoluyla gelen EPG şablonlarına geribildirim ve gerekli düzeltmeler yapıldı. Ağustos 2011 Bologna bilgilerinin yer alacağı veri tabanı alındı Ağustos 2011 Bologna bilgilerinin yer alacağı veri tabanı alındı Aralık 2011 veri tabanının veri girişine uygun hale getirildi Aralık 2011 veri tabanının veri girişine uygun hale getirildi Ocak 2012 tarihinde “Bologna Çalışmaları Örnekleri” bologna.ankara.edu.tr web adresine koyuldu. Ocak 2012 tarihinde “Bologna Çalışmaları Örnekleri” bologna.ankara.edu.tr web adresine koyuldu. 23

24 Ocak 2012 veri girişi başlatıldı Ocak 2012 veri girişi başlatıldı “İş gücü gereksinimi” - “kısmi zamanlı öğrenci ile tamamlandı “İş gücü gereksinimi” - “kısmi zamanlı öğrenci ile tamamlandı Mart 2012 tarihinde 38 öğrenciye veri girişi eğitimi Mart 2012 tarihinde 38 öğrenciye veri girişi eğitimi Aralık 2012 tarihi itibariyle Yüksekokulların veri girişi tamamlanmış, Lisans programlarının veri girişi ise tamamlanmak üzeredir. Aralık 2012 tarihi itibariyle Yüksekokulların veri girişi tamamlanmış, Lisans programlarının veri girişi ise tamamlanmak üzeredir. 24

25 Bologna Bilgi Sistemi’ne veri girişi devam edenler Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Gıda Mühendisliği Jeoloji Mühendisliği Jeoloji Mühendisliği Eğitim Bilimleri Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Sınıf Öğretmenliği Zihin Engelliler Öğretmenliği Zihin Engelliler Öğretmenliği İlahiyat Fakültesi Uluslararası İlahiyat Uluslararası İlahiyat İlahiyat İlahiyatDTCF Prehistorya Arkeolojisi Prehistorya Arkeolojisi Arap Dili ve Edebiyatı Arap Dili ve Edebiyatı Sosyoloji Sosyoloji Ziraat Fakültesi Zootekni Zootekni 25

26 Bologna Bilgi Sistemi’ne veri girişi yapılmamış olanlar DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Japon Dili ve Edebiyatı Japon Dili ve Edebiyatı 26

27 Mart 2012 tarihinde “Hukuk Fakültesi”nde EPGÇ eğitimi Mart 2012 tarihinde “Hukuk Fakültesi”nde EPGÇ eğitimi Mayıs 2012 tarihinde “Siyasal Bilgiler” Fakültesinde EPGÇ eğitimi Mayıs 2012 tarihinde “Siyasal Bilgiler” Fakültesinde EPGÇ eğitimi Kasım 2011- Mayıs 2012 tarihlerinde Mühendislik ve Eczacılık Fakültesinin program yeterlikleri ve ders formlarına geribildirim verildi. Kasım 2011- Mayıs 2012 tarihlerinde Mühendislik ve Eczacılık Fakültesinin program yeterlikleri ve ders formlarına geribildirim verildi. 27

28 Haziran 2012 tarihinde WEB adresinde yapılan değişiklikler; Haziran 2012 tarihinde WEB adresinde yapılan değişiklikler; bologna.ankara.edu.tr web adresindeki bilgiler güncellendi. bologna.ankara.edu.tr web adresindeki bilgiler güncellendi. “Formların doldurulması, program yeterlikleri ve öğrenme kazanımlarının yazımı ve süreç ile ilgili sunular” BOLOGNA ÇALIŞMALARI başlığına eklendi. “Formların doldurulması, program yeterlikleri ve öğrenme kazanımlarının yazımı ve süreç ile ilgili sunular” BOLOGNA ÇALIŞMALARI başlığına eklendi. 28

29 Gelinen Nokta Fakülte/enstitü/yüksekokullar ile iletişim sağlandı Fakülte/enstitü/yüksekokullar ile iletişim sağlandı Talep eden bölümlerde farklı düzeylerde bilgilendirme yapıldı Talep eden bölümlerde farklı düzeylerde bilgilendirme yapıldı  Yüksekokul,Fakülte ve Enstitülerde programlar düzeyinde izleme ve değerlendirme sağlandı.  Veri tabanı alımı gerçekleşti.  Enstitü programları için veri girişi yapılamadı. 29


"ANKARA ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA SÜRECİ. Amaç: Ankara Üniversitesi’nde eğitim-öğretim sistemlerinin farklılıklarını ve özgünlüklerini koruyarak, toplumun ihtiyaçlarını." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları