Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PROTEİNÜRİLİ HASTAYA YAKLAŞIM Dr. Kenan ATEŞ Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PROTEİNÜRİLİ HASTAYA YAKLAŞIM Dr. Kenan ATEŞ Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı."— Sunum transkripti:

1 PROTEİNÜRİLİ HASTAYA YAKLAŞIM Dr. Kenan ATEŞ Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

2 PROTEİNÜRİ ÖNEMLİDİR Böbrek hastalıklarına eşlik eden en önemli patofizyolojik bozukluklardan birisidir Böbrek hastalıklarının progresyonunda rol oynayan en önemli risk faktörlerinden birisidir

3 CHARGE-SELEKTİVİTE Heparan sülfat proteoglikanlar Endotelyal hücreler ve GBM’da negatif yük Anyonik proteinlerin (albümin) filtrasyonunun engellenmesi SİZE-SELEKTİVİTE Endotelyal hücreler arasındaki pencereler (375-400 Å) GBM’daki porlar (40-45 Å) Epitelyal hücre ayaksı çıkıntıları (slit diyafram) GLOMERÜLER KAPİLLER DUVARIN PROTEİNLERE PERMSELEKTİVİTESİ

4 Tamm-Horsfallmukoprotein

5 Protein atılımının normal değerleri Gebelik Ateş Egzersiz Konjestif kalp yetmezliği Albümin infüzyonu Vazopressor ajanlar (ANG II, norepinefrin) ERİŞKİNLER ÇOCUK ve ADÖLESANLAR <150 mg/gün <250 mg/gün PROTEİN ATILIMI GEÇİCİ OLARAK ARTABİLİR

6 İdrardaki proteinin kaynağı Glomerüllerden filtre edilen ve proksimal tübüler geri emilimden kaçan PLAZMA PROTEİNLERİ Tübüler hücreler tarafından salgılanan veya tübüler hücre hasarı sonucu idrara geçen BÖBREK DOKU PROTEİNLERİ Mesane, üretra ve aksesuar bezlerden salgılanan veya doku hasarı ve inflamasyon sonucu idrara geçen ÜRİNER SİSTEM PROTEİNLERİ

7 Plazma proteinleri Doku proteinleri Albümin Atılım miktarı Toplamın yüzdesi IgG IgA IgM  hafif zincir hafif zincir hafif zincir  2 -MG 12 mg/gün % 15 3 mg/gün % 3.7 Tamm-Horsfall 40 mg/gün % 50 1 mg/gün % 1.2 0.3 mg/gün % 0.4 2.3 mg/gün % 3.0 1.4 mg/gün % 1.7 0.12 mg/gün % 0.15 20 mg/gün % 25 40 mg/gün % 50 40 mg/gün % 50 Diğer <1 mg/gün <% 1

8 Proteinüriyi saptama yöntemleri Dipstick Sülfosalisilik asit 24 saatlik idrar örneğinde total protein Spot idrar örneğinde protein/kreatinin oranı SEMİ-KANTİTATİF YÖNTEMLER KANTİTATİF YÖNTEMLER

9 Dipstick pH duyarlı bir boyadaki (tetrabromofenol blue) renk değişikliğine dayanır Protein atılımı 300-500 mg/gün’ün üzerinde ise pozitif sonuç verir Esas olarak idrardaki albümini saptar, globülinlere nisbeten duyarsızdır 20-300 mg/dl arasındaki proteinüriyi semi-kantitatif olarak saptar İdrar konsantrasyonu ve pH’sı ölçüm sonucunu etkileyebilir İyonize radyo-kontrast ajanlar yanlış pozitif sonuca neden olabilir

10 Sülfosalisilik asit testi + 0 Bulanıklık yok Eser 1+ 1+ 2+ 2+ 3+ 3+ 4+ 4+ Hafif bulanıklık Arkasından yazının okunabildiği bulanıklık 0 mg/dl 1-10 mg/dl 15-30 mg/dl Beyaz zemin üzerindeki koyu siyah çizgilerin görülebildiği beyaz bulut 40-100 mg/dl Koyu siyah çizgilerin görülemediği ince presipitasyonlu beyaz bulut 150-350 mg/dl >500 mg/dl Kaba presipitasyon

11 Sülfosalisilik asit testi İdrardaki tüm proteinleri saptar İdrar konsantrasyonu ve pH’sı ölçüm sonucunu etkileyebilir İyonize radyo-kontrast ajanlar yanlış pozitif sonuca neden olabilir Dipstick (–) SSA testi (+) MULTİPL MYELOM

12 Kantitatif yöntemler 24 saatlik idrar örneğinde total protein atılımı Spot idrar örneğinde total protein/kreatinin oranı Semi-kantitatif yöntemlerle 100 mg/dl’den fazla proteinüri saptandığında kantitatif ölçüm yapılması gerekir

13 24 saatlik idrar örneğinin toplanması İdrar toplanmaya tercihan sabah 8.00’de başlanmalı İlk idrar tuvalete yapılmalı ve zamanı kaydedilmeli Gün boyu tüm idrar temiz bir şişede toplanmalı Ertesi sabah aynı saatte son idrar şişeye yapılmalı Son idrar örneğinin alınma zamanı, toplamaya başlama zamanından 10 dakikadan fazla farklı olmamalı İdrar örneği oda sıcaklığında 1-2 gün bekletilebilir

14 Spot idrarda total protein/kreatinin oranı Total protein/kreatinin (mg/mg) = Proteinüri (gr/gün/1.73 m 2 ) Kreatinin atılımından etkilenir Beklenenden fazla kreatinin atılımı Beklenenden az kreatinin atılımı 1 SINIRLAMALARI 2 3.5 gr/gün üzerindeki proteinürilerde hata oranı artar OLDUĞUNDAN AZ OLDUĞUNDAN FAZLA 3 Proteinürideki gün boyu değişiklikleri yansıtmaz

15 PROTEİNÜRİNİN SINIFLANDIRILMASI

16 1 Ne kadar protein atılıyor? 2 Ne tip protein atılıyor? 3 Protein atılım paterni nedir? PROTEİNÜRİ

17 Proteinüri miktarına göre sınıflandırma NEFROTİK DÜZEYDE PROTEİNÜRİ  Erişkinler  >3.5 gr/gün/1.73 m 2  Çocuklar  >40 mg/m 2 /saat NON-NEFROTİK DÜZEYDE PROTEİNÜRİ

18 Patofizyolojik sınıflandırma GLOMERÜLER TÜBÜLER TAŞMA DOKU PROTEİNÜRİ

19 Glomerüler proteinüri Plazma proteinlerine karşı normal glomerüler permselektivitenin bozulması Albümin Globülinler Hafif (200 mg/gün) – Massif (>20 gr/gün) SORUN PROTEİN İÇERİĞİ PROTEİNÜRİ MİKTARI Makromoleküller

20 Tübüler proteinüri Normalde filtre edilen proteinlerin yetersiz reabsorpsiyonu  2 -mikroglobülin 200 mg-2 gr/gün SORUN Ig hafif zincirleri Retinol-binding protein Amino asitler PROTEİN İÇERİĞİ PROTEİNÜRİ MİKTARI

21 Taşma (overflow) proteinürisi Normalde glomerüler kapiller duvardan kolayca filtre edilebilen özel bir proteinin aşırı yapımı Miyoglobin Eser - Massif Ig hafif zincirleri Hemoglobin SORUN PROTEİN İÇERİĞİ PROTEİNÜRİ MİKTARI

22 Doku proteinürisi SORUN Yapısal İnflamatuvar üriner sistem hastalıkları Neoplastik PROTEİNÜRİ MİKTARI <500 mg/gün PROTEİN İÇERİĞİ Doku proteinleri İmmünglobülinler (IgA)

23 Proteinüri paternine göre sınıflandırma PROTEİNÜRİ GEÇİCİ ORTOSTATİK PERSİSTAN

24 Geçici proteinüri Tek bir incelemede proteinüri saptanması, tekrarlayan incelemelerde proteinürinin kaybolması KADIN ERKEK İLERİ İNCELEME GEREKMEZ % 7 % 4 Ateş, egzersiz <1-2 gr/gün MİKTAR NEDEN

25 Ortostatik proteinüri Ayakta pozisyonda artmış Yatar pozisyonda normal PROTEİN ATILIMI Nöro-humoral aktivasyon Glomerüler hemodinamiklerde değişiklikler ADÖLESANLARDA SIK GÖRÜLÜR (% 2-5) İLERİ İNCELEME GEREKMEZ PERYODİK İZLEM GEREKİR <1 gr/gün MEKANİZMA

26 Split idrar testi 07 09 11 13 15 17 19 21 23 01 03 05 07 İlk idrar dışarıya Yatma zamanı Gündüz idrarı Gece idrarı Normalde <50 mg

27 Persistan proteinüri Tekrarlayan incelemelerde hem ayakta, hem de yatar pozisyonlarda proteinüri saptanması İLERİ İNCELEME GEREKİR RENAL HASTALIK SİSTEMİK HASTALIK

28 İZOLE PROTEİNÜRİ İdrar incelemesindeki tek anormal bulgu artmış protein atılımıdır ASEMPTOMATİK PROTEİNÜRİ Anamnez, fizik muayene ve laboratuvar incelemelerinde böbrek veya üriner sistem hastalığını düşündürecek anormallikler (ödem, HT, GFR azalması) yoktur

29 Proteinürinin selektivitesi SELEKTİF PROTEİNÜRİ SELEKTİF PROTEİNÜRİ NON-SELEKTİF PROTEİNÜRİ NON-SELEKTİF PROTEİNÜRİ IgG/Transferrin Klirens Oranı <0.1>0.2 Yük bariyerinde bozukluk Por bariyerinde bozukluk Albüminüri Albüminüri + Globülinüri

30 Proteinürili hastaya yaklaşım PROTEİNÜRİ İLK DEĞERLENDİRME ÖN İNCELEMELER İLERİ İNCELEMELER

31 İlk değerlendirmeler AYRINTILI ANAMNEZ VE FİZİK MUAYENE İDRAR SEDİMENTİNİN İNCELENMESİ YANLIŞ POZİTİFLİK OLASILIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ Diyabetes mellitus Konjestif kalp yetmezliği Otoimmün hastalıklar Hematüri Eritrosit silendirleri Lipidüri Lökositüri Herediter hastalıklar Dansite >1026 Alkali pH Ateşli hastalık Yoğun egzersiz

32 Yanlış pozitiflik olasılığı düşük Proteinüri >300 mg/dl İdrar sedimenti anormal PROTEİNÜRİ Yanlış pozitiflik olasılığı yüksek Proteinüri <100 mg/dl İdrar sedimenti normal NEFROLOJİ UZMANINA SEVK Proteinüriyi tekrarla ÖNİNCELEMELERGEÇİCİPROTEİNÜRİ POZİTİFNEGATİF

33 Ön incelemeler BUN, Kreatinin Kantitatif proteinüri Renal fonksiyon normal Proteinüri <3 gr/gün Yaş <30 Renal fonksiyon anormal Proteinüri >3 gr/gün Yaş >30 Split idrar testi Gece 8 saatlik proteinüri <50 mg NEFROLOJİ UZMANINA SEVK Gece 8 saatlik proteinüri >50 mg ORTOSTATİK PROTEİNÜRİ

34 İleri incelemeler PERSİSTAN PROTEİNÜRİ >3.5 gr/gün BİYOPSİ 2-3 gr/gün <2 gr/gün İZLEM RENAL USG PROTEİNÜRİ Proteinüride artış Hipertansiyon GFR’de azalma Tam kan Total protein, albümin Lipidler Serum protein elektroforezi İdrar protein elektroforezi Hematüri (–) GFR N HT (–) Hematüri (–) GFR N HT (–)

35 SONUÇ Proteinüri böbrek hastalıklarının en önemli bulgularından birisidir Hafif düzeyde de olsa proteinürinin mutlaka önemsenmesi gerekir Proteinüri saptanan hastalarda gerekli ön incelemeler yapılmalı ve persistan proteinürili olgular ileri incelemeler için nefroloji uzmanına gönderilmelidir


"PROTEİNÜRİLİ HASTAYA YAKLAŞIM Dr. Kenan ATEŞ Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları