Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN AB FONLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN AB FONLARI"— Sunum transkripti:

1 SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN AB FONLARI
24 Mart 2015 “Türkiye’nin Yeni AB İletişim Stratejisi” Sivil Toplumla Diyalog Toplantısı ADANA

2 Sunum İçeriği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA)
IPA Kapsamında STK’lara Sağlanan Destekler Avrupa Birliği Programları

3 IPA Kapsamında STK’lara Sağlanan Destekler
Merkezi Düzeyde Yürütülen Projeler Hibe Programları Merkezi düzeydeki Kamu Kurum ve Kuruluşları (Bakanlık, Müsteşarlık vb.) Sivil Toplum Kuruluşları, Yerel Yönetimler, Odalar, İşletmeler, Birlikler, Eğitim Kurumları vb. Hibe Programı, AB uyum çalışmaları çerçevesinde merkezi düzeydeki kamu kuruluşları tarafından geliştirilmiş projelere yerel kuruluşlarının da katılmasını sağlamak amacıyla oluşturulmuş bir proje uygulama yöntemidir.

4 IPA Kapsamında STK’lara Sağlanan Destekler
Sivil Toplum Diyaloğu Sürdürülebilir Sosyal ve Ekonomik Kalkınma Hayat Kalitesinin Artırılması Kamu-STK İşbirliği Cinsiyet Eşitliği Hayatboyu Öğrenme Girişimcilik İstihdam Eğitim ve Kültür Çevrenin Korunması Sosyal İçerme Kültürel Miras Temel Hak ve Özgürlükler Mesleki Gelişim Kapasite Gelişimi

5 IPA Kapsamında 2020’ye kadar STK’ların Faydalanabileceği Destekler
Katılım Öncesi Yardım Aracı Birlik İçin Hazırlayıcı Reformlar-Sivil Toplum İstihdam, Sosyal Politikalar, Eğitim, Cinsiyet Eşitliğinin Teşviki ve İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi 186 Milyon Avro 435 Milyon Avro Ne zaman ve nasıl faydalanılabilir? SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ, BU KAPSAMDA DUYURUSU YAPILACAK TEKLİF ÇAĞRILARINI DÜZENLİ OLARAK TAKİP ETMESİ GEREKMEKTEDİR.

6 HİBE PROGRAMLARINDA BAŞVURU SÜRECİ NASIL İŞLER?

7 Hibe Programlarında Başvuru Süreci
I. AŞAMA Teklif Çağrısının yayınlanması Proje Ön Tekliflerinin sunulması Proje Ön Tekliflerinin değerlendirilmesi II. AŞAMA Seçilen Proje Ön Teklif sahiplerinden tam başvuru formu paketinin talep edilmesi Tam başvuru formları paketlerinin sunulması Tam başvuru formları paketlerinin değerlendirilmesi Seçilen başvuruların sahiplerinin ve ortaklarının uygunluk kontrolü Sözleşmelerin imzalanması 7

8 Hibe Programlarının Duyurusu Nasıl Yapılır? (Teklif Çağrıları)
IPA kapsamındaki tüm hibe programlarına ilişkin duyurular Bakanlığımız tarafından yapılmaktadır. 8

9 Hibe Programlarının Duyurusu Nasıl Yapılır? (Teklif Çağrıları)
Merkezi Finans ve İhale Birimi (www.mfib.gov.tr) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (www.ikg.gov.tr) Hibe Sahibi Kuruluş ve AB Türkiye Delegasyonu vb. 9

10 Hibe Programlarının Duyurusu Nasıl Yapılır? (Teklif Çağrıları)
10

11 Hibe Programlarının Duyurusu Nasıl Yapılır? (Teklif Çağrıları)
11

12 Hibe Programlarının Duyurusu Nasıl Yapılır? (Teklif Çağrıları)
12

13 Hibe Programlarında Başvuru Süreci
I. AŞAMA Teklif Çağrısının yayınlanması Proje Ön Tekliflerinin sunulması Proje Ön Tekliflerinin değerlendirilmesi II. AŞAMA Seçilen Proje Ön Teklif sahiplerinden tam başvuru formu paketinin talep edilmesi Tam başvuru formları paketlerinin sunulması Tam başvuru formları paketlerinin değerlendirilmesi Seçilen başvuruların sahiplerinin ve ortaklarının uygunluk kontrolü Sözleşmelerin imzalanması 13

14 Başvurular Nereye Yapılır ? Sözleşme Makamı Başvuruları Kabul Eder.
Merkezi Finans ve İhale Birimi (www.mfib.gov.tr) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (www.ikg.gov.tr) 14

15 I. AŞAMA : Proje Ön Teklifleri
Proje Ön Teklifi (4 Sayfa) Proje Ön Teklifi Kontrol Listesi Proje Ön Teklifi için Başvuru Sahibinin Beyanı 15

16 I. AŞAMA : Proje Ön Tekliflerinin Değerlendirilmesi
Başvurular bağımsız değerlendiricilerin destekleri ile Sözleşme Makamı tarafından değerlendirilmektedir. İdari Kontrol + Teknik Değerlendirme Projenin İlgililiği + Projenin Tasarımı 16

17 Hibe Programlarında Başvuru Süreci
I. AŞAMA Teklif Çağrısının yayınlanması Proje Ön Tekliflerinin sunulması Proje Ön Tekliflerinin değerlendirilmesi II. AŞAMA Seçilen Proje Ön Teklif sahiplerinden tam başvuru formu paketinin talep edilmesi Tam başvuru formları paketlerinin sunulması Tam başvuru formları paketlerinin değerlendirilmesi Seçilen başvuruların sahiplerinin ve ortaklarının uygunluk kontrolü Sözleşmelerin imzalanması 17

18 II. AŞAMA: Tam Başvuru Formunun ve Eklerinin Sunumu
Proje Ön Teklifleri değerlendirmesini takiben, Sözleşme Makamı, tüm Başvuru Sahiplerine değerlendirme sonuçlarına dair bir bildirim göndermektedir. Ön Teklifleri kabul edilen Başvuru Sahipleri daha sonra Tam Başvurularını teslim etmeleri için davet edilmektedir. 18

19 II. AŞAMA: Tam Başvuru Formunun ve Eklerinin Sunumu
Ön Teklifleri kabul edilen Başvuru Sahipleri Sözleşme Makamı tarafından daha önce belirlenen son teslim tarihine kadar talep edilen belgeleri teslim etmekle yükümlüdür. Ön Teklifin kabulü projenin kesin olarak başarılı bulunduğu anlamına gelmemektedir. Nihai değerlendirme Tam Başvuru Formu üzerinden yapılmaktadır. 19

20 II. AŞAMA: Tam Başvuru Formunun Değerlendirilmesi
İdari Kontrol Teknik Değerlendirme Mali ve Operasyonel Kapasite Projenin İlgililiği Projenin etkililiği ve uygulanabilirliği Projenin sürdürülebilirliği Projenin bütçe ve maliyet etkinliği 20

21 Başvuru Süreci: Finansman Kararı Proje Uygulaması Başlar
Sözleşme Makamı Hibe Faydalanıcısı Proje Uygulaması Başlar 21

22 2002-2014 DÖNEMİ İÇERİSİNDE UYGULANAN AB HİBE PROGRAMLARI
dönemi içerisinde 72 hibe programı ile 3630 projeye yaklaşık 462 Milyon Avro destek sağlanmıştır. dönemi içerisinde Adana’da 20 hibe programı ile 56 projeye yaklaşık 4 Milyon Avro destek sağlanmıştır. 22

23 Sözleşme Adedine Göre Performans Sıralaması
Kuruluş Sözleşme Adedi Hibe Tutarı€ 1 Sivil Toplum Kuruluşları (Dernekler/Vakıflar) 972 ,56  2 KOBİ 654 ,55 3 Belediye 416 ,83 4 Oda 390 ,84 5 Üniversite-Yüksek Okul 191 ,35 6 Birlik 135 ,98 7 Köylere Hizmet Götürme Birliği 114 ,15 8 Meslek Lisesi 101 ,45 9 İl Özel İdaresi 83 ,46 10 Kooperatif 75 ,93 11 Diğer 69 ,25 12 Çiftçi Grubu 65 ,70 13 İlköğretim Okulu 61 ,64 14 Sendika 51 ,24 15 Halk Eğitim Merkezi 39 ,02 23

24 AB ve Türkiye Arasında Sivil Toplum Diyaloğu –III (Siyasi Kriterler)
Sözleşme Makamı Programın Hedef Kitlesi Avrupa Birliği Bakanlığı Sivil Toplum Kuruluşları, Dernek veya Vakıflar Projeler Başvuru Süreci Uygulama Süreci dönemi içerisinde uygulanacak 39 projeye yaklaşık 4,9 Milyon Avro destek sağlanmıştır. 24

25 AB ve Türkiye Arasında Sivil Toplum Diyaloğu – III (Siyasi Kriterler)
Proje Sahibi Kuruluş: AB’ye Uyum, Gelişim, Kültür ve Çağdaş Yaşam Derneği Kadın Hakları Projesi Projenin hedefi: Adana’nın Yüreğir bölgesinde kadın hakları konusunda farkındalığın artırılması ve kadın alanında çalışan STK’ların kapasitesinin güçlendirilmesi Bazı Faaliyetler: Avusturya’daki uygulamaları incelemek üzere Viyana’ya bir çalışma ziyareti gerçekleştirilecektir. Yüreğir Belediyesi’ne ait Kültür Merkezleri aracılığıyla kadın hakları konusunda farkındalık artırma seminerleri düzenlenecektir. Kamu görevlileri ve STK’lara yönelik eğitimler verilecektir. Proje sonuçlarının ve çıktılarının paylaşılacağı bir kapanış konferansı organize edilecektir. Hibe Tutarı: 104 Bin Avro 25

26 Özürlülerin Toplumsal Entegrasyonunun Geliştirilmesi Hibe Programı
Sözleşme Makamı Programın Hedef Kitlesi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Tüzel kişiliğe sahip olan, kâr amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşları Projeler Başvuru Süreci Uygulama Süreci dönemi içerisinde uygulanmış 23 projeye yaklaşık 1,93 Milyon Avro destek sağlanmıştır. 26

27 Özürlülerin Toplumsal Entegrasyonunun Geliştirilmesi Hibe Programı
Proje Sahibi Kuruluş: Adana Sosyal Hizmetler Vakfı Gülmeye Engel Yok Projesi Projenin hedefleri: Bölgede yaşayan zihinsel engelli hastaların ağız ve diş sağlığı konusundaki tedavi bekleme gün sayısının en aza indirilmesi Zihinsel engelli çocukları olan ailelerin ağız ve diş sağlığı konusunda bilinçlendirilmesi Bölgedeki gönüllü diş hekimlerinin zihinsel engelli hasta tedavisi konusunda deneyim kazanması Bazı faaliyetler: Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden 13 diş hekimi İngiltere ve İsveç’te bu konuda uzmanlaşmış kliniklerde eğitim almıştır. Konu ile ilgili kitapçıklar ve broşür dağıtımı yapılmış; bilgilendirme seminerleri düzenlenmiştir. Hibe Tutarı: 72 Bin Avro 27

28 Aktif İşgücü Programı Projesi Yeni Fırsatlar Programı
Sözleşme Makamı Programın Hedef Kitlesi İŞKUR Sivil toplum kuruluşları, Yerel yönetimler, sendikalar, sanayi, ticaret, ziraat ve meslek odaları ve kuruluşları vb. Projeler Başvuru Süreci Uygulama Süreci dönemi içerisinde uygulanmış 245 projeye yaklaşık 32 Milyon Avro destek sağlanmıştır. 28

29 Aktif İşgücü Programı Projesi Yeni Fırsatlar Programı
Proje Sahibi Kuruluş: Adana Sokak Çocukları Derneği Sokaktan Geleceğe Projesi Projenin hedefi: Dezavantajlı konumda olan 15–24 yaş arasındaki çocuk ve gençlere tercihleri doğrultusunda 6 uzmanlık alanında meslek eğitimi kazandırılması Bazı Faaliyetler: Yaklaşık 170 gence ilgi ve yeteneklerine göre alabalık ve akvaryum balıkları yetiştiriciliği, organik çilek yetiştiriciliği, mevsimlik çiçek yetiştiriciliği, kaportacılık, karo ve seramik döşemeciliği, kebapçılık ve tatlıcılık alanlarında mesleki beceri kazanmalarının ve bu sayede istihdam edilebilirliklerinin arttırılması yönünde eğitimler verilmiştir. Proje Adana Valiliği ortaklığında ve Çukurova Üniversitesi desteğiyle yürütülmüştür. Hibe Tutarı: 300 Bin Avro 29

30 Sivil Toplum Diyaloğu AB-Türkiye Odaları Ortaklık Hibe Programı
Sözleşme Makamı Programın Hedef Kitlesi TOBB Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Ticaret ve Sanayi Odaları vb. Projeler Başvuru Süreci Uygulama Süreci dönemi içerisinde uygulanmış 22 projeye yaklaşık 2,25 Milyon Avro destek sağlanmıştır. 30

31 Sivil Toplum Diyaloğu AB-Türkiye Odaları Ortaklık Hibe Programı
Proje Sahibi Kuruluş: Adana Ticaret Odası Yeşil Dokunuş Projesi Projenin hedefi: Çevre konusunda farkındalığın artırılması, kuruluşların çevresel yenilik kapasitelerinin güçlendirilmesi, çevreci ürünler/olanaklar hakkında bilgilendirmeler vasıtasıyla rekabetin artırılması Bazı Faaliyetler: Adana’da Çevreci İşletmeler Kulübü kurulmuştur. 10 şirket ISO sertifikası almıştır. Yeşil Dokunuş markası oluşturulmuştur. 3 adet çevre konferansı düzenlenmiştir. Bölgesel Çevre Pozisyonu ve Geleceği Durum Raporu hazırlandı. Marka geliştirme ve fikri mülkiyet hakları üzerine seminerler düzenlenmiştir. Hibe Tutarı: 115 Bin Avro 31

32 BAŞVURU YAPILABİLECEK TEKLİF ÇAĞRILARI

33 VOC-TEST MERKEZLERİ- II HİBE PROGRAMI
Başvuru yapılabilir 33

34 VOC-TEST MERKEZLERİ- II HİBE PROGRAMI
Teklif Çağrısının hedefi 15 sektörde Meslek Standartları Geliştirme Mesleki Bilgi ve Beceri Sınav ve Belgelendirme Merkezleri (VOC-Test Merkezleri) kurmak ve/veya geliştirmek ve işletmek Tarım, Avcılık ve Balıkçılık; İş ve Yönetim Kültür ve Sanat; Sağlık ve Sosyal Hizmetler Toplumsal ve Kişisel Hizmetler Ağaç İşleri [Kağıt ve Kağıt Ürünleri ] Elektrik ve Elektronik Cam, Çimento ve Toprak Adalet ve Güvenlik Ticaret [Satış ve Pazarlama] Eğitim Gıda Çevre Maden Finans Son Başvuru Tarihi: Toplam Hibe: 4.5 Milyon Avro Asgari tutar : Avro Azami tutar: Avro Uygun Başvuru Sahipleri: sivil toplum kuruluşları (STK), profesyonel/ mesleki dernekler/ vakıflar/ federasyonlar/ konfederasyonlar, işveren ve işçi örgütleri/ kuruluşları, ticaret ve/veya sanayi odaları, odalar ve birlikler. 34

35 SİVİL TOPLUM DİYALOĞU IV HİBE PROGRAMI
Başvuru yapılabilir 35

36 SİVİL TOPLUM DİYALOĞU IV HİBE PROGRAMI
İlgili Fasıl Başlığı Toplam Bütçe (€) Hibe Tutarları ve Tahmini Proje Sayısı Öncelik Alanları Çevre 50.000€ € ~12 Proje Doğa Koruma ve İklim Değişikliği Enerji ~7 Proje Enerji Verimliliği, Yenilebilir Enerji, Elektrik ve Doğalgaz Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Tüketici Hakları ve Halk Sağlığı

37 SİVİL TOPLUM DİYALOĞU IV HİBE PROGRAMI
İlgili Fasıl Başlığı Uygun Başvuru Sahipleri Ortak (eş-başvuran) Olabilecekler Çevre Sivil Toplum Kuruluşları (Türkiye’den “dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların federasyon ve konfederasyonları”; AB üyesi ülkelerden kar amacı gütmeyen kuruluşlar) Sivil Toplum Kuruluşları (Türkiye’den “dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların federasyon ve konfederasyonları”; AB üyesi ülkelerden kar amacı gütmeyen kuruluşlar); Üniversiteler, Belediyeler ve Belediye Birlikleri, Odalar (TOBB ve EUROCHAMBERS üyeleri hariç), Federasyonlar, Konfederasyonlar, Birlikler ve Barolar Enerji (Türkiye’den “dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların federasyon ve konfederasyonları”; AB üyesi ülkelerden kar amacı gütmeyen kuruluşlar) Tüketicinin ve Sağlığın Korunması

38 SİVİL TOPLUM DİYALOĞU IV HİBE PROGRAMI
İlgili Fasıl Başlığı Toplam Bütçe (€) Hibe Tutarları ve Tahmini Proje Sayısı Öncelik Alanları Adalet, Özgürlük ve Güvenlik 50.000€ € ~7 Proje Göç, iltica ve insan ticareti ile mücadele İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi AB ülkelerinde tesis edilen mesleki yeterliliklerin karşılıklı tanınması sisteminin daha iyi kavranabilmesi için meslek örgütleri arasında işbirliği yapılması Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu Sürdürülebilir kalkınma ve bölgesel kalkınmada stratejik planlama; Kalkınma Ajansları için ekonomik kalkınma modelleri ve analitik araçlar; Bölgesel politika tasarımı için ortak veritabanı; Kalkınma politikalarının izleme, değerlendirme ve etki analizi; Bölgesel planlamada etkin ortaklık

39 SİVİL TOPLUM DİYALOĞU IV HİBE PROGRAMI
İlgili Fasıl Başlığı Uygun Başvuru Sahipleri Ortak (eş-başvuran) Olabilecekler Adalet, Özgürlük ve Güvenlik Sivil Toplum Kuruluşları (Türkiye’den “dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların federasyon ve konfederasyonları”; AB üyesi ülkelerden kar amacı gütmeyen kuruluşlar) Sivil Toplum Kuruluşları (Türkiye’den “dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların federasyon ve konfederasyonları”; AB üyesi ülkelerden kar amacı gütmeyen kuruluşlar); Üniversiteler, Düşünce Kuruluşları, Odalar (TOBB ve EUROCHAMBERS üyeleri hariç), Federasyonlar, Konfederasyonlar, Birlikler ve Barolar İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi Odalar (TOBB ve EUROCHAMBERS üyeleri hariç), Federasyonlar, Konfederasyonlar, Birlikler, Barolar, İşçi ve İşveren Sendikaları Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu Kalkınma Ajansları

40 SİVİL TOPLUM DİYALOĞU IV HİBE PROGRAMI
İlgili Fasıl Başlığı Toplam Bütçe (€) Hibe Tutarları ve Tahmini Proje Sayısı Öncelik Alanları İşletme ve Sanayi Politikası 50.000€ € ~7 Proje Girişimcilik öğrenimi ve girişimcilik becerilerinin geliştirilmesi; Üretimde ve ürünlerde enerji ve çevre performanslarının iyileştirilmesi; Çevreye duyarlı ve enerji verimli ürünlerin, teknolojilerin ve üretim süreçlerinin benimsenmesine yönelik bilgi, deneyim ve en iyi uygulamaların paylaşımı Tarım ve Balıkçılık ~13 Proje Tarım ve kırsal kalkınma; Gıda güvenliği, veterinerlik ve bitki sağlığı; Balıkçılık Eğitim Erken okul terklerinin önlenmesi ile mücadele; Hayatboyu öğrenme için anahtar beceriler/ yeterliliklerin geliştirilmesi; Öğretmenlerin mesleki ve pedagojik gelişimlerinin iyileştirilmesi; Okul öncesi eğitim; Yetişkin eğitiminde kalite

41 SİVİL TOPLUM DİYALOĞU IV HİBE PROGRAMI
İlgili Fasıl Başlığı Uygun Başvuru Sahipleri Ortak (eş-başvuran) Olabilecekler İşletme ve Sanayi Politikası Sivil Toplum Kuruluşları (Türkiye’den “dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların federasyon ve konfederasyonları”; AB üyesi ülkelerden kar amacı gütmeyen kuruluşlar) Tarım ve Balıkçılık Sivil Toplum Kuruluşları (Türkiye’den “dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların federasyon ve konfederasyonları”; AB üyesi ülkelerden kar amacı gütmeyen kuruluşlar); Kooperatifler, üretici birlikleri, ihracatçı birlikleri, ziraat odaları, federasyonlar, konfederasyonlar Eğitim Üniversiteler, Odalar (TOBB ve EUROCHAMBERS üyeleri hariç), Federasyonlar, Konfederasyonlar, Birlikler

42 SİVİL TOPLUM DİYALOĞU IV HİBE PROGRAMI

43 YAKIN DÖNEMDE DUYURULACAK HİBE PROGRAMLARI

44 YAKIN DÖNEMDE DUYURULACAK HİBE PROGRAMLARI
İlgili Kurum Hibe Programı Bütçesi Tahmini Proje Sayısı Ortalama Bütçe Ortak Kültürel Miras: Koruma ve Türkiye il AB Arası Diyalog Aşama II Kültür ve Turizm Bakanlığı   € ~30 Çalışma Hayatında Sosyal Diyaloğun Geliştirilmesi Hibe Programı  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı   € 20  İklim Değişikliği Hibe Programı  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı   € 15-20 20-30 İle

45 2016-2020 DÖNEMİNDE SİVİL TOPLUMA SAĞLANACAK DESTEKLER
Sivil Toplum Diyaloğu Sivil Toplum için Kapasite Geliştirme 2016 yılından itibaren her sene yaklaşık 6 milyon Avro 2016 yılından itibaren her sene yaklaşık 4 milyon Avro

46 Sivil Toplum Kuruluşları için hazırlanan kitapçığımıza göz atmayı unutmayınız.

47 Bakanlığımızın ağına kayıt olarak Hibe Duyurularının eposta adresine gelmesini sağlayabilirsiniz.

48 İlginize teşekkür ederiz.


"SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN AB FONLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları