Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

“Türkiye’nin Yeni AB İletişim Stratejisi” Sivil Toplumla Diyalog Toplantısı ADANA SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN AB FONLARI 24 Mart 2015.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "“Türkiye’nin Yeni AB İletişim Stratejisi” Sivil Toplumla Diyalog Toplantısı ADANA SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN AB FONLARI 24 Mart 2015."— Sunum transkripti:

1 “Türkiye’nin Yeni AB İletişim Stratejisi” Sivil Toplumla Diyalog Toplantısı ADANA SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN AB FONLARI 24 Mart 2015

2

3 Merkezi Düzeyde Yürütülen ProjelerHibe Programları Merkezi düzeydeki Kamu Kurum ve Kuruluşları (Bakanlık, Müsteşarlık vb.) Sivil Toplum Kuruluşları, Yerel Yönetimler, Odalar, İşletmeler, Birlikler, Eğitim Kurumları vb. Hibe Programı, AB uyum çalışmaları çerçevesinde merkezi düzeydeki kamu kuruluşları tarafından geliştirilmiş projelere yerel kuruluşlarının da katılmasını sağlamak amacıyla oluşturulmuş bir proje uygulama yöntemidir. IPA Kapsamında STK’lara Sağlanan Destekler

4 Kamu-STK İşbirliği Sürdürülebilir Sosyal ve Ekonomik Kalkınma Sivil Toplum Diyaloğu Kapasite Gelişimi Hayat Kalitesinin Artırılması Eğitim ve Kültür Kültürel Miras İstihdam Hayatboyu Öğrenme Sosyal İçerme Girişimcilik Temel Hak ve Özgürlükler Mesleki Gelişim Cinsiyet Eşitliği Çevrenin Korunması

5 IPA Kapsamında 2020’ye kadar STK’ların Faydalanabileceği Destekler Katılım Öncesi Yardım Aracı 2014-2020 Birlik İçin Hazırlayıcı Reformlar-Sivil Toplum İstihdam, Sosyal Politikalar, Eğitim, Cinsiyet Eşitliğinin Teşviki ve İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi 186 Milyon Avro435 Milyon Avro Ne zaman ve nasıl faydalanılabilir? SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ, BU KAPSAMDA DUYURUSU YAPILACAK TEKLİF ÇAĞRILARINI DÜZENLİ OLARAK TAKİP ETMESİ GEREKMEKTEDİR.

6 HİBE PROGRAMLARINDA BAŞVURU SÜRECİ NASIL İŞLER?

7 Hibe Programlarında Başvuru Süreci Teklif Çağrısının yayınlanması Proje Ön Tekliflerinin sunulması Proje Ön Tekliflerinin değerlendirilmesi Seçilen Proje Ön Teklif sahiplerinden tam başvuru formu paketinin talep edilmesi Tam başvuru formları paketlerinin sunulması Tam başvuru formları paketlerinin değerlendirilmesi Sözleşmelerin imzalanması Seçilen başvuruların sahiplerinin ve ortaklarının uygunluk kontrolü II. AŞAMA I. AŞAMA

8 Hibe Programlarının Duyurusu Nasıl Yapılır? (Teklif Çağrıları) IPA kapsamındaki tüm hibe programlarına ilişkin duyurular Bakanlığımız tarafından yapılmaktadır.

9 Merkezi Finans ve İhale Birimi (www.mfib.gov.tr) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (www.ikg.gov.tr) Hibe Sahibi Kuruluş ve AB Türkiye Delegasyonu vb. Hibe Programlarının Duyurusu Nasıl Yapılır? (Teklif Çağrıları)

10

11

12

13 Hibe Programlarında Başvuru Süreci Teklif Çağrısının yayınlanması Proje Ön Tekliflerinin sunulması Proje Ön Tekliflerinin değerlendirilmesi Seçilen Proje Ön Teklif sahiplerinden tam başvuru formu paketinin talep edilmesi Tam başvuru formları paketlerinin sunulması Tam başvuru formları paketlerinin değerlendirilmesi Sözleşmelerin imzalanması Seçilen başvuruların sahiplerinin ve ortaklarının uygunluk kontrolü II. AŞAMA I. AŞAMA

14 Başvurular Nereye Yapılır ? Sözleşme Makamı Başvuruları Kabul Eder. Merkezi Finans ve İhale Birimi (www.mfib.gov.tr) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (www.ikg.gov.tr)

15 I. AŞAMA : Proje Ön Teklifleri 1.Proje Ön Teklifi (4 Sayfa) 2.Proje Ön Teklifi Kontrol Listesi 3.Proje Ön Teklifi için Başvuru Sahibinin Beyanı

16 I. AŞAMA : Proje Ön Tekliflerinin Değerlendirilmesi Başvurular bağımsız değerlendiricilerin destekleri ile Sözleşme Makamı tarafından değerlendirilmektedir. İdari Kontrol + Teknik Değerlendirme Projenin İlgililiği + Projenin Tasarımı

17 Hibe Programlarında Başvuru Süreci Teklif Çağrısının yayınlanması Proje Ön Tekliflerinin sunulması Proje Ön Tekliflerinin değerlendirilmesi Seçilen Proje Ön Teklif sahiplerinden tam başvuru formu paketinin talep edilmesi Tam başvuru formları paketlerinin sunulması Tam başvuru formları paketlerinin değerlendirilmesi Sözleşmelerin imzalanması Seçilen başvuruların sahiplerinin ve ortaklarının uygunluk kontrolü II. AŞAMA I. AŞAMA

18 II. AŞAMA: Tam Başvuru Formunun ve Eklerinin Sunumu Proje Ön Teklifleri değerlendirmesini takiben, Sözleşme Makamı, tüm Başvuru Sahiplerine değerlendirme sonuçlarına dair bir bildirim göndermektedir. Ön Teklifleri kabul edilen Başvuru Sahipleri daha sonra Tam Başvurularını teslim etmeleri için davet edilmektedir.

19 II. AŞAMA: Tam Başvuru Formunun ve Eklerinin Sunumu Ön Teklifleri kabul edilen Başvuru Sahipleri Sözleşme Makamı tarafından daha önce belirlenen son teslim tarihine kadar talep edilen belgeleri teslim etmekle yükümlüdür. Ön Teklifin kabulü projenin kesin olarak başarılı bulunduğu anlamına gelmemektedir. Nihai değerlendirme Tam Başvuru Formu üzerinden yapılmaktadır.

20 II. AŞAMA: Tam Başvuru Formunun Değerlendirilmesi 1.İdari Kontrol 2.Teknik Değerlendirme 1.Mali ve Operasyonel Kapasite 2.Projenin İlgililiği 3.Projenin etkililiği ve uygulanabilirliği 4.Projenin sürdürülebilirliği 5.Projenin bütçe ve maliyet etkinliği

21 Başvuru Süreci: Finansman Kararı Sözleşme Makamı Hibe Faydalanıcısı Proje Uygulaması Başlar

22 2002-2014 dönemi içerisinde 72 hibe programı ile 3630 projeye yaklaşık 462 Milyon Avro destek sağlanmıştır. 2002-2014 DÖNEMİ İÇERİSİNDE UYGULANAN AB HİBE PROGRAMLARI 2002-2014 dönemi içerisinde Adana’da 20 hibe programı ile 56 projeye yaklaşık 4 Milyon Avro destek sağlanmıştır.

23 Sözleşme Adedine Göre Performans Sıralaması SıraKuruluşSözleşme AdediHibe Tutarı€ 1Sivil Toplum Kuruluşları (Dernekler/Vakıflar)97289.230.432,56 2KOBİ65447.767.998,55 3Belediye416 116.381.240,83 4Oda39042.997.086,84 5Üniversite-Yüksek Okul19128.849.321,35 6Birlik13520.635.325,98 7Köylere Hizmet Götürme Birliği11423.897.300,15 8Meslek Lisesi10115.138.045,45 9İl Özel İdaresi8320.631.699,46 10Kooperatif756.273.152,93 11Diğer698.013.533,25 12Çiftçi Grubu655.311.118,70 13İlköğretim Okulu615.282.422,64 14Sendika517.147.642,24 15Halk Eğitim Merkezi395.105.828,02

24 Sivil Toplum Kuruluşları, Dernek veya Vakıflar 2014-2015 dönemi içerisinde uygulanacak 39 projeye yaklaşık 4,9 Milyon Avro destek sağlanmıştır. AB ve Türkiye Arasında Sivil Toplum Diyaloğu –III (Siyasi Kriterler) Projeler Avrupa Birliği Bakanlığı Sözleşme Makamı Programın Hedef Kitlesi Programın Hedef Kitlesi Başvuru Süreci Uygulama Süreci

25 AB ve Türkiye Arasında Sivil Toplum Diyaloğu – III (Siyasi Kriterler) Proje Sahibi Kuruluş: AB’ye Uyum, Gelişim, Kültür ve Çağdaş Yaşam Derneği Kadın Hakları Projesi Projenin hedefi: Adana’nın Yüreğir bölgesinde kadın hakları konusunda farkındalığın artırılması ve kadın alanında çalışan STK’ların kapasitesinin güçlendirilmesi Bazı Faaliyetler: Avusturya’daki uygulamaları incelemek üzere Viyana’ya bir çalışma ziyareti gerçekleştirilecektir. Yüreğir Belediyesi’ne ait Kültür Merkezleri aracılığıyla kadın hakları konusunda farkındalık artırma seminerleri düzenlenecektir. Kamu görevlileri ve STK’lara yönelik eğitimler verilecektir. Proje sonuçlarının ve çıktılarının paylaşılacağı bir kapanış konferansı organize edilecektir. Hibe Tutarı: 104 Bin Avro

26 Tüzel kişiliğe sahip olan, kâr amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşları 2013-2014 dönemi içerisinde uygulanmış 23 projeye yaklaşık 1,93 Milyon Avro destek sağlanmıştır. Özürlülerin Toplumsal Entegrasyonunun Geliştirilmesi Hibe Programı Projeler Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sözleşme Makamı Programın Hedef Kitlesi Programın Hedef Kitlesi Başvuru Süreci Uygulama Süreci

27 Özürlülerin Toplumsal Entegrasyonunun Geliştirilmesi Hibe Programı Proje Sahibi Kuruluş: Adana Sosyal Hizmetler Vakfı Gülmeye Engel Yok Projesi Projenin hedefleri: Bölgede yaşayan zihinsel engelli hastaların ağız ve diş sağlığı konusundaki tedavi bekleme gün sayısının en aza indirilmesi Zihinsel engelli çocukları olan ailelerin ağız ve diş sağlığı konusunda bilinçlendirilmesi Bölgedeki gönüllü diş hekimlerinin zihinsel engelli hasta tedavisi konusunda deneyim kazanması Bazı faaliyetler: Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden 13 diş hekimi İngiltere ve İsveç’te bu konuda uzmanlaşmış kliniklerde eğitim almıştır. Konu ile ilgili kitapçıklar ve broşür dağıtımı yapılmış; bilgilendirme seminerleri düzenlenmiştir. Hibe Tutarı: 72 Bin Avro

28 Sivil toplum kuruluşları, Yerel yönetimler, sendikalar, sanayi, ticaret, ziraat ve meslek odaları ve kuruluşları vb. 2005-2006 dönemi içerisinde uygulanmış 245 projeye yaklaşık 32 Milyon Avro destek sağlanmıştır. Projeler İŞKUR Sözleşme Makamı Programın Hedef Kitlesi Programın Hedef Kitlesi Başvuru Süreci Uygulama Süreci Aktif İşgücü Programı Projesi Yeni Fırsatlar Programı

29 Proje Sahibi Kuruluş: Adana Sokak Çocukları Derneği Sokaktan Geleceğe Projesi Projenin hedefi: Dezavantajlı konumda olan 15–24 yaş arasındaki çocuk ve gençlere tercihleri doğrultusunda 6 uzmanlık alanında meslek eğitimi kazandırılması Bazı Faaliyetler: Yaklaşık 170 gence ilgi ve yeteneklerine göre alabalık ve akvaryum balıkları yetiştiriciliği, organik çilek yetiştiriciliği, mevsimlik çiçek yetiştiriciliği, kaportacılık, karo ve seramik döşemeciliği, kebapçılık ve tatlıcılık alanlarında mesleki beceri kazanmalarının ve bu sayede istihdam edilebilirliklerinin arttırılması yönünde eğitimler verilmiştir. Proje Adana Valiliği ortaklığında ve Çukurova Üniversitesi desteğiyle yürütülmüştür. Hibe Tutarı: 300 Bin Avro Aktif İşgücü Programı Projesi Yeni Fırsatlar Programı

30 Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Ticaret ve Sanayi Odaları vb. 2008-2010 dönemi içerisinde uygulanmış 22 projeye yaklaşık 2,25 Milyon Avro destek sağlanmıştır. Projeler TOBB Sözleşme Makamı Programın Hedef Kitlesi Programın Hedef Kitlesi Başvuru Süreci Uygulama Süreci Sivil Toplum Diyaloğu AB-Türkiye Odaları Ortaklık Hibe Programı

31 Proje Sahibi Kuruluş: Adana Ticaret Odası Yeşil Dokunuş Projesi Projenin hedefi: Çevre konusunda farkındalığın artırılması, kuruluşların çevresel yenilik kapasitelerinin güçlendirilmesi, çevreci ürünler/olanaklar hakkında bilgilendirmeler vasıtasıyla rekabetin artırılması Bazı Faaliyetler: Adana’da Çevreci İşletmeler Kulübü kurulmuştur. 10 şirket ISO 14000 sertifikası almıştır. Yeşil Dokunuş markası oluşturulmuştur. 3 adet çevre konferansı düzenlenmiştir. Bölgesel Çevre Pozisyonu ve Geleceği Durum Raporu hazırlandı. Marka geliştirme ve fikri mülkiyet hakları üzerine seminerler düzenlenmiştir. Hibe Tutarı: 115 Bin Avro Sivil Toplum Diyaloğu AB-Türkiye Odaları Ortaklık Hibe Programı

32 BAŞVURU YAPILABİLECEK TEKLİF ÇAĞRILARI

33 Başvuru yapılabilir VOC-TEST MERKEZLERİ- II HİBE PROGRAMI

34 Teklif Çağrısının hedefi 15 sektörde Meslek Standartları Geliştirme Mesleki Bilgi ve Beceri Sınav ve Belgelendirme Merkezleri (VOC-Test Merkezleri) kurmak ve/veya geliştirmek ve işletmek Toplam Hibe: 4.5 Milyon Avro Uygun Başvuru Sahipleri: sivil toplum kuruluşları (STK), profesyonel/ mesleki dernekler/ vakıflar/ federasyonlar/ konfederasyonlar, işveren ve işçi örgütleri/ kuruluşları, ticaret ve/veya sanayi odaları, odalar ve birlikler. Asgari tutar : 150.000 Avro Azami tutar: 250.000 Avro Tarım, Avcılık ve Balıkçılık; İş ve YönetimKültür ve Sanat;Sağlık ve Sosyal Hizmetler Toplumsal ve Kişisel Hizmetler Ağaç İşleri [Kağıt ve Kağıt Ürünleri ] Elektrik ve Elektronik Cam, Çimento ve Toprak Adalet ve GüvenlikTicaret [Satış ve Pazarlama] EğitimGıdaÇevreMadenFinans Son Başvuru Tarihi: 08.05.2015

35 Başvuru yapılabilir SİVİL TOPLUM DİYALOĞU IV HİBE PROGRAMI

36 İlgili Fasıl BaşlığıToplam Bütçe (€) Hibe Tutarları ve Tahmini Proje Sayısı Öncelik Alanları Çevre1.778.000 50.000€-150.000€ ~12 Proje Doğa Koruma ve İklim Değişikliği Enerji1.000.000 50.000€-150.000€ ~7 Proje Enerji Verimliliği, Yenilebilir Enerji, Elektrik ve Doğalgaz Tüketicinin ve Sağlığın Korunması 1.000.000 50.000€-150.000€ ~7 Proje Tüketici Hakları ve Halk Sağlığı

37 SİVİL TOPLUM DİYALOĞU IV HİBE PROGRAMI İlgili Fasıl BaşlığıUygun Başvuru SahipleriOrtak (eş-başvuran) Olabilecekler Çevre Sivil Toplum Kuruluşları (Türkiye’den “dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların federasyon ve konfederasyonları”; AB üyesi ülkelerden kar amacı gütmeyen kuruluşlar) Sivil Toplum Kuruluşları (Türkiye’den “dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların federasyon ve konfederasyonları”; AB üyesi ülkelerden kar amacı gütmeyen kuruluşlar); Üniversiteler, Belediyeler ve Belediye Birlikleri, Odalar (TOBB ve EUROCHAMBERS üyeleri hariç), Federasyonlar, Konfederasyonlar, Birlikler ve Barolar Enerji Sivil Toplum Kuruluşları (Türkiye’den “dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların federasyon ve konfederasyonları”; AB üyesi ülkelerden kar amacı gütmeyen kuruluşlar) Sivil Toplum Kuruluşları (Türkiye’den “dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların federasyon ve konfederasyonları”; AB üyesi ülkelerden kar amacı gütmeyen kuruluşlar) Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Sivil Toplum Kuruluşları (Türkiye’den “dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların federasyon ve konfederasyonları”; AB üyesi ülkelerden kar amacı gütmeyen kuruluşlar) Sivil Toplum Kuruluşları (Türkiye’den “dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların federasyon ve konfederasyonları”; AB üyesi ülkelerden kar amacı gütmeyen kuruluşlar)

38 SİVİL TOPLUM DİYALOĞU IV HİBE PROGRAMI İlgili Fasıl Başlığı Toplam Bütçe (€) Hibe Tutarları ve Tahmini Proje Sayısı Öncelik Alanları Adalet, Özgürlük ve Güvenlik 1.000.000 50.000€-150.000€ ~7 Proje Göç, iltica ve insan ticareti ile mücadele İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi 1.000.000 50.000€-150.000€ ~7 Proje AB ülkelerinde tesis edilen mesleki yeterliliklerin karşılıklı tanınması sisteminin daha iyi kavranabilmesi için meslek örgütleri arasında işbirliği yapılması Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu 1.000.000 50.000€-150.000€ ~7 Proje Sürdürülebilir kalkınma ve bölgesel kalkınmada stratejik planlama; Kalkınma Ajansları için ekonomik kalkınma modelleri ve analitik araçlar; Bölgesel politika tasarımı için ortak veritabanı; Kalkınma politikalarının izleme, değerlendirme ve etki analizi; Bölgesel planlamada etkin ortaklık

39 SİVİL TOPLUM DİYALOĞU IV HİBE PROGRAMI İlgili Fasıl BaşlığıUygun Başvuru SahipleriOrtak (eş-başvuran) Olabilecekler Adalet, Özgürlük ve Güvenlik Sivil Toplum Kuruluşları (Türkiye’den “dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların federasyon ve konfederasyonları”; AB üyesi ülkelerden kar amacı gütmeyen kuruluşlar) Sivil Toplum Kuruluşları (Türkiye’den “dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların federasyon ve konfederasyonları”; AB üyesi ülkelerden kar amacı gütmeyen kuruluşlar); Üniversiteler, Düşünce Kuruluşları, Odalar (TOBB ve EUROCHAMBERS üyeleri hariç), Federasyonlar, Konfederasyonlar, Birlikler ve Barolar İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi Sivil Toplum Kuruluşları (Türkiye’den “dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların federasyon ve konfederasyonları”; AB üyesi ülkelerden kar amacı gütmeyen kuruluşlar) Sivil Toplum Kuruluşları (Türkiye’den “dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların federasyon ve konfederasyonları”; AB üyesi ülkelerden kar amacı gütmeyen kuruluşlar); Odalar (TOBB ve EUROCHAMBERS üyeleri hariç), Federasyonlar, Konfederasyonlar, Birlikler, Barolar, İşçi ve İşveren Sendikaları Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu Sivil Toplum Kuruluşları (Türkiye’den “dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların federasyon ve konfederasyonları”; AB üyesi ülkelerden kar amacı gütmeyen kuruluşlar) Kalkınma Ajansları Sivil Toplum Kuruluşları (Türkiye’den “dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların federasyon ve konfederasyonları”; AB üyesi ülkelerden kar amacı gütmeyen kuruluşlar); Kalkınma Ajansları

40 İlgili Fasıl Başlığı Toplam Bütçe (€) Hibe Tutarları ve Tahmini Proje Sayısı Öncelik Alanları İşletme ve Sanayi Politikası 1.000.000 50.000€- 150.000€ ~7 Proje Girişimcilik öğrenimi ve girişimcilik becerilerinin geliştirilmesi; Üretimde ve ürünlerde enerji ve çevre performanslarının iyileştirilmesi; Çevreye duyarlı ve enerji verimli ürünlerin, teknolojilerin ve üretim süreçlerinin benimsenmesine yönelik bilgi, deneyim ve en iyi uygulamaların paylaşımı Tarım ve Balıkçılık 2.000.000 50.000€- 150.000€ ~13 Proje Tarım ve kırsal kalkınma; Gıda güvenliği, veterinerlik ve bitki sağlığı; Balıkçılık Eğitim 1.000.000 50.000€- 150.000€ ~7 Proje Erken okul terklerinin önlenmesi ile mücadele; Hayatboyu öğrenme için anahtar beceriler/ yeterliliklerin geliştirilmesi; Öğretmenlerin mesleki ve pedagojik gelişimlerinin iyileştirilmesi; Okul öncesi eğitim; Yetişkin eğitiminde kalite SİVİL TOPLUM DİYALOĞU IV HİBE PROGRAMI

41 İlgili Fasıl BaşlığıUygun Başvuru Sahipleri Ortak (eş-başvuran) Olabilecekler İşletme ve Sanayi Politikası Sivil Toplum Kuruluşları (Türkiye’den “dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların federasyon ve konfederasyonları”; AB üyesi ülkelerden kar amacı gütmeyen kuruluşlar) Sivil Toplum Kuruluşları (Türkiye’den “dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların federasyon ve konfederasyonları”; AB üyesi ülkelerden kar amacı gütmeyen kuruluşlar) Tarım ve Balıkçılık Sivil Toplum Kuruluşları (Türkiye’den “dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların federasyon ve konfederasyonları”; AB üyesi ülkelerden kar amacı gütmeyen kuruluşlar) Sivil Toplum Kuruluşları (Türkiye’den “dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların federasyon ve konfederasyonları”; AB üyesi ülkelerden kar amacı gütmeyen kuruluşlar); Kooperatifler, üretici birlikleri, ihracatçı birlikleri, ziraat odaları, federasyonlar, konfederasyonlar Eğitim Sivil Toplum Kuruluşları (Türkiye’den “dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların federasyon ve konfederasyonları”; AB üyesi ülkelerden kar amacı gütmeyen kuruluşlar) Sivil Toplum Kuruluşları (Türkiye’den “dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların federasyon ve konfederasyonları”; AB üyesi ülkelerden kar amacı gütmeyen kuruluşlar); Üniversiteler, Odalar (TOBB ve EUROCHAMBERS üyeleri hariç), Federasyonlar, Konfederasyonlar, Birlikler SİVİL TOPLUM DİYALOĞU IV HİBE PROGRAMI

42

43 YAKIN DÖNEMDE DUYURULACAK HİBE PROGRAMLARI

44 Hibe Programıİlgili Kurum Hibe Programı Bütçesi Tahmini Proje Sayısı Ortalama Bütçe Ortak Kültürel Miras: Koruma ve Türkiye il AB Arası Diyalog Aşama II Kültür ve Turizm Bakanlığı 2.700.000€~3050.000-100.000€ Çalışma Hayatında Sosyal Diyaloğun Geliştirilmesi Hibe Programı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1.000.000€2020.000-100.000€ İklim Değişikliği Hibe Programı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 3.000.000€ 15-20 20-30 10.000-50.000€ İle 50.000-200.000€

45 2016-2020 DÖNEMİNDE SİVİL TOPLUMA SAĞLANACAK DESTEKLER Sivil Toplum Diyaloğu Sivil Toplum için Kapasite Geliştirme 2016 yılından itibaren her sene yaklaşık 6 milyon Avro 2016 yılından itibaren her sene yaklaşık 4 milyon Avro

46 Sivil Toplum Kuruluşları için hazırlanan kitapçığımıza göz atmayı unutmayınız.

47 Bakanlığımızın ağına kayıt olarak Hibe Duyurularının eposta adresine gelmesini sağlayabilirsiniz.

48 İlginize teşekkür ederiz.


"“Türkiye’nin Yeni AB İletişim Stratejisi” Sivil Toplumla Diyalog Toplantısı ADANA SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN AB FONLARI 24 Mart 2015." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları