Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖZOFAGUS NEOPLASMLARI  YASSI HÜCRELİ KARSİNOM  ADENOKARSİNOM.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖZOFAGUS NEOPLASMLARI  YASSI HÜCRELİ KARSİNOM  ADENOKARSİNOM."— Sunum transkripti:

1 ÖZOFAGUS NEOPLASMLARI  YASSI HÜCRELİ KARSİNOM  ADENOKARSİNOM

2  İnsidans: 100 000 de 2,5 ile 5 arasında değişir.  Yüksek insidansı olan bölgeler: Kuzey Çin (en sık 150/100 000 ile), Hindistan, Kuzey İran, Hazar denizinin kuzey ve doğusu, Güney Afrika  Bazı bölgelerde fazla görülmesi çevresel faktörlerin önemini gösterir.  Düşük sosyoekonomik seviye  Zencilerde daha sık (Ancak barret özofagusa bağlı adeno CA beyazlarda daha sıktır)  Erkelerde 2-3 kat fazla görülür (İran ve Plummer-Vinson sendromu istisna).  50 yaş üzerinde daha sıktır. Yaş ilerledikçe sıklık artar.

3 predisposan faktörler  Sigara ve alkol  Diyetle alınan karsinojenler (nitrat, mantar toksinler)  Mukoza hasarı yapan fiziksel ajanlar (sıcak çay, kostik maddeler, radyasyon, Akalazya)  Tylosis  Plummer-Vinson syndrome  Adenokarsinom için kronik reflü ve Barret

4  Sigara ve alkol birlikte olduğunda tek başına olmalarına göre çok daha fazla oranda (18-26 kat fazla) özofagus kanser riski taşırlar.  Vitamin A, molibden ve çinko eksikliği  Batı toplumlarında SCC azalırken adenokarsinom sıklığı artmaktadır

5 klinik  Lokalizasyon:  % 15 üst 1/3 kesimde yer alır  % 35 orta 1/3 kesimde yer alır  % 50 ise alt 1/3 kesimde yer alır  Özofagusun yassı hücreli karsinomu en sık üst 2/3’lük kısımdadır, adenokarsinomu ise distal 1/3.

6 klinik  Erken özofagus kanseri bir bulgu vermeyebilir. Displaziden malignansiye geçiş yıllarca sürer. Ancak semptomatik olduktan sonra ilerleyiş ve sonlanış ortalama 9,5 ayı bulur.  Hastalık ilerledikçe %90 vakada disfaji ve %50 vakada odynofaji görülür. Disfaji lumen ganişliği 13 mm altına düştüğünde başlar.  Disfaji progresiftir başlangıçta katı daha sonra sıvı gıdalara karşı  Kilo kaybı

7 klinik  Retrosternal ağrı ve ağrının sırta yayılması mediatinal yayılımı gösterebilir.  Diğer bulgular regürjitasyon kusma ve aspirasyon pnömonisi  Yayılım: komşu lenf nodları, akc, Kc, supraklavikular lenf nodları, plevra  Trakeaözofajial fistül  Hiperkalsemi (PH ilişkili peptid)

8 tanı  granuler bir mukoza, yer yer küçük ülserasyonlar ve küçük dolma defektleri şeklindedir

9  ileri vakalarda en sık karşılaşılan form lümene sarkmış polipoid vegetan bir kitle halidir. Ayrıca omuz işareti veya "apple core" ısırılmış elma manzarası görülebilir

10  sitoloji ve toluidine blue, aniline blue 1 veya lugol ile boyama tanısal hasadı artırır. lugol ile normal özofagus mukozası siyah görülür.  erken karsinomun endoskopik görünümü; yüzeyel eroziv ülser, kabarık plak tarzında, kırmızı odaklar halinde konjestif alanlar şeklinde ve küçük polipoid lezyonlar şeklinde olabilir.

11 tedavi  5 yıllık sağkalım %5 dir tedavi palyasyona yöneliktir  Hastaların ancak %45 ı cerrahi olabilecek durumdadır ve bunlarında 2/3 ü resekte edilebilir. Total rezeksiyon sonrası 5 yıllık yaşam şansları %20 dir.  Komplikasyonlar; anostomoz sızıntısı, pnomoni, pulmoner emboli, MI, ampiyem, şilotoraks, reküren sinir zedelenmesi  Özofagus interpozisyonu için mide ve sol kolon kullanılır.  RT radikal cerrahi ile sonuçları itibariyle karşılaştırılabilir ancak obstrüksiyonun palyasyonu daha düşüktür.  RT ve KT kombine neoadjuvan KT şu an en çok faydalı olandır. Cisplatin+5 FU kullanılan ajanlardır.  Palyasyonda, cerrahi ve RT den ziyade diğer modaliteler tercih edilir. balon dilatasyonu tekrarlamak gerekebilir. Laser. Stent

12


"ÖZOFAGUS NEOPLASMLARI  YASSI HÜCRELİ KARSİNOM  ADENOKARSİNOM." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları