Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ADIM ADIM TEZ YAZIMI: TEORİDEN PRATİĞE STRATEJİLER VE TEKNİKLER

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ADIM ADIM TEZ YAZIMI: TEORİDEN PRATİĞE STRATEJİLER VE TEKNİKLER"— Sunum transkripti:

1 ADIM ADIM TEZ YAZIMI: TEORİDEN PRATİĞE STRATEJİLER VE TEKNİKLER
İKİNCİ BÖLÜM: TEZ AŞAMALARI-2 DOÇ.DR. ERTUĞRUL YILDIRIM

2 Tez Aşamaları Ön Araştırma ve Konu seçimi (Hipo)tez geliştirme
Kaynak toplama ve sınıflama süreci Taslak plan hazırlama Kaynakların okunması Yazmaya başlangıç Analiz yönteminin belirlenmesi Olgunlaştırma süreci Tezin nihai hale getirilmesi Tez savunması Uzman yardımcısı-danışman etkileşimi Etik konular

3 Olgunlaştırma süreci: Başlık
İyi bir başlığın özellikleri Kolay bulunabilir olmalıdır Konuyu net biçimde ifade etmelidir Çalışmanın katkısını (özgünlüğünü) vurgulamalıdır Mümkün olduğunca kısa olmalıdır İlgi çekici olmalıdır Klişe ifadelerden kaçınılmalıdır Tezi doğru yansıtmalıdır

4 Olgunlaştırma süreci: Giriş
Konunun takdimi Ele alınan konu nedir? Hikayesi nedir? Konu neden önemlidir? Problematiğin sunumu Ele alınan konuyla ilgili ortaya çıkan sorun nedir? Bu sorun neden önemlidir? Sorun halen devam etmekte midir? Sorunun çözümü için daha önce ortaya çıkan girişimler nelerdir? Çalışmanın hipotezi ve yöntemi Çalışmanın test ettiği temel hipotez nedir? Bu hipotez hangi yöntemle sınanmıştır? Çalışmanın amacı Her çalışmanın amacı bilim dünyasına ya da politika yapımına katkı vermektir Çalışmanın neye katkı vereceği açıklanmalıdır Çalışmanın katkısı Çalışmanın katkısı (daha önceki çalışmalardan farkı) nedir? Çalışmanın katkısı nasıl ortaya çıkacaktır? Çalışmanın sınırları Bağlam sınırları ve nedenleri nelerdir? Mekan sınırları ve nedenleri nelerdir? Kapsam sınırları ve nedenleri nelerdir? Çalışmanın planı

5 Olgunlaştırma süreci: Teorik Çerçeve
Teorik çerçevede en az bir teori ve mümkünse daha fazla teorinin ilgilenilen konuyla ilgili açıklamaları sunulur. Birden fazla teori olduğunda tartışma daha verimli hale gelir. Birbirlerine göre farklılıkları, üstünlükleri ve zayıflıkları karşılaştırmalı biçimde sunulur. Karşılaştırma aşağıdaki öğeler açısından yapılabilir. Teorinin kurucusu Teorinin ele aldığı sorun Teorinin varsayımları Teorinin kavramları Teorinin sınıflamaları Teorinin değişkenleri Teorinin yanıtı Teorinin eleştirisi Teorinin uzantıları Teorinin değerlendirilmesi (Ele alınan konuyla ilgili dolaylı çıkarımlar)

6 Olgunlaştırma süreci: Literatür incelemesi
Literatürü oluşturacak çalışmaların seçimi Orijinallik Tarafsızlık Güvenilirlik Eklektik sunumdan kaçınma yolları Kronolojik sıralama Literatürün sınıflandırılması Döneme göre Metoda göre Modele göre Örnekleme göre Sonuçlara göre Literatürün tablolaştırılması Literatürün değerlendirilmesi Temel trendler Sonuçların uyum durumu Literatürdeki boşlukların tespiti Literatürdeki sorunların tespiti Çalışmanızın literatür içindeki yerini ortaya koyun Çalışmanız literatürün hangi alt kategorisinde yer almaktadır? Belirtilen sorun ve/veya boşluklarla çalışmanızı ilişkilendirin

7 Olgunlaştırma süreci: Uygulama bölümü
Verilerinizi tanıtın Çalışmanızda hangi verileri kullandınız? Verileri nereden elde ettiniz? Veriler hangi zaman aralığını kapsamaktadır? Verileri nasıl elde ettiniz? Veriler üzerinde yapılan işlemler nelerdir? Modelinizi tanıtın Modelinizi açıkça tanımlayın Modelin kısıtlarını, gerekçeleriyle birlikte sunun Neden bu modelin seçildiğini açıklayın Metodu tanıtın Kullanılabilecek alternatif metotların üstün ve zayıf yönlerini tartışın Kullandığınız metodu neden seçtiğiniz açıklayın Metodun işleyişini açıklayın Tahmin sonuçlarının nasıl değerlendirileceğini açıklayın Bulguları raporlayın Tablo, grafik ve şekilleri kullanarak bulguları sadeleştirin Bulguları değerlendirin Beklentilere uymayan bulguların neden ortaya çıktığını açıklayın?

8 Olgunlaştırma süreci: Sonuç ve tartışma
Kısa bir özet Konunun kısa özeti Tezde yapılanların özeti Analiz bulgularından önemli olanların vurgulanması Sentez Analiz bulguları ile teorik öngörülerin bütünleştirilmesi Uyum ve uyumsuzlukların tespiti ve nedenleri Sonuç Ele alınan soruna verilen cevap (hüküm) nedir? Öneriler Daha sonra yapılacak çalışmalar için öneriler Politika önerileri Not: Sonuç kısmında tez konusu dışında kalan konulardan bahsedilemez.

9 Olgunlaştırma süreci: Özet
Tezden bağımsız olduğu kabul edilir Tezin giriş ve sonuç kısmının özeti gibidir Ele alınan konu Problematik tanımlanır Çalışmanın amacı Çalışmanın katkısı Çalışmanın yöntemi Ulaşılan sonuçlar

10 Tezin nihai hale getirilmesi: İç ve dış tutarlılık
İç tutarlılık Tez içerisindeki bilgiler ve fikirler birbiriyle çelişmemelidir. Dış tutarlılık Tez içerisindeki bilgi ve fikirler, tezin üzerine kurulmuş olduğu teorilere ve diğer bilim insanlarının fikirleriyle çelişmemelidir Bu hususa tez yazım süreci boyunca dikkat edilmelidir. Tez üçüncü kişilere okutulmalı ve eleştiri alınmalıdır.

11 Tezin nihai hale getirilmesi
Atıfların kontrolü Yeterli sayıda referans gösterme Referans gösterme kurallarına uygunluk Referans göstermede homojenlik Kaynakçanın kontrolü Kaynakça Microsoft Word programında otomatik olarak oluşturulabilir Kaynakça yaşı tespiti Yerli ve yabancı kaynak oranları Kitap, tez ve makale ağırlıkları Kaynakça yazım kurallarına uygunluk Kaynakça yazımında homojenlik Atıf-Kaynakça Eşleşme Kontrolü Metin içinde atıf yapılan her çalışma kaynakçada yer almalı Kaynakçada yer alan her çalışmaya metin içinde en az bir kere atıf yapılmalı

12 Tezin nihai hale getirilmesi
Tezin basit ama önemli bileşenleridir Şekil şartlarına uyum Sayfa düzeni Metin yazı tipleri ve paragraf düzenleri Ana bölüm ve alt başlıkların formatlarının düzenlenmesi Tablo, şekil, grafik ve resim başlıklarının, kaynaklarının ve notlarının düzenlenmesi Teşekkür kısmının yazımı Tez yazımına bir biçimde katkısı olanlara Fon desteği sağlayan kişi ve kurumlara Manevi destek verenlere Abartılı ve yetersiz ifadelere dikkat edilmeli Kibar olunmalı

13 Tezin nihai hale getirilmesi: Dizinler
İçindekiler dizini oluşturma Microsoft Word programında otomatik olarak oluşturulabilir Başlıklar derecelerine göre farklı stillerde biçimlendirilir Şekiller, Tablolar ve Resimler dizinleri de Microsoft programında otomatik olarak oluşturulabilir Simgeler ve kısaltmalar dizini Standart simgeler Teze özgü simge ve kısaltmalar

14 Tezin nihai hale getirilmesi: Özgeçmiş
Üçüncü tekil şahıs ağzından yazılır Formel bilgiler verilir Doğum tarihi ve yeri Eğitim geçmişi İş tecrübesi geçmişi Genel olarak ilgi alanları, yayınları ve başarıları Son cümlesinde genellikle medeni hal ve çocuk bilgisi verilir Kısa olması makbuldür.

15 Tez savunmasına hazırlık
Tezi tekrar okuyun Power point sunumu hazırlama Kavramlarla ifade etme Çalışmanın konusu, amacı, katkısı ve sınırları ile başlayın Çalışmanın planını sunun Teori, analiz ve sonuçlarla bitirin Süre ayarlaması Potansiyel soruları belirleme Potansiyel sorulara açıklama ve savunma hazırlama Kayıtlı prova Kaliteli bir uyku ve kahvaltı

16 Tez savunması Savunma sürecinde tavır ve davranışlar
Tez savunması bir pazarlama işidir Ancak tez savunması, savunma günü başlamaz Ben değil biz Yazarak cevaplama Çalışmaya atıf yaparak cevaplama Tezin güçlü yanlarını ön plana çıkarak cevaplama Tezin zayıflıklarını kabul etme Saygı ve gülümseme

17 Danışman-Uzman yardımcısı etkileşimi
Etkileşim biçimleri Efendi-köle ilişkisi Kaçan-kovalayan ilişkisi Yönlendirici-takipçi ilişkisi Sorgulamaya dayalı ortaklık ilişkisi (primus inter pares) Danışmanın rolü Erişilebilir olmak Cesaretlendirme Kolaylaştırma Uzman yardımcısının gelişimini izleme ve destekleme Uzman yardımcısının görevleri Tez hazırlamak Danışmanla haftalık görüşmeler yapmak Tezini savunmak

18 ADIM ADIM TEZ YAZIMI: TEORİDEN PRATİĞE STRATEJİLER VE TEKNİKLER
İKİNCİ BÖLÜM SONU DOÇ.DR. ERTUĞRUL YILDIRIM


"ADIM ADIM TEZ YAZIMI: TEORİDEN PRATİĞE STRATEJİLER VE TEKNİKLER" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları