Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ARAŞTIRMANIN GIRIŞ BÖLÜMÜ EKİM-2010 F.Ü. B.Ö.T.E-4 Y.Turel 1 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ARAŞTIRMANIN GIRIŞ BÖLÜMÜ EKİM-2010 F.Ü. B.Ö.T.E-4 Y.Turel 1 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ."— Sunum transkripti:

1 ARAŞTIRMANIN GIRIŞ BÖLÜMÜ EKİM-2010 F.Ü. B.Ö.T.E-4 Y.Turel 1 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

2 GIRIŞ BÖLÜMÜNDE YER VERILEN ALT BAŞLIKLARı AÇIKLAYABILECEK, SINIRLILIKLARA ÖRNEKLER VEREBILECEKSINIZ. F.Ü. B.Ö.T.E-4 Y.Turel 2 Amaç

3 Gerekli Kavramlar  Hipotez: Olası sonuçlara dair tahmin/öngörü (denence, varsayım)  Amaç: Hedefleri ortaya koyan genel ifade  Alt amaçlar: Soru cümleleri  Önem: Kime, neye, ne kadar katkısı var?  Sayıltı: Doğruluğunu ispatlama şart değil, genel kabuller  Sınırlılıklar: Daraltılmış kapsam  Tanımlar: Anahtar kelimeler, kısaltmalar vs.  Evren/Örneklem: Gerçekçi seçim/genellenebilir sınırlı parça 3 F.Ü. B.Ö.T.E-4 Y.Turel

4 Giriş Problem Tanımlanması Değişkenler  Değişken nedir? Değişkenler; bir durumdan diğerine farklılık gösteren özelliklerdir. Örn: Öğrenme stillerinin öğrencinin bilgisayar dersindeki başarısına etkisi nedir? ? Kırmızı renkli kavramlardan hangilerini değişken olarak adlandıra biliriz? Neden? 4 F.Ü. B.Ö.T.E-4 Y.Turel

5 Giriş Problem Tanımlanması Değişkenler  CEVAP  Öğrenme stilleri ; öğrenciden öğrenciye değiştiği için değişkendir.  Bilgisayar dersi; bütün öğrenciler için aynı olduğu için değişken değildir.  Başarıları ise; öğrenciden öğrenciye değiştiği için değişken olarak tanımlaya biliriz. 5 F.Ü. B.Ö.T.E-4 Y.Turel

6 22.10.2009 - Perşembe Değişkenler Yapı/ÖzellikDeğerNeden-Sonuç NicelNitelSürekliSüreksizBağımlıBağımsız Değiştirilebilen Seçilmiş Düzenleyici Dışsal

7 Giriş Problem Tanımlanması Değişkenler  Değerlere göre değişkenler  Süreksiz (nitel-kategorik)  Sürekli değişken (nicel)  Kontrol şekillerine göre değişkenler  Bağımlı (açıklanan)  Bağımsız (açıklayan-ara)  Kontrol  Evrene ait- Zeka, yaş, cinsiyet vb.  Sürece ait- Ölçme, zaman, işlem.  Dış kaynaklara ait- Ortam, ısı, ışık. 7 F.Ü. B.Ö.T.E-4 Y.Turel

8 Değişkenler yapı ve özelliklerine göre nitel ve nicel olmak üzere sınıflandırılır.  Nicel Değişken: Değişkenin özelliği sayı ve miktar olarak açıklanabiliyorsa nicel değişkendir. Örn; uzunluk,ağırlık ücret,çocuk sayısı gibi  Nitel Değişken: Değişkene ait özellikler sınıflandırılıyorsa nitel özelliklerdir. Örn;medeni durum, cinsiyet gibi 8 F.Ü. B.Ö.T.E-4 Y.Turel

9  Aldıkları değere göre;  Süreksiz Değişkenler: Sadece sınırlı sayıda değer alır. Örn: Cinsiyet, medeni durum..  Sürekli Değişkenler: 2 ölçüm arasında sonsuz sayıda değer alabilirler. Örn: Boy, ağırlık… 9 F.Ü. B.Ö.T.E-4 Y.Turel

10 10 F.Ü. B.Ö.T.E-4 Y.Turel Değişkenler neden sonuç ilişkisi içinde bulunuyorsa bağımlı ve bağımsız olarak sınıflandırılır.  Bağımsız Değişken (Neden): Araştırmada olası nedeni ifade eder.  Bağımlı Değişken (Sonuç): Üzerinde bağımsız değişkenin etkisi incelenen değişkendir. Bağımsız Değişken Bağımlı Değişken (Neden) (sonuç) Değişkenler neden sonuç ilişkisi içinde bulunuyorsa bağımlı ve bağımsız olarak sınıflandırılır.  Bağımsız Değişken (Neden): Araştırmada olası nedeni ifade eder.  Bağımlı Değişken (Sonuç): Üzerinde bağımsız değişkenin etkisi incelenen değişkendir. Bağımsız Değişken Bağımlı Değişken (Neden) (sonuç)

11 11 F.Ü. B.Ö.T.E-4 Y.Turel

12 22.10.2009 - Perşembe 12 Değişkenler Bir önceki örneği ; Öğrencilerin başarıları, uygulanan öğretim yöntemine ve cinsiyete göre farklılık göstermekte midir? şeklinde soralım. Burada; Başarı; bağımlı değişken Öğretim yöntemi; değiştirilebilen bağımsız değişken Cinsiyet ise ; seçilen bağımsız değişkendir

13 13 F.Ü. B.Ö.T.E-4 Y.Turel  Dışsal değişkenler ise; bağımlı değişkenle ilişkili olan ancak etkisi test edilemeyen değişkenlerdir.  Örn: Ortamdaki; gürültü, ses, ışık gibi faktörler örnek gösterile bilir.  Dışsal değişkenler ise; bağımlı değişkenle ilişkili olan ancak etkisi test edilemeyen değişkenlerdir.  Örn: Ortamdaki; gürültü, ses, ışık gibi faktörler örnek gösterile bilir.

14 Hipotez nedir?  HİPOTEZ  Bir araştırma sonucuna ilişkin yapılan tahminlerdir.  Bilimsel bir önermedir.  Araştırma sürecine ilişkin yol gösterir.  Ne tür verilere ihtiyaç olduğu ve bunların kimlerden toplanacağı hipotezlerden çıkarılır.  Ho = Null (Sıfır) hipotezi (Örn. ….. yoktur)  H1, Ha= Alternatif (Araştırma) Hipotezi  Olumsuz yönleri ?? - önyargılar oluşabilir. - önemli diğer noktaları görmeyi engelleyebilir. 14 F.Ü. B.Ö.T.E-4 Y.Turel

15 AMAÇ Araştırmanın amacı, çalışmanın hedeflerini belirleyen genel bir ifadedir. Araştırmanın amacı belirlenirken;  Genel bir amaç yazılır,  Genel amacı geliştirmek üzere alt amaçlar belirtilir. NOT: Bütün amaçlar düz cümle veya soru cümlesi şeklinde yazılabilir. 15 F.Ü. B.Ö.T.E-4 Y.Turel

16 Alt amaçlar soru cümlesi olarak 3 şekilde yazılır: Betimsel, Korelasyon (ilişkisel), Karşılaştırmalı Betimsel: Bir durumun ne olduğunu betimlemek amacıyla yazılır. Örn; öğretmenlerin bilgisayar okuryazarlık düzeyleri nedir? Korelasyon: Değişkenler arasındaki ilişkinin miktarına, yapısına ve yönüne odaklıdır. Örn; öğrencilerin matematik dersindeki başarılarıyla, motivasyonları arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? Karşılaştırmalı: Gruplar arası veya gruplar içi karşılaştırmalara odaklanır. Alt amaçlar soru cümlesi olarak 3 şekilde yazılır: Betimsel, Korelasyon (ilişkisel), Karşılaştırmalı Betimsel: Bir durumun ne olduğunu betimlemek amacıyla yazılır. Örn; öğretmenlerin bilgisayar okuryazarlık düzeyleri nedir? Korelasyon: Değişkenler arasındaki ilişkinin miktarına, yapısına ve yönüne odaklıdır. Örn; öğrencilerin matematik dersindeki başarılarıyla, motivasyonları arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? Karşılaştırmalı: Gruplar arası veya gruplar içi karşılaştırmalara odaklanır. 16 F.Ü. B.Ö.T.E-4 Y.Turel

17 GENEL ÖRNEK 17 F.Ü. B.Ö.T.E-4 Y.Turel Örnek: Araştırma Problemi: “Bilgisayar destekli öğretimin, öğrencilerin problem çözme becerilerine etkisi nedir?” Araştırmanın Genel Amacı: Bilgisayar destekli öğretimin, öğrencilerin problem çözme becerilerine etkisini incelemektir. Araştırmanın Alt Amacı: Bilgisayar destekli öğretimin öğrencilerin problem çözme becerileri üzerinde anlamlı bir etkisi var mıdır? (yada) … cinsiyet açısından anlamlı bir etkisi var mıdır?

18 Giriş Önem  Araştırmacının kendi amacını ortaya koyması  Yorum  Veriler nerede, nasıl, ne işe yarayabilir?  Var olan bir sorunun çözülmesini veya  Var olan durumun iyileştirilmesiyle ilgili uygulamaya bir katkı sağlamalıdır. 18 F.Ü. B.Ö.T.E-4 Y.Turel

19 Giriş Varsayımlar Sayıltılar  Doğruluğundan büyük ölçüde emin olunması  Maliyetin yarardan yüksek olması  Denemenin olanaksız olması Ör: 19 F.Ü. B.Ö.T.E-4 Y.Turel

20 Giriş Sınırlılıklar  Araştırmanın temeli, uygulanması ve sonuçları açısından sınırlandırıldığı bölümdür.  Araştırmada yer verilmesi gereken ancak vazgeçilmek zorunda kalınan durumlar da bu bölümde yer alır.  Veri kaynakları  Süre  Veri toplama teknikleri  Ölçme araçları  Kapsam 20 F.Ü. B.Ö.T.E-4 Y.Turel

21 Giriş Tanımlar  Kavramsal tanım  İşlevsel tanım  Ör:  Başarı  Zeka 21 F.Ü. B.Ö.T.E-4 Y.Turel

22 KARASAR, NIYAZI. (2008). BILIMSEL ARAŞTıRMA YÖNTEMI. ANKARA: NOBEL YAYıNCıLıK. ARıKAN, DENIZ. (2009) BILIMSEL ARAŞTıRMA YÖNTEMLERI DERS SUNUMU F.Ü. B.Ö.T.E-4 Y.Turel 22 Kaynaklar


"ARAŞTIRMANIN GIRIŞ BÖLÜMÜ EKİM-2010 F.Ü. B.Ö.T.E-4 Y.Turel 1 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları