Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Prof. Dr. Yaşar SEVİM Arş. Gör. Elif ÖZ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Prof. Dr. Yaşar SEVİM Arş. Gör. Elif ÖZ"— Sunum transkripti:

1 Prof. Dr. Yaşar SEVİM Arş. Gör. Elif ÖZ
TEZ HAZIRLAMA PROJESİ Prof. Dr. Yaşar SEVİM Arş. Gör. Elif ÖZ

2 BİLİM NEDİR ? Bilim, gerçeği bulmaya yönelik bir araştırmadır.

3 UYGULAMALI ARAŞTIRMALAR
TEMEL ARAŞTIRMALAR UYGULAMALI ARAŞTIRMALAR ”Bilim bilim içindir” Amaç: Dış dünyayı tanıma ve yeni bilgiler elde etmektir. Pratik bir sonuca varma kaygısı yoktur. Amaç: Sorunlara çözüm yolları bulmaktır. Bilime katkı ikinci plandadır. Temel araştırmaların sonuçlarının, insanlık yararına kullanılmasını sağlar.

4 BİLİMSEL YÖNTEM “Bilim üretmenin yolu, kanıtlanmış bilgi üretmek için izlenen yol”. “Uygulandığında, bilime katkı getirmiş ve getireceğine güvenilen süreçler.” “Problem çözmek için izlenen düzenli yol.”

5 BİLİMSEL YÖNTEMiN AŞAMALARI -1
Sorun Belirleme Aşılacak Güçlükler Gözlem Delil Toplama Hipotez Geçici Çözüm Yoları, tüme varım Hipotez Testi Tümden Gelim, Olayların öneriyi ne derece desteklediği belirlenir.

6 BİLİMSEL YÖNTEMiN AŞAMALARI -2
Güçlüğün Sezilmesi Aşılacak Güçlükler Problemin Tanımlanması Çözümün tahmin edilmesi Hipotezler Gözlenebilir verilerin saptanması Deneme ve değerlendirmeler Hipotez Testi; Tümden Gelim, Olayların öneriyi ne derece desteklediği belirlenir. Raporlaştırma

7 BİLİMİN ÖZELLİKLERİ Doğruluk Geneli arayıcıdır 5. Öngörü Objektiflik
Gerçeği öğrenme 2. Nesnellik Objektiflik 3. Eleştiri Doğmacılığa karşıdır 4. Genellik Geneli arayıcıdır 5. Öngörü Tahmin geçerliği 6. Toplumsal Gerekler Öğrenme arzusu

8 ARAŞTIRMANIN (TEZİN) AŞAMALARI -1
1. Konuyu seçmek 2. Konuyu sınırlandırma İlgi Duyma, Orijinallik, Önem, Bilimsel Yeterlik, Saha Araştırması, Kaynak Bulma “İnterval Antrenmanın Dayanıklılığa Etkisi” Kapsamı daraltma, “İnterval Antrenman Metodunu Yaş Erkek Basketbolcuların Dayanıklılığı Üzerine Etkisi ”

9 ARAŞTIRMANIN (TEZİN) AŞAMALARI -2
3. Hipotez Kurmak Makul öneriler Saptanır *İnterval antrenman yaş basketbolcuların dayanıklılığını olumlu yönde etkiler.

10 ARAŞTIRMANIN (TEZİN) AŞAMALARI -3
4. Geçici Plan Yapmak 5. Kaynak Toplama Edinilen bilgiler doğrultusunda kabaca bir plan hazırlanır. Bilimsel hakemli dergiler, Bildiriler Kitaplar İstatistikler Raporlar Arşiv belgeleri Yıllıklar Ansiklopedi Gazeteler..

11 ARAŞTIRMANIN (TEZİN) AŞAMALARI -4
6. Okuma ve Not alma 7. Tezin Yazılması Aktarma bölümleri Ana fikirler Bulgular Önerilen kaynaklar İlk taslağın yazılması İlk taslağın düzeltilmesi Yazım tarzının gözden geçirilmesi Son okuma Metnin daktilosu

12 TEZ METNİNİN ŞEKİL VE KAPSAMI -1
A.Tezin Bölümleri: Ön kısım; * I. Kapak, II. Kapak * İçindekiler, * Tablolar Listesi, Metin Kısmı; * Giriş (Gerekçe ve bölümler), * Genel Bilgiler (Literatür bilgileri), * Materyal ve Metot (Gereç ve Yöntem) 21 aralık Perşembe günü sunulacak.

13 TEZ METNİNİN ŞEKİL VE KAPSAMI -2
...Metin Kısmı(devam) * Bulgular (Yorumsuz yazılır) * Tartışma (Karşılaştırmalar yapılır) * Sonuç ve öneriler (Elde edilenler) * Özet (Bir sayfa özet yazılır) * İngilizce Özet Son Kısım: * Ekler (Kullanılan belge ve listeler) * Kaynakça (Yararlanılan kaynaklar)

14 RAPOR YAZMA Rapor, Atılması gerekli adımlar konu sunda yönetime öneriler sunmalı, Öneriler, olumsuz koşulları kulüp lehine dönüştürmeli, Olumlu koşulları güçlendirmeli, Gelecekteki bir amaca ulaşma yönünde olabilir.

15 RAPOR YAZMA Etkili Bir Rapor İyi Bir Rapor BELİRLİ BİR AMAÇ
BELİRLİ BİR OKUYUCU İyi Bir Rapor ÇOK KALIN ÇOK KARMAŞIK

16 RAPOR YAZMA Raporu kim okuyacak ? Yönetici Rapor niçin gerekli ? Amaç
Rapor neleri içermeli ? İçerik Temel bilgilerle birlikte, nasıl ilerleme sağlanacağı, Amaçla birlikte sorunun nasıl çözüleceği, Konuyu ortaya koyan bilgi ile birlikte yanıtların da sunulması,

17 RAPOR TİPLERİ Araştırma Bilgi Verme Özel bir problemi
analiz eder ve çözüm önerileri sunar. . Bilgi Verme Bilinmeyen gerçekleri ortaya koyar ya da açıklar. RAPOR TİPLERİ Uzmanlık Uzmanlık gerektiren konularla ilgili gerçekleri uzman gözü ile açıklar.. Öneri Yeni fikirleri ileri sürer. Durum Belirli bir işin son konumu

18 BİR RAPORUN İÇİNDEKİLER
Özet: Kısa ve tüm içeriği sunmalı Bulgu ve öneriler: Saptanan gerçekler Şu andaki işleyiş: Değişecek işleyiş İlgililerin rolü: Etkileyenlerin rolü Alternatifler: Farklı örnekler Örnek uygulama: Önerilen uygulama

19 AMAÇ BELİRLEME Amaç niçin gereklidir? Gereken bilgiyi seçme kolaylığı
Okuyucuya uygun hale getirme imkanı Yazımı kolaylaştırma imkanı

20 AMAÇ BELİRLEME Amacı nasıl belirlediniz? Raporu kim okuyacak?
Ne amaçla isteniyor? Okuyacakların ilgi alanları nedir? İlgilenmeyecekleri konular nelerdir? Konu ile ilgili bilgileri ne kadardır?

21 AMAÇ BELİRLEME Amacı belirgin hale getiriniz,
İhtiyacınıza uygun materyal ve yöntem belirleyin. Amaçta kesin karara varınız. Amacınızı açık ve kesin olarak ortaya koyun bu okuyucunun tam beklediği konu ve detayda olsun.

22 BİLGİYİ ARAŞTIRMA VE DÜZENLEME
İhtiyacınız olan bilgiye karar verme Veri toplama BİLGİYİ ARAŞTIRMA VE DÜZENLEME Bilgiyi karşılaştırma Gruplama ve düzenleme

23 BİLGİLERİ TOPLAMA Federasyon, kulüp yönetimler ve diğer organizasyonlardan, Herkese açık olan; kitap, dergi gazete v.b. kaynaklardan, Taraftar, izleyici, spor yazarı v.b. Kaynak kişilerden

24 TEZ ÖRNEKLERİ Yetenekli Basketbolcuların Bulunmasında ve Yetişmesinde Antrenörün Rolü ve Önemi Basketbolda Altyapı organizasyonu ve Bilimsel Çağdaş Yaklaşımlar Sezon sonu dinlenme döneminde “Basketbolcuların aşırı güç kaybına uğramaması için” alınacak tedbirler Basketbolcuların Teknik Öğrenimindeki bilimsel Öğretim Yöntemleri

25 TEŞEKKÜRLER


"Prof. Dr. Yaşar SEVİM Arş. Gör. Elif ÖZ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları