Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TEZ HAZIRLAMA PROJESİ Prof. Dr. Yaşar SEVİM Arş. Gör. Elif ÖZ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TEZ HAZIRLAMA PROJESİ Prof. Dr. Yaşar SEVİM Arş. Gör. Elif ÖZ."— Sunum transkripti:

1 TEZ HAZIRLAMA PROJESİ Prof. Dr. Yaşar SEVİM Arş. Gör. Elif ÖZ

2 BİLİM NEDİR ? Bilim, gerçeği bulmaya yönelik bir araştırmadır.

3 ARAŞTIRMA ”Bilim bilim içindir” Amaç: Dış dünyayı tanıma ve yeni bilgiler elde etmektir. Pratik bir sonuca varma kaygısı yoktur. TEMEL ARAŞTIRMALAR UYGULAMALI ARAŞTIRMALAR Amaç: Sorunlara çözüm yolları bulmaktır. Bilime katkı ikinci plandadır. Temel araştırmaların sonuçlarının, insanlık yararına kullanılmasını sağlar.

4 BİLİMSEL YÖNTEM ““““Bilim üretmenin yolu, kanıtlanmış bilgi üretmek için izlenen yol”. ““““Uygulandığında, bilime katkı getirmiş ve getireceğine güvenilen süreçler.” ““““Problem çözmek için izlenen düzenli yol.”

5 Sorun Belirleme Sorun Belirleme Aşılacak Güçlükler Gözlem Gözlem Delil Toplama Hipotez Hipotez Geçici Çözüm Yoları, tüme varım Hipotez Testi Hipotez Testi Tümden Gelim, Olayların öneriyi ne derece desteklediği belirlenir. BİLİMSEL YÖNTEMiN AŞAMALARI-1

6 Güçlüğün Sezilmesi Güçlüğün Sezilmesi Aşılacak Güçlükler Problemin Tanımlanması Çözümün tahmin edilmesi Çözümün tahmin edilmesi Hipotezler Gözlenebilir verilerin saptanması Deneme ve değerlendirmeler Deneme ve değerlendirmeler Hipotez Testi; Tümden Gelim, Olayların öneriyi ne derece desteklediği belirlenir.Raporlaştırma BİLİMSEL YÖNTEMiN AŞAMALARI-2

7 1.Doğruluk Gerçeği öğrenme 2. Nesnellik Objektiflik 3. Eleştiri Doğmacılığa karşıdır 4. Genellik Geneli arayıcıdır 5. Öngörü Tahmin geçerliği 6. Toplumsal Gerekler Öğrenme arzusu BİLİMİN ÖZELLİKLERİ

8 ARAŞTIRMANIN (TEZİN) AŞAMALARI -1 A.İlgi Duyma, B.Orijinallik, C.Önem, D.Bilimsel Yeterlik, E.Saha Araştırması, F.Kaynak Bulma “İnterval Antrenmanın Dayanıklılığa Etkisi” Kapsamı daraltma, “İnterval Antrenman Metodunu 14-16 Yaş Erkek Basketbolcuların Dayanıklılığı Üzerine Etkisi ” 1. Konuyu seçmek2. Konuyu sınırlandırma

9 Makul öneriler Saptanır *İnterval antrenman 14-16 yaş basketbolcuların dayanıklılığını olumlu yönde etkiler. ARAŞTIRMANIN (TEZİN) AŞAMALARI -2 3. Hipotez Kurmak

10 Edinilen bilgiler doğrultusunda kabaca bir plan hazırlanır. ARAŞTIRMANIN (TEZİN) AŞAMALARI -3 4. Geçici Plan Yapmak5. Kaynak Toplama Bilimsel hakemli dergiler, Bildiriler Kitaplar İstatistikler Raporlar Arşiv belgeleri Yıllıklar Ansiklopedi Gazeteler..

11 Aktarma bölümleri Ana fikirler Bulgular Önerilen kaynaklar ARAŞTIRMANIN (TEZİN) AŞAMALARI -4 6. Okuma ve Not alma7. Tezin Yazılması İlk taslağın yazılması İlk taslağın düzeltilmesi Yazım tarzının gözden geçirilmesi Son okuma Metnin daktilosu

12 TEZ METNİNİN ŞEKİL VE KAPSAMI-1 A.Tezin Bölümleri: Ön kısım; * I. Kapak, II. Kapak * İçindekiler, * Tablolar Listesi, Metin Kısmı; * Giriş (Gerekçe ve bölümler), * Genel Bilgiler (Literatür bilgileri), * Materyal ve Metot (Gereç ve Yöntem)

13 ...Metin Kısmı(devam) * Bulgular (Yorumsuz yazılır) * Tartışma (Karşılaştırmalar yapılır) * Sonuç ve öneriler (Elde edilenler) * Özet (Bir sayfa özet yazılır) * İngilizce Özet Son Kısım: * Ekler (Kullanılan belge ve listeler) * Kaynakça (Yararlanılan kaynaklar) TEZ METNİNİN ŞEKİL VE KAPSAMI-2

14 Rapor,Rapor, Atılması gerekli adımlar konu sunda yönetime öneriler sunmalı, Öneriler, olumsuz koşulları kulüp lehine dönüştürmeli, Olumlu koşulları güçlendirmeli, Gelecekteki bir amaca ulaşma yönünde olabilir. RAPOR YAZMA

15 Etkili Bir Rapor İyi Bir Rapor BELİRLİ BİR AMAÇ BELİRLİ BİR OKUYUCU ÇOK KALIN ÇOK KARMAŞIK

16 Raporu kim okuyacak ? Yönetici Rapor niçin gerekli ? Amaç Rapor neleri içermeli ? İçerik Temel bilgilerle birlikte, nasıl ilerleme sağlanacağı, Amaçla birlikte sorunun nasıl çözüleceği, Konuyu ortaya koyan bilgi ile birlikte yanıtların da sunulması, RAPOR YAZMA

17 RAPOR TİPLERİ Bilgi Verme Bilinmeyen gerçekleri ortaya koyar ya da açıklar. Öneri Yeni fikirleri ileri sürer. Araştırma Özel bir problemi analiz eder ve çözüm önerileri sunar.. Uzmanlık Uzmanlık gerektiren konularla ilgili gerçekleri uzman gözü ile açıklar.. Durum Belirli bir işin son konumu

18 Özet: Özet: Kısa ve tüm içeriği sunmalı Bulgu ve öneriler: öneriler: Saptanan gerçekler Şu andaki işleyiş: işleyiş: Değişecek işleyiş İlgililerin rolü: rolü: Etkileyenlerin rolü Alternatifler: Alternatifler: Farklı örnekler Örnek uygulama: uygulama: Önerilen uygulama BİR RAPORUN İÇİNDEKİLER

19 Amaç niçin gereklidir?Amaç niçin gereklidir? Gereken bilgiyi seçme kolaylığı Okuyucuya uygun hale getirme imkanı Yazımı kolaylaştırma imkanı AMAÇ BELİRLEME

20 Amacı nasıl belirlediniz?Amacı nasıl belirlediniz? Raporu kim okuyacak? Ne amaçla isteniyor? Okuyacakların ilgi alanları nedir? İlgilenmeyecekleri konular nelerdir? Konu ile ilgili bilgileri ne kadardır? AMAÇ BELİRLEME

21 AmacıAmacı belirgin hale getiriniz, –İhtiyacınıza uygun materyal ve yöntem belirleyin. AmaçtaAmaçta kesin karara varınız. –Amacınızı açık ve kesin olarak ortaya koyun bu okuyucunun tam beklediği konu ve detayda olsun. AMAÇ BELİRLEME

22 BİLGİYİ ARAŞTIRMA VE DÜZENLEME İhtiyacınız olan bilgiye karar verme Bilgiyi karşılaştırma Veri toplama Gruplama ve düzenleme

23 BİLGİLERİ TOPLAMA Federasyon, kulüp yönetimler ve diğer organizasyonlardan, Herkese açık olan; kitap, dergi gazete v.b. kaynaklardan, Taraftar, izleyici, spor yazarı v.b. Kaynak kişilerden

24 TEZ ÖRNEKLERİ Yetenekli Basketbolcuların Bulunmasında ve Yetişmesinde Antrenörün Rolü ve Önemi Basketbolda Altyapı organizasyonu ve Bilimsel Çağdaş Yaklaşımlar Sezon sonu dinlenme döneminde “Basketbolcuların aşırı güç kaybına uğramaması için” alınacak tedbirler Basketbolcuların Teknik Öğrenimindeki bilimsel Öğretim Yöntemleri

25


"TEZ HAZIRLAMA PROJESİ Prof. Dr. Yaşar SEVİM Arş. Gör. Elif ÖZ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları