Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ARAŞTIRMA KONUSU VE SORUNUN SEÇİMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ARAŞTIRMA KONUSU VE SORUNUN SEÇİMİ"— Sunum transkripti:

1 ARAŞTIRMA KONUSU VE SORUNUN SEÇİMİ
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ÇAY MESLEK YÜKSEKOKULU ARAŞTIRMA KONUSU VE SORUNUN SEÇİMİ Döndü KUTLUATA

2 İÇERİK Araştırmaların Amaca Göre Sınıflandırılması Araştırmada Temel Amaçlar Konu Seçimin Özellikleri Konu Belirlenirken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Bilimsel Araştırmaların Aşamaları Araştırma Konusu Araştırma Sorusu Seçimi Araştırma Problemi Araştırmada Hipotez Belirleme

3 HERHANGİ BİR KONUDA BİLGİ SAHİBİ OLMAK İÇİN NELER YAPARIZ???

4 BU BİLGİLER HER ZAMAN GÜVENİLİR MİDİR?

5 Araştırma nedir? Araştırma; Bir konuda sorunların saptanması, çözüm yollarının bulunması ve uygulanmaya konulması, sonuçlandırılması, sonuçların tartışılması ile ilgili çalışmalara denir. Çevreyi tanıma Profilini Çıkarma Değişkenlerle İlgili İlişkileri Ortaya Koyma Problem neden, niçin, nasıl, nerede, ne zaman

6 1. Araştırmaların Amaca Göre Sınıflandırılması
Temel Araştırmalar: Kuram geliştirmeyi yada var olan kuramları sınamayı amaçlamaktadır. Kuram geliştirme kavramsal bir süreçtir ve uzun zaman içerisinde pek çok araştırma yapmayı gerektirir. Uygulamalı Araştırmalar: Bir kavramı uygulamak ve sınamak yada uygulamada yaşanan sorunları çözmek üzere gerçekleştirilen uygulamalardır.

7 Değerlendirme Araştırmaları: Herhangi bir program, ürün yada uygulamanın niteliğini, etkiliğini, özelliklerini ve değerini belirlemek üzere sistematik olarak veri toplama ve analiz etme sürecidir. Eylem Araştırmaları: Amacı, uygulamaları geliştirmek ve belli bir konuda karar vermeye yardımcı olmaktadır. Bilime, katkıda bulunmaktan çok sorunları çözer.

8 2. ARAŞTIRMADA TEMEL AMAÇLAR Sorunu çözmek. Yeni bir ürün ortaya koymak. Yeni bir yöntem veya teknoloji ortaya koymak . Yeni bir bilgi ortaya koymak. Ekonomik bir fayda sağlamak.

9 3. Konu Seçimin Özellikleri
İlgi: Araştırmacı üzerinde çalışacağı konuya karşı ilgi duymalıdır. Özgünlük: Araştırma bilinenlerin tekrarı durumunda olmayıp bir yenilik getirmelidir. Araştırmanın bilime katkıda bulunabilmesi için bilinmeyenlere çözüm getirici, bilinenlere ise geliştirici nitelikte olmalıdır. Önem: Seçilecek konu araştırmaya değecek önemde olmalıdır. Bilimsel Yeterlilik: Araştırmanın bilgisi, eğitimi ve bilimsel kapasitesi konuyu incelemeye uygun olmalıdır.

10 e) Birincil ve İkincil Kaynaklar: Araştırma konunun niteliğine ve araştırmanın ilgisine göre olayların doğrudan doğruya gözlenmesine dayanan alan araştırmaları ile yürütülebileceği (birincil kaynaklar)gibi kütüphane/internet araştırmasına dayalı hazır bilgilerden yararlanma yolu ile de(ikincil kaynaklar) yürütülebilir. (birincil kaynak) (ikincil kaynak) f) Kaynak Bulma: Konuyla ilgili yeteri kadar kaynak bulunabilmelidir. Araştırmacı konu seçiminde bu kaynakları elde edip edemeyeceğini düşünmek durumundadır.

11 4. Konu Belirlenirken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
Konu hakkındaki kaynak ve veriler yeterli olmalıdır Konu özgün olmalı, literatüre katkı sağlamalıdır. Araştırmacının bilgisi, eğitimi, yeteneği ve olanakları konu ile uyumlu olmalıdır. Konu değerlendirmecilerin beklentilerini karşılayabilmelidir.

12 5. Bilimsel Araştırmaların Aşamaları
Araştırma konusunu belirleme Problemi ortaya koyma Hipotezler yazma Geçici plan Kaynakların toplanması Araştırma yöntemini belirleme

13 j)Araştırma raporlama
g)Evren ve örneklemi belirleme h)Ölçü araçlarını belirleme I)Araştırmayı geliştirme i)Verileri analiz etme j)Araştırma raporlama

14 6. Araştırma Konusu Araştırma konusu, araştırmanın başlığı, araştırmanın amacı, araştırma problemi ve araştırma hipotezi gibi terim ve kavramlar, araştırma sürecinde önemli yer tutar. Bu kavramlar birbiriyle yakından ilgili olduğu için ve birbirinin yerine kullanıldığı için; planlama aşamasında açık ve net olarak ortaya koyulmaktadır. Araştırmanın Başlığı: Tezin adı yada raporun adı yerine konulan isimlendirmedir. Araştırmanın amacı: Yeni bilgiler elde etmek ve yayınlamak. Yayınlanan bu bilgileri topluluğa sunmaktır. Araştırma Problemi: Araştırmanın amacı ile araştırma problemi birbirleriyle daha alakalı ve birbirinin yerine geçebilen sözcüklerdir. Konunun niçin ele alındığını ve neyin hedeflendiği araştırma problemidir. Hipotez: Araştırma sorunsalına ilişkin veya araştırmanın bulgularına ilişkin ön yargı ve kanaatlerdir.

15 Araştırma Konusu (devamı)
Araştırma, her alanda her konuda yapılabilir. Temel olarak araştırma 2 tipte yapılır. Tanıtsal araştırma: Bir konuda bilgiler elde etmek, değişkenlerin belirtici istatistiklerini hesaplamak, dağılım türlerini belirlemek yada yer-zaman-birey özelliklerini belirlemek amacıyla yapılır. Bir konu ayrıntılı biçimde tanımlanır, belirlenir, açıklanır. Analitik araştırma: Analitik çözümlerle değişkenler arasındaki neden-sonuç ilişkisini belirlemek,olay ile bu olayların ortaya çıkmasına neden olan etkenler arasındaki bağlantıyı kurmak için yapılır.

16 7. Araştırma Sorusu Seçimi
En önemli ve zor aşamadır. Araştırmacının literatüre hakim olmamasından kaynaklanmaktadır. Araştırma konusunun formüle edilip netleştirilmesi gerekir. Enflasyon ile ilgili bilgi vermek. (net değil) Enflasyonun gelir dağılımını bozucu etkisini araştırmak. (nettir.)

17 8) Araştırma Problemi Araştırma problemi: bir konunun niçin ele alındığını ve neyin hedeflendiğini araştırır. Araştırma problemi, araştırmanın amacını yansıtır. Her bilimsel araştırmada başlangıç olarak bir problemle işe başlanır ancak her problem bir araştırma konusu olamaz veya araştırma gerektirmez. Çalışmanın amacını, hangi bilgilerin toplanmasını gerektiğini ve toplanan bilgilerin nasıl/nerede kullanılacağı konusunda araştırma problemi kolaylık sağlar.

18 Problemin belirlenmesi her zaman kolay olmayabilir
Problemin belirlenmesi her zaman kolay olmayabilir. Problemin ne olduğunun kolay anlaşılabilmesi için problemin ortaya çıkmasından önce durumun ne olduğunun saptanması, yani bu dönemde hangi değişmelerin ortaya çıktığının bilinmesidir. Araştırma probleminin belirlenmesinde 3 temel hususlar: Kavramsal ve kuramsal çerçeve Bileşenler analizi Kuram-uygulama ilişkisi Araştırmanın tüm aşamaları araştırma probleminden etkilenir. Araştırma problemini belirlemek için; Literatürü okumak İlgili konferanslara katılmak Uzman önerileri almak Çevreyi ve etrafı dikkatle gözlemlemek

19 Problem cümlesi yeterince açık, değişkenler arası ilişkiyi belirten, test edilebilir olmalı,felsefi olmamalıdır. Araştırma problemi belirlenirken aşağıdaki sorular yanıtlanmalıdır; -   Bu problemin önemi nedir? -   Niçin araştırmaya gerek duyulmaktadır? -   Araştırmanın türü betimleme, ölçme, geliştirme, analiz veya değerlendirme gibi amaçlardan hangisine yöneliktir? -   Geliştirilecek çözüm önerisinin araştırma ile ilgisi nasıldır? -   Araştırma hangi hedef kitleyi ne derece ilgilendirmektedir? -    Konu ilginç mi? -   Konu araştırılabilir mi? -    Konu önemli mi? -    Kaynaklar yeterli mi? -    Konu etik mi?

20 9) Araştırmada Hipotez Belirleme Hipotez: Araştırma sorunsalına ilişkin veya araştırmanın bulgularına ilişkin ön yargı ve kanaatlerdir. Hipotezler araştırmanın ispatlanması gereken önermeleridir. Hipotezler toplanan veriler yardımı ile irdelenir ve ispatlanır. Hipotez bir yargı cümlesi veya önermesi olup, araştırmanın başlangıcında sahip olduğumuz ön kanaati yada inancı yansıtır. Örneğin; adliye mahkemelerinde duruşmanın başlangıcında hakim sanığın suçu ispatlanana kadar masum olduğu kanaatini vermesi gibi.

21 Hipotezler araştırmayı/araştırmacıyı yönlendirir
Hipotezler araştırmayı/araştırmacıyı yönlendirir. Araştırmacının kendisini kontrol etmesini sağlar. Araştırma; Ne yapılacak? Neler test edilecek? Test için gerekli veri yapısı nedir? gibi sorulara verilecek cevaplar araştırmacıya yön verir. Araştırmalarda karar, hipotezlerin istatistiksel testlerle denetlenmesi ile verilir. Hipotezler, araştırma probleminin veriler aracılığı ile denetlenmesine olanak sağlayacak biçimde ifade edilmiş önermelerdir. Her araştırmanın bir hipotezi olması gerekmez. Tanıtıcı amaçlar içeren araştırmaların hipotezleri yoktur. Fakat analitik araştırmalarda hipotez vardır.

22 Beni Dinlediğiniz İçin Teşekkür Ederim…


"ARAŞTIRMA KONUSU VE SORUNUN SEÇİMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları