Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ADIM ADIM TEZ YAZIMI: TEORİDEN PRATİĞE STRATEJİLER VE TEKNİKLER DOÇ.DR. ERTUĞRUL YILDIRIM İKİNCİ BÖLÜM: TEZ AŞAMALARI-1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ADIM ADIM TEZ YAZIMI: TEORİDEN PRATİĞE STRATEJİLER VE TEKNİKLER DOÇ.DR. ERTUĞRUL YILDIRIM İKİNCİ BÖLÜM: TEZ AŞAMALARI-1."— Sunum transkripti:

1 ADIM ADIM TEZ YAZIMI: TEORİDEN PRATİĞE STRATEJİLER VE TEKNİKLER DOÇ.DR. ERTUĞRUL YILDIRIM İKİNCİ BÖLÜM: TEZ AŞAMALARI-1

2 Tez Aşamaları Ön Araştırma ve Konu seçimi (Hipo)tez geliştirme Kaynak toplama ve sınıflama süreci Taslak plan hazırlama Kaynakların okunması Yazmaya başlangıç Analiz yönteminin belirlenmesi Olgunlaştırma süreci Tezin nihai hale getirilmesi Tez savunması Uzman yardımcısı-danışman etkileşimi Etik konular

3 Konu Seçimi İlgi-Merak – Yazarın araştırılmasının faydalı olacağına inandığı konular – Yazarda heyecan uyandıran konular – Yazarı araştırmaya teşvik eden konular Güncellik – Ölü konular – Ölmek üzere olan konular – Canlı konular – Yakın gelecekte canlanma potansiyeli olan konular Yeteneklere uygunluk – Konunun derinliği – Literatürün büyüklüğü – Analiz yöntemleri Sezgisel faktörler – Geçmiş tecrübeler – Algıda seçicilik – Muhakeme yeteneği

4 Konu Seçimi-Teknikler Ön Araştırma Listeleme:5+5 tekniği Serbest yazma Özelleştirme-Spesifik hale getirme Özgünleştirme

5 Ön Araştırma Arama motorları – Dogpilehttp://www.dogpile.com/http://www.dogpile.com/ – BASE: Biefeld Academic Search Enginehttp://www.base-search.net/http://www.base-search.net/ – Refseekhttp://www.refseek.com/#http://www.refseek.com/# – iseekhttp://www.iseek.com/http://www.iseek.com/ – Science.govhttp://www.science.gov/http://www.science.gov/ – ULAKBİM-keşif http://www.ulakbim.gov.tr/yeniweb/ulakkesif/http://www.ulakbim.gov.tr/yeniweb/ulakkesif/ – Ulusal Toplu Kataloghttp://www.toplukatalog.gov.tr/http://www.toplukatalog.gov.tr/ – YÖK Tez Merkezihttps://tez.yok.gov.tr/https://tez.yok.gov.tr/ – Microsoft Academic Search http://academic.research.microsoft.com/http://academic.research.microsoft.com/ – Google Akademik https://scholar.google.com.tr/https://scholar.google.com.tr/ – CiteSeerXhttp://citeseer.ist.psu.edu/indexhttp://citeseer.ist.psu.edu/index – Scopushttp://www.scopus.com/http://www.scopus.com/ – ISI Web of Science http://apps.webofknowledge.com/http://apps.webofknowledge.com/ – EBSCOhttps://search.ebscohost.com/https://search.ebscohost.com/ – JSTORhttp://www.jstor.org/http://www.jstor.org/

6 Ön Araştırma: Anahtar kavramlarla arama İlgilenin konuyla ilgili en sık kullanılan kavramlar listelenir. İlk kavram araması sonrasında ulaşılan kaynaklara göz atılarak, listeye yeni kavramlar eklenir. Ön araştırma aşamasında belirli bir sayıda kaynağa ulaşılınca durulur. Arama motorlarında yapılacak aramalar zaman içinde tekrarlanır.

7 Ön Araştırma: Kaynak seçimi Bu aşamada ilgilenin konuyu ele alan tüm çalışmaları okumak mümkün değildir. Bu nedenle bir eleme işlemine tabi tutmak gerekir. Eleme kriterleri – Yazar(lar)a göre eleme – Çalışma türüne göre eleme – İçerik yeterliliğine göre eleme – Anlaşılırlık düzeyine göre eleme

8 Listeleme: 5+5 tekniği Konular/KriterlerİlgiGüncellik Yeteneklere uygunluk Sezgiler Kurum politikalarıyla ilgisi Maliye Politikası Kuralı Maliye Politikasının belirleyicileri Maliye politikasının makroekonomik etkileri Maliye politikasının sosyal etkileri Para ve maliye politikası etkileşimi

9 Serbest Yazma Tekniği Akademik yazma şartları aranmadan yazılır Daha önce belirlenen 5 konu hakkında ayrı ayrı birer paragraf yazın – Konunun hikayesi (geçmişi) – Konunun neden önemli olduğu – İlgimizi neden çektiği – Analiz yöntemleri – Kurum hedef ve politikalarıyla uyumu

10 Özelleştirme-Spesifik Hale Getirme Tez konusu spesifik olmalıdır. Şeytan ayrıntıda gizlidir. Genelden özele gidilir. Bütün parçalara ayrılır. Literatür incelenirken seçilen konunun alt tartışma alanları tespit edilmeye çalışılır. – Konuyla ilgili problematik listesi oluşturulur – Her bir problematiğin bütün içerisindeki rolü ve önemi tespit edilir – Kullanılabilecek analiz teknikleri tespit edilir

11 Özgünleştirme Tezin başından sonuna kadar aklımızda bir temel soru olmalıdır: «Tezimin literatürdeki diğer çalışmalardan farkı ne olacak?» Özgünlük yaratma yolları: – Daha önce ele alınmamış bir konu üzerinde çalışma – Daha önce sınanmamış bir hipotez oluşturma – Birbirinden bağımsız gibi görünen çalışmaları sentezleme – Birbirinden kopuk görünen literatürleri sentezleme – Yeni bir analiz yöntemi kullanma – Daha önce kullanılmayan bir analiz tekniği kullanma – Daha önce kullanılmamış bir örneklem üzerine çalışma – Yeni bir analiz modeli kullanma

12 Hipotez Geliştirme Her tezin en az bir (hipo)tezi olmalıdır. Hipotez geliştirmenin aşamaları: – Ele alınan sorunu tanımlayın – Bu sorun hangi değişkenlerle ilişkilidir? – Konuyla ilgili teorilerin bu değişkenler arasındaki ilişkiye dair bir öngörüsü var mıdır? – İncelenen çalışmalarda ne tür hipotezler kurulmuştur? – Bu değişkenler arasındaki ilişkinin biçimini, bir önerme ile tanımlayınız.

13 Kaynak toplama-Literatür ağacı oluşturma Literatür incelemesi yapan çalışmalar Çalışmaların literatür kısımları Kaynakçalar Hedef: Literatürü tanımak ve orijinal kaynaklara ulaşmaktır. İhracata dayalı büyüme (Giles and Williams, 2010; Tripaty, 1985; …) Ortadoks Yaklaşım (Awokuse, 2008; Altman, 2003; …) Statik modeller (Altman, 2003; Innis, 2001;…) Dinamik modeller (Ramos, 2001; Grossman ve Helpman, 1991;…) Post-Keynesyen Yaklaşım (King, 2012;…) Thirwall yasası (McCombie ve Thirlwall, 2011; Thirlwall, 1979;…) Eleştiriler (Palley, 2002; Setterfield, 2006; …)

14 Kaynak seçme Güvenilirlik Kriterleri – Yazara göre – Türe göre – İçeriğe göre – Yayımlandığı yere göre – Yansızlık derecesine göre Detaylı kaynak seçimi – Başlık – Özet – Giriş – Sonuç – Teori – Analiz

15 Kaynak sınıflama süreci Geleneksel kaynak sınıflaması – Kaynak fişleri oluşturma – Katalog oluşturma Bilgisayar ortamında kaynak sınıflaması – Yazara göre – Yönteme göre – Örnekleme göre – İçeriğe göre (Hipotezi, dayandığı teoriler gibi) – Tez bölümlerine göre (Literatür ağacıyla örtüşebilir) Referans yönetim programları ile sınıflama – EndNote – Mendeley – Zotero – ReadCube – Papers – RefWorks – Latex

16 Taslak plan hazırlama En basit bilimsel kalıbı takip etme yöntemi (IMRAD) – Giriş – Teorik Çerçeve – Ampirik Çerçeve – Sonuç ve Tartışma Taklit yöntemi – Çalışılacak konuyla ilgili daha önce yapılmış iyi bir çalışmaya ulaşılır. – Çalışmanın başlıkları tezimizin ham taslak planı olur – Yeni kaynaklar okudukça taslak plan gözden geçirilir ve revize edilir. – Çalışmanın planı son haline geldiğinde başlangıçtaki halinden çok farklı olmalıdır. Bağımsız taslak plan oluşturma – Araştırmacının konuyla ve bilimsel yöntemlerle ilgili bilgisi üst düzeyde ise tavsiye edilir.

17 Kaynakların okunması Özetleme – Eserin konusu nedir? – Problematik nedir? – Çalışmanın amacı nedir? – Çalışmanın ilgilendiği sorunun çözümüne katkısı nedir? – Çalışmanın sınırları nelerdir? – Çalışma hangi teori(ler) üzerine kurulmuştur? – Çalışmada hangi yöntem, neden kullanılmıştır? – Çalışmada hangi veriler kullanılmıştır ve nasıl elde edilmiştir? – Çalışmada ulaşılan bulgular nelerdir? – Çalışmadan ulaşılan sonuçlar nelerdir? – Çalışmada hangi önerilere yer verilmiştir? – Bu çalışma nasıl geliştirilebilir? Geleneksel Yöntem: Bilgi Fişleri – Bilgi notu – Bilginin alındığı kaynağın künyesi ve sayfa numarası – Tezin hangi bölümünde kullanılacağı Belge üzerine not alma ve işaretleme – Basılı yayınlarda – Elektronik belgelerde

18 Yazmaya başlangıç Bölümlere ayırarak yazma Yazma sırası – Teorik tartışmayla başlayın – Analiz – Giriş – Sonuç – Özet – Kaynakça – Tezin diğer bileşenleri Tez başlığı Ana bölümler Alt başlıklar ParagraflarCümleler

19 Analiz yönteminin belirlenmesi Standartlaşmış analiz yöntemlerini kullanma – Literatürdeki çalışmalarda kullanılan yöntemler listelenir – Metot kitaplarından faydalanılır – Birbirlerine göre avantajları ve dezavantajları belirlenir – Araştırmacının yetenekleri dikkate alınır Yeni analiz yöntemlerini kullanma – Günümüzde araştırma teknikleri kendi başına bir literatür oluşturmaktadır – Önde gelen istatistik ve ekonometri dergileri takip edilir – Belli başlı metot araştırmacıları takip edilir – Yeni metotları kullanmak için gerekli yazılım programlarını öğrenilir Yeni analiz yöntemi geliştirme ‒Spesifik metotlar üzerinde çalışan uzmanların izleyebileceği bir yoldur

20 ADIM ADIM TEZ YAZIMI: TEORİDEN PRATİĞE STRATEJİLER VE TEKNİKLER DOÇ.DR. ERTUĞRUL YILDIRIM İKİNCİ BÖLÜM SONU


"ADIM ADIM TEZ YAZIMI: TEORİDEN PRATİĞE STRATEJİLER VE TEKNİKLER DOÇ.DR. ERTUĞRUL YILDIRIM İKİNCİ BÖLÜM: TEZ AŞAMALARI-1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları