Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KAZANIMLAR 2 Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin,M. Kemal’in ve halkın tutumunu değerlendirir. 3.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KAZANIMLAR 2 Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin,M. Kemal’in ve halkın tutumunu değerlendirir. 3."— Sunum transkripti:

1

2 KAZANIMLAR 2 Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin,M. Kemal’in ve halkın tutumunu değerlendirir. 3 Kuvayi Milliye ruhunun oluşumunu, milli cemiyetleri ve milli varlığa düşman cemiyetlerin faaliyetlerini analiz eder

3 M. Kemal, kim için ve neden böyle demiştir? İtilaf devletleri 30 Ekim 1918 deki Mondros Ateşkes Anlaşmasından sonra neler yapmıştır? Geldikleri gibi giderler

4 Savaş durumunun kesin olarak bitirilmesidir Ateşkes anlaşması ile Barış anlaşması arasındaki fark nedir? Barış anlaşması yapılıncaya kadar olan silahların bırakılmasıdır. Ateşkes Anlaşması Barış Anlaşması Mondros Ateşkes, Mudanya Ateşkes anlaşmaları Lozan Barış Anlaşması Berlin Anlaşması

5 Suriye cephesinde düşmana teslim olan bazı askerlerimiz Savaşın sonlarına doğru Osmanlının durumu hakkında neler söylersiniz?

6 Bulgaristan’ın savaştan çıkmış olması Osmanlıyı nasıl etkilemiştir? Bulgaristan 29 Eylül 1918 de I. Dünya Savaşından çekilmiştir Osmanlının Almanya ile kara irtibatı kesilmiş, Almanya’dan silah yardımı alınamaz olmuştur

7 Savaştığımız iki cephede de başarısız olmamız ve savaşa sokanların ülkeyi terk etmesi karşısında neler yapılabilir? İngilizler Irak cephesinde durdurulamamış ilerleyişi sürüyordu Musul önlerine kadar gelmişlerdi Kanal cephesinde başarısız olunca İngilizler saldırıya geçmiş Halep önlerine kadar ilerlemişlerdir Osmanlıyı savaşa sokan İttihat ve Terakki Partisi yöneticileri ülkeyi terk etti.

8 MondrosAteşkesAnlaşması Bulgaristan’ın savaştan çıkması ile Almanya ile bağlantımızın kesilmesi Savaştığımız cephelerde yenik durumda olmamız Savaşa sokan İttihat ve Terakki yöneticilerinin ülkeyi terk etmesi Amerika’nın yayınladığı Wilson İlkelerine güvenmemiz Wilson ilkelerinin hangi özelliklerine güvenilmiştir? WİLSON İLKELERİNE GÖRE; -Yenen devletler yenilenlerden toprak ve savaş tazminatı almayacak. -Osmanlı İmparatorluğu’nda Türklerin oturduğu bölgelerin egemenliği sağlanacak; diğer bölgelerdeki uluslara da kendilerini geliştirme hakkı verilecektir.

9 Lİmni Adasında Mondros Limanında demirli olan Agamemnon adlı İngiliz gemisi. Bir tarafta İtilaf Devletleri adına İngiliz Amiral Kalthorpe Diğer tarafta Osmanlı Devleti adına Rauf (Orbay) Bey Savaş öncesi itilaf devletlerinin Osmanlı hakkındaki düşüncesini görmüştük. Sizce bu yapılacak olan anlaşmada Osmanlının istekleri kabul edilir mi?

10 Bu madde ile İtilaf devletleri neleri amaçlamış olabilir? Boğazların İtilafların eline geçmesi ile İstanbul ile Anadolu arasındaki bağlantı koparılmıştır Siyasi açıdan başkentin bulunduğu bir yerin kontrolünün başkasında olması egemenliği zedeler Çanakkale ve İstanbul Boğazlarının açılması, Karadeniz'e serbestçe geçişin temini ve Çanakkale ve Karadeniz istihkamlarının İtilaf Devletleri tarafından işgali sağlanacaktır.

11 Bu madde ile İtilaf devletleri neleri amaçlamış olabilir? Yapılacak işgallerde herhangi bir direnişle karşılaşılmamasını hedeflemişlerdir. Sınırların korunması ve iç güvenliğin sağlanması dışında, Osmanlı ordusu terhis edilecektir.

12 Bu madde ile İtilaf devletleri neleri amaçlamış olabilir? Ulusal örgütlenme ve direnişi engellemek istemiştir. Bütün liman ve tersaneler, Toros tünelleri, demir yolları, telgraf istasyonları İtilaf Devletleri’nin denetimine verilecektir Osmanlı topraklarındaki sömürgecilik faaliyetlerini kolaylaştırmak istemişlerdir

13 Bu madde ile İtilaf devletleri neleri amaçlamış olabilir? Doğu Anadolu’da Ermeni devleti kurma düşüncesini gösterir Doğudaki altı vilayette (Van, Erzurum, Diyarbakır, Bitlis, Elazığ, Sivas) karışıklık çıkarsa oralar da işgal edilecek Anlaşmanın İngilizce metninde “Six Armenian City” şeklinde bahsetmektedir

14 Bu madde ile İtilaf devletleri neleri amaçlamış olabilir? İtilaf Devletleri’nin Anadolu topraklarını işgaline gerekçe oluşturulmuştur İtilaf Devletleri, güvenliklerini tehdit edecek bir durumun doğması halinde, herhangi bir stratejik noktayı işgal edebilecek Anlaşmanın en önemli maddesi bu 7. maddedir.

15 Ciddi olarak arz ederim ki gereken önlemleri almadıkça orduyu terhis etmeyiniz. Şayet orduları terhis edecek ve İngilizlerin her dediğine boyun eğecek olursak düşman tutkularının önüne geçmeye imkan kalmayacaktır. M. Kemal’in İstanbul Hükümetine çektiği bu telgrafta endişesinin sebebi nedir? M. Kemal’e göre İtilaflarla iyi bir anlaşma imzalanmış mıdır?

16 M. Kemal Mondros’un Kilikya ile ilgili maddesine neden böyle bir açıklama konulmasını istemiş olabilir? Kilikya dolaylarının Adana ilinin büyük bir bölümünü kapsadığı biliyor ise de kesin sınır bilinmemektedir. Bunun açıklanması gerekir

17 I. Dünya savaşı sırasında İtilaf devletleri yaptıkları gizli anlaşmalarla Osmanlıyı kağıt üzerinde paylaşmışlardı. Mondros Ateşkes Anlaşmasından sonra hemen işgallere başladılar

18 Stratejik öneme sahip yerleri kim işgal etmiştir? Yapılan işgaller gizli anlaşmalara uygun mu yapılmıştır?

19 Paris Barış Konferansı 18 Ocak 1919 Toplanış Sebebi: I.Dünya Savaşında yenilen devletlerin durumunu görüşerek yapılacak olan Barış Anlaşmalarının maddelerini belirlemek Amaç: Osmanlı paylaşımını gözden geçirmek ve paylaşımda bazı değişiklikler yapmak İngiltere Fransa Abd başkanlığında 32 devlet katıldı

20 İtilaf devletleri toprak alamayacaksa Wilson’un Bu ilkelerini neden kabul etmiş olabilir? ABD Başkanı Wilson savaşa girerken kendi adı ile bilinen Wilson İlkelerini yayınlamıştı. Bu ilkelere göre İtilaf devletleri yenilenlerden toprak ve tazminat alamayacaktı. Wilson İlkelerine göre toprak alamayacak olan İngiliz ve Fransızlar Manda ve Himaye yönetimini ileri sürerek işgalin adını değiştirdiler İtilaf devletlerinin öne sürdüğü Manda ve Himaye yönetimi nasıl bir yönetimdir? Ortadoğu’da kendini yönetemeyecek olan devletleri belirli bir seviyeye gelene kadar kendilerinin yönetmesidir

21 Ege Bölgesini hangi devlet işgal etmiştir Gizli anlaşmalarda Ege Bölgesi hangi devletin işgal bölgesiydi? İngiltere’nin Ege bölgesinde güçlü bir İtalya’yı istememesinin sebebi ne olabilir? İngiltere sömürgelerine giden yolda (Akdeniz de) güçlü bir devletin olmasını istemediği için güçsüz olan yunanlıların işgalini istedi Bu olay sonunda İtalyâ’nın İtilaf devletleri hakkında düşüncesi değişmiş olabilir mi? Paris Barış Konferansında İngiltere İzmir çevresinin Yunanlılara verilmesini istemiştir İtilaf devletleri arasında ayrılıklar oluşmaya başlamıştır. İzmir’in yunanlılara verilmesi bizim için kötü olsa da İtilaflar arasında uyuşmazlık olması ileride işimize yarayacaktır Bu anlaşmazlıklardan dolayı Osmanlı ile yapılacak olan Barış anlaşması sonraya bırakılmıştır.

22 İzmir’in İşgali 15 Mayıs 1919 16 Mayıs tarihli bu gazetedeki habere göre İzmir’i kim işgal etmiş olabilir? Paris Barış Konferansına dayanarak yunanlılar İngilizler eşliğinde İzmir’i işgal etmiştir

23 Yunanlılar hemen katliamlara başlayarak işgali genişletmeye başlamışlardı. Bu arada bölgedeki rumlarda bu olaya çok sevinmişlerdi Gazetedeki haberde şehit olarak gösterilen kişi hakkında neler biliyorsunuz?

24 Tüm bu işgaller karşısında halk tepkisini göstermek için mitingler düzenlemeye başladı Sultan Ahmet mitinglerinden görüntüler. Halkın işgaller hakkındaki düşüncesi nedir?

25 İstiklal Harbi gazetesinin haberine göre İstanbul Hükümetinin işgallere karşı tutumu nasıldır?

26 M. Kemal neden mitinglerin devam etmesini istemiş olabilir? Yapılacak olan miting ve protestolarla halk bilinçlendirmek istenilmektedir

27 Kurtuluş Savaşındaki Cemiyetler

28 Ege ve Doğu Karadeniz’de yaşayan rumlar ülkemizin bulunduğu durumdan yararlanarak itilaf Devletlerinin de desteğini alarak zararlı cemiyetler kurdular Fener Rum Patriğinden ve yunan hükümetinden emir alarak çalışıyorlardı.

29 İstanbul’daki Rum Patrikhanesi tarafından kurulan cemiyet, Trakya ve Ege bölgesini Yunanistan’a bağlayarak eski Bizans’ı canlandırmak istiyordu MAVRİ MİRA Yunanlıların İzmir’i işgalinden sonra faaliyetlerini arttırmış ve çeşitli katliamlar yapmıştır..

30 Pontuscular kurdukları çetelerle faaliyet göstermişlerdir.. PONTUS RUM Doğu Karadeniz’de eski Trabzon Rum İmparatorluğunu canlandırmak için kurulmuştur. Yine rum patriği ve itilaf devletleri tarafından desteklenmiştir Buna göre, pontuscuları kimler desteklemiştir?

31 Doğu Adadolu’da ermeni Devleti kurmak için Hınçak ve Taşnak cemiyetleri kurulmuştur Ermeni Patriği Zaven’den emir alan bu iki cemiyet Adana çevresinde Fransızlarla beraber hareket etmişlerdir

32 İstanbul’daki yahudiler tarafından kurulmuştur. Yahudilerin haklarını genişletmek ve İsrail Devletinin kurulması için Maccabi ve İsrail Alyans adlı cemiyetleri kurmuşlardır

33 Azınlıkların kurduğu bu cemiyetlerin ortak özellikleri nelerdir? İtilaf devletleri tarafından desteklenmiştir Bağımsız devlet kurma ve Osmanlıyı parçalama düşüncesi vardır Ermeni Yahudi ve Rum din adamları tarafından örgütlenmiştir Bu cemiyetleri itilaf devletleri neden desteklemiştir?

34 Milli Mücadeleye Düşman Cemiyetler

35 Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra kurulan bu cemiyet Wilson İlkeleri’nden yararlanarak özerk bir Kürt devleti kurmak için mücadele etmiştir. İşgalcilerle mücadele edilemeyeceğini, bundan dolayı halifenin etrafında toplanmanın gerekliliğini savunmuşlardır.

36 Bu cemiyet kurtuluş yolu olarak neyi savunmaktadır?

37 Bu cemiyet kurtuluş yolu olarak neyi savunmaktadır? Eylül 1919’da Erzincan Hükümet Konağı’nın girişini gösteriyor. Merdivenlerin hemen başında iki askerimiz ellerinde bir bez afiş tutuyorlar. Üzerinde şöyle yazıyor: “Vive l’Art. 12 des Principes de Wilson.” Türkçeye çevirisi: “Yaşasın Wilson Prensipleri’nin 12. maddesi

38 Milli varlığa düşman olanların kurduğu bu cemiyetlerin ortak özellikleri nelerdir? Kurtuluş Savaşına ve mücadeleye karşıdırlar Manda ve Himayeyi savunmuşlarıdır Manda ve Himaye, bağımsızlık ve egemenlik düşüncesine uyar mı?

39  Milli (Yararlı) Cemiyetler Yurdun İtilaf devletleri tarafından işgal edilmesi Azınlıkların ve işgalcilerin çeşitli faaliyetleri karşısında İstanbul Hükümetinin hiçbir şey yapmaması Milli cemiyetlerin kurulmasının sebepleri nelerdir?

40  İzmir Müdafa-i Hukuk Cemiyeti İzmir çevresinde zararlı faaliyet gösteren cemiyet hangisiydi? İzmir’de Nurettin Paşa tarafından kuruldu İzmir ve çevresinin yunanlılara verilmesini engellemek için kurulan cemiyettir.

41  Trakya Paşaeli Cemiyeti Bu cemiyet hangi zararlı cemiyete karşılık kurulmuştur? Trakya’nın Yunanlara verileceği endişesi ile Edirne’de kurulmuştur. Osmanlı Devleti parçalandığı takdirde Batı Trakya ile birleşerek, Trakya Cumhuriyeti’ni kurmayı amaçlamıştır.

42  Vilayet-i Şarkiye Müdafa-i Hukuk Cemiyeti Doğu Anadolu’yu almak isteyen zararlı cemiyetler hangileriydi? Aralık 1918’de İstanbul’da kuruldu.Merkezi İstanbul’da bulunan bu cemiyet daha sonra Erzurum ve Elazığ da şubeler açmıştır. Doğuda bağımsız bir Ermeni Devleti’nin kurulmasını engellemek için kurulmuştur

43  Trabzon Muhafaza-i Hukuk Cemiyeti Trabzon ve çevresinde hangi zararlı cemiyetler faaliyet gösteriyordu? Merkezi Trabzon olmak üzere Trabzon ve çevresinde Pontus Rum Devleti’nin kurulmasını engellemek için kurulmuştur

44  Kilikyalılar Cemiyeti Adana ve çevresinde hangi zararlı cemiyetler faaliyet gösteriyordu? Adana ve çevresinin Ermenilere verilmesini engellemek ve Fransız işgalinden korumak için kurulmuştur

45  Milli Kongre Cemiyeti Bu cemiyetin diğerlerinden farkı nedir? İstanbul'da kurulan bu cemiyet, Türkler aleyhindeki propagandalara yayın yoluyla karşı çıkmak, Türklerin tarihsel özelliklerini dünyaya tanıtmak için kuruldu

46 Milli cemiyetlerin ortak özellikleri nelerdir? İşgallere tepki olarak kuruldu Azınlıkların faaliyetlerini önlemeye çalıştı Milli kongre hariç bölgesel amaçlarla kurulmuşlardır İlk başta basın yayın yoluyla haklılığımız dünyaya duyuramaya çalışmışlardır Ulusal bilincin gelişmesine, yayılmasına, canlı tutulmasına kaynak olmuşlardır

47 Yurdun dört bir tarafı işgal edilmiş İstanbul hükümeti hiç bir şey yapmamaktaydı. Halk Kuvai Milliye ruhuyla kendi bölgesini düşmana karşı savunmaya çalışıyordu. Bu durumda İstanbul’da durarak hiçbir şey yapılamazdı. Anadolu’ya geçerek halkı bilinçlendirmek ve örgütlemek gerekiyordu. Halkı örgütledikten sonra birleştirmek için ilk başta Erzurum Kongresinde doğudaki cemiyetler birleştirildi. Sivas kongresinde de bölgesel olarak kurulmuş olan tüm yararlı cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdafai Hukuk Cemiyeti adı ile tek elden yönetilmeye başladı. Cemiyetlerin neden birleştirilmesi gerekmekteydi?

48 M. Kemal tüm cemiyetleri Sivas kongresinde Anadolu ve Rumeli Müdafai Hukuk adı ile birleştirdi Kilikyalılar cemiyeti Adana ve çevresinde Ermeni devleti kurmak için kurulmuştur İzmir’in işgaline İstanbul hükümeti büyük tepkiler göstermiştir Mondros Anlaşması ile Osmanlı devleti fiilen sona ermiştir Yunanlılar İzmir’i Mondros Anlaşmasına dayanarak işgal etmişlerdir YanlışDoğruÖRNEK CÜMLELER

49 Yukarıdaki oklarla yandaki hedefleri vurmak isteyen okçu çocuğun, aşağıdakilerin hangisiyle isabetli atış yaptığı söylenebilir? K L M N A) 3 1 4 2 B) 2 3 1 4 C) 1 3 4 2 D) 1 4 3 2 SBS 2009

50 Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra İtilaf Devletleri yurdu- muzu işgal etmeye başladılar. İşgaller karşısında hiçbir harekette bulunmayan İstanbul Hükûmeti, ülkeyi içinde bulunduğu kötü durum-dan kurtarmaya yönelik çalışmalarda da bulunmuyordu. İstanbul Hükûmeti, Anadolu’ya sadece nasihat heyetleri göndererek halkı, işgaller karşısında sükûnete davet ediyor, İtilaf Devletleri’ne silahla karşı konulmamasını istiyordu. Buna göre, İstanbul Hükûmetinin işgaller karşısında izlediği politika; I Mücadelecidir. II Duyarsızdır. III Çekingendir. IV Teslimiyetçidir. V Milliyetçidir. yargılarından hangileriyle açıklanabilir? SBS 2009 A) I - II - III B) II - III - IV C) I - III - V D) I - II - IV- V

51 A) Osmanlı Devleti'nin hukuki varlığı tanınmıştır. B) Osmanlı Devleti'nin egemenlik hakları kısıtlanmıştır. C) İtilaf Devletleri arasında anlaşmazlığa neden olmuştur. D) Çarlık Rusya’sına gerekli askerî ve insani yardım malzemeleri ulaştırılmıştır. Mondros Ateşkes Antlaşması'na göre Osmanlı Devleti İstanbul ve Çanakkale boğazlarını açacak, bu bölgedeki istihkâmlar İtilaf Devletleri tarafından işgal edilecektir. Bu maddeyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

52 A) Saltanatı kaldırmak B) Yeni bir meclis oluşturmak C) Düzenli bir ordu kurmak D) Direniş cemiyetleri kurmak Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra yurdumuz düşmanlar tarafından işgal edilmiştir. Fakat Osmanlı Hükümeti bu durum karşısında sessiz kalıp kaderine boyun eğmiştir. Saltanatın kayıtsız kalması karşısında, Türk halkının ilk tepkisi ne olmuştur?

53 A) Doğu Akdeniz’de güçlü bir devletin varlığını istememeleri B) Rum nüfusunu bu bölgede kullanmak istemeleri C) Halifelik kurumunu yıkmak istemeleri D) Yunanistan’ın I. Dünya Savaşı’ndaki üstün başarıları. Paris barış görüşmelerinde İngiltere ve Fransa daha önce gizli antlaşmalarla İtalya’ya verdikleri İzmir ve çevresini, Paris’te Yunanistan’a vermişlerdir. İzmir ve civarının Yunanistan’a verilmesinin asıl nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


"KAZANIMLAR 2 Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin,M. Kemal’in ve halkın tutumunu değerlendirir. 3." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları