Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Konu: Simple Past Tense Öğretmen : Esra Soygüllücü Ders : İngilizce

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Konu: Simple Past Tense Öğretmen : Esra Soygüllücü Ders : İngilizce"— Sunum transkripti:

1 Konu: Simple Past Tense Öğretmen : Esra Soygüllücü Ders : İngilizce
Ad:Yeter Soyad:Kavun Sınıf:7. Sınıf Şube: F şubesi No: 1258 Okulu Sümer Ortaokulu Konu: Simple Past Tense Öğretmen : Esra Soygüllücü Ders : İngilizce Tarih : 14/04/2014

2 Past of “be” (was-were)
A)Önceden olup bitmiş ve etkisi şu anda da devam etmeyen durumlardan bahsederken geniş zamandaki am / is / are yardımcı fiileri yerine ; geçmiş zamandaki was/ were yardımcı fiilleri kullanılır . “Was” yapısı I / he / she / it özneleri ; “Were” yapısı ise you / we / they özneleri ile beraber kullanılır. Tom was a student last year (Tom geçen yıl öğrenci idi.) My father was a footballer twenty years ago. (Babam yirmi yıl önce futbolcuydu.)

3 B) “Was , were” geçmişteki bir olgu veya durumdan bahsederken isim cümlelerinde kullanılır. Dolayısıyla bu yardımcı fiiller bir eylem veya hareket belirtmedikleri için bir fiille beraber kullanılamazlar. I was at scholl yeterday. (Dün okuldaydım) Bu cümlede de görüldüğü gibi herhangi bir eylemden bahsedilmemiştir. Dolayısı ile cümlede fiil kullanamayız.

4 C) “Was, were” yardımcı fiilleri ile geçmiş zaman ait ifadeler kullanılır .
Yesterday Dün Yesterday morning Dün sabah Last night Geçen gece Last week Geçen hafta Last month Geçen ay Last year Geçen yıl Last Monday Geçen Pazartesi An hour ago Bir saat önce

5 Warning am / is / are yardımcı fiillerinin geniş zamanda kullanıldığını unutmayınız. Bu yardımcı fiillerin geçmiş zaman halleri ise was / were yapılarıdır. I am a teacher this year but I was a student three years ago. My father is at home now but he was in the garden two hours ago. Present of “To Be” Past of “To Be” Am , is was are were

6 The form of the past of to be A) Affirmative( Positive) Sentences
She WAS at home last night It Ali The cat We You They Were fond of drinking milk in People Ali and Veli B) Negative Sentences : Past of to be’nin olumsuz cümlelerinde, be (was / were) yardımcı fiiline not eklenir. I He WASN’T She at home last night It (WAS NOT) Ali The cat We You WEREN’T They fond of drinking milk in 1990 People (WERE NOT) Ali and Veli

7 Question & Short Answers
C) Question Sentences : Soru cümlelerinde WAS , WERE yardımcı fiilleri cümle başında kullanılır Question & Short Answers 1. Was I at home last night ? -Yes, you were. -No, you weren’t 2. WAS he at home last night? -Yes, he was. -No, he wasn’t 3. WAS she at home last night?, -Yes, she was. -No, she wasn’t 4. WAS it at home last night?, -Yes it was. - No it wasn’t 5. WAS the Ali at home last night? -Yes he was. - No it wasn’t 6. WAS the cat at home last night? -Yes it was. -No it wasn’t 7. WERE we fond of drinking milk in 1990? -Yes, you were. -No you weren’t 8. WERE you fond of drinking mik in 1990? -Yes I was -No I wasn’t -Yes we were - No, we weren’t 9.WERE they fond of drinking milk in 1990? -Yes, they were No they weren’t

8 Simple Past Tense (Geçmiş Zaman)
“Simple Past Tense” Türkçedeki “Geçmiş zaman”dır. A)Regular Verbs(Düzenli Fiiller) İngilizcede geçmiş zaman yapmak için olumlu cümlede fiilin sonuna –ed takısı ekleriz. Eğer fiil –e harfiyle bitiyorsa sadece fiile –d eklenir. Present Past arrive arrived like liked Eğer fiil iki tane sessiz harfle bitiyorsa fiile –ed eklenir. watch watched help helped Eğer fiil –y harfiyle bitiyor ve –y’den önce sessiz bir harf varsa –y düşer fiile –ied eklenir. study studied cry cried

9 Ancak –y’den önce sesli bir harf varsa fiile –ed eklenir. Present past
Stay stayed Play played Bazı fiiller sessiz+sesli+sessiz harfle biterler ve bu durumda,sondaki harf tekrarlanarak fiil –ed takısı alır. Present Past Stop stopped Clap clapped

10 Affirmative Form (Olumlu Yapı)
He She It We You They Discovered America İnvented the telephone Produced the chocolate bar Studied lesson in 1492 in 1876 in 1900 yesterday

11 Negative Form (Olumsuz Yapı)
He She It We You They didn’t watch the news study lesson have lunch play the guitar yesterday laste year an hour ago last week

12 Question Form(Soru yapısı)
Did I He She It We You They discover study lesson help your mother have lunch yesterday? last year? an hour ago? last week?

13 Short Answer (Kısa Cevaplar)
Yes I He She It We You They did No I He She It We You They didn’t

14 Simple Past Tense With Irregular Verbs (Düzensiz Fiillerle Geçmiş Zaman)
İngilizce’de her fiili geçmiş zamana dönüştürmek için –ed takısı ekleyemeyiz. Bufiillerin “Simple Past Tense” halleri düzensizdir. Bu fiillerin bilinmesi gerekir. *Examples Present Meanin Past Begin başlamak began break kırmak broke buy satın almak bought come gelmek came do yapmak did drink içmek drank eat yemek ate

15 Affirmative Form (Olumlu yapı)
He She It We You They Drank mil Ate an apple Slept under the tree Went to the cinema Last night Two hours ago yesterday

16 Negative Form(Olumsuz yapı)
He She It We You They Didn’t Drink milk Eat an apple Sleep under the tree Go to the cinema Last night Two hours ago yesterday

17 Question Form(Soru yapısı)
Did I He She It We You They Drink milk Eat an apple Sleep under the tree Go to the cinema Last night Two hours ago yesterday

18 Short Answer(Kısa Cevaplar)
Yes I He She It We You They did

19 Usage of the Simple Past Tense
Simple past tense bir eylemin geçmişte bilinen bir zamanda yapılıp tamamlandığını gösterir. Simple Past Tense en çok bu amaç için kullanılır. I saw a movie yesterday. I didn’t go to work last Friday Last year I traveled to China

20 B) Simle Past Tense geçmişte yapılmış bir dizi ardışık eylemden bahsederken kullanılır. -I finished work went home had a shower and went to bed early -He arrived from the airport at 9:00 checked into the hotel at 10:00 and met the others at 11:00

21 C)Simple past tense geçmişte düzenli olarak yapılan, fakat artık geçerli olmayan eylem ve davranışlardan bahsederken kullanılır. Bu kullanım `used to` ile aynı anlamdadır. Bu anlatımlarda vümleler de genellikle often usually never, … when ı was child or … when ı was younger gibi zarf yapıları yer alır -My father took me to the Luna park every Sunday (Her Pazar babam beni luna parka götürürdü.) -He played the piano when he was a child. (Çocukken piyano çalardı)

22 D) Bağlaçlarla Simple Past tense i kullanabiliriz.
After the children got home from school they watched TV (Çocuklar okuldan eve geldikten sonra televizyon izlediler) Before we entered the cinema we bought the tickets (Sinemaya girmeden önce bilet aldık) When I was a child I lived with my grandparents. (Çocukken dedem ve nenemle yaşardım)

23 Time Expressions of the Simple Past Tense (Geçmiş zaman ifadeleri)
A few seconds ago(Birkaç saniye önce) Ten minutes ago(on dakika önce) Two hours ago(2 saat önce) Three days ago(3 gün önce) Four weeks ago(4 hafta önce) Five months ago(5 ay önce) Six years ago(6 yıl önce) Seven seasons ago(7 sezon önce)

24 week(geçen hafta) month (geçen ay) year(geçen yıl Last summer(geçen yaz) April(geçen Nisan) Friday(Geçen Cuma) season(geçen sezon) yesterday(dün) in the past(geçmişte) in my childhood(çocukluğumda) in 1990 (1990da)

25 Question Words in the Past Tense
Who :kim, kime What :ne When :ne zaman which :hangi Why :niçin, neden How many :kaç tane Where :nerede, nereye How much : ne kadar How : nasıl What time : Saat kaçta

26 A: Who broke the vase yesterday?
B: My brother A: Who did you invite the party? B: I invited my classmates. A: What did Lane do yesterday? B: She read a book A: When did your family come İstanbul? B:They came to İstanbul ten years ago

27

28

29 Was ile ilgili örnekler
Positive sentences : He was at home yesterday morning. Negative sentences:Ali wasn’t at home last week Question sentences: Was he at home two days ago

30 Were ile ilgili örnekler
Positive sentences : They were fond eating chocolate in 1997 Negative sentences: Esra and Yeter weren’t fond eating apple in 1990. Question sentences: Were Esra and Yeter fond eating carret in 1997

31 Regular ile ilgili örnekler
Positive sentences: I played basketball Negative sentences: She didn’t selve question Question Sentences : DidI selve questions İrregular ile ilgili örnekler Positive sentences: It ate a chocalate yesterday Negative sentences: They didn’t eat apple last night Question sentences: Did I drink tea two hours ago?


"Konu: Simple Past Tense Öğretmen : Esra Soygüllücü Ders : İngilizce" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları