Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

UNIT 3 PEOPLE & PLACES İnsanlar & Yerler

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "UNIT 3 PEOPLE & PLACES İnsanlar & Yerler"— Sunum transkripti:

1 UNIT 3 PEOPLE & PLACES İnsanlar & Yerler
G R A M M A R “Gramer – dil bilgisi”

2 Possessive: aitlik, bir eşyanın kimin olduğunu gösteren ek
isimlere ’S “nın” takısı eklenerek elde edilir. ’S = ‘nin, ‘nın, ‘in, ‘ün Ali’s car “Ali’nin arabası” Mehmet’s father “Mehmet’in babası” This is Ali’s car. “Bu Ali’nin arabasıdır.” Mehmet’s father is tall.“Mehmet’in basası uzun boyludur.”

3 Eğer isim –S harfi ile bitiyorsa sadece (’) kesme işareti konur.
James, Jhones gibi isimlere sadece (’) işareti konur. James’ friends “James’in arkadaşları” Jhones’ house “Jhones’un evi”

4 -S harfi ile biten çoğul isimlere de (‘) kesme işareti konur.
The students, teachers “Öğrenciler, öğretmenler” The students’ books “öğrencilerin kitapları” Teachers’ room “öğretmenlerin odası”

5 Düzensiz çoğullara ’S eklenir.
Children, people “çocuklar, insanlar” Children’s toys “çocukların oyuncakları” People’s life styles “insanların yaşam tarzları”

6 WH- Q U E S T I O N S “WH’li sorular, WH- harfleri ile başlayan sorular”
What “Ne” Where “Nerede” Who “Kim” When “Ne zaman” What time “Saat kaçta” Whose “Kimin”

7 WHO “Kim” soru kelimesini insanlar hakkında sorular sormak için kullanırız.
Who is Beytullah? He is my friend. Who is tall? Ali is tall.

8 WHAT “Ne” soru kelimesini eşyalar, hayvanlar ve eylemler hakkında soru sormak için kullanırız.
What is your favourite colour? It is pink. What is this? It is a pen. What have you got? I have got a cat.

9 WHERE “Nerede” soru kelimesini yer hakkında sorular sorarken kullanırız.
Where are you from? I am from Rize. Where is she now? She is in Kastamonu.

10 WHAT TIME “Saat kaçta” soru kelimesini saati sormak için kullanırız.
What time is it? It is one o’clock. What time is the lesson? It is AT half past one.

11 WHEN “Ne zaman” soru kelimesini bir zaman dilimi hakkında sorular sormak için kullanırız.
When is your birthday? It is on Saturday. When is the meeting? It is in May.

12 WHOSE “Kimin” soru kelimesini AİTLİK – bir şeyin kime ait olduğu – hakkında sorular sormak için kullanırız. Whose is this pen? It is Ali’s pen. Whose car is that? It is my father’s car.

13 PREPOSITIONS of PLACE and TIME
“Yer ve zaman gösteren edatlar” “Yerin ve zamanın edatları”

14 “Prepositions of place” Yer(in) edatları bize kişilerin ve hayvanların NEREDE olduğunu söyler.
In the garden “bahçede” At the door “kapıda” Under the chair “sandalyenin altında” On the table “masanın üstünde” Near the window “pencerenin yanında”

15 “Prepositions of time” Zaman(nın) edatları bize olayın zamanı hakkında bilgi verir.
IN Aylarda, mevsimlerde, yıllarda, günün bölümlerinde kullanılır. In May “Mayıs ayında” In Summer “yazın” in “1992 yılında” in the morning “sabahleyin” in the afternoon “öğleden sonra”

16 ON edatını günlerde ve tarihlerde kullanırız.
ON Sunday “Pazar gününde”, ON 17 th April “Nisanın 17 sinde”

17 AT edatını saatlerde, yemek saatlerinde; kahvaltıda, akşam yemeğinde, ve ayrıca “gece, hafta sonu, yılbaşı, öğlen, paskalya, gün ortası kelimeleriyle birlikte kullanırız. At 10:00 am “sabah 10da” At dinner “akşam yemeğinde” At breakfast “kahvaltıda” At night “geceleyin” At weekend “hafta sonunda” At Christmas “yıl başında” At noon “öğlenleyin” At Easter “paskalyada” At midday “gün ortasında”


"UNIT 3 PEOPLE & PLACES İnsanlar & Yerler" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları