Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Geçmişte yapmış olduğumuz eylemleri, olayları anlatırken kullanılır. Simple Past Tense Geçmiş Zaman.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Geçmişte yapmış olduğumuz eylemleri, olayları anlatırken kullanılır. Simple Past Tense Geçmiş Zaman."— Sunum transkripti:

1

2 Geçmişte yapmış olduğumuz eylemleri, olayları anlatırken kullanılır. Simple Past Tense Geçmiş Zaman

3 Positive Sentences (Olumlu Cümle) SUBJECT + V2 + OBJECT (Özne) (Fiil) (Nesne). Jack brushed his teeth.

4 REGULAR AND IRREGULAR VERBS (Düzenli ve düzensiz fiiller) İngilizce’de iki çeşit fiil vardır. Bunlar; 1-Regular Verbs (Düzenli Fiiller) 2-Irregular Verbs(Düzensiz Fiiller

5 REGULAR VERBS (Düzenli Fiiller) Düzenli fiilleri geçmiş hale çevirmek için, filler sondaki hecelerine göre -d, -ed ya da -ied takılarını almaktadır. İngilizce'de fiiller düzenli ve düzensiz olarak ikiye ayrılır. Düzenli fiilerin ikinci halini kullanmak için fiilin sonuna "-d", "-ed", "-ied" takılarından uygun olanı eklenir. Sonu "e" ile biten fiillere sadece "-d" takısı gelir. Smile - smiled Arrive - arrived Sonu "-y" ile biten fiillerde (y kalkar)"-ied" takısı gelir. "y" den önce gelen harfin ünsüz olması gerekir. Study - studied Bury - buried Sonu "e" veya "-y" ile bitmiyorsa ve fiil düzenli bir fiilse bu durumda kelimenin sonuna "-ed" takısı eklenir. Want - wanted Clean - cleaned Wash - washed

6 Düzensiz fiiller adından da anlaşılacağı gibi düzensiz olarak değişirler bu yüzden ezberlenmesi gerekir Irregular Verbs(Düzensiz Fiiller go : went swim :swam do : did Bazı düzensiz fiillerin birinci ve ikinci hali aynıdır : put :put cost :cost shut :shut Read:read Cut:cut

7 She washed her hands two hours ago My mother cooked the meal. Mr. Miller wrote a letter yesterday

8 Alexander Graham Bell invented the telephone J.L.Baird invented the television. Isaac Newton discovered law of gravity

9 Benjamin Franklin discovered electricity Guglielmo Marconi invented the radio Louis Pasteur discovered pasteurization

10 Invent:İcat Etmek James Russell invented photocopier. Chester F. Carlson invented the Digital Compact Disc Samuel F. B. Morse invented the electric telegraph. Levi Strauss invented blue jeans.

11 Discover: İnsanların daha önce haberi olmadığı bir yeri keşfetmek ya da bir maddeyi ilk kez bulmak. Marie Curie discovered radium. Albet Einstein discovered the theory of relativity.(izafiyet teorisi) Isaac Newton discovered low of gravity. A.Colombus discovered America. Joesph Priestley discovered oxygen in 1774

12 Explore: Daha önce bilinen bir yeri keşfe,araştırmaya çıkmak. Neil Armstrong explored the moon first. Edmund Hillary explored Mount Everest in 1973. Yuri Gararin explored the space. Robert Peary explored the North Pole first. Ferdinand Magellan explored Pasific Ocean.

13 Igor Sikorsky …….. Helicopter invented

14 Sir William Ramsay ………………Krypton discovered

15 H. Cavendish……… Hydrogen discovered

16 Özne+ didn’t + Verb + Nesne + yer + zaman Negative Sentences (Olumsuz Cümleler) Did not = didn’t Olumsuz Simple Past Tense cümle kurmak için, özne ve fiilin arasına “did not” yardımcı fiilini getirilir Bu yardımcı fiil geçmiş zaman olunca asıl fiilin geçmiş zaman olmasına gerek kalmaz. Yani fiilin 2. şeklini değil 1. şeklini kullanılır I did not go to school yesterday. He didn’t watch news last night.

17 Neslihan didn’t study English exam yesterday They didn’t do their homeworks My brother didn’t swim last summer

18 Did + Özne + Verb(1) + Nesne + yer + zaman QUESTION SENTENCES (Soru Cümlesi) Did the man open the window? Yes, He did Yes, he opened the window.

19 Did you eat the meal ? No I didn’t. No I didn’t eat meal. Did he clean his room? No he didn’t. No he didn’t clean his room.

20

21

22 When ____you ____Jane? a.did / phone b.did / phoned c.are / phoning d.do / phone

23 I __________Geography at the weekend. a.study b.studyed c.did study d.studied

24 _________ you ________your lessons last night? a.were / study b.did / studied c.were / studied d.did / study

25 A:------------- did Jane go shopping? B:She ------------ two hours ago. a-what-went b-where-go c-when-went d-what time-go

26 Yesterday evening they ------- meal at the restaruant and the meals -----too expensive a-ate-were b-didn’t eat-were c-eat-was d-ate-was


"Geçmişte yapmış olduğumuz eylemleri, olayları anlatırken kullanılır. Simple Past Tense Geçmiş Zaman." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları