Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

FUTURE PERFECT TENSE.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "FUTURE PERFECT TENSE."— Sunum transkripti:

1 FUTURE PERFECT TENSE

2 When we say FUTURE We remember W i l l

3 FUTURE -ecek, -acak I will study We will learn They will play
She will watch Will study learn play watch F U T U R E Burada FİİL/EYLEM BAŞLAYACAK

4 When we say PERFECT we remember HAVE VERB (3)

5 PERFECT bitmiş/olmuş/yapılmış
I have studIED We have learnED They have playED She has watchED

6 FUTURE PERFECT TENSE FUTURE -ecek, -acak PERFECT bitmiş/olmuş/yapılmış
bitmişECEK  bitmiş olacak OlmuşACAK  olmuş olacak yapılmışACAK  yapılmış olacak

7 FUTURE PERFECT TENSE Will have studied Will have learned
Will have played Will have watched Bu NOKTADA Fiiller/eylemler TAMAMLANMIŞ GERÇEKLEŞMİŞ BİTİRİLMİŞ olacak FUTURE PERFECT

8 FUTURE PERFECT TENSE I will HAVE EATEN yemiş olACAĞım
You will HAVE FINISHED Bitirmiş olACAKsın They will HAVE WASHED Yıkamış olACAKlar

9 FUTURE PERFECT TENSE Future perfect tense Will + have V3
I will have studied

10 FUTURE PERFECT TENSE Future perfect tense Will + have V3
We will have learnED

11 FUTURE PERFECT TENSE Future perfect tense Will + have V3
They will have playED

12 FUTURE PERFECT TENSE Future perfect tense Will + have V3
She will have watchED

13 Time adverbs / Zaman zarfları
by the time you receive this letter Bu mektubu alıncaya kadar

14 Şehri terketmiş olacağım
FUTURE PERFECT TENSE Sen bu mektubu alıncaya kadar, ben şehri terketmiş olacağım. by the time you receive this letter F U T U R E BİTİŞ NOKTASI Şehri terketmiş olacağım Yani GELECEKTE / OKUN OLDUĞU O NOKTADA terketme fiili GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ olacak.

15 Time adverbs / Zaman zarfları
by the time you arrive at the office tomorrow morning yarın sabah büroya gidinceye kadar

16 Time adverbs / Zaman zarfları
by 7 o’clcok Saat 7’ye kadar

17 FUTURE PERFECT TENSE I will have finished my work by 7 o’clock.
Akşam saat 7 ye kadar işimi BİTİRMİŞ OLACAĞIM. by 7 o’clcok Saat 7’ye kadar Now It is 2 O’clock F U T U R E I will have finished my work by 7 o’clock.

18 Time adverbs / Zaman zarfları
by the time we get home biz eve gidinceye kadar

19 Time adverbs / Zaman zarfları
By then O zamana kadar

20 Time adverbs / Zaman zarfları
By next July Gelecek temmuz ayına kadar

21 Time adverbs / Zaman zarfları
Within the next few days Gelecek (önümüzdeki) birkaç gün içinde

22 Time adverbs / Zaman zarfları
by the end of the week by the end of the year by the end of the month Hafta sonuna kadar Yılın sonuna kadar Ayın sonuna kadar

23 Time adverbs / Zaman zarfları
By 2010 2010 yılına kadar 2008 2010 2009

24 Time adverbs / Zaman zarfları
by the end of the day Günün sonuna kadar

25 Time adverbs / Zaman zarfları
by the time you join us. Bize katılıncaya kadar

26 Time adverbs / Zaman zarfları
by next October. Gelecek ekim ayına kadar haziran temmuz ağustos eylül ekim now

27 Time adverbs / Zaman zarfları
By the time we get to Istanbul, Biz İstanbul’a gidinceye kadar,

28 They will have completed the bridge
FUTURE PERFECT TENSE They will have completed the bridge by the end of the year.

29 FUTURE PERFECT TENSE I save $500 a month. This is February
By next July I will have saved $3000. Save(v): para biriktirmek, artırmak

30 FUTURE PERFECT TENSE We got married in 1980. It’s 2000 now.
By 2010 we will have been married for 30 years .

31 I hope I will have finished this report
FUTURE PERFECT TENSE I hope I will have finished this report by the end of the day.

32 We will have eaten dinner
FUTURE PERFECT TENSE We will have eaten dinner by the time you join us.

33 FUTURE PERFECT TENSE I will graduate in May.
I will see you in September. By the time I see you in September, I will have graduated.

34 FUTURE PERFECT TENSE I will have finished the project
by the time you arrive at the office tomorrow morning.

35 She will have prepared the dinner
FUTURE PERFECT TENSE She will have prepared the dinner by the time we get home.

36 The scientists will have found the cure for cancer
FUTURE PERFECT TENSE The scientists will have found the cure for cancer by 2030.

37 E X E R C I S E S I ……………………….. (leave) Ankara
by the time you receive this letter. will have left

38 They……………………(complete) the bridge
by the end of the year. The end of the year now will have completed

39 I save $500 a month. This is February.
By next July I ……………………….. (save) $ 3000. will have saved

40 We got married in 1980. It’s 2000 now. By 2010 we ………………………
We got married in It’s 2000 now By 2010 we ……………………….. (be) married for 30 years . will have been

41 I hope I ……………………….. (finish) this report by the end of the day.
will have finished

42 We ……………………….. (already/eat) dinner by the time you join us.
will already have eaten

43 In two days we …………………….. (finish) the painting.
will have finished

44 In two days’ time our teacher ……………………
In two days’ time our teacher ……………………. (announce) the results of the exam. will have announced

45 In four years they …………………
In four years they …………………. (build) a tube at te bottom of the Bosphorus. will have built

46 Until you finish high school, you ……………………
Until you finish high school, you ……………………..(study) English for ten years. will have studied

47 Till five o’clock the workers ………………………(work) for eight hours.
will have worked


"FUTURE PERFECT TENSE." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları