Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yrd. Doç. Dr. Yusuf KARACA Afyon Kocatepe Üniversitesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yrd. Doç. Dr. Yusuf KARACA Afyon Kocatepe Üniversitesi"— Sunum transkripti:

1

2 Yrd. Doç. Dr. Yusuf KARACA Afyon Kocatepe Üniversitesi
Bölüm 3 İşletme Analizi Yrd. Doç. Dr. Yusuf KARACA Afyon Kocatepe Üniversitesi

3 Beta Yayınları İstanbul 2009
İşletme Analizi Nedir? Bütün stratejik planlar ve kararlar işletmelerin mevcut durumunun analizi ile başlar. Alınacak kararların ve atılacak adımların çıkış noktasıdır. Pazarlama Stratejileri - Yönetsel Bir Yaklaşım Editörler: Ömer TORLAK ve Remzi ALTUNIŞIK Beta Yayınları İstanbul 2009

4 İşletme Analizi Neleri Kapsar?
Değer zinciri analizi Finansal analiz Pazarlama performans analizi Portföy analizleri İşletmenin güçlü ve zayıf yanlarının analizi Rekabet analizi Pazarlama Stratejileri - Yönetsel Bir Yaklaşım Editörler: Ömer TORLAK ve Remzi ALTUNIŞIK Beta Yayınları İstanbul 2009

5 İşletme Değer Zinciri Analizi
Pazarlama Stratejileri - Yönetsel Bir Yaklaşım Editörler: Ömer TORLAK ve Remzi ALTUNIŞIK Beta Yayınları İstanbul 2009

6 Beta Yayınları İstanbul 2009
Değer Nedir? Firmalar açısından değer: Sahip olunan varlık ve kaynakların belirli bir tarihteki herhangi bir para birimiyle ifade olunan cari değeridir. Pazarlama açısından değer: Ürün ve hizmetlerin, müşteriler açısından ifade ettiği değerdir. Pazarlama Stratejileri - Yönetsel Bir Yaklaşım Editörler: Ömer TORLAK ve Remzi ALTUNIŞIK Beta Yayınları İstanbul 2009

7 Beta Yayınları İstanbul 2009
Değer Zinciri Bir şirketin arz yanının (hammadde, iç lojistik ve üretim süreci) talep yanına (dış lojistik, pazarlama ve satış) bağlanmasını sağlayan bir dizi katma değer yaratıcı faaliyeti tanımlayan modeldir. İç Lojistik Üretim Süreçleri Dış Pazarlama Satış Pazarlama Stratejileri - Yönetsel Bir Yaklaşım Editörler: Ömer TORLAK ve Remzi ALTUNIŞIK Beta Yayınları İstanbul 2009

8 Değer Yaratma ve Organizasyonel Yetenekler
İşletmenin rekabet üstünlüğü; faaliyetlerini düşük maliyetle gerçekleştirebilmesine, kalite ve işlevlerini farklılaştırabilmesine bağlıdır. Bunun için firma içi faaliyetler ile firma dışı faaliyetler müşteriye sunulan değeri artıracak biçimde bütünleştirilirler. Pazarlama Stratejileri - Yönetsel Bir Yaklaşım Editörler: Ömer TORLAK ve Remzi ALTUNIŞIK Beta Yayınları İstanbul 2009

9 Porter’in Değer Zinciri Matrisi
Firmanın altyapısı İnsan kaynakları yönetimi Teknoloji geliştirme Tedarik satın alma Üretim yönlü lojistik Faaliyetler Dağıtım yönlü lojistik Pazarlama ve satışlar Hizmetler Kâr marjı Temel Faaliyetler Destek faaliyetler Pazarlama Stratejileri - Yönetsel Bir Yaklaşım Editörler: Ömer TORLAK ve Remzi ALTUNIŞIK Beta Yayınları İstanbul 2009

10 Beta Yayınları İstanbul 2009
Finansal Analiz İşletme amaçlarına uygun olarak, bir veya birden fazla döneme ait finansal tablolarda yer alan kalemlerin değişik analiz tekniklerinden yararlanılarak analiz edilmesi, yorumlanması ve işletmenin içinde bulunduğu şartların göz önüne alınarak değerlendirilmesi işlemidir Pazarlama Stratejileri - Yönetsel Bir Yaklaşım Editörler: Ömer TORLAK ve Remzi ALTUNIŞIK Beta Yayınları İstanbul 2009

11 Finansal Analizin Amaçları
İşletme faaliyetlerinde başarı ve etkinliğin ölçülmesi Hedeflere ulaşılamamasının sebeplerinin araştırılması Belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığının test edilmesi Geleceğe ilişkin planların hazırlanması İşletmenin kısa, orta ve uzun vadeli yükümlülüklerini karşılayabilme gücünün belirlenmesi İşletme faaliyetlerinin denetlenmesi ve yürütülmesi. Pazarlama Stratejileri - Yönetsel Bir Yaklaşım Editörler: Ömer TORLAK ve Remzi ALTUNIŞIK Beta Yayınları İstanbul 2009

12 Finansal Analiz Teknikleri
Karşılaştırmalı analiz Yüzde analizi Trend analizi Oran analizi (en çok kullanılan analiz türüdür) Pazarlama Stratejileri - Yönetsel Bir Yaklaşım Editörler: Ömer TORLAK ve Remzi ALTUNIŞIK Beta Yayınları İstanbul 2009

13 Beta Yayınları İstanbul 2009
Oran Analizi Likidite Oranları Finansal Kaldıraç (Borçlanma) Oranları Varlık Kullanımı Etkinliği (Faaliyet) Oranları Kârlılık Oranları Pazarlama Stratejileri - Yönetsel Bir Yaklaşım Editörler: Ömer TORLAK ve Remzi ALTUNIŞIK Beta Yayınları İstanbul 2009

14 Beta Yayınları İstanbul 2009
Likidite Oranları Cari Oran = Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar Likit (Asit Test) Oranı = Dönen Varlıklar – Stoklar / Kısa Vadeli Borçlar Pazarlama Stratejileri - Yönetsel Bir Yaklaşım Editörler: Ömer TORLAK ve Remzi ALTUNIŞIK Beta Yayınları İstanbul 2009

15 Faaliyet (Varlık Kullanımı Etkinliği) Oranları
Varlık Devir Hızı = Net Satışlar / Toplam Varlıklar Stok Devir Hızı= Net Satışlar / Stoklar Alacak Devir Hızı= Net Satışlar / Ticari Alacaklar Alacakların Ortalama Tahsil Süresi= 360 / Alacak Devir Hızı Pazarlama Stratejileri - Yönetsel Bir Yaklaşım Editörler: Ömer TORLAK ve Remzi ALTUNIŞIK Beta Yayınları İstanbul 2009

16 Beta Yayınları İstanbul 2009
Kârlılık Oranları Net Kâr Marjı = Net Kâr / Net Satışlar Varlık kârlılığı = Net Kâr / Toplam Varlıklar Özsermaye Kârlılığı = Net Kâr / Özsermaye Pazarlama Stratejileri - Yönetsel Bir Yaklaşım Editörler: Ömer TORLAK ve Remzi ALTUNIŞIK Beta Yayınları İstanbul 2009

17 Finansal Kaldıraç (Borçlanma) Oranları
Toplam Borç Oranı = Toplam Borçlar (Yabancı Kaynaklar) / Toplam Varlıklar Uzun Vadeli Borç/Özsermaye Oranı Pazarlama Stratejileri - Yönetsel Bir Yaklaşım Editörler: Ömer TORLAK ve Remzi ALTUNIŞIK Beta Yayınları İstanbul 2009

18 Pazarlama Performans Analizi
Yıllık plan kontrolü Kârlılık kontrolü Etkinlik kontrolü Stratejik kontrol Pazarlama Stratejileri - Yönetsel Bir Yaklaşım Editörler: Ömer TORLAK ve Remzi ALTUNIŞIK Beta Yayınları İstanbul 2009

19 Beta Yayınları İstanbul 2009
Portföy Analizi İşletmenin mevcut yatırımlarını, kullanılan çeşitli ölçülere göre değerlendirme, bunların gelecekte sağlayacakları yarar ve olanakları tahmin etme, nihayet bu değerlemeden hareket ederek işletmenin elindeki kaynakların tahsisinde yol gösterme amacıyla yapılan analitik bir tekniktir. İşletme stratejilerinin seçimine yol göstermesi amacıyla, her bir stratejik iş biriminin (SİB) değişik ölçülere göre değerlendirilmesi ve bunların gelecekte işletmeye sağlayacağı faydanın tahmin edilmesi sürecidir Pazarlama Stratejileri - Yönetsel Bir Yaklaşım Editörler: Ömer TORLAK ve Remzi ALTUNIŞIK Beta Yayınları İstanbul 2009

20 BCG (Boston Consulting Group) Nispi Pazar Payı Matrisi
Büyüme Oranı Yüksek Yıldızlar Soru İşaretleri Düşük Nakit İnekleri Köpekler Göreli Pazar payı Pazarlama Stratejileri - Yönetsel Bir Yaklaşım Editörler: Ömer TORLAK ve Remzi ALTUNIŞIK Beta Yayınları İstanbul 2009

21 BCG Matrisinde Uygulanabilecek Stratejiler
Geliştirme: SİB’in pazar payının artırılması için bir süre kısa vadeli kazançlardan vazgeçilebilir. Yıldız yapılmak istenen soru işaretleri için uygun bir stratejidir. Tutma: Amaç SİB’in pazar payını artırmak veya korumaktır. Daha çok nakit inekleri için geçerli bir stratejidir. Hasat: Uzun vadeli sonuçları dikkate almaksızın SİB’in veya ürünün kısa vadeli nakit akışını hızlandırmaktır. Geleceği parlak olmayan ve kendisinden çok nakit beklenen zayıf nakit inekleri için uygundur. Tasfiye: Amaç, ünitenin kaynakları başka yerlerde daha iyi kullanılabileceği için işletmeyi satmak ya da tasfiye etmektir. İşletmenin artık finanse edemediği soru işaretleri ve köpekler için uygundur. Pazarlama Stratejileri - Yönetsel Bir Yaklaşım Editörler: Ömer TORLAK ve Remzi ALTUNIŞIK Beta Yayınları İstanbul 2009

22 Beta Yayınları İstanbul 2009
GE (General Elektrik) İşletme Portföyü ve Yönlendirici Politika Matrisi İşletme Güçlülüğü Güçlü Orta Zayıf Endüstri Çekiciliği Yüksek A B D C Pazarlama Stratejileri - Yönetsel Bir Yaklaşım Editörler: Ömer TORLAK ve Remzi ALTUNIŞIK Beta Yayınları İstanbul 2009

23 İşletmenin Güçlü ve Zayıf Yönlerinin Belirlenmesi
Pazarlama Stratejileri - Yönetsel Bir Yaklaşım Editörler: Ömer TORLAK ve Remzi ALTUNIŞIK Beta Yayınları İstanbul 2009

24 Beta Yayınları İstanbul 2009
SWOT Analizi SWOT bir mevcut durum analizidir SWOT organizasyonun gelecekteki durumunun ne olacağını tespit ve tahmin etmeye yarayan bir analiz tekniğidir SWOT bir firmanın karşılaştığı çevresel imkanlar ve tehditlerin ve o firmanın içsel güçlü yanları ve zayıflıklarının kısaltılmış adıdır Pazarlama Stratejileri - Yönetsel Bir Yaklaşım Editörler: Ömer TORLAK ve Remzi ALTUNIŞIK Beta Yayınları İstanbul 2009

25 SWOT Analizi Değerleme Matrisi
Fırsatlar Tehditler Zayıf Yönler Fırsatlardan yararlanarak hangi zayıf yönler yok edilebilir? Tehlikelerle zayıf yönlerin karşılaşmaması için ne yapılabilir? Kuvvetli Fırsatlardan yararlanmak için hangi kuvvetli yönler kullanılabilir? Yaklaşan tehditlerden hangi kuvvetli yönler yardımıyla kaçınılabilir? Pazarlama Stratejileri - Yönetsel Bir Yaklaşım Editörler: Ömer TORLAK ve Remzi ALTUNIŞIK Beta Yayınları İstanbul 2009

26 İşletme Fonksiyonları Yaklaşımı
Bu yaklaşımda güçlü ve zayıf yönler, o endüstride faaliyette bulunan işletmelerin veya stratejik iş birimlerinin fonksiyonel özellikleri ile değerlenen işletmenin fonksiyonel özelliği çeşitli nitelikleri bakımından kıyaslama yapılarak tespit edilmektedir. Aşağıdaki unsurlar değerlendirilir Pazarlama ve dağıtım faktörleri Finans ve muhasebe faktörleri Araştırma - geliştirme ve teknoloji faktörleri Üretim ve tedarik faktörleri Endüstri ilişkileri ve insan kaynakları faktörleri İşletme değerlemede sinerji faktörleri İşletmenin yönetsel kaynaklarına ilişkin faktörler Pazarlama Stratejileri - Yönetsel Bir Yaklaşım Editörler: Ömer TORLAK ve Remzi ALTUNIŞIK Beta Yayınları İstanbul 2009

27 İşletmenin Rekabet Üstünlüğünün Kaynakları
Pazarlama Stratejileri - Yönetsel Bir Yaklaşım Editörler: Ömer TORLAK ve Remzi ALTUNIŞIK Beta Yayınları İstanbul 2009

28 Rekabet Ortamını Etkileyen Unsurlar
Düşük fiyat, yüksek kalite Seçim özgürlüğü Teknolojik gelişme Kaynak tahsisinde etkinlik Artan rekabet gücü KOBİ’ler için uygun ortam Pazarlama Stratejileri - Yönetsel Bir Yaklaşım Editörler: Ömer TORLAK ve Remzi ALTUNIŞIK Beta Yayınları İstanbul 2009

29 İşletmelere Rekabet Avantajı Sağlayan Unsurlar
Mekan ve çevreye özgü avantajlar Girdiye özgü avantajlar Üretim sürecine özgü avantajlar Ürüne özgü avantajlar Müşteriye özgü avantajlar Pazarlama Stratejileri - Yönetsel Bir Yaklaşım Editörler: Ömer TORLAK ve Remzi ALTUNIŞIK Beta Yayınları İstanbul 2009

30 Porter’a göre Rekabet Üstünlüğünün Kaynakları
Uzmanlaşma Marka tanınmışlığı Çekmeye karşı itme Kanal seçimi Ürün kalitesi Teknolojik liderlik Dikey entegrasyon Maliyet pozisyonu Hizmet Fiyat politikası Etkililik Ana şirketle ilişkiler Kendi devleti ile ve ev sahibi ülkedeki devletle olan ilişkiler Pazarlama Stratejileri - Yönetsel Bir Yaklaşım Editörler: Ömer TORLAK ve Remzi ALTUNIŞIK Beta Yayınları İstanbul 2009


"Yrd. Doç. Dr. Yusuf KARACA Afyon Kocatepe Üniversitesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları