Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PAZARIN BÖLÜMLERE AYRILMASI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PAZARIN BÖLÜMLERE AYRILMASI"— Sunum transkripti:

1 PAZARIN BÖLÜMLERE AYRILMASI
Bir pazar bölümü, pazarın içerisindeki istek ve ihtiyaçları satınalma gücü, coğrafik bölge, satınalma tutumları ve davranışları birbirine benzeyen büyük bir belirli gruptan oluşur

2 Pazarın Bölümlere Ayrılması
Pazarın aynı özellikler taşıyan tüketici alt gruplarına göre kümelere ayrılmasıdır

3 Pazarın Bölümlere Ayrılması
Belirli bir pazarlama ve konumlandırma stratejisi oluşturabilmeye yönelik olarak bir pazar içinde benzer davranışlar gösteren alıcıların alt bölümlere ayrılması işlemi

4 Pazarın Bölümlere Ayrılmasında Temel Amaç
Herkesi hoşnut etmek isterken kimseyi hoşnut edemez duruma gelmek yerine, şirketin faaliyetlerini benzer ihtiyaçları olan bir grubu hoşnut etmeye yoğunlaşmaktır Pazarın her bölümünün istek ve ihtiyaçlarının ayrı bir pazarlama karmasıyla, tüm tüketicilerin tek bir pazarlama karmasıyla olandan daha iyi karşılanabilecektir

5 Kişiye özel üretim ile kitle üretimi arasında yer belirleme
Farklı özelliklere sahip tüketicilerin aynı pazarlama bileşenlerine gösterdikleri tepkilerin farklı olması Ek faydalarda farklılaşma

6 Tercihler Homojen Tercihler Yaygın Tercihler Kümelenmiş Tercihler
…... Yaygın Tercihler Kümelenmiş Tercihler

7 Pazar Bölümlendirmede Başarılı Olmanın Koşulları
Pazar bölümü ölçülebilir olmalıdır Pazar bölümü ulaşılabilir olmalıdır Pazar bölümü yeterli büyüklükte olmalıdır

8 Pazar Bölümlendirmenin Yararları
Tüketici istek ve ihtiyaçları daha iyi karşılanır Odaklanmanın avantajlarından yararlanılabilir Faaliyetlerde verimlilik sağlanır Rekabetin düşük olduğu bölümler belirlenebilir Küçük bir işletme bile olsa avantaj sağlanması söz konusu olabilir Uzmanlık sağlanabilir

9 Pazar Bölümlendirmenin Yararları
Masraflıdır Stok maliyetleri yükselir Yanlış seçildiği zaman yeterli gelir sağlanamayabilir Odaklanılan bölüm dışındaki bölümlerdeki fırsatlar kaçabilir Tüketicilerin farklı bölümlere kaymaları söz konusu olabilir

10 Pazar Bölümlendirmenin Gerekmeyeceği Durumlar
pazar homojense ve bir tek pazarlama karması yeterliyse İstek ve ihtiyaçlar türdeş özellikler gösteriyorsa Değişkenler ölçülemiyorsa Karlılık açısından fark yoksa Pazar bölümleri arasındaki farklar net bir şekilde ortaya konulamıyorsa

11 Pazarın Bölümlere Ayrılmasında Kullanılan Kriterler
Coğrafik temele göre bölümlere ayırma Demografik faktörlere göre bölümlere ayırma Psikografik faktörler Ürüne ilişkin faktörler

12 Ürüne İlişkin Bölümlendirme
Yarar Bölümlendirmesi Kullanım hızı

13 Gorillere karşı Gerillalar
Niş Pazarlama Gorillere karşı Gerillalar Bir pazar nişi daha dar belirlenmiş bir gruplardır Johnson & Johnson kendisine bağlı 170 küçük birimden oluşmaktadır

14 Kitlesel Pazarlama ile Niş Pazarlamasının Karşılaştırması

15 Pazar Bölümlendirme ile Niş Pazarlamasının Karşılaştırması

16 HEDEF PAZAR STRATEJİLERİ
Hedef pazar, işletmenin faaliyetlerini yönelttiği homojen tüketici grubudur Belli bir amaç için pazar bölümlerinin seçilmesi sürecine pazar hedefleme denir

17 Araştırılması Gerekli Unsurlar
Potansiyel bir pazar bölümünün boyutunu Büyüme potansiyelini Rekabet Durumu Kar sağlama olasılığını pazarlama çabalarının maliyeti Ölçek ekonomilerinden yararlanabilme olasılığını İşletmenin kaynakları ve amaçları açısından o pazar bölümüne sunum yapmanın akla uygun olup olmaması

18 Hedef Pazar Stratejileri
Farklılaştırılmamış Pazarlama Stratejisi Farklılaştırılmış Pazarlama Stratejisi Yoğunlaştırılmış Pazarlama Stratejisi

19 Farklılaştırılmamış Pazarlama Stratejisi
Pazardaki tüm tüketiciler benzer istek ve ihtiyaçlara sahip olduğunda, Homojen özellikler gösteren bir pazar söz konusuysa Pazarın bölümlere ayrılarak farklı pazar bölümlerine yönelik farklı pazarlama stratejileri uygulanması ek değer yaratmayacaksa

20 Avantajları Uzmanlaşma ve verimlilik sağlanması Maliyet avantajı
Maliyet liderliği Envanter ve dağıtım faaliyetlerinde de maliyet kontrolü ve etkinliği İyi bir konum sağlandığında yüksek karlılık

21 Dezavantajları Modern pazarlama açısından tartışılan bir stratejidir
Rakipler de benzer strateji uyguladıklarında yüksek rekabet karlılığı azaltacaktır Avantaj sadece yüksek miktarlarda üretim gerçekleştirildiği sürece söz konusudur

22 Farklılaştırılmış Pazarlama Stratejisi
Amaç her keseye, her amaca ve her kişiliğe uygun ürün sunulmasıdır Farklı tüketici tercihleri söz konusu olduğunda Farklı pazarlara yönelmek ek değer yaratıyorsa

23 Avantajları Tüketici istek ve ihtiyaçlarında yüksek tatmin
Yüksek gelir elde etme potansiyeli Rekabet avantajı sağlanması

24 Dezavantajları Üretim maliyetlerinin artması
Pazarlama faaliyetlerinde artış olması Yönetim faaliyetlerinin karmaşıklaşması Ar-Ge maliyetlerinin artması

25 Yoğunlaştırılmış Pazarlama Stratejisi
Roma’da ikinci olmak yerine, Mısır’da birinci olmak Kaynaklar sınırlıysa Rekabet gücü sınırlıysa

26 Avantajları Kaynaklar kısıtlı olduğunda avantaj sağlar
Hedeflenen bölümde rekabet avantajı sağlar Hedeflenen Pazar bölümünde güçlü Pazar konumu sağlanır Üretim ve pazarlama maliyetleri düşer Uzmanlaşma sağlanır

27 Dezavantajları İşletmenin geleceğini sadece bir veya iki bölüme bağlaması risk yaratır Pazar bölümüne güçlü rakipler geldiğinde işler kötüye gidebilir Aşırı yoğunlaşmada demarketing (pazarlamama) söz konusu olabilir neden olabilir

28 Hedef Pazarın Seçimine Etki Eden Etkenler
İşletme kaynakları Ürün özellikleri ve faydalar Pazar bölümlerinin özellikleri Rakiplerin tutumu

29 KONUMLANDIRMA Bir marka, ürün veya tüm bir ürün hattı için potansiyel tüketicilerin algılamalarını etkilemek üzere belirli bir pazarlama karmasının oluşturulması Tüketicilerin mevcut veya yeni çıkarılacak ürünleri pazarda nereye yerleştireceğine ilişkin faaliyetler bir ürününü doğrudan doğruya rakip ürünlere veya işletmenin kendi ürünlerine karşı imajının geliştirilmesi

30 Konumlandırmada Dikkat Edilmesi Gereken Etkenler
Hedef pazar Rakiplerin konumları Ürün yaşam dönemi Yönetimin öncelikleri Pazardaki önemli noktaların analiz edilmesi En yüksek faydanın sağlanabileceği konumun seçilmesi

31 Konumlandırma Stratejileri
Rakibe göre konumlandırma Ürün sınıfı veya özelliklerine göre konumlandırma Fiyat ve kaliteye Hedef pazara göre konumlandırma Kullanım şekline göre konumlandırma Kullanıcı özelliklerine göre konumlandırma

32 Algılama Haritaları Algılama haritaları bir pazardaki ürünlerin konumlarının görselleştirilmesidir Ürünlerin konumlarının izlenmesi ve ortaya çıkan durumun analiz edilmesi sonucunda stratejisini belirleyecektir

33 Faydaları Farklı değişkenler cinsinden tanımlanabilir
Pazar bölümünde rekabetin nerelerde yoğunlaştığı net biçimde görülür Tüketicilerin satınalma nedenlerini hangi temele dayandırdığı ortaya konabilir Yeni konum alternatifleri belirlenebilir Zihindeki boşluklar belirlenebilir Tüketicinin zihnindeki konum ile gerçekleşen durumun karşılaştırması mümkün olur

34 3 *Arko 4 *Dove 5 Yüksek Nemli *Palmolive *Hacışakir 2 *Lux
*Lady Duru 3 *Komili 6 *Reksona Düşük Nemli


"PAZARIN BÖLÜMLERE AYRILMASI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları