Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİLİMSEL POLİTİKALARA DESTEK (8. Öncelik). Amaçlar  AB politikalarının tanımı ve uygulanması  Aşağıdaki özelliklere sahip projelere bilimsel destek.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİLİMSEL POLİTİKALARA DESTEK (8. Öncelik). Amaçlar  AB politikalarının tanımı ve uygulanması  Aşağıdaki özelliklere sahip projelere bilimsel destek."— Sunum transkripti:

1 BİLİMSEL POLİTİKALARA DESTEK (8. Öncelik)

2 Amaçlar  AB politikalarının tanımı ve uygulanması  Aşağıdaki özelliklere sahip projelere bilimsel destek sağlama - Gereksinimlere hedeflenmiş (talep güdümlü) - Politik alanları bütünleştirici ve ilgili bilimsel girdiler - Politika gereksinimlerindeki değişikliklere duyarlı

3 Yeni Öncelikleri Belirleme Kriterleri  Politikaların tanımına katkı  AB’nin rekabetçi gücüne katkı  AB için ekonomik ve toplumsal katma değer (European added value)  Bilimsel uygunluk ve yapılabilirlik  Yapılacak işlerin iyi tanımlanarak dökümü/Ortak Araştırma Merkezleri (JRC) ile sinerji

4 Neyi Başarmak İstiyor?  AB politikaları için zamanında ve etkin bilimsel girdiler  Politikalar ile bilimi bütünleştirmeye yönelik daha uyumlu araştırma tabanı  AB’nin her düzeyinde, araştırma ile politika arasındaki ilişkilerin sistematik bir şekilde geliştirilmesi  Avrupa Araştırma Alanı’nın etkin uygulanması

5 İlk Öncelikler  Avrupa doğal kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi - Tarım - Balıkçılık - Çevre  Avrupa vatandaşlarına sağlık, güvenlik ve fırsat sağlama - Halk sağlığı - Sürdürülebilir sosyal güvence  AB’nin ekonomik potansiyelini ve kaynaşmasını destekleme - Avrupa ekonomisi, sürdürülebilir gelişme - Ulaşım/enerji - Bilişim toplumu, eğitim, kültürel miras

6 Avrupa’nın Doğal Kaynaklarının Sürdürülebilir Yönetimi  Tarım ve ormancılığın modernizasyonu ve sürdürülebilirliği  Sürdürülebilir tarım ve ormancılık yönetimi için araçlar ve değerlendirme yöntemleri  Hayvan sağlığı ve refahını geliştirmek için yeni ve çevre dostu üretim yöntemleri  Çevre değerlendirmesi (toprak, su, hava, gürültü, kimyasal maddelerin etkileri dahil)  Politik kararları desteklemek için çevre teknolojilerinin değerlendirilmesi

7 Avrupa vatandaşlarına sağlık, güvenlik ve fırsat sağlama  Yüksek kaliteli ve sürdürülebilir sağlık hizmetleri ve emeklilik sistemleri  Tarım ve ormancılığın modernizasyonu ve sürdürülebilirliği  Halk sağlığını ilgilendiren konular  Çevre sorunlarının sağlık üzerine etkileri  Özürlülerin hayat kalitesi ile ilgili sorunlar  Göç ve mülteci akımlarının altında yatan faktörlerin araştırılması

8 Avrupa vatandaşlarına sağlık, güvenlik ve fırsat sağlama  Suç eğilimlerini ve nedenlerini kestirebilme yöntemlerinin geliştirilmesi, suç önleme politikalarının etkinliğinin değerlendirilmesi, uyuşturucu kullanımı ile ilgili ortaya çıkan yeni konuların değerlendirilmesi  Biyogüvenlik ve kriz yönetimi ile ilgili sorunlar

9 AB’nin Ekonomik Potansiyelini ve Kaynaşmasını Destekleme  Avrupa entegrasyonunu, sürdürülebilir gelişmeyi, rekabetçiliği ve ticaret politikalarını destekleme  Sürdürülebilir ulaşım ve enerji sistemlerinin performanslarını değerlendirmek için araçlar/göstergeler geliştirmek  Ulaşım için küresel güvenlik analizi ve onaylanması; mobilite sistemlerinde kaza riski ve analizi  Bilişim Toplumu ile ilgili sorunlar

10 AB’nin Ekonomik Potansiyelini ve Kaynaşmasını Destekleme  Kültürel mirasın korunması ve ilgili korunum stratejileri  Avrupa istatistiğinin kalitesini geliştirmek, ulaşılabilirliğini ve dağıtımını kolaylaştırmak

11 “Politikalara Bilimsel Destek”, Tematik Öncelikleri tamamlayıcı niteliktedir. Örnek Politikalara Bilimsel Destek Tematik Öncelikler (TÖ) Sağlık improved public health policies TÖ1: science and technology required to prevent and manage disease Tarım Balıkçılık Modernisation and sustainability of the CAP and CFP TÖ5: science and technology needed to assure healthy food TÖ6: strategies for sustainable land management; science of terrestrial and marine ecosystems and biodiversity Ulaşım More effective transport policies TÖ4: new technologies for aviation TÖ6: new technologies for surface transport and intermodality

12 İlk Öncelikler (M€) FP6 süresince belirlenecek konular Toplam (M€) Politikaya Yönelik Araştırma 26575 M€340 Doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi ~ 155 ?? Sağlık, güvenlik ve fırsat sağlama ~ 60 Ekonomik potansiyel ve kaynaşmayı desteklemek ~ 50

13 Son Başvuru Tarihi  13 Mart 2003 (149,1 Milyon €)  STREP, CA, SSA

14 (Yeni) Önceliklerin Belirlenmesi Çağrı Önerilerin toplanması Değerlendirme Onaylanma Önceliklerin Çalışma Programına ilavesi Komisyon GM Üye ülke politikacıları Kullanıcı gruplar Bilimsel uzmanlar İlgili komitelerin görüşleri


"BİLİMSEL POLİTİKALARA DESTEK (8. Öncelik). Amaçlar  AB politikalarının tanımı ve uygulanması  Aşağıdaki özelliklere sahip projelere bilimsel destek." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları