Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ETCF II Project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey The Contracting Authority This Project is implemented under the partnership.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ETCF II Project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey The Contracting Authority This Project is implemented under the partnership."— Sunum transkripti:

1 ETCF II Project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey The Contracting Authority This Project is implemented under the partnership of Formaper and Sivas TSO “Yenilikçi ve Sürdürülebilir Kalkınmayla Sivas Girişimci Topluluğunun Rekabetçiliğinin Desteklenmesi” 3. Etkinlik – Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilir Kalkınma Eğitimi 1 25 Şubat – 1 Mart 2013 Sivas

2 ETCF II Project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey The Contracting Authority This Project is implemented under the partnership of Formaper and Sivas TSO Toplum Refahı için Kurumsal Strateji: Interaktif KSS Programı Uzman: Davide Branco

3 ETCF II Project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey The Contracting Authority This Project is implemented under the partnership of Formaper and Sivas TSO Programın Genel Hatları •KSS Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Sürdürülebilir Kalkınma & Tarihsel Süreç •Sürdürülebilir Kalkınma Çatısı altında KSS süreci •Değerler, Beklentiler ve Yönetişim •Stratejik Süreç: Paydaşların Tanımı, Döngü, Pay & Paydaşların Planlanması Stratejik Yönetim Planlanması & Sürdürülebilir Stratejiler •Uygulama Süreci: Pazarlama, İnsan Kaynakları Kar sağlama & Verim Sosyal Sermaye& Manevi Değerler Sosyal Tedarik Zinciri Yönetimi •KSS Stratejik Kontrol: Kurumsal Sosyal Performans Toplumsal & Toplumsal Denge •KSS Denetimi •KOBİ’ler, Kümeler & KSS

4 ETCF II Project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey The Contracting Authority This Project is implemented under the partnership of Formaper and Sivas TSO KSS’nin Tanımı, Sürdürülebilir Gelişim & Tarihsel Süreç Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) nedir ? Grup Çalışması: Lütfen her grup kendi içerisinde Kurumsal Sosyal Sorumluluğu detaylı bir şekilde tanımlasın ve içinizden biri bu tanımı bizlere sunsun Zaman: 10 dk

5 ETCF II Project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey The Contracting Authority This Project is implemented under the partnership of Formaper and Sivas TSO Sürdürülebilir Kalkınma nedir? Grup Çalışması: Lütfen 5’er kişilik gruplar halinde “Sürdürülebilir Kalkınma” hakkında bir tanımlama düşünüp grubun bir üyesi tarafından dinleyicilere sununuz. Zaman: 10’

6 ETCF II Project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey The Contracting Authority This Project is implemented under the partnership of Formaper and Sivas TSO AB TANIMI KSS: Sosyal Açıdan Sorumlu bir kurum olmak “ kurumların kendi paydaşlarıyla yakın işbirliği içerisinde ve onlarla kuracağı çalışma süreçlerinin toplumsal, çevresel, etik ve insan haklarıyla entegre bir şekilde işlemesidir. SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: “ kendi ihtiyaçlarını karşılamak için gelecek nesillerin yeteneğini tehlikeye atmadan, bugünkü nesillerin ihtiyaçlarını karşılamak – diğer bir deyişle, şimdi ve gelecek neslin her bireyi için daha iyi bir yaşam kalitesi sunmak. Vadeli hedefler, yerel ve küresel çalışma, sosyal, ekonomik ve çevresel sorunlar bakımından insan gelişiminin birbiriyle bağımlı bileşenleri olarak bu durumda aciliyeti olan uzun bir sürecin başlaması gerektiğini gösterir.

7 ETCF II Project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey The Contracting Authority This Project is implemented under the partnership of Formaper and Sivas TSO Historical Background “Paydaşlar”tanımının ortaya çıkmasından sonra 60 yılların sonları 70’li yılların başlarında Sosyal Sorumluluk Kavramı kullanılmaya başlanmıştır.”; Tarihsel sürece bakıldığında ilk söylemler “İş Etiği” karşılığındaydı ve son 10 yıl içerisinde Sürdürülebilir Kalkınmanın koruyucu kavramı bu alana girmesiyle birlikte daha geniş bir yaklaşımla Kurumsal Sosyal Sorumluluk olarak literatüre girmiştir. sonuç olarak bu sayede bizler Dünyanın gelecek neslinin ihtiyaçlarını şimdiden tam olarak anlama yöntemi kullanıyor sayılırız. Birkaç eleştiri: •KSS gerektiği kadar hızlı büyümüyor, bir çok ek maliyeti olmasına rağmen sadece pazarlama aracı olarak görülmektedir. •KSS’lerin yapım ve denetim mekanizmaları olan etik kodlar, toplumsal dengenin, etik uygunluk sertifikaların ;AA1000, SA8000, ISO26000 gibi) KSS icra etmede garanti olma yetersizliği.(örneğin Enron) •Birçok KSS projelerinin ne yaptığını bilmeden uygulanması

8 ETCF II Project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey The Contracting Authority This Project is implemented under the partnership of Formaper and Sivas TSO Fakat, Sosyal Sorumluluk çok önceleri başlamıştı •Etrüskler <<M.Ö. Karşılıklı yardımlaşmaya dayalı bir toplum (askeri güç olarak zayıf) •Eski Yunan ve Romalılarda Sosyal Sorumluluğa dikkat çekmek için hayırseverlik. •Sokrates’in kitabında : “Cumhuriyet ” (360-390 M.Ö.) sivil toplum ve sorumluluk kısımlarına değinmiştir. •Modern kökler Orta Çağın başlarına kadar dayanmaktadır.Medici zamanı süresince İtalya Tuskanada ki İşbirlikçi gruplar,dernekler, •İtalya’da ilk olarak, Giuseppe Toniolo tarafından (1845-1918) tarihinde basılan Sosyal Ekonomi Antlaşması. •Fransız Sanayi Devrimi olurken aynı zamanda İngiltere’de Saint-Simon Felsefesinin •İlk teorik çalışmaları görünür. •Ve William Blake ve onun kilometretaşı sayılan şiiri Jerusalem’i (1808) unutmamak gerekir.....ve dahaları, dahaları, dahaları....

9 ETCF II Project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey The Contracting Authority This Project is implemented under the partnership of Formaper and Sivas TSO Sürdürülebilir Kalkınma içinde KSS Süreci KSS ve Sürdürülebilir Kalkınma Birbirleri ile nasıl karşılaştırılabilir? Grup Çalışması: Lütfen tartışıp, dinleyicilere sununuz. Zaman: 10’

10 ETCF II Project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey The Contracting Authority This Project is implemented under the partnership of Formaper and Sivas TSO Sürdürülebilirlilik ve Müdahale Alanları 3.Ana Sürdürülebilirlilik bileşeni içinde 10 tane müdahale alanı vardır: 1. Ekonomik Sürdürülebilirlik: 1.1. Yenilik, Gerçek İhtiyaç Tatminkarlığı 1.2. Verimli,Hukuk Sistemi, Sorumluluk 1.3. Kültür, Eğitim,Öğretim 2. Toplumsal Sürdürülebilirlik: 2.1.Benzer Fırsatlar, kardeşlik, Ayrımcılık ve Eşitsizlik Alanları 2.2. Ortaklık, İşbirliği 2.4.Yargı, Şeffaflık 2.5. Dayanışma, Öz promosyon (kendini geliştirme) 3. Çevresel Sürdürülebilirlik: 3.1.Sağlık 3.2.Doğal Çevre, Düşük Etki, 3.3.Yeni Yaşam Tarzları

11 ETCF II Project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey The Contracting Authority This Project is implemented under the partnership of Formaper and Sivas TSO Toplumu Oluşturan 3 Ana Toplumsal Değerler 1: Rekabetçi Kuruluş ( "kar" ile ölçülen ekonomik faaliyet, yasal ve adil olarak klasik ekonomi oluşturarak katkıda bulunma) 2: Sorumlu Kuruluş (+kar ile ölçülen ancak Paydaşlarının hesaplarını tatminkar olarak saklayan yasalara saygılı, toplumsal ve çevresel kuralları gözeten) 3: Toplumsal Kuruluş (+yüksek sayıda toplumsal katılımla kurulan fırsatların Toplumsal Faydası Ölçümlenerek değerlendirilir

12 ETCF II Project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey The Contracting Authority This Project is implemented under the partnership of Formaper and Sivas TSO Sosyal Kuruluş(Girişim) “Sosyal Kuruluş paydaşların ihtiyaç duyulan isteklerine de en yüksek seviyede kar sağlamayı amaçlamak yerine, sosyal sorunların çözümünde girişimcilik esaslı veya serbest piyasa bazlı yöntemler benimseyen ve sistematik değişimi hedefleyen kuruluştur Bir sosyal kuruluş, öncelikle sosyal hedefleri olan bir şirkettir. Sosyal Girişim(Kuruluş) (benzersiz bir vaka) yasal olarak 24/0372006, n.155, tarihinde yasayla tanımlanmıştır.

13 ETCF II Project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey The Contracting Authority This Project is implemented under the partnership of Formaper and Sivas TSO Kısaca Toplumsal(Sosyal) Ekonomi... 3’lü ekonomik Sistemin 3.’sü, (1: özel kar odaklı, 2: kamu hizmeti, kurumlar, planlı ekonomiler), •Sosyal Kuruluş(adil ticaret şirketleri, ortaklıklar, kooperatifler, sosyal işletmeler,…) •Gönüllü Organizasyonlar (vakıflar, gönüllü kuruluşlar,..) •Aile Ekonomisi (diaspora,…) •Ortak Ekonomi sosyal şirketler, toplum işletmeleri,,..) •Kendi kendine yardım ekonomisi(klüp,aile)

14 ETCF II Project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey The Contracting Authority This Project is implemented under the partnership of Formaper and Sivas TSO

15 ETCF II Project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey The Contracting Authority This Project is implemented under the partnership of Formaper and Sivas TSO KSS: Yeni bir Tanımlama?? Sosyal Kuruluş KSS’nin yerine geçmekte tıpki KSS’nin Sürdürülebilir Kalkınma Yerine kullanıldığı gibi diğer bir deyişle AB’nin 2002’deki tanımı KSS: “sürdürülebilir kalkınma için iş katkısı”, “sürdürülebilir kalkınmanın 2. ayağı ve Sosyal Girişimciliğin bir aynası”, “bireysel girişimcilerin katkısı”(kim sosyal veya etik girişimci olduysa)gibidir.

16 ETCF II Project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey The Contracting Authority This Project is implemented under the partnership of Formaper and Sivas TSO Kamu. Hayır Kurumu Gönüllüler Sosyal Girişimciler Toplumsal devlet İşletmeleri Özel Sektör KSS: Sadece Yeşil Alanlarda?

17 ETCF II Project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey The Contracting Authority This Project is implemented under the partnership of Formaper and Sivas TSO Hayırsa, Neden? Grup Çalışması: KSS neden sadece Özel Sektör için geçerli veya uygun değildir”? Grup içerisinde tartışıp tanımlayınız Evetse, Neden? KSS neden Özel Sektör için de geçerli veya uygundur”? Grup içerisinde tartışıp tanımlayınız : Zaman: 10’ Varsayımlarınızı destekleyecek durumlarda savunun lütfen

18 ETCF II Project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey The Contracting Authority This Project is implemented under the partnership of Formaper and Sivas TSO ÖZ-Değerlendirme Soruları •Neredesiniz? •Refahında katkıda bulunduğunuz toplum kimdir? •Katkıyı nasıl sağladınız? •KSS’nin bu katkıdaki yeri neresidir? •Bu katkının Sürdürülebilir Kalkınmaya olan etkisi nedir”? •Toplum içerisinde KSS’ye olan anlayış düzeyinin farkında mısınız?

19 ETCF II Project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey The Contracting Authority This Project is implemented under the partnership of Formaper and Sivas TSO •Toplum içerisinde Sürdürülebilir Kalkınma’ya olan anlayış düzeyinin farkında mısınız ? •Toplumunuzda KSS’nin ne kadar önemli olduğunun farkındanız? •Toplumunuzda Sürdürülebilir Kalkınma’nın öneminin farkındamısınız? •Paydaşlarınızın kimler olduğunu ve neye ihtiyaçları olduklarını biliyormusunuz ? •KSS’yi sunsaydınız Paydaşlarınız nasıl bir tepki gösterirdi? •“Kurumsal Toplum Refahı Stratejisini” nasıl planlıyorsunuz? •Bunun için hangi adımları uyguluyorsunuz? •KSS’nizde fayda-maliyet etkisini nasıl hesaplarsınız?

20 ETCF II Project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey The Contracting Authority This Project is implemented under the partnership of Formaper and Sivas TSO “Sorumlu” olmaya değermi? Etik Tüketim Tutumları Üzerine Bir Araştırma(Milano Ticaret Odası, 2004) 1.Soru: Sosyal ve doğal çevreye saygılı olarak üretilen bir ürün için% 10 daha fazla ödermisiniz? Evet Diyen Müşteri:% •İtalya: 85% (Dünyada 1. sırada) •Almanya: 84% •İngiltere:84% •Kanada: 80% •Amerika: 79% 2. Soru: Eğer satın aldığınız ürünün üretici şirketi STK’lar için bir pay ayırıyorsa %10 fazla ödermisiniz? Evet Diyen Müşteri:% •Italya: 69% (Dünyada 1. sırada) •İngiltere:68% •Almanya: 63% •Kanada: 65% The Italian case: •İtalyanların %40.5 (1.sıra) Etik olmayan davranışlara sahip Firmalardan ürün almadılar. •İtalyanların %14.2 (1.sıra) Etik olmayan davranışlara sahip Firmaları Boykot Kampanyaları Düzenlediler •İtalyanların %40’ı (2sıra) Firmaların daha iyi eşit bir toplum inşa etmek için davranması gerektiğini beyan ettiler.

21 ETCF II Project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey The Contracting Authority This Project is implemented under the partnership of Formaper and Sivas TSO..ve iyi davranış yoksa • 1996’dan buyana NIKE hakkında devam eden Pakistan, Kamboçya, Endonezya, Vietnam, Çin...... sonunda: yeni işçi statüsü, Nike Vakfı, yeni yaşam koşulları, Küresel Kalkınma projesi...... • 2001’de ENRON olayı?...Fazla Sosyal Sorumluluk işi kabul etti, ama...

22 ETCF II Project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey The Contracting Authority This Project is implemented under the partnership of Formaper and Sivas TSO Altın Kural (uygulayan şirketlerin durumlarına bakmalı..). Sorumlu İş = İyi Sonuç veya Sorumsuz İş = Kötü Sonuç (Ülkelerin dışında sivil kavramı çevresel ve insan hakları açısından fazla sisli olan ülkelerin dışında!!... Bunlardan bildikleriniz varmı??....)

23 ETCF II Project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey The Contracting Authority This Project is implemented under the partnership of Formaper and Sivas TSO Durum.. DIESEL 2,500 nüfusu olan küçük bir köyde İtalyan moda şirketi olarak kuruldu. (Amerika’da değil) Bir zamanlar...

24 ETCF II Project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey The Contracting Authority This Project is implemented under the partnership of Formaper and Sivas TSO CASE: DIESEL, BREGANZE, ITALY: SADECE CESUR VAKFI WWW.OTBFOUNDATION.ORG •Daha iyi bir dünya için cesur aktiviteler •Avantajı az bölgelerde bulunan insanların toplumsal eşitsizlikleriyle savaşma misyonuyla, sürdürülebilir kalkınma sağlamak amacıyla 4 yıl önce kuruldu.40,000 den fazla insanın hayatında 100’ün üzerinde yeni projeler destekleyerek sadece cesur vakfı olarak çözümler ürettiler •Kendi yatırımlarının %10’u İtalya’ya kullandılar kalanı ise, işsizler için sosyal açıdan yararlı işler yaratma adına öncelikli olarak Afrikaya harcadılar. Proje sürdürülebilir,yeni ve doğrudan toplumsal etkiye sahip olması gibi seçilen kriterlerce desteklendi. •Sadece Cesur Vakfı kar amacı gütmeyen kuruluşolarak Renzo Rosso tarafından kuruldu ve (Diesel’in Holding Şirketi, Maison Martin Margiela, Viktor & Rolf, and Staff International) tarafından desteklendi.

25 ETCF II Project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey The Contracting Authority This Project is implemented under the partnership of Formaper and Sivas TSO GERÇEKLER VE RAKAMLAR •Şimdiye kadar 40,000 kişi vakfa yardım da bulundu • (4 yıldır var olmakta) •11 miliyon Euro yatırım yapıldı •2 Coğrafi bölgede uygulandı (İtalya ve Afrika) •100den fazla yenilikçi proje desteklemekte

26 ETCF II Project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey The Contracting Authority This Project is implemented under the partnership of Formaper and Sivas TSO KSS & Rekabetçilik (kim daha rekabetçi) Kim sosyal katılımı ödememek, çevreyi kirleterek, haksız kazanç sağlayarak ve insan haklarını çiğneyerek konum sahibi olabilir?. veya kim toplum refahı sağlamak yoluyla rekabet edebilir???

27 ETCF II Project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey The Contracting Authority This Project is implemented under the partnership of Formaper and Sivas TSO (KSS Değer Zinciri) Kurumsal Olarak KSS Risk faktörü olarak KSS Değer yaratımı olarak KSS) (Finansman & Becerileri Sağlar) (küçük stratejik değişiklikler ve eylemsel etki İşin en alt seviyede sosyal etki ile sonuçlanması kısa vadeli sonuçlar, sürdürülebilir değil.Compliance Yüksek stratejik değişiklikleri ve eylemsel etkisi Eylem riskini azaltma & dış ilişkileri destekleme Yeni Sürdürülebilir Modeller Stratejik ve eylemsel Sürec “DÖNÜŞ” Değer Paylaşımı &Yenilik Rekabet, Toplumsal etkiye sahip Sürdürülebilir İş Modelleri, Gelişmiş İnsan Kaynakları

28 ETCF II Project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey The Contracting Authority This Project is implemented under the partnership of Formaper and Sivas TSO Case... KOOP 1947’ İtalyan bir parakendeci ilgili kooperatifi kurdu. Ve o alanda faaliyet gösteren bir dev holding seviyesine ulaştı.%100 Sosyal Sorumluluk kurallarına ait kurumunda 7.7 milyon üye, 57.000 çalışana sahip. Kendine ait bir banka, sigorta şirketi, eğitim merkezi,, STK'lar, mali kuruluslar, Seyahat Acentası, Emlak Ofisi, ve 14 milyar euro varlığa sahip.; 1997 yılında italya’da ilk olarak SA8000 standartları sertifikasına sahip ve dünyada dailk 10 sıralamanın içine girdi..

29 ETCF II Project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey The Contracting Authority This Project is implemented under the partnership of Formaper and Sivas TSO Neden Başarılı ? Çünkü (sadece bunlar değil): • Kooparatiflerin müşterilerine direk etkili olan sadık kalma etkisi • Dikey ve Yatay olarak çeşitlendirme • %100 Sosyal Sorumluluk Anlayışı • Yerel Tutum(global olanı yerel olarak düşünme) • Çok yüksek itibarbütün müşteriler çalışanların ve tedarikçilerin güvenilirliliğini biliyorlardı)...

30 ETCF II Project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey The Contracting Authority This Project is implemented under the partnership of Formaper and Sivas TSO Koop bisküvileri (örnek)

31 ETCF II Project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey The Contracting Authority This Project is implemented under the partnership of Formaper and Sivas TSO Danone...

32 ETCF II Project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey The Contracting Authority This Project is implemented under the partnership of Formaper and Sivas TSO KSS: Değerler ve Etik Kodlar KSS yolunda olan her kuruluş net olarak DEĞER’lerini sabitlemeli, (önceden tespit edilen belirli paydaşlara bağlı) Değerler bir kere sabitlendikten sonra organizasyonuyla ilgilenen herkeziçin detaylı Mükafat-Cezaya dayalı Etik Kodlar belirlenmeli, Etik kodlar kurulduktan sonra,organizasyon yapısı bu etik değerleri taşımak kaydıyla bir Yönetim Modeli Tanımlanır.

33 ETCF II Project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey The Contracting Authority This Project is implemented under the partnership of Formaper and Sivas TSO Sosyal Amaçlı Yönetim KSS gibi geniş konsepti olmalı ve paydaş sayısı fazla olmalı aynı zamanda her biri KKS sürecinde kurum kararlarında etkili ve öneli yere sahip olmalı, Sosyal Amaçlı Yönetim: değer beklentileri ve kararları dış kurullara bağımlı çok kurullu yönetim şeklidir.

34 ETCF II Project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey The Contracting Authority This Project is implemented under the partnership of Formaper and Sivas TSO Grup Çalışması: Sizce “Yönetim” nedir? Lütfen Grup olarak bir fikir tartışması yapınız ve ortaya çıkan sonucu dinleyicilere sununuz.

35 ETCF II Project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey The Contracting Authority This Project is implemented under the partnership of Formaper and Sivas TSO Yönetim (Kurumsal) Yönetim: belirli bir misyon olarak Örgütün ve Paydaşlarının kuralları belirleme, düzenleme, kanun, davranışlar, değerler ve etik,gibi alanlarda yönetimini sağlamayı takip eder ve kurumun amacına ulaşmasını hedefler....... Sorumluluk "müşterek ve müteselsil sorumluluk" ‘a dayanmaktadır……

36 ETCF II Project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey The Contracting Authority This Project is implemented under the partnership of Formaper and Sivas TSO Yönetimin 4 V’si Yönetim işleyiş açısından 4 ayrı faaliyete bölünebilir, ve bu faaliyetler (görevler) ya Çoklu Kurul için özel ya da farklı düzeylerde temsilci veya ortak olarak oluşabilir; aşağıda görev, kural ve sorumluluklara dayanan 4V’leri inceleyelim: •VisionAmaç, Misyon ve Paydaşlar •(Vizyon) •ValuesSorumluluklar ve Davranış Kodları •Değerler •Valorization Performans ve İzleme •Değerlendirme •Vulnerability Sorumluluk ve Hesap Verebilirlilik •Güvenirlilik

37 ETCF II Project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey The Contracting Authority This Project is implemented under the partnership of Formaper and Sivas TSO Farklı paydaşlar için optimum yönetim aktiviteleri yönetim şekline bağlıdır: •1 Aşama: Örgüt kurulu(1.Aşama), ve Paydaşlar •2 Aşama: Örgüt kurulu(1.Aşama), Paydaşlar kurulu(2. Aşama), ve Paydaşlar •Çoklu Kurul: >2. Aşama; ör, (kamu Kuruluşları, Menfaat Temsilcileri, Denetleme Kurulu, Yönetim Kurulu)…. • (1. Aşama) Örgüt Kurulu •(2. Aşama), Paydaşlar Kurulu(3.Aşama) Paydaşlar •Yatay: Bütün etkili ve önemli karar verme süreçlerinde Paydaşların sahip oldukları kurumların üyeleri arasında fikir birliği oluşturulmalı(fikirbirliği tabanlı) •Dikey: Paydaşların karar verme sürecinde güce sahip olma gibi farklı etkileri ve önemleri vardır.güç tabanlı)

38 ETCF II Project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey The Contracting Authority This Project is implemented under the partnership of Formaper and Sivas TSO ÖrgütÖrgüt Yapısı (Yönetim Kurulu) PaydaşlarPaydaşların Örgüt Yapısı Yönetim Kurulu Vizyon Vizyon u Tanımlama, Hedefler ve Amaçlar Paydaşların Yönetimi Uzun Dönemli Kararlar Strateji Tanımlama Strateji Uygulama Dış Bağlantılar Stratejik Birlikler(anlaşma) Değerler Değer Tanımı Sosyal Sorumluluk Davranış Etiği Siyasal Sorumluluk Etnik Siyaset

39 ETCF II Project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey The Contracting Authority This Project is implemented under the partnership of Formaper and Sivas TSO ÖrgütÖrgüt Yapısı (Yönetim Kurulu) PaydaşlarPaydaşların Örgüt Yapısı Yönetim Kurulu Gelişme Ücret Politikası Denetleme Kendini Geliştirme Etkileşim Teknik Destek Kurumsal Zeka Kolaylaştırma İlgi Çekicilik Mentorlük/Koçluk Destekleyen Güvenlik Açığı Değerlendirme Raporu Sorumluluk Müşterek ve müteselsil sorumluluk Finansal Raporlama Sosyal Denge Kriz Yönetimi Basın Hükümet Değişikliği

40 ETCF II Project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey The Contracting Authority This Project is implemented under the partnership of Formaper and Sivas TSO KİLİT NOKTA: organizasyonun eylem planı içerisinde en üst yöneticiden destekçisine kadar herkes,müşterilerine ve Paydaşlarına karşı davranışlarında Etik Kodları takip etmelidir. Ortak Sorumluluk anlayışı”...!!...

41 ETCF II Project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey The Contracting Authority This Project is implemented under the partnership of Formaper and Sivas TSO Stratejik Süreç: Döngü KSS ve SD ihtiyaçlarının belirlenmesi Paydaşlar Analizi & planlaması Paydaşların Yönetimi Projenin Uygulanması Sonuçların Değerlendirilmesi, Performans Ölçümü

42 ETCF II Project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey The Contracting Authority This Project is implemented under the partnership of Formaper and Sivas TSO Stratejik Süreç: Paydaş’ın Tanımı “Paydaş” kimlerdir? Grup Çalışması:Lütfen 5’erkişilik gruplar halinde Paydaş’ın tanımı yapınız ve gruptan bir üye tanımınızı izleyicilere sunsun Zaman: 10’

43 ETCF II Project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey The Contracting Authority This Project is implemented under the partnership of Formaper and Sivas TSO Paydaşlar: Makro-kategoriler Paydaş olumsuz bir şekilde etkileyebilir ya da bir bütün olarak faaliyet işlemler tarafından etkilenir. •Rekabetli Paydaşlar: Müşteriler, Tedarikçiler, Rakipler •İç Paydaşlar: Çalışanlar, Hissedarlar, Mali Destekleyenler •Çevresel Paydaşlar: Kurumlar, Kamu Yönetimi, Topluluklar, Hedef Gruplar, Gelecek Nesil, Basınç ve Çıkar Grupları / Dernekler / Oluşumlar

44 ETCF II Project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey The Contracting Authority This Project is implemented under the partnership of Formaper and Sivas TSO •Birincil (Dahili): Doğrudan etkilenen veya karar verme sürecini etkileyen İç Paydaşlar •İkincil (Dahili): Dolaylı etkilenen veya karar verme sürecini etkileyen İç Paydaşlar •Harici: Karar verme sürecini doğrudan etkilenen veya etkileyen Dış Paydaşlar •Anahtar: Karar verme süreci için temel olan, Birincil İkincil ve Dış Paydaşlar • Anahtar Olmayan: Karar verme sürecinde temel olmayan Birincil,İkincil ve Dış Paydaşlar

45 ETCF II Project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey The Contracting Authority This Project is implemented under the partnership of Formaper and Sivas TSO Daha detaylı Paydaşlar.. Dünya AB Sizin tüm Ülke Tüm Vatandaşlar Vatandaşlar Özgül Gruplar (zayıf olmayan) Vatandaşlar Hedef Gruplar (zayıf) Gençlik nüfusu Kadın nüfusu Yaşlı nüfus Kamu Kurumları Müşteriler Tedarikçiler Yapımcılar Bankalar medya aile Arkadaşlar topluluk Hükümetler STK'lar Siyasi Partiler Basınç Gruplar Çıkar Grupları Çalışan sendikalar İş Birlikleri Okullar Üniversiteler Veterinerler Sağlık Sistemi Servet Sistemi Güvenlik Sistemi Sivil Toplum Diğer Şirketler hukuk sistemi Çevre koruma kuruluşları Hayvanları koruma kuruluşları Yiyecek ve güvenliği koruma organları Taşıma Sistemi Kültürel koruma organları kamuoyu

46 ETCF II Project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey The Contracting Authority This Project is implemented under the partnership of Formaper and Sivas TSO Expectations...(some of..). Müşteriler •Yasal tutum •Temiz İş •Sorumlu tüketici •ilgi Yarışmacılar •Yasal tutum •temiz oyun Tedarikçiler •Yasal tutum •Temiz İş •Çalışanlara Saygı •Çevreye saygı Yatırımcılar •Uzun vadeli rekabetçilik •Şeffaflık Çalışan •Yasal tutum •Adil ücretlendirme •Ekonomik güvenlik •güvenlik •sağlık •ilgi •iyileşme Kurumlar •Yasal tutum •Mali uygunluk •Topluluklar, Hedef Gruplar, Gelecek Nesiller •Sosyal içerik •Bilimsel ve kültürel tanıtım •Ekonomik promosyon ve güvenlik •Çevre koruma Siyasi Partiler •Insanların uzlaşma Geliştirilmesi •oy medya •Kamuoyunun bilgilendirilmesi •izleme

47 ETCF II Project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey The Contracting Authority This Project is implemented under the partnership of Formaper and Sivas TSO Paydaş ANAHTARANAHTAR OLMAYAN Birincil İkincil Dışa Dayalı

48 ETCF II Project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey The Contracting Authority This Project is implemented under the partnership of Formaper and Sivas TSO Grup Çalışması:Sahibi olduğunuz bir marka için bisküvi ürettiğinizi varsayalım; Sizin için önemli olan tüm paydaşları tespit etmeyi deneyiniz; gruptan bir üye lütfen seçimlerinizi sunsun Zaman: 30’

49 ETCF II Project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey The Contracting Authority This Project is implemented under the partnership of Formaper and Sivas TSO Grup Çalışması: Sahibi olduğunuz bir marka için bisküvi ürettiğinizi varsayalım; Sizin için önemli olan tüm paydaşları tespit etmeyi deneyin; gruptan bir üye lütfen seçimlerinizi sunsun Time: 30’

50 ETCF II Project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey The Contracting Authority This Project is implemented under the partnership of Formaper and Sivas TSO Grup Çalışması: Bir işbirliği ürettiğimizi varsayalım; Sizin için önemli olan tüm paydaşları tespit şhis etmeyi deneyin; gruptan bir üye lütfen seçimlerinizi sunsun Zaman: 30’

51 ETCF II Project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey The Contracting Authority This Project is implemented under the partnership of Formaper and Sivas TSO Strategic Process: Share & Stakeholders’ mapping 1. Aşama: Paydaş analizi ve Konumlandırma: Öncelikli olarak ilgi alanlarına göre değerlendirilmesi gereken paydaşları belirle, KSS stratejinize uygun paydaşlarınızın etki ve nüfus karşılaştırmasını yapın 2. Aşama: Stratejik Paydaş Yönetimi:, aşağıda nasıl yapılacağı yazan 4 aşamalı bir süreç ile paydaşları analiz etme ve konumlandırma 2a. Paydaşlarla ilgili olan konumu değişmek, korumak,geliştirmek 2b.Paydaşlarla ilgili eylemlere öncelik verilmesi 2c. Stratejiyi uygulamak için, ilgili her alan için yapılacak Eylemleri seçin 2d.Her alan için, ulaşmak istediğin hedefleri ölçme stratejisi 3. Aşama: denge ve Skor tablosu: denge tablosu paydaş yönetimi ve konumlandırma tanımlamasıyla yapılmalı(Paydaş odaklı)

52 ETCF II Project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey The Contracting Authority This Project is implemented under the partnership of Formaper and Sivas TSO 1. Aşama: Paydaşlar Analizi & Planlaması/1a. analiz PaydaşlarKodPaydaşların Önem Dereceleri +/-5Paydaşların Beklenti Etkisi +/-5 B:Birincil İ:İkincil D:Dışa Dayalı A: Anahtar N: Anahtar olmayan

53 ETCF II Project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey The Contracting Authority This Project is implemented under the partnership of Formaper and Sivas TSO En yüksek önem& En yüksek etki En Düşük önem& En Yüksek Etki En yüksek önem& En düşük etki En Düşük önem& En Düşük Etki 0 +5 +4 +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 -4 -5 +5 +4 +3 +2 +1 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 ETKİETKİ Ö N E M

54 ETCF II Project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey The Contracting Authority This Project is implemented under the partnership of Formaper and Sivas TSO ANAHTARANAHTAR OLMAYAN Birincil  İşsiz kadınlar ve erkekler  Çocuk ve Gençlik  Engelli Kadınlar ve Erkekler  Uzak Bölgelerdeki İnsanlar  Yerinden olmuş kadınlar ve erkekler  işsiz gençler  Etnik Köken  İşsizler  İstatistiksel ajans  Genel Sekreterler İkincil  Bakanlar Kurulu  Eyalet Parlamentosu  Hükümetler / varlık / ilçe  Belediye Hükümetler  Mali Konsey  Hükümet danışma grupları  İstihdam Büroları (Devlet)  İş topluluğu  Sosyal Çalışma Merkezleri  Devlet / taraf bakanlıkları  Parlamentolar / varlık / ilçe  Hükümetler Dışa Dayalı  Uluslararası Kuruluşlar (DFID, DB, AB)  BKİ’ler  KOBİ Ajansı  Uluslararası Kuruluşlar (diğerleri)  medya  Sendikalar  Danışma grupları Case: Social Governance in BiH

55 ETCF II Project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey The Contracting Authority This Project is implemented under the partnership of Formaper and Sivas TSO Paydaşlarkod.Önem+/-Etki+/- B:Birincil İ:İkincil D:Dışa Dayalı A: Anahtar N: Anahtar olmayan İşsiz Kadın ve ErkeklerAB1İş olanakları geliştirmek için ++Positif düşünce ve istihdam Stratejisi + Çocuklar, GençlikAB2Yaşam ortamı, kalitesi ve eğitime erişimi iyileştirmek için ++Pozitif Düşünce,Toplumsal İçerik Üretme Stratejisi + Engelli Kadınlar ve Erkekler AB3Yaşam Koşulları ve İş Fırsatlarını Geliştirmek için +Pozitif Düşünce,Toplumsal İçerik Üretme Stratejisi ve İstihdam yaratma + Uzak Bölgelerdeki İnsanlar AB4Yaşam ve Çalışma Koşullarını İyileştirmek için +eylemlere aktif olarak katılma, yerel yönetimlerin kapasitesini güçlendirme yoluyla Istihdam ve Toplumsal içerik üretme + Yerinden Olmuş KişilerAB5Yaşam ve Çalışma Koşullarını İyileştirmek için +İstihdam Yoluyla Sosyal içerme Pozitif eylemler + Etnik Köken AB6 Sosyal kalkınma politikaları içinde anaakım olmak ++Roma Konseyi ve Roman Eylem planı kolaylaştırılması ++

56 ETCF II Project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey The Contracting Authority This Project is implemented under the partnership of Formaper and Sivas TSO İLGİ IMPACTEN YÜKSEKYÜKSEKDÜŞÜKEN DÜŞÜK EN YÜKSEK AB6 AB7 AB10 Aİ6 AD1 AB8 AB9 AB7 YÜKSEK AB1 AB2 Nİ3 ND1 AB3 AB4 AB5 Aİ2 Aİ4 Nİ1 NB1 NB2 NS6 DÜŞÜK ND2Aİ1 Aİ3 AD2 Nİ2 Nİ4 Nİ5 ND4 ND5 AB5 ND3 EN DÜŞÜK

57 ETCF II Project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey The Contracting Authority This Project is implemented under the partnership of Formaper and Sivas TSO L/H(-/+) H/H (+/+) L/L(-/-) H/L (+/-) Y İLGİ D YETKİD YETKİD AB1 AB2 AB3 AB4 AB5 AB2 Aİ4 AB5 NB1NB1 NB2NB2 Aİ2 ND2ND2 ND3ND3 ND5ND5 NS5 NS3 Nİ1Nİ1 NS4 Nİ6Nİ6 Nİ2Nİ2 AB3 Planlama: sadece bir kaçı

58 ETCF II Project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey The Contracting Authority This Project is implemented under the partnership of Formaper and Sivas TSO Grup Çalışması: Bisküvit üreticisi olarak Paydaşlarınızı tanımlayınız(Önceki Çalışma), Başlatmak istediğiniz KSS stratejiniz için Paydaşlarınızı önem ve etkileri açısından değerlendiriniz; örneğin, Düşük çevresel etkileriyle yeni bir marka;(az su kullanımı & Az kagıt/ağaç kullanımı ); bitirince lütfen, plan tasarımınız yapınız ve her grup izleyicilere çalışmasını paylaşsın. Zaman: 1 saat

59 ETCF II Project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey The Contracting Authority This Project is implemented under the partnership of Formaper and Sivas TSO Çalışan % (en yüksek)Müşteriler %Hissedarlar %Ortaklık %Kurumlar %Gelecek Nesil%Rekabetçiler % (lowest) Paydaşlar% Çalışanlar Müşteriler Hissedarlar Ortaklık Kurumlar Gelecek Nesil Rekabetçiler Toplam100 Seçilen KSS Stratejisi doğrultusunda, Stratejik Uygunluk:...

60 ETCF II Project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey The Contracting Authority This Project is implemented under the partnership of Formaper and Sivas TSO Grup Çalışması: Paydaşlar Pramidine önceki grup çalışmanızı eklemeye çalışın, Paydaşlarınızı sizin stratejinize olan ilgilerine göre listeleyiniz(çevresel etkiyi azaltma). zaman: 1 saat

61 ETCF II Project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey The Contracting Authority This Project is implemented under the partnership of Formaper and Sivas TSO 2. Aşama:Stratejik Paydaşlar Yönetimi 2a: 3 Seçenekler (Paydaş Yönetimi) •Pozisyonunu İyileştirme(L/L): kurumlar kuruluşun yetersiz performansını algılayıp ilgili paydaşlarla pozisyonu geliştirmeye ihtiyaç duyarlar(ankete dayalı olarak) •Mevcut Pozisyonun Tutulması(H/H): paydaşlar iyi hava estiğinde geçerli konumunu kabullenirler •Zayıf pozisyonları azaltmak veya bırakmak(L/L, L/H, H/L): Paydaşlar uygun veya duyarlı değillerse

62 ETCF II Project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey The Contracting Authority This Project is implemented under the partnership of Formaper and Sivas TSO 2b: Öncelikler: Her Paydaş için öncelikli olarak çalışmaya nereden başlayacak (ör. çalışanlar: güvenli çalışma durumu, gelir, sağlıklı çevre) 2c: Eylem: değişikliklerin nasıl uygulanacağı(ör. çalışanlar: güvenli çalışma durumu, daha iyi gelir, daha sağlıklı çevre) 2d: Ölçme: ulaşılacak hedefleri(sonuç) sabitleme

63 ETCF II Project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey The Contracting Authority This Project is implemented under the partnership of Formaper and Sivas TSO 3. Aşama:Denge Taplosu Her alakalı Paydaş için (kurumun göreli konumunu geliştirecek yada sabit tutacak şekilde karar verdiği ), Paydaşların beklentilerinin tespiti (Anket yoluyla) belirlenir ve sabit beklentilerin ilerlemesi izlenerek değerlendirilir. örnek: Paydaş çalışan (çalışma durumu, gelir,sağlık)...

64 ETCF II Project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey The Contracting Authority This Project is implemented under the partnership of Formaper and Sivas TSO Çalışma Şartları Başlangıç Durumu (Yatırım) Son Durumu (Yatırım) DeltaPlan (yıl) Indicators Kaza Sayısı Bırakılan Zaman Verimlilik ve Katma Değer......... Gelir Başlangıç Durumu (Gelir) Son Durum (gelir) DeltaPlan (Yıl) Indicators Memnuniyet Derecesi Çatışmaların Azaltılması Verimlilik ve Katma Değer......... Sağlık Şartları Başlangıç Durumu (yatırım) ) Son Durum (Yatırım) DeltaPlan (Yıl) Indicators Hastalık Sayısı Bırakılan Zaman Verimlilik ve Katma Değer......... Çalışanlar

65 ETCF II Project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey The Contracting Authority This Project is implemented under the partnership of Formaper and Sivas TSO Grup Çalışması: paydaşlarınızdan 1’ini Denge Karnesinde sadece beklenen sonuçları(beklentiler) ve tasarımları (sadece yapı ve göstergeler) ile tanımlayıp ve analizi bir önceki aşamaya yapılabilirsiniz. Süre: 1 saat

66 ETCF II Project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey The Contracting Authority This Project is implemented under the partnership of Formaper and Sivas TSO Stratejik Yönetim Planlama & Sürdürülebilir Stratejiler KSS ve Sürdürülebilir Kalkınma Stratejileri sosyal-ekonomik değeri değerlendirmek için, “Stratejik plan” tasarlanmalı; ve bazı kriterler içermeli: •Devamlılık süresini yüksek tutmak •Eğitim maliyetleri azaltmak •Vefaya Önem verme •(İşveren-İşçi) çatışmalarını azaltmak •Doğru olmayan rekabet hakkında bazı rakip iddiaları •Yerel toplumun daha fazla katılımını sağlamak •Daha fazla müşterilerin dahil olmasını sağlamak •Boykot veya yasal saldırı riskini azaltmak •Çevresel Riski azaltmak •Sivil, insan, hayvan, çevre hakları eylemlerin riskini azaltmak……..

67 ETCF II Project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey The Contracting Authority This Project is implemented under the partnership of Formaper and Sivas TSO MALİYET: •Menfaat karşılamak için Yatırımlar •Gereksinimlerini karşılamak için artan üretim maliyetleri •Artan İK maliyetleri •Artan tedarik ve lojistik maliyetleri •Artan zaman (sosyal aktivite için ayrılmış) •ekstra faaliyetler için makine kullanımı ve

68 ETCF II Project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey The Contracting Authority This Project is implemented under the partnership of Formaper and Sivas TSO FAYDALARI •Çalışanlarla çatışmayı azaltma •Seyrek Çevresel Anlaşmazlıklar •Toplumsal Anlaşmazlıkların azalması(Sanayi tesislerine yakın yaşayanlar) •İşe gitmeme oranının azaltılması (çalışanların çalışmaya daha istekli olması sağlamak) •Kar Arttırma (maksimum etkinlik, zaman kaybı giderilmesi, daha iyi güvenirlilik ve müsteri sadakat, yasal eylemleri savunmak için daha az masrafla…) •Daha iyi Pazara Konumlanma( CSR firması normalde kendini 1. sınıf bir pazara konumlandırır zaten fiyatlar yüksek olduğundan rekabet olacak ve düşüş sağlanacak) •Kamu ihalelerinde öncelik(Ülkeden ülkeye yasalar değişik olabilir) •Varlıklı Çalışma Ortamı (düşük sitres, daha iyi ilişkiler, daha korunaklı ve sağlıklı ortam, ayrımcılığın olmadığı bir yer…) •Paydaşlarımızın Destekleri(ne zaman gerekliise,eğer şirket davranışları iyi değilse destek yok demektir!!..) •İyi İnsan Kaynakları( İyi olanlar iyi, kötü olanlar kötü şirketlere katılırlar..) • Yüksek İtibar..!! (kötü itibar kötü şirketleri öldürür!!!

69 ETCF II Project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey The Contracting Authority This Project is implemented under the partnership of Formaper and Sivas TSO UygulamaAşaması: KSS altında Pazarlama... Pazar ve Sosyal Pazar KSS: sosyal pazarlama ekonomik ve sosyal amaçlarla pazarlama bilgisi, kavram, araç ve tekniklerini geliştirmek için birleştirir.; it takes in consideration the social impact and consequences of marketing decisions, activities and policies Sosyal Pazarlama pazarlama kararları, faaliyetler ve politikalar, toplumsal etkileri ve sonuçları dikkate alır.

70 ETCF II Project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey The Contracting Authority This Project is implemented under the partnership of Formaper and Sivas TSO 8 Sosyal Pazar Kriteri (klasik 4P’s ile karşılaştırıldığında): •Müşteri Odaklılık(Müşteriler aktif rol oynar, geniş sayıda paydaşlardır) •Davranış (Hesap değişikliğini gönüllü tutma, anlaşılır (şeffaf) sosyal faydalar sağlamak, sosyal davranış segmentleri, kişisel ve sosyal gelişim) •Kuram (dikkate alınması gereken sosyal bilişsel teori (insan davranışı iç ve dış faktörlere bağlıdır), Sosyal Öğrenme Kuramı: bireyler üzerinde çevrenin etkisini değerlendirme) •Kavrama (hedef kitleyi anlama, bireylerin veya grupların sorunlarını derinlemesine kavrama)

71 ETCF II Project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey The Contracting Authority This Project is implemented under the partnership of Formaper and Sivas TSO •Değişim(“Değişim Analizi” Kişilerin önerilen faydaları almak için verdikleri nedir ; manevi değerler gibi; müşteriler ürün alırken sadece ürün değil ürünün arkasındaki söylentiyi de alırlar; Milan Ticaret Odası Araştırmasına Bakın •Rekabet (oldukça klasik 5 güç, rakiplerin zoruyla oluşan sosyal etki ve dış çevresel faktörlerle oluşan müşterilerin davranış değişikliklerine karşı Sosyal Pazarlama derin bir rakip analizi. •Segmentasyon (Klasik pazara benzer, ancak Sosyal faktörler içerir. •Karma (Pazarlama karması sadece kurum yararına değil bireysel ve toplumsal yararları da gözetlemelidir ; paydaşlarda hesaba katılmalıdır....Daha fazla Pazarlama Programı...

72 ETCF II Project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey The Contracting Authority This Project is implemented under the partnership of Formaper and Sivas TSO Operasyonel Süreç: KSS şemsiyesi altında İK Klasik Şirketlerle KSS merkezli şirketler arasında İK yönetimi ile uğraşırken fark olmamalı; aşağıdakileri tamamen kapsamalı •Açık çalışma seviyeleri ve iş tanımlama •Eşit Haklar (?) işe alma ve seçim süreci •Motive edilen Performans & ödül seçenekleri •Pozitif enerji -çalışma ilişkisi •Aşamalı İK Kalkınma Politikaları

73 ETCF II Project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey The Contracting Authority This Project is implemented under the partnership of Formaper and Sivas TSO Aslında Fark Yok??.. YANLIŞ Eğer şirketiniz KSS sürecini takip etmiyorsa (normalde kötü görünüm),uyguladığınız olumlu sosyal etki faaliyetlerinin baskısı altında değilseniz KSS felsefesi geçerlidir...ama bu durumdaki şirketlere hiç merhamet tanınmaz!!!....

74 ETCF II Project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey The Contracting Authority This Project is implemented under the partnership of Formaper and Sivas TSO Uygulama Süreci: Kar Üretimi ve Başarı KSS stratejisi uygularken Paydaşların memnuniyet derecesini ölçmek için pek çok göstergesi vardır: •Sosyal Kar Üretimi (SRI: Sosyal Sorumlu Yatırım): başarılı KSS yatırımlarını kıyaslama, hassas alanlar ve başarı değerlendirmesi • (yatırım üzerindeki gelirleri), (satış gelirleri), (hisse senedi ile ilgili gelirleri) KSS yatırımlarıyla karşılaştırma •Dengeli İlerleme Çizelgesi (karne) •Verim •……

75 ETCF II Project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey The Contracting Authority This Project is implemented under the partnership of Formaper and Sivas TSO Uygulama Aşaması: Sosyal Sermaye ve Manevi Değerler Sürdürülebilir Kalkınma ve KSS hakkında konuşulurken sadece rakamlar değil işin manevi boyutuda hesaba alınmalıdır: • Örgütsel Sermaye (Yönetim, süreçler) • İnsan Sermayesi (beceri ve yeterlilikler, çalışanların motivasyonu, eğitim...) • İlişki Sermayesi (itibar, marka, Menfaat Sahipleri ile işbirliği,..)

76 ETCF II Project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey The Contracting Authority This Project is implemented under the partnership of Formaper and Sivas TSO Uygulama Süreci: Sosyal Tedarik Zinciri Yönetimi Sürdürülebilir Kalkınma Felsefesi doğrultusunda kalan kuruluşun istekleri ve güçlü iradesi tüm tedarik zincirindekileri aynı yolla takip eder, bu tedarik Zincirinin tüm adımları arasında işbirliğini güçlendirir. •Bu süreçte, yönetim tedarik zincirinin Dağıtım kanalı rolünü üstlenir ve KSS’nin yaygın olan sorunlarını tedarik zincirinde bulunanlara ulaştırır. •Bu aşamaları uygulamayan şirketler en iyi pazarlarda yer bulamazlar. • ısrarlı kurumlar en iyi refahı, daha güvenli ve sağlıklı koşulları, insan haklarını çevresel faktörler, hayvan haklarını, daha iyi çalışma şartları sunarlar…

77 ETCF II Project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey The Contracting Authority This Project is implemented under the partnership of Formaper and Sivas TSO KSS Stratejik Kontrol: Kurumsal Sosyal Performans Sosyal Performansı belirlemede pek çok yaklaşım mevcuttur; Sürdürülebilirlik Puanı : 3 makro göstergelerin ortalaması •Yönetim •Çevre •Ürünler Bunlar (insan hakları, Fırsatlar, alternatif enerji kaynakları, çevresel etki, cinsiyet sorunları gibi,alt göstergeleri mevcuttur…, 0 başlangıç noktası olarak hesaplandığında benzer yapılanmalarda göstergelerin ortalamaları ile karşılaştırıldığında şirketin Standar Puan’ını verir

78 ETCF II Project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey The Contracting Authority This Project is implemented under the partnership of Formaper and Sivas TSO KSS Stratejik Kontrol:? Sosyal Sorumluluk ve Sosyal Denge Sosyal sorumluluğu belgelemede bir çok farklı standart vardır; Daha yaygın ve ortak kullanım olarak “Sosyal Denge” kavramıdır. “Sosyal Denge, Resmi Dengeye bağlıdır ve bu KSS ve Sürdürülebilir Kalkınma alanlarındaki tüm aktivitelerin hayata geçirilmesini tanımlar ve rakamlarla detaylandırır Sosyal Dengeleri internet üzerinde mevcut olan Binlerce Şirkete var. örnek verilmek istenirse, TESCO “Sosyal Denge”, nasıl görülmeli bakınız…

79 ETCF II Project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey The Contracting Authority This Project is implemented under the partnership of Formaper and Sivas TSO KSS Denetim • AA1000 (3BL) raporlama (1999) • Uluslar arası sosyal Sorumluluk Standardı SA8000 (1997) • ISO14000 Çevre Standardı(1996); ISO19011 (ISO9000+ISO14000) • ISO26000 Sosyal Sorumluluk Standardı (2010)

80 ETCF II Project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey The Contracting Authority This Project is implemented under the partnership of Formaper and Sivas TSO AA1000 (3BL) Raporlama: Sosyal ve etik muhasebe sürecinin değerlendirmesi ve teşviğini sağlayarak KKS’nin gelişimini garanti altına alan standart sistemin izin verdiği bir raporlama sertifikasıdır. …daha fazla bilgi için: http://www.accountability.org

81 ETCF II Project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey The Contracting Authority This Project is implemented under the partnership of Formaper and Sivas TSO SA8000: Sosyal Sorumluluk: KSS olarak en çok tasdik edilen sertifikadır ve tüm sektörlerde ve şirketlerde uygulanabilirdir.; vatandaşların insan haklarının gözetimiyle ölçümlenir; SA8000 standartları KSS’de 8 kriterde değerlendirilir: •Mahkûmların iş durumu, hamile kadınlar, çocuklar hariç.... •Kanuna göre çalışma süresi tanıma •Adil ücret politikası •Kabul ve destek hizmeti verilecek Birlikleri •İşçi haklarının Sendikalar tarafından desteklenmesi •Güvenli çalışma koşulları •Sağlıklı çalışma koşulları •cinsiyet, etnik, politik sexsual ve dinsel ayrımcılığa hayır...more on: http://www.sa-intl.org

82 ETCF II Project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey The Contracting Authority This Project is implemented under the partnership of Formaper and Sivas TSO ISO14000: ISO 14000 serisi standartlar örgüt veya sistem yönelimli ve ürün yönelimli olarak sınıflandırılabilirler. Örgüt veya sistem yönelimli standartlar, bir çevre yönetim sisteminin (ÇYS) oluşturulup çalıştırılması ve değerlendirilmesi için kapsamlı ilkeler sağlar ve diğer örgüt sistemleriyle arayüz oluştururlar. Daha ziyade hangi ürünün nasıl üretildiği ile bağlantılıdır. ISO9000’e benzer bir yapıdadır. ISO14000, ISO9000 ile birlikte uygulanan, ISO19011 olarak bilinen ise ikisinin birleşimidir. …daha fazla bilgi için: http://www.iso.org/iso/home/standards/management- standards/iso14000.htm

83 ETCF II Project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey The Contracting Authority This Project is implemented under the partnership of Formaper and Sivas TSO ISO26000: aslında bir sertifikadan çok rehber niteliği taşır. sadece şirketler için değil, tüm kurumlar için sosyal sorumluluk alanında sürecin nasıl olması gerektiği ile ilgili bir rehberlik sağlar. ; KKS Sertifikaları diğer sertifikalar tarafından garanti altında olmalıdır(SA8000, ISO14000, AA1000...)...daha fazla bilgi için: http://www.iso.org/iso/home/standards/iso26000.htm

84 ETCF II Project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey The Contracting Authority This Project is implemented under the partnership of Formaper and Sivas TSO KOBİ'ler, Kümeler ve KSS İki anahtar kavram akılda tutulmalıdır : SOSYAL SORUMLULUK AĞLARI: KOBİ’ler çok uluslu şirketlerle oldukları gibi kendi aralarında da etkileşim içerisindedirler; “Etkileşim yoluyla Öğrenme” Tedarikçiler müşterilerine davranışlarında KSS merkezli değildir Şirketler KSS, aksi takdirde KKS merkezli olmadığında müşterilerin gözünden düşme ve pazarda en iyi olan yerlerinde 2. veya 3. (daha kötü) yerlere düşme riski olabilir. (KSS’den çok uzak olan Çin ve Vietnam Şirketleriyle Mücadele…..…) DEĞER ODAKLI TEDARİk ZİNCİRİ: Ortak Toplumsal Değerler’in yükselmesi yukarıdaki kavrama bağlı olarak KOBİ’ler ve ÇUŞ (çok uluslu şirketler) arasında yatay ve dikey etkileşimlerle sağlanır. Kilit Nokta: KOBİ’ler normalde bir ağ sisteminde oluşturulur>> kar marjı yerine onu izole eden bireysel roller!!..

85 ETCF II Project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey The Contracting Authority This Project is implemented under the partnership of Formaper and Sivas TSO Final 5’er kişilik gruplar halinde, KSS projesini Sürdürülebilir Kalkınma ile birlikte düşünerek farkındalık yaratacak en iyi uygulamanızın nasıl uygulandığını veya uygulama yollarını tanımlayıp açıklamaya çalışınız, program boyunca vurgulanan araçları kullanmaktan çekinmeyiniz. •Değerler ve Etik Kod •Paydaşlar ve Stratejik Haritalama •Yönetsel Planlama •Sosyal Pazarlama •KSS içinde İK •Sosyal Kar Performans •Sosyal Sermaye,Maddi Olmayan •Sosyal Tedarik Zinciri Yönetimi •KSS Stratejik Kontrol


"ETCF II Project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey The Contracting Authority This Project is implemented under the partnership." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları