Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANELERİNDE ASİSTAN HEKİMLERİN ÇALIŞMA KOŞULLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANELERİNDE ASİSTAN HEKİMLERİN ÇALIŞMA KOŞULLARI"— Sunum transkripti:

1 EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANELERİNDE ASİSTAN HEKİMLERİN ÇALIŞMA KOŞULLARI
XIV. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı 30.KASIM.2008 As. Dr. Berivan TUNCA SB Okmeydanı EAH Enfeksiyon Hast. ve Kl. Mikrobiyoloji

2 İdeal; hepsinin herkes için ulaşılabilir olması!!! Kriterleri: 1-ücret
2-rahatlık 3-statü 4-kariyer İdeal; hepsinin herkes için ulaşılabilir olması!!! *Ankara Üni.Tıp Fak. Öğrencilerinin kariyer tercihleri Dr. M. Fevzi Atacanlı, Prof.Dr. Ferda Özyurda Çalışmaya katılan 350 öğrencinin 283’ünün (%83.3) uzmanlık eğitimi almak istediği saptanmış.

3 Asistan hekimlik Tababet uzmanlık tüzüğü
tarih : R.G. sayı : 14511 Tıpta uzmanlık tüzüğü tarih : R.G. sayı : 24790 Tababet uzmanlık yönetmeliği tarih : R.G. sayı : 14993 Tıpta uzmanlık yönetmeliği taslağı tarih : Yataklı tedavi kurumları işletme yönetmeliği tarih : R.G. sayı : 17927

4 Asistan kimdir? TANIM YETERSİZ!!!
“Tıpta Uzmanlık Tüzüğü,Tarih: ; Madde 13 Asistan; kurumlarındaki kadro unvanları ne olursa olsun, tıp ve diş hekimliği uzmanlık ana veya yan dallarından birinde uzman olarak yetiştirilmek amacıyla, bu Tüzük ve özel mevzuat hükümleri çerçevesinde öğrenim,eğitim, araştırma ve uygulama yapmak üzere atanan tıp doktoru ve diş hekimidir.”

5 Asistan hekim olmak… Sekretarya Nöbetler Angarya Performans Rekabet
Çömezlik Kapı hekimliği Düşük ücretler

6 Sorunlarımız Eğitim yetersizliği
Araştırma ve uygulama faaliyetlerinin yetersizliği Angarya işler Yoğun nöbetler Ucuz emeğimiz Gelecek korkusu Sürekli değişen yasalar Sağlıkta dönüşüm programı Düşük maaş, emekliliğimize yansımayan performans

7 Mecburi hizmet İnsanca yaşanacak asistan odamızın olmaması Olumsuz çalışma koşulları Yeni TCK Görev ve yetki tanımımızın olmaması Döner sermaye asistanlığı Uzman kaşesiyle poliklinik

8 OLGU 1 (ACİL TIP, DAVALAR)
B.Y. 27 y K 1,5 yıldır enfeksiyon hast. asistanı 08:00’da acil nöbetini devralıyor. Başında acil tıp uzmanı yok. 23:00’da 200. hastası geliyor, gündüzden beri olan göğüs ağrısı tarifliyor. ALT, AST, CK-MB, EKG istiyor, sonuçların normal olduğunu görünce hastayı evine gönderiyor. Hasta 2 saat sonra özel bir hst’de Ex oluyor. Doktor 6 ay sonra kendisine görevi ihmalden dava açıldığını öğreniyor. Hastanesi tarafından yalnız bırakılıyor.

9 Yalnızlaştırılma Asistan hekimin tanımı yok!
Asistan hekimin görev, yetki, sorumluluk standardı yok! Kimi yerlerde eğitimini yönetecek şefi, uzmanı yok! Eksik donanımlı çalışma ortamı ve kalitesiz sağlık hizmetinde ısrar edilmekte!

10 Aşırı Çalışma Süreleri
Mesai saatlerindeki düzensizlik, uyku düzensizliği Yemek alışkanlıklarında değişme Aile ve sosyal yaşam üzerinde rahatsız edici etkiler Sağlık hizmetlerinin sunum ve kalitesini kötü etkilemekte Uzun süre 10 saatten fazla çalışan ve strese maruz kalan hekimlerde tükenmişlik sendromu görülmektedir. duygusal tükenme psikosomatik hastalıklar aile içi sorunlar alkol-madde-sigara kullanımı kişisel başarı eksikliği duyarsızlaşma Malpraktis

11 Çalışma Şartları çalışma saatlerinin azaltılması gereklidir
Uykusuzluk ve yorgunluğun tıbbi hatalara yol açması hastaya zarar vermesi Çalışanların fiziksel ve akıl sağlığını koruyabilmeleri özel ve profesyonel hayatlarını dengelenmesi öğrenme hedeflerine ulaşabilmesi açısından çalışma saatlerinin azaltılması gereklidir

12 Fazla Çalışma Bazı ülkelerde “fazla çalışma” dinlenme, bazı ülkelerde ise ücretlendirme hakkı ile karşılanmakta. ABD'de yapılan bir araştırma, haftada saat arasında çalışan asistanların haftada 65 saat çalışanlara oranla yüzde 36 daha fazla hata yaptıklarını göstermiş.

13 -Akademik level 1 travma merkezi -Sonuç :
-Retrospektif kohort -Akademik level 1 travma merkezi -Sonuç : 2 periyod arasında ölüm oranlarında farklılık saptanmamış olmasına rağmen 80 saat çalışma sonrası ortaya çıkan komplikasyonlarda belirgin artış görülmüştür. ARCH SURG/VOL 142 (NO.8), AUG 2007

14

15

16 OLGU 2 (Hekime yönelik şiddet)
A.Ö. 30 y E 3 yıldır cerrahi asistanı Çalışmakta olduğu cerrahi servisinde Pankreas Ca olan bir hasta operasyona alınıyor. Hasta inop olarak değerlendiriliyor ve rezeke edilmeden kapatılıyor. Birkaç saat sonra hastanın yakını “Nasıl aç kapa yaparsın” diyerek cerraha şiddet uyguluyor.

17 Hekimlik Mesleğine Saygı
Hekimlik mesleği, ülke yöneticilerinin yanlış politikaları ve cahil yönlendirmeleri neticesinde saygınlığını yitirmekte… Gaziantep Üni. Tıp Fak.’de yapılan çalışmada: 4 hekimden 3’ünün en az bir kere şiddete maruz kaldığı Son bir yılda sağlık alanında yaşanan şiddetin yaygınlaşma eğiliminde olduğu

18 OLGU 3 (Hasta hakları) F.K. 28 y E 2 yıldır dahiliye asistanı
Poliklinikte tek başına hasta bakıyor. 33. hastasına bakarken aralardan birisi diğerlerini iterek geliyor ve doktorun önüne annesinin sağlık raporunu ve karnesini bırakıyor. Doktor hastayı görmeden ilaç yazmayacağını söylüyor. 2 gün sonra hasta haklarından hastayı madur ettiği gerekçesiyle doktorun savunması isteniyor.

19 Hasta hakları Hasta hakları ve kalite yönetimi birimleri sağlık hizmeti verenleri işçi, hastaları müşteri gözüyle değerlendirmektedir. Hasta haklarının yanında hekim haklarının adı bile geçmemektedir.

20 OLGU 4 (Hizmet hastanesi)
C.T. 30 y E 4 yıldır çocuk hast. asistanı 15 yıldır servisinde şef yok. 15 yıldır servisine hastaneden bir katkı yok. 15 yıldır eğitim programı uygulamaları yok. 2 yıldır hem erişkin hem çocuk acil nöbetleri var. Hastanelerinde en düşük performans ücretini almaktalar.

21 Hizmet Hastanesi Sevk zinciri ortadan kaldırılmıştır
Performansa dayalı verimlilik hedefleyen işletmeler haline getirilmeye çalışıyoruz Poliklinik yükü eğitimi olumsuz etkilemekte Kalite gittikçe azalıyor

22 Döner sermaye asistanı
Performans sistemi ile zaten olumsuz olan eğitim koşulları daha da kötüye gitmiştir. İş barışı bozulmuş, hastaların ve işlemlerin adeta birer ‘puan’ olarak görülmesi meslek onurumuza yakışmayan davranışlara yol açmıştır.

23 Emeğimizin karşılığı Çoğu asistan 80 saatten fazla nöbet tutmakta, bu saatten fazla tutulan nöbetler ise ücretlendirilmemektedir. Her asistana bir saat nöbet karşılığı yaklaşık 2.5-YTL ödenmektedir. Avrupa Birliği ülkelerinde hekimlerin haftalık çalışma saati nöbetler (icap dahil) ile birlikte en fazla 56 saattir.

24 Maaşımız 2008 yılında emekliliğe yansıyacak ve her ay alınabilecek ‘garanti’ gelir asistanlar için yaklaşık YTL dolayındadır.

25 Nöbetlerimiz Bazı kliniklerde 2 yıla kadar süren gün aşırı nöbet ve kesintisiz 36 saate varan hastanede kalma süresi insanlık dışı bir uygulama halini almıştır. Ve bunun mesleki eğitim ya da hekimliğin doğallığı ile de bir ilgisinin olmadığı bilinmektedir.

26 Eğitim Yetersizliği Kongre, kurs, bilimsel araştırmalar, tez çalışması gibi konularda ilaç firmalarından maddi destek beklenmekte, bazen bu ilişkiler etik dışı boyutlara ulaşmaktadır. Kaynak sağlandığı durumlarda da asistan hekime sıra gelmemektedir. EAH’de ARGE, Araştırma fonu bulunmamaktadır.

27 Gelecek korkusu Mecburi hizmetin devam etmesi, bunun yanında özellikle mecburi hizmeti bitirdikten sonra tayin hakkının olmaması bizlerin geleceğini tamamen belirsizleştirmektedir.

28 UEÇG ANKETİ 1998: Kurumunuzdaki eğitim olanakları yeterli mi?
Fig. 16

29 UEÇG ANKETİ 1998 : Aldığınız maaş tatminkar mı?
Fig. 34

30 UEÇG ANKETİ 1998 : Nöbet sonrası izniniz var mı?
Fig. 37

31 1998-2008 10 yılda değişen bir şey oldu mu? EVET:
Asistan kadroları azaltıldı, iş yükü arttı. Sevk zinciri ortadan kalktı, hizmete kitlendik. Mecburi hizmet tekrar gündeme geldi. Kiralar arttı, faturalar arttı, zamlar tavan yaptı ama maaşlarımız düşürüldü. Hastaneler taşeronlaştırılmaya başlandı.

32 Böyle giderse gelecekte bizi bekleyenler…
Ücretli uzmanlık eğitimi Tamamen dışa bağımlı teknoloji Beyin göçünde artış

33

34 teşekkürler….


"EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANELERİNDE ASİSTAN HEKİMLERİN ÇALIŞMA KOŞULLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları