Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Üniversite Hastaneleri Birliği Toplantısı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Üniversite Hastaneleri Birliği Toplantısı"— Sunum transkripti:

1 Üniversite Hastaneleri Birliği Toplantısı
6514 Sayılı «Tam Gün» Kanunu ile Devlet Üniversite Hastaneleri İçin Getirilen Düzenlemeler Hüseyin Çelik T.C. Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Üniversite Hastaneleri Birliği Toplantısı Ankara Üniversitesi

2 Tespitler 6514 Sayılı «Tam Gün Kanunu» Henüz Uygulanmadı
2010 Tarihinden Bugüne Yaşanan Süreçten Herkes Mutsuz Yeni Kanunu Anayasa Mahkemesi Kararı Sınırlarında Değerlendirmeliyiz Üniversite Hastanelerinin Gelişimi ve Geleceği Açısından Tarihi Fırsat

3 Üniversitelerde Çalışan Öğretim Elemanları Açısından-1
Öğretim Elemanları İçin Devamlı Statüde Çalışma Devam Ediyor (2547/1 Fıkra) 2) Tabip, Diş Tabibi Öğretim Elemanları Kanunlarda Belirtilen İstisnalar Dışında 657/28 Maddeye Tabi 3) Serbest Çalışan Prof. ve Doç. ların Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerinde %5 Oranında Sözleşmeli Çalışma Hakkı Getiriliyor (2547/6 Fıkra) 4) Devalı Statüde Çalışan Öğretim Elemanlarından; Hekim, Diş Tabibi ve Tıpta Uzmanlı Mevzuatına Göre Uzman Olanlara Mesai Sonrası, Kurumsal Sözleşme İle Özel Hastane ve Vakıf Üni. Hst’de Çalışma Hakkı Getiriliyor (2547/7 Fıkra)

4 Üniversitelerde Çalışan Öğretim Elemanları Açısından-2
37 Madde İle Döner Sermaye Kapsamında Üniversite Dışında Çalışma Hakkı Devam Ediyor 38 Madde İle Diğer Kamu Kurumlarında Çalışma Hakkı Devam Ediyor 39 Madde İle Yurtiçinde ve Yurt Dışında Görevlendirme Devam Ediyor 40 Madde İle Diğer Üniversitelerde Görevlendirme Devam Ediyor

5 Mesai Sonrası Çalışmada Tercih Hakkı
Devalı Statüde Çalışan Öğretim Elemanlarından; Hekim, Diş Hekimi ve Tıpta Uzmanlık Mevzuatına Göre Uzman Olanlara: 1. Mesai Sonrası Hoca Farkı Uygulaması İle Üniversitesinde Çalışma Hakkı (5510/Md 73 ve 2547/58 Md) 2. Ana Bilim Dalındaki Prof. ve Doç. ların En Fazla %50’sine, Mesai Sonrası Kurumsal Sözleşme İle Özel Hst veya Vakıf Üni. Hst’de Çalışma Hakkı

6 1) Üniversitede Çalışmayı Tercih Etmesi Durumunda
Hoca Farkı Uygulaması Getiriliyor (5510/Md 73 ve 2547/58 Md) Bakanlar Kurulu Kararı İle Asgari Ücretin 2 Katına Kadar Hoca Farkı Alınabilir Hale Geldi (2.142 TL) Poliklinik Muayenelerinde: SUTx2 Diğer İşlemlerde : SUTx1 Döner Sermaye Payı En Az %50, En Fazla %60 Olarak Garantilendi Hazine ve BAP Kesintisi Kaldırıldı Mesai Dışı Gelir, Mesai İçin Yapılan Performansı Geçemiyor Mesai İçi+Mesai Sonrası Çalışma İle Doç. İçin Toplam TL Tavan Gelir İmkanı Prof İçin: Toplam TL Tavan Gelir İmkanı

7 2) Dışarıda Çalışmayı Tercih Etmesi Durumunda-1
Dışarıda Çalışacak %50’nin Tespitinde Kriterler, SB ve YÖK Tarafından Belirlenecek %50 Uygulamaya İlişkin Performans Kriterleri, %50 Akademik Faaliyet Kriteri Esas Alınacak %50 Üst Sınır Olup, Üniversiteler Daha Düşük Oranları Belirleyebilecek Sadece 1 Yerde Kurumsal Sözleşmeli Çalışılabilecek Aylık Sözleşme Ücreti, Mesai Dışı Toplam Tavan Ek Ödeme Brüt Tutarından Az Olamayacak (Yaklaşık: TL ila TL). Sözleşme Nedeniyle Elde Edilecek Ücretin Tavanı Yok Bu Gelir Döner Sermayeye Ödenecek. %50’si Öğretim Üyesine Ödenecek

8 2) Dışarıda Çalışmayı Tercih Etmesi Durumunda-2
İdari Görevlerde Bulunamaz Hoca Farkı Alarak Çalışma Hakkı Yok Özel Hst ve Vakıf Üni. Hst, Kadrosunun %20’sinden Fazla Hekim İle Kurumsal Sözleşme Yapamayacak Sözleşme Kurallarının İhlalinde 1 Yıl ve Tekerrürü Halinde 5 Yıl Sözleşme Yapılmaması Yaptırımı Getiriliyor Uygulama Usul ve Esasları YÖK Onayı ile Üniversite Yönetim Kurulları Belirleyecek Uygulama 3 Ay Sonra Başlayacak (18 Nisan 2014), Kriterler 1 Ay İçinde (18 Şubat 2014) Belirlenecek (2547/Geçici 65 Md)

9 Geçiş Süreci Dışarıda Çalışan Prof ve Doç lar En Geç 3 Ay İçinde (18 Nisan 2014) Serbest Çalışmalarını Sonlandırmak Zorundalar. Dönmeyenlerin Üni. İle İlişiği Kesilecek (2547/Geçici 64 Md)

10 Üniversitelerde Çalışan Hekimler İçin Sağlanan Diğer Kazanımlar-1
Nöbet Ücretleri YB/Acil/112 Hizmetlerinde %50 Fazla Ödenmesi İmkanı (657/ek 33 Md) Yöneticilik Görevi Bulunmayan Hekimlere 30 Saat İşyeri Hekimliği Yapma Hakkı (1219/Md 12) İşyeri Hekimliği İçin Az Tehlikeli İşlerde 10’dan Az İşçi Çalıştıran İşyerlerinde Sertifika Zorunluluğu Kaldırıldı (1219/Md 12)

11 Üniversitelerde Çalışan Hekimler İçin Sağlanan Diğer Kazanımlar-2
Afiliye EAH’de Temel Tıp Bilimlerine Ek Ödeme Yapılması Getirilmektedir (3359/ Ek 10 Md) Uzmanlık Eğitimi Alan Yabancı Uyruklu Hekimlere Aylık 1000 TL Ödeme İmkanı Getirilmektedir (1219/Ek 14 Md) 6 Sınıf Tıp Fakültesi Öğrencilerinden Türk Vatandaşı Olmayanlar da Ücret Ödemesinden (335 TL) Yararlanacak (657/ Ek 29 Md) Devlet Hizmeti Yükümlülüğü 5. ve 6. Bölgede Bir Kez Yapıldığında, Diğerlerinde Tekrar 5. ve 6. Bölgelere Gitmek Zorunda Olmayacak (3359/ Ek 4 Md)

12 Üniversiteleri İlgilendiren Diğer Düzenlemeler
Yıllara Sari İhale Yapma Yetkisi, İlaç ve Tıbbi Cihazlar İçin de Sağlanmaktadır (5018/ Md 28) 7 Yıla Kadar İhale Yapma Yetkisi, 2015 Yılından 2023 Yılına Kadar Uzatılmaktadır (5018/ Geçici 19 Md)

13 SB Bünyesinde Çalışan Sağlık Personeli Açısından
Tam Gün Çalışma ve Özelde Çalışma Yasağı Devam Etmektedir (657/ Md 28) Mesai Sonrası, Kurumsal Sözleşme İle Özel Hastanelerde Ya Da Vakıf Üniversite Hastanelerinde Çalışma Hakkı, Bakanlar Kurulu Kararı İle Mümkün (209/3 Md) Bu Haktan Eğitim ve Araştırma Hastaneleri İle Afiliye EAH’de Doç., Prof., ve Eğitim Görevlileri Yararlanabilecek (209/3 Md) Yararlanma Koşulları Üniversite’deki Doç., ve Prof., lar İle Aynı

14 Askeri Hastanelerde Çalışan Sağlık Personeli Açısından
Mesai Dışı Özelde Çalışma Hakkı Yok (926/Ek 27 Md) 3 Ay İçinde Dönmeyenler İstifa Etmiş Sayılıyor Sağlık Tazminatları 100 Puan Arttırılmakta (926/ek 17 Md) Serbest Çalışan Prof ve Doç lar %5 Oranında Sözleşmeli Çalışabilir (2955/Md 32)

15 Diğer Sağlık Meslekleri Açısından
Lise Düzeyinde Sağlık Mesleği Eğitimine Son Verilmektedir Hemşire Yrd, Ebe Yrd, Sağlık Bakım Teknisyenliği Hariç

16 Sağlık Personeline Şiddet Konusunda Cezai Düzenlemeler
Sağlık Personeline Görevleri Sırasında veya Görevlerinden Dolayı İşlenen Suçlar Tutuklama Gerekçesi Sayılacak (3359/Ek Md 12) Özel Sağlık Kurumlarında Çalışanlar İçin De Kamudaki Hekimlere İşlenmiş Suç Sayılacak (3359/Ek Md 12)

17 Diğer Cezai Düzenlemeler
Cezai Yaptırımlar (3359/Ek Madde 11): Ruhsatsız Sağlık Hizmeti Sunanlara Hapis Cezası, Yetkisiz Kişilere Sağlık Hizmeti Verdirenlere Hapis Cezası, İzinsiz Brim Açanlara Aylık Cironun %50 İdari Para Cezası, Kayıt Tutmayan ve Bildirimleri Yapmayanlara Aylık Gelirin %1 İdari Para Cezası, Acil Hastaya Müdahale Kriterlerine Uymama Aylık Gelirin %5 İdari Para Cezası,

18 Genel Düzenlemeler Tarihinden Önce Yurtdışında Mesleki Faaliyette Bulunan Hekimlere 3 Yıl Türkiye’de Çalışmak Koşuluyla DHY Muafiyet Sağlanmakta (3359/Geçici 9 Md) Yurtdışından Organ ve Doku Nakli Yetkisi SB Tarafından Yetkilendirilen Kurumlara Verilmektedir (2238/Md 10) Tıbbi Ölüm Tespit Yetkisi 2 Hekim İle Yapılabilecektir (2238/ Md 11) Yurtdışından Kadavra Temini Hükümleri Yeniden Düzenlenmektedir (2238/14) Sünnet İşlemleri Tarihinden İtibaren Hekimler Tarafından Yapılabilecek (1219/Md 3)

19 Yasal Düzenlemelerin Üniversite Hastanelerimiz ve Öğretim Üyelerimiz Açısından; Vatandaşlarımıza Hizmette, Akademik Hayatta, Mali Haklarda Yeni Kazanımlara Katkı Sağlayacağı İnancıyla Teşekkürlerim Sunuyorum


"Üniversite Hastaneleri Birliği Toplantısı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları