Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AHEK KURULTAYININ ARDINDAN (9 haziran 2008). TTB-AHEK (Asistan Hekimler Eşgüdüm Kurulu) tarafından 09/06/2008 tarihinde AÜTF (Ankara Üniversitesi Tıp.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AHEK KURULTAYININ ARDINDAN (9 haziran 2008). TTB-AHEK (Asistan Hekimler Eşgüdüm Kurulu) tarafından 09/06/2008 tarihinde AÜTF (Ankara Üniversitesi Tıp."— Sunum transkripti:

1 AHEK KURULTAYININ ARDINDAN (9 haziran 2008)

2 TTB-AHEK (Asistan Hekimler Eşgüdüm Kurulu) tarafından 09/06/2008 tarihinde AÜTF (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi) Hasan Ali Yücel Salonunda Ankara, İstanbul, İzmir, Bolu, Erzurum, Elazığ illerinden 55 asistan hekim temsilcinin katılımı ile “I. Asistan Hekimlik Kurultayı” gerçekleştirildi.

3

4 Kurultayda asistanlığın tanımı, hukuki yönleri, çalışma koşulları, eğitim durumu, sağlık politikalarının uzmanlık eğitimine etkisi, uzmanlık derneklerinin uzmanlık eğitimine bakışı konularında paneller yapıldı.

5

6

7

8 AÜTF’de asistan hekimler arasında yapılan araştırma anketi sonuçları sunuldu.

9

10 Uzmanlık eğitiminin yöntemi konusunda yapılan çalıştayda eğitimin standardizasyonunun eğitimde kişisel tercihlerin rolünü azaltacağı, her dalda çeşitli becerileri öğrenebilmek için usta çırak ilişkilerinin hala kullanılabileceği ancak eğitim sisteminin insani ilişkileri dışlamayacak şekilde kurallara bağlı, sistematik olması gerektiği belirtildi.

11 Çalışma şartları konulu çalıştayda asistan hekimlerin çalışma ortamındaki hali ve sorumlukları net bir şekilde ortaya konması gerektiği vurgulandı.

12 Asistan örgütlenmesi konulu çalıştayda TTB’ye bağlı odalar, uzmanlık dernekleri, üniversiteler ve eğitim araştırma hastanelerinde asistan temsilciler bulunması ve bu temsilcilerin bir araya gelerek yapacakları toplantılarla alacakları kararların TTB ve Sağlık Bakanlığına açıklanması gerekliliği belirtildi.

13 SONUÇ OLARAK Konumlarının asistan hekim- araştırma görevlisi olarak tanımlanması Eğitim sonuçları değerlendirmede standardizasyon olması Toplam çalışma saatlerinin nöbetler dahil 80 saatin altına indirilmesi, her çalışma süresi sonrası yeterli dinlenme süresi olması

14 SONUÇ OLARAK Yurt içi ve yurt dışı eğitim çalışmalarında tüzükle görevlendirilme yapılması ve burslarla desteklenmesi Eğitim- araştırma hastanelerinde, araştırma için fon ayrılması Uzmanlık derneklerinin asistan hekimlerle çalışma yaparak rotasyonların yeniden eğitim ihtiyaçlarına göre düzenlenmesi

15 SONUÇ OLARAK Her uzmanlık derneği yönetim kurulunda aktif çalışan bir asistan temsilcisi olması Üniversite ve eğitim- araştırma hastanelerinde seçimle gelen ve yönetimde aktif çalışan bir asistan hekim temsilci olması Her tabip odasında asistan hekim ve tıp öğrencileri komisyonu olması

16 SONUÇ OLARAK Kongreler ve eğitim programlarına asistan katılımın ücretsiz olması Sağlık alanından endüstriyel desteğin çekilmesi Kongre ve diğer bilimsel faaliyetlerin kamu kurum ve kuruluşlarında yapılması

17 SONUÇ OLARAK Asistan hekimlerin maaşlarının emeğinin karşılığını verecek şekilde yeniden düzenlenmesi Hekimin özlük haklarının, şu an yasalarda mevcut haliyle uygulanması Tıpta uzmanlık eğitiminin sadece tıp fakültesi mezunlarına verilmesi

18 SONUÇ OLARAK Uzmanlık belgelerinin eğitim süreci tamamlandığı zaman hekimlere teslim edilmesi Asistanlık dönemine başlarken varolan yasal durumun asistanlık süreci sonunda da geçerli olması Uygulanan haliyle mecburi hizmetin değil hekimlerin insanca yaşama ve çalışma standartlarını karşılayan ve özendiren gönüllü hizmetin desteklenmesi

19 SONUÇ OLARAK Tüzüklerle belirtilen rotasyonlar hariç, asistan hekimlerin görevlendirilmemesi İhtiyaca göre hizmet dağılımı yapılması ve yardımcı sağlık personeli sayı ve kalitesinin artırılarak asistan hekimlerin iş yükünün azaltılması, hekimlik dışı işlerde kullanılmaması Sevk zinciri yeniden kurularak eğitim hastanelerinin hizmet yükünün tekrar uygun hale getirilmesi

20 SONUÇ OLARAK Sağlıkta dönüşüm programı ile bozulan ve hızlı hasta bakmaya odaklanan üniversite ve eğitim araştırma hastanelerindeki hizmet- eğitim dengesinin bir an önce düzeltilmesi GEREKTİĞİ BELİRTİLDİ.

21 Biz asistan hekimler, geçici uzmanlık eğitim sürecimizde insana yakışan bir sağlık sisteminde, insanca yaşam koşullarında, eğiticilerimizden iyi bir eğitim almak istiyoruz.

22 Haziran ayında yaptığımız kurultayda yaşadığımız sorunları ve çözüm önerilerini konuşmuştuk. Bu sistemi düzenlemek için yakın zamanda Sağlık Bakanlığının Tıpta uzmanlık yönetmeliğini düzenlediğini duyduğumuzda oldukça sevinmiştik. İçinde bulunmamız gerektiğini düşünmüştük doğal olarak. Bu konuda görüşlerimizi almak isteyen yine sadece TTB oldu.. Öznesi olduğumuz bir yapının içinde tutulmayı beklerken yine dışında bırakılmak bildik yönetmeliklerden pek de farklı olmayacağını müjdeledi bize.

23 Uzmanlık alanına ilişkin sorunları çözmek için sorunun gerçek muhataplarını karşınıza almak gerekir. Samimiyet ancak bu şekilde belli olabilir. Aksi takdirde yaptığınız iş, yapacaklarınıza kılıf hazırlamaktan öteye geçmeyecektir. Sağlık bakanlığını ve YÖK ü samimi olmaya davet ediyoruz.

24 Biz asistan hekimler TTB bünyesinde sesimizi duyurmaya devam edeceğiz, ancak bu ses ancak hep birlikte olduğumuzda anlam kazanacak ve duyulacak.

25 TEŞEKKÜRLER…..


"AHEK KURULTAYININ ARDINDAN (9 haziran 2008). TTB-AHEK (Asistan Hekimler Eşgüdüm Kurulu) tarafından 09/06/2008 tarihinde AÜTF (Ankara Üniversitesi Tıp." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları