Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ AKADEMİK KURULU. 19.12.2012 Tarihli Asistan Akademik Kurulu – 1 yılda ne değişti?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ AKADEMİK KURULU. 19.12.2012 Tarihli Asistan Akademik Kurulu – 1 yılda ne değişti?"— Sunum transkripti:

1 ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ AKADEMİK KURULU

2 19.12.2012 Tarihli Asistan Akademik Kurulu – 1 yılda ne değişti?

3 •Danışman öğretim üyesinin en kısa zamanda belirlenip bildirilmesi ve bu sistemin işlemesinin sağlanması. •Tatmin edici gelişme olmadı.

4 •Yeni başlayan asistanlar için uyum programı oluşturulması ve uygulanması •Web sitesinde yeni başlayan asistanlara yararlı bilgiler klavuzu hazırlandı. •Uygulama?

5 •İstirahat - ilaç raporlarının yazılması, ICD kapatılması gibi sekreterlik işlerinin üzerlerinden alınması, bu işlerle sekreterlerin ilgilenmesi •Bölümler arası uygulama farklılığı olmakla birlikte uygulama değişikliği yapılmadı.

6 •Hastaların ve sağlık personelinin yanında asistanlara karşı küçük düşürücü tavır ve davranışlarda bulunulmaması •Farklılık izlenmedi.

7 •Hastane personelinin işlerini düzgün bir şekilde ve zamanında yapmasının sağlanması •Hemşirelerin görev sınırlarının net olması ve mesailerinin (servislerin kalkma saati nedeniyle) bitiş saatinin belli olması nedeniyle bir çok görevin asistanlara kalması •Değişiklik izlenmedi. •Personellere hizmet içi eğitim verilmesi.

8 •19 Nisan 2011 tarihli Sağlık Bakanlığı’nca yayımlanan Hemşire Yönetmeliği’nde hemşire görevi olarak belirtilen kan alma, sonda takma ve çekme, aspirasyon, pansuman, kan şekeri bakma, idrar – gaita örneği alınması gibi işlerin hemşirelere tebliğ edilmesi ve rutin işleyişe sokulması. •Gayrı ciddi bir uygulama şeklinde ve birimler arasında farklılıklarla beraber devam ediyor.

9 •Eğitim saatlerinin mesai saatleri içerisinde olması, öğle arası vb. dinlenme saatlerinde olmaması •Asistanlara öğle saatlerinde yeterli dinlenme ve sosyalleşme imkanı sağlanması •Bölümler arası farklılık mevcut.

10 •Dekanlığın internet üzerinden asistan geri bildirimlerini toplayarak öğretim üyelerine geri bildirimde bulunması •Yapılmadı

11 •Asistanların akademik çalışmalara özendirilmesi ve katılımının sağlanması •Poster ve sözlü bildirilerde araştırma görevlilerinin isimlerinin yer alması konusunda duyarlı davranılması •Destekler, bölümler arası farklılıklar olmakla birlikte yetersiz.

12 •Asistanlara ayrılan dinlenme odalarının (ameliyathane – servis) fiziki şartlarının düzeltilmesi. Asistan otoparkının genişletilmesi (mümkünse) •Elle tutulur değişiklik yapılmadı.

13 •Uzmanlık sınavı sonrası 2-3 ay bakanlıkça atanana kadar çalışma sürelerinin uzatılması •Bu konuda yapılan çalışma için dekanlık ve üniversite yönetimine teşekkür ederiz.

14 •Gece nöbetlerde yemek sorunun çözülmesi (özellikle yoğun bakımlarda kartın okutulması sorun olmakta) •Çoklu nöbet tutulan servislere yemek bırakılmıyor.

15 •Kantinin 24 saat açık olması •Kantin şartları düzeltildi ama saatler değişmedi. Fiyatlar eskisine oranla daha pahalı. •Örnek: Çay 1TL.

16 •Başhekimlik bünyesinde araştırma görevlilerinin çalışma koşullarıyla ilgili bir yetkilinin görevlendirilmesi •Haberimiz yok. •Dekanlık yönetim kuruluna asistan temsilcileri katılıyor.

17 •Başhekimliğe şikayete giden hastaların asistanlar tarafından bakılması konusunda ısrarcı olunmaması •Bazı yöneticilerin hastalarının bitmemesi ve muayene-yatış konusunda ısrarcı olunması.

18 •Ameliyathanede saat 18.00’den sonra hasta uyutulmaması •Saat ilerletilerek devam etmekte

19 Mesai dışı özel ?

20 •Döner sermaye dağıtımında asistanlar bazında tavan ve taban ücretin belirlenmesi ve bu bandın olabildiğince daraltılması, asistanlar arasındaki farkın azaltılması •Araştırma görevlilerinin hastane puan artışı gibi ele geçen ek ödeme miktarını düşüren gelişmelerden korunması •Uygulamalar denendi ama bölümler arası anlaşma sağlanamadığı için düzenleme yetersiz.

21 Teşekkürler


"ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ AKADEMİK KURULU. 19.12.2012 Tarihli Asistan Akademik Kurulu – 1 yılda ne değişti?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları