Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İkinci slayta nasıl geçeceğim yav..? Bi bilen yok mu?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İkinci slayta nasıl geçeceğim yav..? Bi bilen yok mu?"— Sunum transkripti:

1 Bir Aile Hekimi Olarak Verdiğimiz Sağlık Hizmetini Nasıl Geliştirebiliriz ?
İkinci slayta nasıl geçeceğim yav..? Bi bilen yok mu? Dr. Deniz Cilasun H.P.O s.o. Dr. A. Muzaffer Çelebi A.C.G. DH Dr. Sadrettin Haksal A.C.G. DH Dr. Ökkeş Sipahi AÇS-AP

2 Cevabımız belli: Kalite !!

3 .amaç .yöntem .çerçeve .sonuç
Sunum planı: .amaç .yöntem .çerçeve .sonuç

4 Amaç: .Kalite tanımı nedir? .Sağlıkta kalite tanımı
.Sağlıkta kaliteyi nasıl ölçebiliriz? .Sağlıkta kaliteyi nasıl geliştiririz?

5 Kim belirliyor? (Ortak bir kriter var mıdır?)
Kalite: Kim belirliyor? (Ortak bir kriter var mıdır?)

6 Kalite: TÜRK DİL KURUMU: WİKİPEDİA: Nitelik SAĞLIK BAKANLIĞI:
Bir şeyin iyi veya kötü olma özelliği WİKİPEDİA: Nitelik SAĞLIK BAKANLIĞI: Uygun,nitelikli,etkin hizmet

7 WONCA/EQUİP amacı “Tüm Avrupa ülkelerinde yüksek kalitede birinci basamak sağlık hizmeti sunulması için katkıda bulunmak” olarak tanımlanmıştır.

8

9 .Toplam kalite yönetimi .Sürekli kalite geliştirme .Kalite çemberi
Sağlıkta kalite: .Toplam kalite yönetimi .Sürekli kalite geliştirme .Kalite çemberi

10 Toplam kalite yönetimi (TKY-tanım*)
“Kabul edilen standartlarla bakım vermek,  hastaların ve sağlık personelinin yetkide ve karar vermede eşit olmaları, hastaların güvenliğine çok önem vermek”

11 Toplam kalite yönetimi (TKY-tanım**)
“ müşteri beklentilerini herşeyin üzerinde tutan ve müşteri tarafından tanımlanan kaliteyi, tüm faaliyetlerin yürütülmesi sırasında ürün ve hizmet bünyesinde oluşturulan bir yönetim biçimidir.”

12 Kaynak(TKY) Kiymir, Bülent; Sağlık Kuruluş Kalite Yönetimi
Ulusal Sağlık Kuruluşları ve Hastane Yönetimi  Sempozyumu 4-7 Mayıs 1994, Kuşadası.Aydın Dokuz Eylül Üniversitesi,İzmir,1995

13 Bahsedilen hizmetlerin özellikleri şöyle sıralanabilir:
1-hizmet kalitesinin düzeyinde farklılık ol ması,kaliteli hizmetten faydalanmak iste yenlerin sayısında artış oluşturmuştur 2-Tıbbi teknolojideki hızlı gelişmeler kalite istemini ön plana çıkarmıştır.

14 3-Hizmeti almak isteyenler aynı zamanda hizmet kalitesini soruşturma bilincine erişmişlerdir.
4-Sağlık hizmeti alanlar, aldıkları hizmetlerin ücretlendirilmelerinde adaletli bir orantı olup olmadığını soruşturmaya başlamışlardır.

15 Sürekli kalite geliştirme
TC Sağlık bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire başkanlığı

16 1-Nasıl ölçebiliriz? 2-Nasıl geliştirebiliriz?
Sağlıkta kaliteyi; 1-Nasıl ölçebiliriz? 2-Nasıl geliştirebiliriz?

17 Tartışma ve Sonuç:

18 Eski sistemin yanlışları yok muydu?
Elbette..

19 “sağlıkta dönüşüm” programında hiç hata yok mu?
Özelleşme: Birinci basamak İkinci basamak

20 Sigorta şirketleri: Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta A.Ş.
 Ak sigorta A.Ş.  Anadolu Hayat Emeklilik  A.Ş.  Anadolu Sigorta A.Ş  Ankara Sigorta A.Ş Aviva Sigorta A.Ş. Axa Sigorta A.Ş. CHARTIS Sigorta A.Ş. Demir Hayat Sigorta A.Ş. Ergo İsviçre Emeklilik ve HayatA.Ş.    Garanti Emeklilik Ve Hayat A.Ş.   Groupama Sigorta A.Ş.  Groupama EmeklilikA.Ş.  Mapfre Genel Yaşam  Sigorta A.Ş. Mapfre Genel SigortaA.Ş.  Güneş Sigorta A.Ş.   HDI Sigorta A.Ş.   Hür Sigorta A.Ş.   Yapı Kredi Sigorta A.Ş. Eureko Sigorta A.Ş.

21

22 Sağlıktaki bu dönüşüm hekimlere ,ve örgütlerine ne kadar danışıldı?
Zokayı yutan hekim mi

23 Yeni süreç: .Genel sağlıksigortası .Malpraktis yasası .Aile hekimliği
.Tam gün yasası .Kamu hastaneleri birlik yasası .Özel sağlık sigortaları .Özel hastaneler

24 Bir bütün olarak sağlık hizmeti

25 Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi , 18 - 20 Mart 2009
ODTÜ ENFORMATİK ENSTİTÜSÜ - Oya Deniz Koçgil Türkiye’deki bireysel performans uygulamaları ağırlıklı ola rak erişilebilirlik boyutunu ölçmektedir.Akademik çalışma larda erişebilirlik hedefi genellikle 1. basamak hizmetlerde bir hedef olmakta,uzmanlaşmış sağlık hizmetlerinde etkili lik , sağlığın iyileştirmesi, verimlilik,hasta merkezlilik ve duyarlılık hedefleri ön plana çıkmaktadır. Kurumsal performans uygulamasında 2.basamak hizmetle rinin değerlendirilmesinde etkililik boyutu elealınmamış , sağlığın iyileştirilmesi alanındaki göstergeler ise çok sınırlı kalmıştır. Oysa etkililik ve sağlığın iyileştirilmesi hedefleri dünyada 2. ve 3.basamakta hem ayaktan hemde yatılı hasta bakımında en önemli hedeftir.

26 Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi , 18 - 20 Mart 2009
ODTÜ ENFORMATİK ENSTİTÜSÜ – Oya Deniz Koçgil Dünyada hastalık yönetimi önem kazanmış, hastalık bazında göstergeler geliştirilmiştir. Özellikle kronik hastalıklar,hem yaygınlıkları hem de yüksek maliyetleri nedeniyle önem kazanmıştır. Türkiye’de bu alanda verem savaş birimleri dışında bir çalışma tespit edilememiştir.

27 Hürriyet 2 ekim 2009

28


"İkinci slayta nasıl geçeceğim yav..? Bi bilen yok mu?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları