Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Muğla Üniversitesi – Bodrum Yarımadası İşbirliği Çalıştayı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Muğla Üniversitesi – Bodrum Yarımadası İşbirliği Çalıştayı."— Sunum transkripti:

1 Muğla Üniversitesi – Bodrum Yarımadası İşbirliği Çalıştayı

2  AB’de Durum  Genel Bakış –Bodrum  Muğla Üniversitesi – Güzel Sanatlar Fakültesi  Yat İmalatı Sektörü  Ömür Boyu Eğitim  Mesleki Eğitim  Turizm ve Ticaret  Ortak Çalışmalar  Faydaları  Bodrum Yarımadası Açısından  Muğla Üniversitesi Açısından

3 Bologna Süreci Avrupa Düzeyinde 29 Ülkenin Eğitim Bakanları tarafından 19 Haziran 1999 tarihinde Bologna Deklarasyonu ile başlatılan Avrupa ülkelerindeki yükseköğretim sistemlerinin yeniden yapılanması için bir yenilenme hareketidir.. Günümüzde sürece dahil olan ülkelerin sayısı 47’dir. HEDEFLERİ: öğrenci, öğretim elemanı ve idari kadro hareketliliği yüksek, ulusal eğitim sistemleri birbiri ile karşılaştırılabilir, ulus ötesi eğitim boyutlarını dikkate alan, öğretim ve araştırma etkinliklerini birbiri ile çok iyi ilişkilendirmiş ve tüm süreci iç ve dış paydaş katılımı ile sürekli denetleyen ve izleyen  Avrupa Yüksek Öğretim (EHEA-AYA) ve Avrupa Araştırma Alanlarını (ERA) oluşturmak

4 Lizbon Süreci 11 Nisan 1997 tarihinde Avrupa Konseyi ve UNESCO tarafından Yükseköğretim Yeterliliklerinin Tanınmasına yönelik Lizbon Tanıma Sözleşmesi ile başlatılmıştır. 17-18- Mart 2000 AB nin Lizbon toplantısında aldığı stratejik kararı Bologna Sürecinin Siyasal ve Eğitim- Öğretim Hedeflerini oluşturmaktadır. HEDEFLERİ: Dinamik ve rekabet gücü yüksek bilgiye dayalı dünyanın en güçlü ekonomisini oluşturmak, Bilgi toplumuna uygun insan gücü yetiştirmek, Mezunlara daha fazla istihdam yaratabilmek, Mesleki eğitimi geliştirmek, Yaşam boyu öğrenmeyi desteklemek.

5 Avrupa 2020 Stratejisi Avrupa Komisyonu 3 Mart 2010 tarihinde, Lizbon Stratejisinin yerini alacak olan Avrupa 2020 Stratejisini kabul etmiştir. Komisyon büyümeye yönelik üç öncelik belirlemiştir:  Akıllı büyüme: Bilgiye ve inovasyona dayalı bir ekonominin geliştirilmesi,  Sürdürülebilir büyüme:düşük karbon ve az kaynak kullanarak ve daha rekabetçi ekonominin desteklenmesi,  Kapsayıcı Büyüme: Sosyal ve bölgesel uyumun sağlanması amacıyla yüksek-istihdam seviyesinin yakalanması

6 Küreselleşme ile birlikte turizme bakış açısı da değişmektedir. Yeni turizm anlayışı, kamu ve özel sektör arasında uyum gerektirmektedir. Örneğin, herkes için yararlı olacak, ticari olarak başarılı ürünlerin sunulması hedeflenmelidir. Yeni turizm anlayışı; seyahat edenlerin yanı sıra, ziyaret edilen bölge ve yaşayanlarının doğal, sosyal ve kültürel çevrelerinin göz önünde bulundurulması olgusuna dayandırılmaktadır. Turizm; ekonomiyi canlandırır, insanlara iş ve kariyer imkanları verir ve gelişmeyi teşvik eder. Seyahat ve turizm alanında sağlam sonuçların elde edilmesi için merkezi hükümetin ve yerel yönetimlerin birlikte çalışması gerekir.

7 Üç bin yıllık bir tarihe sahip olan Bodrum Yarımadası’nda yer alan Bodrum ilçesi (o dönemdeki adı ile Halikarnassos) antik çağlarda dünyanın yedi harikasından birisi olan ve Pers İmparatorluğu’nun bu şehirdeki Valisi Maussollos’un mezar anıtı ile ün yapmıştı. Tarihin babası kabul edilen Herodot ve dünyadaki ilk kadın amiral olan kraliçe I. Artemisia Halikarnassos’lu idi. Bir çağa damgasını vuran Rodos Şövalyeleri yüz yıla yakın şehrimizde hüküm sürdüler. Anadolu Selçuklularından Menteşeoğulları Beyliği’nin liman şehri olan Bodrum’da aynı zamanda Osmanlı döneminde donanmanın gemilerinin yapıldığı tersanelerden birisi de yer alıyordu. Ünlü Türk deniz komutanı Turgut Reis Bodrumlu’dur. Mavi yolculuğun yaratıcısı Cevat Şakir Kabaağaçlı öykülerini “Halikarnas Balıkçısı” lakabıyla Bodrum’da yazdı.

8 Bir dönem Yarımadanın ekonomisini mis kokulu mandalin ve öykülere bile esin kaynağı olan süngercilik ayakta tutmuştu. Binlerce yıllık tarihi değerlerine sahip ve günümüzde marka olmuş Bodrum Yarımadası’nın Ticaret Odası olarak üyelerimize daha kaliteli hizmet sunmak ve ticari yaşamı kolaylaştıracak işlere imza atmak amacındayız. Bodrum Yarımadası ekonomisinin gelişimine yön veren, üyelerimizin ihtiyaçlarına cevap verebilen, modern çağa uygun “Çağdaş ve Özgün Bodrum ”hedefiyle hizmetler üretiyoruz. Yarımadanın nimetlerinden yararlanırken sahip olduğu değerleri de korumak istiyoruz. Ekonomik olarak global düşünürken, yerele güç katacak çalışmalar yapmaya özen gösteriyoruz.

9 Günümüzde Bodrum Yarımadası 11 belediyeden oluşmakta, kozmopolit bir yapıya sahip ve nüfusunun % 70’den fazlası dolaylı ya da doğrudan turizm alanında çalışmakta yada faaliyet göstermektedir.

10 Bodrum Merkez ve Beldelerine Göre Nüfus Sayıları

11

12 AYLARA GÖRE İÇ TURİZM HAREKETİ

13 Toplam : 12

14

15

16 Bodrum nüfusunun % 70’den fazlası dolaylı ya da doğrudan turizm alanında çalışmakta yada faaliyet göstermektedir.

17 Bodrum’un Kültür ve Sanat Merkezi olması için birçok kriter mevcuttur,  Dünya’nın yedi harikasından biri olan Mauseleum, Antik Tiyatro, Bodrum Kalesi başta olmak üzere tarihi bir zenginlik mevcuttur,  İklim koşulları ve doğal miras mevcuttur,  Geliştirilecek birçok yerel üretim ürünler mevcuttur,  Bodrum geçmişte ve günümüzde sanatçıları kendisine çekmiştir.

18  Güzel Sanatlar Fakültesi, Bodrum-Ortakent Yerleşkesi’nde yaklaşık 176.396 m2 arazi üzerinde inşa edilmiştir.  Fakültemizde Resim, Grafik ve Heykel Bölümleriyle eğitim-öğretim sürdürülmektedir. Bu bağlamda Bodrum’un yerel kalkınmasını destekleyecek, teori ve pratiği harmanlayacak, bilime dayalı çalışmaların yapılarak Bodrum’un bilgi toplumuna ulaşmasını sağlayacak temel atılmıştır.

19  Güzel Sanatlar Fakültesinin Geliştirilmesi:  Müzik,  Tiyatro,  Fotoğraf,  Geleneksel Türk Sanatları,  Seramik ve Cam tasarımı,  Sanat Eserleri konservasyonu ve restorasyonu

20 Mimarlık Fakültesi – Güzel Sanatlar Fakültesi ile aynı mekanda…  Şehir Planlaması  Mimarlık  İç Mimari

21  Sosyal Bilimler  Tarih ▪ Herodot, Karya uygarlığı, Rodos Şövalyeleri, Anadolu Selçukluları, Menteşeoğulları Beyliği, Osmanlı  Felsefe ▪ Felsefe biliminin doğduğu coğrafya  Sosyoloji ▪ Kültürel zenginlik, kozmopolit yapı

22

23 Gelişen teknolojilere uyum, kalite ve üretim standartlarını yükseltmek, yeni dizayn ve ürün geliştirme ve AR-GE faaliyetlerini yeterli hale getirmek; sektörde ve üretimde stratejik modeller geliştirmek için: Bodrum Denizcilik Fakültesi Lisans ve Ön Lisans programları  Yat Üretimi Bölümü  Yat Tasarımı Bölümü  Yat Yan Sanayi Bölümü  Yat Turizmi Bölümü  Yatçılık Araştırma ve Teknoloji Merkezi

24 İleri teknoloji ve İnovasyon ICOMIA Çalışma Grubu Yat Kümesi Yat Araştırma ve Teknoloji Merkezi Meslek Yüksek Okulu Deniz Endüstri Meslek Lisesi 4 Yıllık Lisans Programları Türk Loydu Yurt İçi ve Yurt Dışı Akademik Kurumlar Diğer Paydaşlar Mesleki Eğitim, Sınav ve Belgelendirme Merkezi

25  Yat imalatı sektörü 12 ay boyunca toplam 6000 kişiye istihdam sağlamaktadır,  Bodrum nüfusu göz önünde bulundurulursa 5% bu sektörden geçim sağlamaktadır,  Sezonluk istihdam sağlayan turizm karşısında sektör 12 ay hizmet vererek yan sanayi’yi de desteklenmektedir,  Üretim yapan, ihracat yapan, yüksek girdisi olan ve döviz getiren bir sektör.  Yat imalatı turizmi, özellikle “Mavi Yolculuğu” desteklemektedir. 25

26 Deniz Ticaret Odası – Bodrum Şubesi 26 İçmeler ve Tavşanburnu bölgeleri sadece 2,5 Km lik bir kıyı şeridi ve 240 dönüm toplam alan ile ülke ekonomisine yılda en az 175 milyon Euro döviz girdisi sağlamaktadır.

27 27 Kıyıların uzunluğu Tekne başına düşen kişi Yat ve tekne imalatçısı Motor imalatçısı İstihdam edilen işgücü Marina ve yat limanı Bağlama ve çekek yeri Tekne ve yat sayısı ABD133.342 km181.20050589.00012.0731.874.10035.699.000 İngiltere12.450 km1124002030.000500235.000541.560 İtalya9.226 km1059501092.000.105178.042558.473 Hollanda451 km31108113.300200185.000518.000 İsveç3.218 km125024.0001000+200.000778.100 Fransa5.700 km101151345.000391267.700623.378 Almanya3.624 km1864121120.0002.647bilinmiyor Yunanistan15.000 km788705.200198.000136.450 Türkiye8.333 km2.356370040.0005013.000*34.250 TÜRK YAT VE TEKNE ENDÜSTRİSİ RAPORU-2010 Türkiye İle Sektörde Söz Sahibi Ülkelerin Karşılaştırılması (ICOMIA istatistikleri)

28 İnşa edilen Yat ve Gezi Kasabası  Yat İnşa Merkezi – 7 km2  Yat İnşa  Yat Araştırma ve Eğitim Enstitüsü  Yat Teknoloji ve Ürün Test Merkezi  Yat Aksesuarları Ticaret Merkezi – 4.3 km2  Turizm – 18.5 km2 Çin - Zhuai 28 İtalyan firmalar Çin’de yatırım yapmaktadır. İtalyan tasarımı yapılarak Çin’in ucuz iş gücünden faydalanılmaktadır.

29

30  Akdeniz çanağında mevcut 850,000 civari yat bulunmaktadır.  Türkiye’nin yat kapasitesi karada ve denizde yaklaşık 13,000 yat (1,5%)  Bodrum – Antalya rotasında yat bağlama kapasitesi 8060’dir* (Bodrum İşletme ve Yatırım Belgeli Yat Limanları1644)  Önümüzdeki 10 yıl içerisine en çok büyüyecek sektörlerden birisi   Hedef: 60- 70 bin yat. Bodrum Ticaret Odası30 *Deniz Ticaret Odası – 2008 Deniz Sektörü Raporu *Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi Veilerii Deniz Turizmi Turizm girdilerinde 25% paya sahiptir.

31  Full time verilecek eğitim yanında, çalışanlara yönelik part time lisans ve lisansüstü eğitim verilmesi.  Hafta sonları veya akşamları kısa vadeli eğitimleri verilmesi.

32 Mesleki Eğitim, Sınav ve Belgelendirme Merkezi (AYÇ uyumlu) ile kalifiye eleman sıkıntısının giderilmesi.  Turizm  İnşaat  Yat Sektörü 21 Eylül 2006 yılında, Avrupa Birliği ile uyumlu “ulusal mesleki yeterlilik sistemi”ni kurmak ve işletmek görevi ile kurulan Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK)’nın belirlediği kriterlere uygun mesleki eğitimlerin verilmesi ve belgelendirilmesi. Merkezin Turizm ve İnşaat konularında mesleki eğitimler vermeye başlaması ve zamanla eğitim konularının genişletilmesi.

33 Bodrum Turizm ve Ticaret Eğitim ve Araştırma Merkezi Üniversite’nin akademik bilgisinden ve araştırma potansiyelinden yararlanarak Oda’dan saha içi destek alarak KOBİ’lere hizmet verilmesi.  AB Uyum ve Kalite Güvencesi  Patent ve Marka  İnovasyon ve Gelişme Çalışma Alanı  Yarımada ticari sorunları ile ilgili araştırmalar, çözüm ve uygulamaları,  Yarımadanın sosyal, kültürel, ekonomik ve demografik yapınsa yönelik istatistiksel tespit ve değerlendirme,  Yarımada ticaretinin, özel sektör ve bilim ve akademik işbirliği ile yapılacak çalışmalar ile geliştirilmesi,  Kobilere açık ve Kobiler işbirliği ile yürütülecek projelerin hazırlandığı bir merkez,  Turizm trendlerinin izlenerek Bodrum’a uygun potansiyel ve 12 ay turizm ürün ve hizmetlerinin belirlenmesi ve teşviki,  İş yeri fazlalığına ortak çözüm projesi

34  Platform oluşturularak eğitim ve öğretim programlarının özel sektör – akademi – kamu işbirliği yapılarak ihtiyaçlara uygun tasarlanması.  Üniversite öğrencilerinin stajları için BODTO İstihdam Bürosundan faydalanılması ve yılda bir kez işverenler ile staj yapmak isteyen öğrencilerin buluşturulması

35  Akademik ve iş dünyası arası bir köprü kurulması;  Eğitimlerin ihtiyaçlara uygun verilmesini, öğrencilerin sektörlerle iç içe yetişmesini ve mezunların iş dünyasının ihtiyaçlarına uygun eğitim almalarını sağlayacak dolayısıyla işletmelerin başarısı artacaktır,  KOBİ’lere hizmet faaliyetlerinin daha etkin planlanması ve uygulanması,  KOBİ’lerin daha bilimsel tabanlı proje ve yatırımlar yapması  Kültürel ve ekonomik hayata katkıları,  Bilgiye dayalı topluma giden yolun desteklenmesi,  Sezon dışı dönemin canlandırılması

36  Bodrum’un akademisyenlere ve öğrencilere cazibesi ve böylece daha yüksek puanı olan öğrencilerin Muğla Üniversitesine katılmasıyla, üniversite’nin sıralamalarda yükselmesi,  Üniversitenin akademik kapasitesine ve bilimsel üretime katkısı en üst düzeyde olacaktır,  Akademisyen ve öğrenci mobilitesi açısından Bodrum’un destinasyon olarak yabancılara cazibesi,  Yarımada’nın farklı kültürlere açık olması, hoşgörüsü ve konukseverliği gelecek öğrencilere güzel bir eğitim ortamı sunacaktır,  Bilimsel araştırmalar ve akademik çalışma ve uygulama olanaklarının zenginliği.

37 Bodrum Adına Teşekkür ederiz.


"Muğla Üniversitesi – Bodrum Yarımadası İşbirliği Çalıştayı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları