Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Türk Patent Enstitüsünün Teknoloji Transferine Yönelik Çalışmaları Prof. Dr. Habip ASAN Türk Patent Enstitüsü Başkanı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Türk Patent Enstitüsünün Teknoloji Transferine Yönelik Çalışmaları Prof. Dr. Habip ASAN Türk Patent Enstitüsü Başkanı."— Sunum transkripti:

1 Türk Patent Enstitüsünün Teknoloji Transferine Yönelik Çalışmaları Prof. Dr. Habip ASAN Türk Patent Enstitüsü Başkanı

2 Temel Çalışma Alanları  Kanun Tasarısı  Üniversitelerde Sınai Mülkiyet Bilgisinin Yaygınlaştırılması Projesi  PATLIB Projesi  Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kararı  Teşvik  Takip  Bilgilendirme / Teknoloji Transfer Platformu

3 Kanun Tasarısı  Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısı çalışması (TBMM Genel Kurulda)  Yükseköğretim Kurumlarında Çalışanların Buluşları (Yerli Bayh-Dole)  Hak sahibi üniversite olacak  Buluştan elde edilen gelirin (yükseköğretim kurumu ve buluş sahibi arasında) paylaşımı, sözleşmeye ya da yönetmeliğe uygun olarak belirlenecek

4 Üniversitelerde Sınai Mülkiyet Bilgisinin Yaygınlaştırılması Projesi  2012 yılından bu yana etkili bir şekilde uygulanıyor  Mevcut yapı ve yol haritası gözden geçiriliyor  Bölge Koordinatörleri Toplantısı: Kasım 2014  Boğaziçi Üniversitesi: Marmara Bölgesi koordinatörü

5 PATLIB Projesi  Mevcut durumda 48’i üniversiteler bünyesinde olmak üzere 79 TPE Bilgi ve Doküman Birimi  PATLIB Konferansı 15-16 Mayıs 2014’te İstanbul’da gerçekleştirildi  Üniversiteler bünyesinde 14 Birimin yeniden yapılandırılması ve kapasitelerinin arttırılması  Eylem Planı ve takvimi hazırlandı  Kasım ayı içerisinde kapsamlı «Patent Ön Araştırma Eğitimi»

6 Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kararı 2011/108 sayılı Karar «Yerli Patentlerin Lisanslanmasını Teşvik Edecek Politika Araçlarının Geliştirilmesi»  patentlerin lisanslanmasına ilişkin verilerin izlenmesi (TPE tarafından düzenli olarak)  lisans gelirlerinin artırılması için mekanizmaların oluşturulması (kurumlar arası eşgüdüm içinde)  gelişmelerin raporlanması (BTYK için)

7 Teşvik  sınai mülkiyetlerin ticarileşmesi ile ilgili teşvik mekanizmaları geliştirilmesi (YOİKK Vergi ve Teşvikler Teknik Komitesi ile eşgüdüm halinde)  Sınai Mülkiyet Ticarileştirme Teşviği Takip  sınai mülkiyetlerin ticarileşmesine yardımcı verilerin temini (Girişimci Yenilikçi Üniversite Endeksi vb.) Bilgilendirme  ticarileşme ile ilgili konularda yayınlar  Teknoloji Transfer Platformu (www.teknolojitransferi.gov.tr)www.teknolojitransferi.gov.tr 2011/108 Sayılı Karar: Çalışma Başlıkları

8 2011/108 Sayılı Karar: Teşvik  6518 sayılı Kanun: 6 Şubat 2014 tarihinde  Türkiye’de gerçekleştirilen araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan buluşların  Kiralanması / Lisanslanması  Devri / Satışı  Türkiye’de seri üretimi ve pazarlanması  Türkiye’deki üretim sürecinde kullanılarak üretilen ürünlerin (buluşa atfedilen kısmının) satışı  elde edilen kazançların % 50’si kurumlar ve gelir vergisinden muaf

9 2011/108 Sayılı Karar: Teşvik Buluşlar  İncelemeli Patent Belgeli  Faydalı Model Belgeli (araştırma raporu düzenlenen)  İkincil Düzenleme (Tebliğ) çalışmaları (Maliye Bakanlığı - TPE)  TPE’ye Kayıt/Bildirim Zorunluluğu (takip/kontrol amacıyla)  01.01.2015 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek

10  Enstitü içi verilerin derlenmesi ve detaylandırılması  Enstitü dışı verilerin toplanması ve derlenmesi (kurumlar arası bilgi paylaşımı vb.)  Anket ve analiz çalışmaları 2011/108 Sayılı Karar: Takip

11 2011/108 Sayılı Karar: Bilgilendirme  Lisans / Devir Havuzu  İhtiyaç Havuzu  Teknoloji Paydaşları  Yayınlar  İstatistikler  Ticarileşme Hikayeleri Teknoloji Transfer Platformu Tüm sayfaların İngilizce versiyonu olacak

12 Teknoloji Transfer Platformu Etkinlikler

13 Teknoloji Transfer Platformu Yayınlar

14 Teknoloji Transfer Platformu Ticarileşme Hikayeleri

15 Teknoloji Transfer Platformu Ticarileşme Hikayeleri

16 Teknoloji Transfer Platformu Teknoloji Paydaşları

17 Teknoloji Transfer Platformu Teknoloji Paydaşları (TPE Çalışanları)

18 Teknoloji Transfer Platformu İstatistikler

19 Teknoloji Transfer Platformu Lisans / Devir / İhtiyaç Havuzu

20 Teşekkürler… twitter.com/TPEkurumsal www.youtube.com/user/TPEkurumsal


"Türk Patent Enstitüsünün Teknoloji Transferine Yönelik Çalışmaları Prof. Dr. Habip ASAN Türk Patent Enstitüsü Başkanı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları