Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

“IP Universities” Istanbul, April 14 to 15, 2011 Albert Long Hall, BOGAZICI UNIVERSITY Institutional logoTürkiye’de FM Eğitimi Salih BEKTAŞ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "“IP Universities” Istanbul, April 14 to 15, 2011 Albert Long Hall, BOGAZICI UNIVERSITY Institutional logoTürkiye’de FM Eğitimi Salih BEKTAŞ."— Sunum transkripti:

1 “IP Management @ Universities” Istanbul, April 14 to 15, 2011 Albert Long Hall, BOGAZICI UNIVERSITY Institutional logoTürkiye’de FM Eğitimi Salih BEKTAŞ TPE Perspektifi Patent Dairesi Başkanı Türk Patent Enstitüsü Türkiye’de Fikri Mülkiyet Eğitimi; TPE Perspektifi Salih BEKTAŞ Patent Dairesi Başkanı Türk Patent Enstitüsü

2 “IP Management @ Universities” Istanbul, April 14 to 15, 2011 Albert Long Hall, BOGAZICI UNIVERSITY Institutional logo Türkiye’de FM Eğitimi Salih BEKTAŞ TPE Perspektifi Patent Dairesi Başkanı Türk Patent Enstitüsü İçerik FM Eğitiminin geçmişi Temel Politika dokümanlarında FM Eğitimi Kalkınma Planları Tespitler / Öneriler TPE Faaliyetleri / Girişimleri İlköğretim Yükseköğretim İşbirliği faaliyetleri Genel Değerlendirme

3 “IP Management @ Universities” Istanbul, April 14 to 15, 2011 Albert Long Hall, BOGAZICI UNIVERSITY Institutional logo Türkiye’de FM Eğitimi Salih BEKTAŞ TPE Perspektifi Patent Dairesi Başkanı Türk Patent Enstitüsü Tarihçe  1940, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde, “Fikir Hakları Dersi” seçimlik ders olarak programa alındı.  1941 – 1942 Öğretim üyesi bulunamadı  1943 – 1951 Ticaret Hukuku Profesörü E. Hirsch tarafından verildi.  1951 – 1968 Medeni Hukuk Kürsüsü öğretim üyesi tarafından verildi.  1995 – 2005 Kalkınma Planları / Tespitler, öneriler  1997 Ankara Üniversitesi FİSAUM (Fikri ve Sınai Haklar Araştırma Uygulama Merkezi) kuruldu.  2000 -... gelişmeler

4 “IP Management @ Universities” Istanbul, April 14 to 15, 2011 Albert Long Hall, BOGAZICI UNIVERSITY Institutional logo Türkiye’de FM Eğitimi Salih BEKTAŞ TPE Perspektifi Patent Dairesi Başkanı Türk Patent Enstitüsü Temel Politika dokümanları 1996 – 2000; 7. Kalkınma Planı (Fikri ve Sınai Haklar ÖİK Raporu) Tespitler:  FMH dersleri seçmeli ders  bu alanda eğitim görmüş ve uzmanlaşmış kişiler tarafından verilmiyor  ders kitapları sadece yürürlükteki kanunların yorumlamasını içermekte  ders için ayrılan süre haftada 1 saat  yüksek öğrenim dışında, temel eğitim düzeyinde de yetersiz

5 “IP Management @ Universities” Istanbul, April 14 to 15, 2011 Albert Long Hall, BOGAZICI UNIVERSITY Institutional logo Türkiye’de FM Eğitimi Salih BEKTAŞ TPE Perspektifi Patent Dairesi Başkanı Türk Patent Enstitüsü Temel Politika dokümanları 1996 – 2000; 7. Kalkınma Planı (Fikri ve Sınai Haklar ÖİK Raporu) Öneriler  Hukuk Fakültelerinde temel ders olarak okutulmalı  Master programları uygulanmalı  Fikri ve Sınai Haklar alanına, öğretim ve eğitimin tüm aşamalarında yer verilmelidir.

6 “IP Management @ Universities” Istanbul, April 14 to 15, 2011 Albert Long Hall, BOGAZICI UNIVERSITY Institutional logo Türkiye’de FM Eğitimi Salih BEKTAŞ TPE Perspektifi Patent Dairesi Başkanı Türk Patent Enstitüsü Temel Politika dokümanları 2001 – 2005; 8. Kalkınma Planı (Fikri ve Sınai Haklar ÖİK Raporu) Tespitler:  FMH dersleri seçmeli ders  Dersler, bu alanda eğitim görmüş ve uzmanlaşmış kişiler tarafından verilmiyor  Ders kitapları sadece yürürlükteki kanunların yorumlamasını içermekte  Eğitim/bilinç eksikliği  Yüksek öğrenim dışında, temel eğitim düzeyinde de yetersiz

7 “IP Management @ Universities” Istanbul, April 14 to 15, 2011 Albert Long Hall, BOGAZICI UNIVERSITY Institutional logo Türkiye’de FM Eğitimi Salih BEKTAŞ TPE Perspektifi Patent Dairesi Başkanı Türk Patent Enstitüsü Temel Politika dokümanları 2001 – 2005; 8. Kalkınma Planı (Fikri ve Sınai Haklar ÖİK Raporu) Tespitler:  Öğretim kuruluşlarımızın bu konuya yeterince eğilmemeleri halinde; yasalarda, parlamentoda, bilimsel kitaplarda, mahkemelerde, hakların ve yükümlülüklerin uygulanmasında ciddi hatalar yapılmasını önlemek bir yana, bu hataları anlamak dahi olanak dışı kalabilecek ve fikri haklar alanındaki sorunlarımız gelecek günlere daha ağır koşullarla devredilebilecektir.

8 “IP Management @ Universities” Istanbul, April 14 to 15, 2011 Albert Long Hall, BOGAZICI UNIVERSITY Institutional logo Türkiye’de FM Eğitimi Salih BEKTAŞ TPE Perspektifi Patent Dairesi Başkanı Türk Patent Enstitüsü Temel Politika dokümanları 2001 – 2005; 8. Kalkınma Planı (Fikri ve Sınai Haklar ÖİK Raporu) Öneriler:  Çocuklara ve Gençlere Yönelik Programlar.  Yaratıcılığın ortaya çıkartılmasına yönelik eğitimin ilköğretimden itibaren verilmesi,  üniversitelerin hukuk fakültelerinde fikri haklar hukuku temel ders programlarına alınmalı;  temel bilimler ve mühendislik fakültelerinde sınai haklara yönelik eğitim verilmelidir.  yüksek lisans eğitim programlarında fikri haklara ilişkin konular özel uzmanlık alanı olarak düzenlenmelidir.

9 “IP Management @ Universities” Istanbul, April 14 to 15, 2011 Albert Long Hall, BOGAZICI UNIVERSITY Institutional logo Türkiye’de FM Eğitimi Salih BEKTAŞ TPE Perspektifi Patent Dairesi Başkanı Türk Patent Enstitüsü Temel Politika dokümanları 2007– 2013; 9. Kalkınma Planı (Fikri ve Sınai Haklar ÖİK Raporu) Tespitler;  fikri haklar eğitiminin bağımsız bir anabilim dalı çerçevesinde verildiği bir hukuk fakültesi bulunmamaktadır.  dersler genellikle lisans düzeyinde seçimlik ders olarak veya yüksek lisans düzeyinde verilmekte  bu tür derslerin yer aldığı üniversite sayısı oldukça sınırlıdır.  eğitimin sadece hukuk fakülteleriyle sınırlandırılmaması, hakların ilgili olduğu alanlar dikkate alınarak farklı fakültelerde ders verilmesi uygun olacaktır

10 “IP Management @ Universities” Istanbul, April 14 to 15, 2011 Albert Long Hall, BOGAZICI UNIVERSITY Institutional logo Türkiye’de FM Eğitimi Salih BEKTAŞ TPE Perspektifi Patent Dairesi Başkanı Türk Patent Enstitüsü TPE faaliyetleri Teknoloji Tasarım dersi 2006 - TPE ve MEB Talim Terbiye Kurulu arasında işbirliği  “Teknoloji ve Tasarım” dersi müfredatına sınai haklar hakkında bilgiler ve özellikle patent ve tasarım konuları dahil edildi  İlköğretim Okullarının 6, 7 ve 8 inci sınıflar 2008 – Şimdi Düşünme Zamanı  İlköğretim Okulları Teknoloji ve Tasarım Dersi Sergisi  her yıl düzenlenmeye devam ediyor

11 “IP Management @ Universities” Istanbul, April 14 to 15, 2011 Albert Long Hall, BOGAZICI UNIVERSITY Institutional logo Türkiye’de FM Eğitimi Salih BEKTAŞ TPE Perspektifi Patent Dairesi Başkanı Türk Patent Enstitüsü TPE faaliyetleri IP (FM) Akademi kurma çalışmaları  TPE ile WIPO Academy işbirliğinde  2010 Eylül itibariyle çalışmalara başlandı  Anlaşma imzalanma aşamasına gelindi  Amaç; Fikri mülkiyet alanında sunulan eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerini kurumsal bir yapıya kavuşturmak

12 “IP Management @ Universities” Istanbul, April 14 to 15, 2011 Albert Long Hall, BOGAZICI UNIVERSITY Institutional logo Türkiye’de FM Eğitimi Salih BEKTAŞ TPE Perspektifi Patent Dairesi Başkanı Türk Patent Enstitüsü TPE faaliyetleri IP (FM) uluslararası yüksek lisans programı  TPE ile WIPO Academy işbirliğinde  Türkiye’de bir üniversitede yüksek lisans programı açılması  uluslararası nitelikte, interdisipliner program,  yurt dışından ve Türkiye’den eğitimcilerin katılımı  uluslararası öğrenciler

13 “IP Management @ Universities” Istanbul, April 14 to 15, 2011 Albert Long Hall, BOGAZICI UNIVERSITY Institutional logo Türkiye’de FM Eğitimi Salih BEKTAŞ TPE Perspektifi Patent Dairesi Başkanı Türk Patent Enstitüsü TPE faaliyetleri Üniversitelerde IP (FM) Bilgisinin Yayılması Projesi  TPE ile EPO işbirliğinde başlatıldı  Üniversitelerde akademisyenlere ve araştırmacılara yönelik programlar  2008 yılında başlatılan projenin yürütülmesi için Yönlendirme Komitesi çalışmalara devam edecek.  EPO Teachig Kit

14 “IP Management @ Universities” Istanbul, April 14 to 15, 2011 Albert Long Hall, BOGAZICI UNIVERSITY Institutional logo Türkiye’de FM Eğitimi Salih BEKTAŞ TPE Perspektifi Patent Dairesi Başkanı Türk Patent Enstitüsü TPE girişimleri YOİKK Eylem Planları 2010 Eylem Planı  Fikri ve sınai hakların ilgili olduğu fakültelerde zorunlu ders olarak okutulması  YÖK ile gerekli yazışmalar yapıldı  “Girişimcilik ve fikri mülkiyet” dersi fakültelerin müfredatına eklendi  2011 Eylem Planı  Hukuk fakültelerinde “Fikri mülkiyetin” ana bilim dalı açılması

15 “IP Management @ Universities” Istanbul, April 14 to 15, 2011 Albert Long Hall, BOGAZICI UNIVERSITY Institutional logo Türkiye’de FM Eğitimi Salih BEKTAŞ TPE Perspektifi Patent Dairesi Başkanı Türk Patent Enstitüsü 7. Plan (1996-2000)8. Plan (2001-2005)2006200820102011 Fikri ve Sınai Haklar alanına, öğretim ve eğitimin tüm aşamalarında yer verilmesi Teknoloji tasarım dersi Çocuklara ve Gençlere Yönelik Programlar. Bu benim eserim sergisi Master programları TPE- WIPO girişimi Yüksek lisans eğitim programlarında fikri haklara ilişkin konular özel uzmanlık alanı olarak düzenlenmesi YOİKK 2011 E.P. Hukuk Fakültelerinde temel ders olarak okutulması

16 “IP Management @ Universities” Istanbul, April 14 to 15, 2011 Albert Long Hall, BOGAZICI UNIVERSITY Institutional logo Türkiye’de FM Eğitimi Salih BEKTAŞ TPE Perspektifi Patent Dairesi Başkanı Türk Patent Enstitüsü Genel değerlendirme TPE, Türkiye’de fikri mülkiyet eğitiminin yerleştirilmesi ve yaygınlaştırılması için üzerine düşen sorumluluk bilinci ve işbirliği anlayışıyla, gerekli çalışmaları yürütmüş ve son dönemde faaliyetlerine hız kazandırmıştır. Çok farklı boyutları ve bileşenleri olan FM eğitimi, uzun yıllar boyunca çözülmeyi bekleyen sorunlar nedeniyle yavaş ilerlemiştir. Türkiye’nin FM alanında uzmanlaşmış personel ve akademisyen ihtiyacını karşılamak üzere orta ve uzun vadeli plan ve programlar dahilinde, acilen sonuç alınacak çözümler üretilmesi gerekmektedir.

17 “IP Management @ Universities” Istanbul, April 14 to 15, 2011 Albert Long Hall, BOGAZICI UNIVERSITY Institutional logo Türkiye’de FM Eğitimi Salih BEKTAŞ TPE Perspektifi Patent Dairesi Başkanı Türk Patent Enstitüsü Teşekkürler...


"“IP Universities” Istanbul, April 14 to 15, 2011 Albert Long Hall, BOGAZICI UNIVERSITY Institutional logoTürkiye’de FM Eğitimi Salih BEKTAŞ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları