Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

VENÖZ TROMBOEMBOLİDE KOMPRESYON VE PNÖMATİK TEDAVİ Dr. M. İSMAİL BADAK Adnan Menderes Üniversitesi Aydın.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "VENÖZ TROMBOEMBOLİDE KOMPRESYON VE PNÖMATİK TEDAVİ Dr. M. İSMAİL BADAK Adnan Menderes Üniversitesi Aydın."— Sunum transkripti:

1 VENÖZ TROMBOEMBOLİDE KOMPRESYON VE PNÖMATİK TEDAVİ Dr. M. İSMAİL BADAK Adnan Menderes Üniversitesi Aydın

2 DVT nedir nasıl oluşur? Derin vende kan pıhtılaşmasıdır. 3 ana sebep: –Kan akımında yavaşlama (staz) –Damar duvarı hasarı –Hiperkoagülabilite

3  4. ölüm sebebidir.  Mİ ve serebrovasküler olaylar sonrası 3. kardivasküler ölüm nedenidir.  30-50% ileo-femoral bölgede ve 10-20% üst extremitede DVT görülür.

4 Composed of Deep Vein Thrombosis (DVT) and Pulmonary Embolism (PE) Thrombus in one of the deep veins Embolus Perfusion defect

5 DVT’nin komplikasyonları Pulmoner emboli Posttrombotik sendrom

6 Hastanede yatan hastalarda DVT riski Hasta grubuDVT, % Tıbbi tedavi görenler 10-20 Genel cerrahi 15-40 Major Jinekolojik cerrahi 15-40 Major Genitoüriner cerrahi 15-40 Nöroşirürji 15-40 Stroke 20-50 Kalça ve diz cerrahisi 40-60 Major Travma 40-80 Spinal Cord hasarı 60-80 Yoğun bakım hastaları 10-80

7 VTE tedavileri  Standart heparin: Subcutan veya İV infüzyon  LMWH  Warfarin: Akut VTE’de tedavi olarak kullanılmaz Antikoagülasyon etkisi hızlı değildir. Rekürren tromboemboli insidansı yüksektir. Uzun süreli tedavilerde etkilidir.  Trombolitik ajanlar: Hemoraji riski taşır.  Non farmakolojik yöntemler

8

9 VTE Proflaksisi  Farmakolojik proflaksiye kontrendikasyonun olduğu durumlarda “ Proflaksi uygulanmaz” kavramı geçersizdir.

10 Proflaksi yöntemleri -Aspirin -Aspirin Yararı kısıtlıdır. Yararı kısıtlıdır. Yapılan çalışmalar yetersizdir. Yapılan çalışmalar yetersizdir. LMWH’ne sonuçları kötüdür. LMWH’ne sonuçları kötüdür. Herhangi bir VTE hastasına proflakside önerilmez (Group 1A) Herhangi bir VTE hastasına proflakside önerilmez (Group 1A)-LMWH -Standart heparin -Mekanik yöntemler Dereceli kompresyon çorapları (GCS) Dereceli kompresyon çorapları (GCS) İntermittant pnömatik kompresyon cihazları (IPC) İntermittant pnömatik kompresyon cihazları (IPC) Venöz foot pump Venöz foot pump

11

12 VTE Prophylaxis Efficacy (least to greatest) ○ Early ambulation ○ ASA and Coumadin (Warfarin) ○ TED hose ○ Foot pumps ○ Heparin ○ SCDs ○ Lovenox (Enoxaprin)

13 Farmakolojik proflaksinin dezavantajları ASA  Slow onset Coumadin  Frequent blood draws  Difficult to maintain therapeutic INR level Heparin  3 SQ injections daily  Frequent blood draws  Difficult to maintain therapeutic PTT level Lovenox  Cannot be used in high risk bleeding

14 Mekanik tromboflaksi Geerts WH et al. Chest. 2008;133(6 Suppl):381S-453S. Özellikle multipl risk faktörleri olan yüksek riskli cerrahi hastalarda her iki metod kombine kullanılabilir. (GCS, IPC) (1C) Yüksek kanama riski olan hastalarda mekanik metodların kullanımı (1A), Kanam riski azaldığı ya da durduğu koşullarda farmakolojik tromboflaksi eklenir (1C)

15 Problems with Mechanical Prophylaxis Non-compliance –~ 50% of med-surg floors –~80% in intensive care units Most common reasons for non-compliance –~80% of the time, not on the patient –~20% of the time, on the patient but not turned on

16

17

18

19

20

21 Hastayı ne zaman mobilize edebiliriz Terapötik düzeyde antikoagülasyon başlanır İyi bir kompresyon tedavisi ile yürüyebilir Bunlarla beraber - Ağrısı azalır – Ödem azalır –Posttrombotik sendrom riski ve şiddeti azalır.

22 Erken mobilizasyon DVT’li hastalarda pulmoner emboli riskini arttırmaz Yatak istirahati pulmoner emboli riskini azaltmaz. Yatak istirahati DVT’nin boyutunu arrtırabilir.

23 Erken mobilizasyon antikoagülasyon alan DVT’li hastalarda pulmoner emboli riskini arttırmaz. –Hasta antikoagüle edilir. –Kompresyon uygulanır. –Antikoagülasyondan 8 saat sonra hasta yürütülebilir.

24 KOMPRESYON CİHAZLARI NEDİR ?  Mekanik basınç uygulaması Amaç extremitelerden venöz ve lenfatik dönüşü sağlamaktır.  Naylon aparat vücudun bir bölümüne uygulanır ve hortumları ile ana üniteye bağlanır.  Aparattan hava veya soğuk su geçirilir.  Ardışık veya sirkumferensiyel uygulanır.

25 ETKİLERİ  Ödemi azaltır  Hareketleri arttırır  Ağrıyı azaltır.

26 Etki mekanizması  Eğer extremite elevasyona alınırsa heriki gradient basıncı yerçekimi ile artar ve venöz drenaj hızlanır. Düşük basınç (35-55 mmHg) venöz hızı 175% arttırır.  Cihaz basınç uygularken kan düşük basınca doğru yol alır.  Cihaz durduğunda venöz ve lenfatik damarların sıvıyı absorbe edecek şekilde kan akışına izin verir.

27 Etki Mekanizması  Sıvıların yer değişimi çeşitli basınç gradientleri sonucu oluşur.  İki türlü basınç gradienti ile sağlanır. External kompresyon; doku hidrostatik basıncı ve kapiller filtrasyon basıncı arasında gradient oluşturur. Böylelikle basıncı düşürür.  İnterstisyel sıvı reabsorbsiyonunu kolaylaştırır. › Dokular kompresyon altında olduğundan, Gradient extremitenin distal ucundan (yüksek basınç) proksimal kısmına (düşük basınç)doğru oluşur.  Sıvılar yüksek basınçtan düşük basınca doğru hareket eder.

28 Ardışık ve Sirkumferensiyel kompresyon uygulamaları  Ardışık Cihaz birkaç farklı bölgeye uygulanır. Bölgeler distalden proksimale doğru doldurulur.  Sirkumferensiyel Cihaz aynı anda doldurulur. Extremitenin bütün bölümlerine eşit miltarda basınç uygulanır. Basınç cihazdaki on/off düğmesi ile arttırılıp azaltılabilir.

29

30

31

32

33 Ardışık Kompresyon Cihazı  Evidence: limited  Compliance: poor  Bleeding risk: none  Safety issues…

34

35

36

37 Problems with Mechanical Prophylaxis  Non-compliance ~ 50% of med-surg floors ~80% in intensive care units ○ Most common reasons for non-compliance ~80% of the time, not on the patient ~20% of the time, on the patient but not turned on

38 IPC Evidence – PVD / wound management Ginsberg et al (1999) IPC reduces symptoms of severe post- phlebitis syndrome in ~ 80% clients who are unable to tolerate pressure stockings Delis et al (2000) IPC enhances collateral circulation... “an effective treatment in symptomatic PVD” Delis et al (2001) Thigh IPC +/- calf IPC improves native arterial and infra-inguinal bypass graft flow.

39 IPC Evidence – PVD / wound management Nelson Mani and Vowden (2008) Cochrane Review – 7 RCTs on venous ulcers  IPC may increase healing compared with no compression.  not clear whether it increases healing when added to treatment with bandages  Rapid IPC is better than slow IPC in 1 trial

40 What is the Evidence Combined SCD and pharmacological prophylaxis Recommend combined methods in high risk groups. Mechanical methods in groups with higher propensity of bleeding Shown combined methods significantly decrease incidence of VTE. Kakkos, 2008

41 TEDAVİ UYGULAMASI  Basınç diastolik basıncı geçmemelidir.  Normal sınırlar üst extremite için 40-60 mm Hg, alt extremite için 60-100 mm Hg olmalıdır.  Normal uygulama oranı 3:1 On:Off  Soğuk uygulama için: 50-55°F (10 °C)  Hasta uygulama hakkında bilgilendirilmelidir.  Cihaz off durumunda iken hafif egzersizler yapılabilir (ayağı kıpırdatmak vb)  Günde iki kez 20 dk uygulanabilir.

42 Endikasyonları  DVT’yi önlemek  Akut ve subakut yaralanmalar Ödemi azaltmak Şişmeye bağlı ağrıyı azaltmak  Cerrahi sonrası ödem  Postflebitik sendrom  Hemiplejide  lenfödem

43 KONTENDİKASYONLARI  Kırığın elimine edilemediği akut durumlar  Kompartman sendromunun olduğu veya şüphelenildiği durumlar  Konjestif kalp yetmezliği  Periferik damar hastalığı  Gangren, dermatit  Tromboflebit, enfeksiyon varlığı  İyileşmemiş kırık ve eklem çıkıklarında  Oklüsiv lenfödem  DVT ?

44 Dikkat edilmesi gerekenler  Distal dolaşım kontrol edilmelidir.  Tedavi boyunca tüm extremitenin sirkülasyonu kontrol edilmelidir.  Cihazın tümü yapım hataları yönünden kontrol edilmelidir. Yoksa daha büyük hasara yol açabilir.

45 IPC Evidence - Settings AuthorTypeDuration (Mins)mmHgInflation/Rx/Rest phases Nikolovska (2002)ISPC60, 5/7, 6 months40-50180s inflation time, 30s Rx, 60s rest Coleridge-Smith (1989)ISPC240, daily Schuler (1996)ISPC60am, 120pm40-5010s Rx, 60s rest (10mmHg) McCulloch (1994)IPC60, 2/75090s Rx, 30s rest Kumar (2002) IPC60 x 2 daily, 4 months6090s inflation, 90s deflation Rowland (2000)IPC ?S60 x 2 daily, 2-3 months50 Nikolovska (2005) - fastISPC60, daily, 30-450.5s inflation, 6s Rx, 12s deflation Vs. Nikolovska (2005) - slowISPC60, daily, 30-4560s inflation, 30s Rx, 90s deflation Ginsberg (1999)IPC ?S20, twice daily50? Kakkos (2000)ISPC?4511s inflation, ?s Rx, 60s deflation Lymphoedema framework (2006)ISPC30-120 30-60nil recommended Delis (2000)IPC>240 total per day1803s inflation, 17s deflation Delis (2001)ISPC?1204s inflation, 16s deflation Chleboun (1995)IPC20, daily, 5 days6040s inflation, 20s deflation

46 IPC Evidence – DVT Prophylaxis  Kakkos / Nicolaides / Griffin / Geroulakos / Wolfe /....collaboration  “... is as effective as heparin” (Nicolaides et al 1980)  Lacks hemorrhagic side effects of anticoagulants – better option in trauma, brain injury (Kakkos et al, 2005)  Potentially effective at preventing venous stasis and therefore DVT (Kakkos et al, 2000)

47 Olası Komplikasyonları  Nörovasküler kompresyon, peroneal sinir felci  İskemi  Kompartman sendromu  Pulmoner emboli  Genital lenfödem (Wienert et al, 2005)

48 Mechanical Disadvantages  Foot pumps  Complaints of being too “noisy”  Complaints of irritation  SCDs  Safety hazard  Limits mobility

49 Mechanical Disadvantages Early ambulation  Difficult to obtain sufficient distance  Patient resistance or outright refusal TED hose  Hard to fit properly  Complaints of being too “tight”

50 RECOMMENDED PROPHYLAXIS ______________________________________________________________ Low risk Moderate risk High risk Highest risk ______________________________________________________________ Early ambulation LDUH (q12h) LDUH (q8h) LMWH LMWH LMWH Oral anticoagulant SCD SCD SCD/ES+LMWH/LDUH ES ______________________________________________________________ LDUH = low-dose unfractionated heparin LMWH = low-molecular-weight heparin; SCD = Sequential Compression Device ES = elastic stockings

51 VTE PROFİLAKSİ ALGORİTMASI See the lecture notes associated with this slide.

52 VTE Prophylaxis Grade 1 Recommendations Surgery*Recommended Prophylaxis General surgeryLow-dose unfractionated heparin (LDUH) Low molecular weight heparin (LMWH) Fondaparinux (effective 10/01/07) LDUH or LMWH combined with IPC or GCS General surgery with a reason for not administering pharmacologic prophylaxis documented Graduated Compression stockings (GCS) Intermittent pneumatic compression (IPC) Gynecologic surgeryLow-dose unfractionated heparin (LDUH) Low molecular weight heparin (LMWH) Factor Xa inhibitor Intermittent pneumatic compression devices (IPC) LDUH, LMWH, or factor Xa inhibitor combined with IPC or GCS *Open surgical procedure > 30 minutes requiring in-hospital stay > 24 hours postoperative.

53 VTE Prophylaxis Grade 1 Recommendations SurgeryRecommended Prophylaxis Urologic surgeryLow-dose unfractionated heparin (LDUH) 5000 units bid or tid Low molecular weight heparin (LMWH) Factor Xa inhibitor (fondaparinux) Intermittent pneumatic compression devices (IPC) Graduated compression stockings (GCS) LDUH, LMWH, or factor Xa inhibitor combined with IPC or GCS Elective total hip replacement Low molecular weight heparin (LMWH) Factor Xa inhibitor (fondaparinux) Adjusted-dose warfarin (INR target 2.5, range 2.0-3.0) Elective total knee replacement Low molecular weight heparin (LMWH) Factor Xa inhibitor (fondaparinux) Adjusted-dose warfarin (INR target 2.5, range 2.0-3.0) Intermittent pneumatic compression devices (IPC) Venous foot pumps (VFP)

54 VTE Prophylaxis Grade 1 Recommendations SurgeryRecommended Prophylaxis Hip fracture surgeryLow molecular weight heparin (LMWH) Factor Xa inhibitor Adjusted-dose warfarin (INR target 2.5, range 2.0-3.0) Low-dose unfractionated heparin (LDUH) Hip fracture surgery (HFS) or elective total hip replacement with a reason for not administering pharmacologic prophylaxis documented Graduated Compression stockings (GCS) (HFS only) Intermittent pneumatic compression (IPC) Venous foot pumps (VFP) Intracranial neurosurgeryIPC with or without GCS Low-dose unfractionated heparin (LDUH) Postoperative Low molecular weight heparin (LMWH) LDUH or LMWH combined with IPC or GCS *Open surgical procedure > 30 minutes requiring in-hospital stay > 24 hours postoperative.

55


"VENÖZ TROMBOEMBOLİDE KOMPRESYON VE PNÖMATİK TEDAVİ Dr. M. İSMAİL BADAK Adnan Menderes Üniversitesi Aydın." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları