Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÜRODİNAMİ NASIL YAPILMALI? KİME? Doç.Dr.Berna HALİLOĞLU PEKER Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÜRODİNAMİ NASIL YAPILMALI? KİME? Doç.Dr.Berna HALİLOĞLU PEKER Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD."— Sunum transkripti:

1 ÜRODİNAMİ NASIL YAPILMALI? KİME? Doç.Dr.Berna HALİLOĞLU PEKER Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD

2 Amaç Alt üriner sistemin fonksiyonlarını objektif olarak izlemek  İnkontinansın etyopatogenezini araştırmak  Uygun tedavinin seçimini sağlamak Ürodinami öncesi  Fizik muayene,işeme günlüğü, QoL  İlaç kullanımı  Hastaya test anlatılmalı

3

4 Basınç ölçümleri İntravezikal basınç (Pves) Abdominal basınç (Pabd) Detrusor basıncı (Pdet) Üretra basıncı (Pura)  Ölçümler her 50 mL/60 snde valide edilmeli  Pves=Pdet+Pabd  Pdet=Pves-Pabd  Üretra kapanma basıncı (UCP)=Pura-Pves

5

6

7

8

9 Sistometri Mesane duyusu/mesane kapasitesi/komplians Detrusor aktivitesi  Salin/su/r.aktif kontrast  >100 mL/dk (hızlı)-orta-yavaş (<10 mL/dk)  Normal mesane dolumu 1-2 ml/dk Hastaya işeme isteğini bloke etmemesi söylenmeli Provokatif manevralar  Öksürme,el yıkama,su sesi…

10 Sistometri İlk his/normal sıkışma/çok sıkışma  First sensation of bladder filling  First desire to void  Strong desire to void Komplians (12.5-30 mL/cm H2O) Dolum sırasında detrusor aktivitesinin takibi  Nörojenik detrusor overaktivitesi  İdyopatik detrusor overaktivitesi Fazik DO  Gençlerde,fazik,urge+,nörolojik hastalık yok Terminal DO (Uninhibe OAB)  Yaşlılarda,tek,hipersens,işemeyle sonlanır,kortikal disfonks ile ilişkili

11

12

13

14 UPP İstirahat/stres UPP Normal/inkontinan hastalarda overlap+ MUCP  <20cmH2O (ISD)

15 LPP (ALLP/DLPP) İdrar kaçırma anındaki mesane basıncı (Pves/Pdet) Kaçağa neden olan mesane basınç artışı neye bağlı?  Detrusor kontr/düşük komplians (DLPP)  Abdominal basınç artışı (ALPP) VLPP CLLP DLPP>40 cmH2O ise nörojenik mesanede üst üriner sistem risk altında!! ALPP>100 cmH2O ise üretral hipermobilite <60cmH2O ise ISD

16 Üroflovmetre ve rezidü idrar Non-invaziv, idrar akım hızı ölçümü  İşeme hacmi  Qmax (maksimum akış hızı)  Qave (ortalama akış hızı)  İşeme zamanı VV/Qmax/rezidü (ICS) Rezidü idrar<100 mL olmalı Obstrüksiyon veya zayıf detrusor kasılması tanısı…

17 Basınç-akım çalışması Anormal üroflov bulguları veya rezidü idrar yüksek olgularda yapılmalı  Üretral obstrüksiyon/detrusor underaktivitesi ayırımı Qmax ve Pdet.Qmax !!! Kadınlarda mesane çıkım obstrüksiyon tanısı  Qmax 60 cmH2O Postoperatif obst tahmini??

18

19

20

21 Ürodinami kimlere yapılmalı? Ürodinaminin güvenirliği? tekrarlanabilirliği? Konservatif tedavi öncesi yapılmalı mı? Cerrahi öncesi tüm hastalarda yapılmalı mı? Üretral hipermobilite/ISD ayırımını yapmak önemli mi? Postoperatif işeme disfonksiyonunu tahmin edebilir mi?

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31 Sonuç Ürodinamik inceleme öncesi değerlendirme önemli Hastaya testin anlatılması önemli Ürodinaminin tekrarlanabilirliği ve prediktif değeri düşük Cerrahın tanısını kesinleştirmesini sağlamakta Tedavi seçimini değiştirmekte ancak tedavi başarısını arttırmamakta Saf SUİ de cerrahi öncesi ürodinaminin ofis değerlendirmesine üstünlüğü gözükmemekte


"ÜRODİNAMİ NASIL YAPILMALI? KİME? Doç.Dr.Berna HALİLOĞLU PEKER Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları