Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hazırlayanlar Ahmet AKGÜN A.Salih SANIK

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hazırlayanlar Ahmet AKGÜN A.Salih SANIK"— Sunum transkripti:

1 Hazırlayanlar Ahmet AKGÜN A.Salih SANIK
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YÖNETİM GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON Hazırlayanlar Ahmet AKGÜN A.Salih SANIK Ders Sorumlusu Doç. Dr. İ. Gökhan ÖZBİLGİN

2 GİRİŞİMCİLİĞİN TANIMI
Girişimcilik, fikrin eyleme geçmesindeki bireyin yeteneğini, yaratıcılığı, yenilik ve risk almanın yanı sıra hedeflere ulaşmada projeleri planlama be yönetme yeteneğidir (EU Commision Report 2008:10).

3 Ekonomist Richard Cantillon’a göre:
GİRİŞİMCİLİĞİN TANIMI Ekonomist Richard Cantillon’a göre: girişimci, henüz belirginleşmemiş bir bedelle satmak üzere üretimin girdilerini ve hizmetlerini satın alan ve üreten kişidir. Bu tanım, girişimcinin risk üstlenme özelliğini vurgular (Tosunoğlu, 2003).

4 GİRİŞİMCİLİĞİN TANIMI
Girişimci, yenilikçi, dinamik ve toplumda değişimi yaratacak kişi ve kurumlar olarak tanımlanmaktadır (Joseph A. Schumpeter).

5 GİRİŞİMCİ DÜŞÜNCENİN TEMELLERİ
Girişimcinin, toplumun mevcut ve olası gereksinimlerini belirler, kendi sezgi ve deneyimlerinden hareketle geleceğe yönelik kararlar alır. Davranışsal olarak girişimcilik; bir fırsatı değerlendirmek, bir iş fikrini tanımlamak, gerekli kaynakları bulmak, daha sonra bir girişimi faaliyete geçirmek ve sonuçlarını almak için gerekli olan faaliyetler bütünü olarak tanımlanabilir.

6 GİRİŞİMCİ DÜŞÜNCENİN TEMELLERİ
Girişimci düşüncenin dört ana bileşeni Yenilikçi ve Yaratıcı Olma Risk Alma Öncü Olma Rekabetçi Düşünme (Başar, Tosunoğlu, Demirci, 2001)

7 İNOVASYON KAVRAMI Latincede inovasyon ; “yeni bir şey yapmak”
“toplumsal, kültürel ve idari ortamda yeni yöntemlerin kullanılmaya başlanması” “yeni ve farklı bir sonuç” anlamlarına gelir. (Çetindamar D. Ve Baktır E. ,2009,s.35; Elçi Ş., 2006, s.1)

8 İNOVASYON KAVRAMI İnovasyon yolculuğuna keşif ile başlanır. İcat ile devam eder. Keşif icata dönüşürse insanlık için yararlı hale gelir. Örneğin; Edison elektriğin keşfinden sonra ampulü icat etmiştir. Daha sonra bugünkü anlamda elektriği ticari hale getiren de General Electric (GE) olmuştur. GE’nin yaptığı şey ise inovasyondur. (Kaafarani B., ve Stevenson J, 2012,s.37).

9 Bir şeyin inovasyon olabilmesi için; özgün olmalı,
tanımlanabilen ve ticari hale gelebilen bir değeri olmalı farklı olmalı, bir benzeri olmamalı, insanda pozitif etki yaratmalı. (Kaafarani B.,Stevenson J., 2012,s.39-43).

10 İnovasyon, toplumsal değişmenin sonucudur.
Yeni dünya düzeninde zenginliğin kaynağı sermaye değil, yaratıcılık olmuştur.

11 GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON
İşletmeler mevcut ürün ve hizmetlere yeni pazarlar ve yeni müşteriler bulmak yerine mevcut müşterilere yeni ürünler ve hizmetler üretmekle yani inovasyon ile büyümektedirler. Bunun en güzel örneği olarak Apple’ın yaptığı iMac, iPod, iPhone ve iPad gibi ürün inovasyonları gösterilebilir.

12 TOPLUMSAL DEĞİŞİM VE İNOVASYON
İnovasyon, toplumsal değişmenin sonucudur. Yenidünya düzeninde zenginliğin kaynağı sermaye değil yaratıcılık olmuştur. Mikro düzeyde (firma düzeyinde) inovasyonu anlayabilmek için makro düzeyde ekonomideki değişmeleri ve inovasyonu anlamak gerekir. Yeni dünya düzeninde zenginliğin kaynağı sermaye değil yaratıcılık olmuştur (Altan M., 2011,s.48).

13 İNOVASYON ZORLUKLARI 1. İyi bir fikir bulmak, 2. Hayal kırıklıkları,
3. Yeniden denemek, 4. Müşteriyi yakalamak, 5. Rakipleri yenmek, 6. Zamanlama zorluğu, 7. Maliyet baskısı, 8. Sponsorluk ve finansman baskısı, (Capital, Mayıs 2007, s.22)

14 İNOVASYON HAKKINDA YANLIŞ BİLİNENLER
İnovasyon ve AR-GE aynı şeydir İnovasyon ile ARGE aynı şey değildir. AR-GE’de yaratıcılık ve yenilik yapılır ama AR-GE’nin bulduğu her yenilik inovasyona çevrilemez. Her inovasyonda mutlaka AR-GE yoktur. İnovasyon bir fikrin ticari hale gelebilecek bir ürüne, hizmete, organizasyona, pazarlamaya, sürece ya da toplumsal faydaya dönüşmesidir. AR-GE’de bir fikrin sadece ürüne çevrilmesi vardır. İnovasyon sadece ekonomik ve toplumsal fayda üretir İnovasyon, sorun çözmek, ihtiyaç gidermek için yapılır. Ancak bazen kendisi de sorunlar yaratabilir. Örneğin bir hastalığın tedavisinde kullanılan ilaçların güçlü yan etkileri de olabilir. Bunu piyasada sık sık duymaktayız. Hatta bazen bu tür ilaçların toplatıldığı dahi olabilmektedir.

15 İNOVASYON HAKKINDA YANLIŞ BİLİNENLER
3. İnovasyonun tek hedefi vardır o da kâr İnovasyonun tek bir hedefi yoktur. Birden çok hedefi vardır. Müşteriler sorunlarına yeni çözümler, hızlı çözümler isterler işletmelerde buna karşılık verirler, bekledikleri kadar kâr elde edemeyebilirler. Kısa dönemde kâr yoktur ama uzun dönemde işletmelerin değerleri artabilir. 4. İnovasyonda başlangıçlar mükemmel olmalıdır Bu da doğru değildir. Önemli olan başlamaktır. Yola çıkmaktır. Genellikle bir şey için yola çıkanlar başka şey bulmuşlardır. Başlamak için özel bir yaratıcılık gerekmez.

16 İNOVASYON HAKKINDA YANLIŞ BİLİNENLER
5. İnovasyonu sadece büyük şirketler yapabilir. Küçük işletmeler “inovasyon bizim işimiz değil” diyorlar ama durum öyle değil. Hem bürokratik hem de hiyerarşik olarak küçük işletmeler inovasyona daha yatkındırlar. İnovasyon için çok büyük fonlar gerekmeyebilir. İnovasyon her sektörde, her ölçekteki işletmelerde yapılabilir.

17 İNOVASYON SÜREÇLERİ 1. Fikir Toplamak 2. Fikirleri Yönetmek 3. Başarı Potansiyeli Olan Fikirleri Seçmek 4. Uygulama (Piyasaya Çıkma, Ölçme,Değerlendirme, Öğrenme, Tekrar Arama)

18 İNOVASYON ÇEŞİTLERİ Radikal İnovasyon-Adımsal İnovasyon
Kapalı İnovasyon Açık İnovasyon Tersine İnovasyon Operasyonel İnovasyon Pazarlama (Pazar) İnovasyonu İş Modeli İnovasyonu

19 İNOVASYON YÖNETİMİ İnovasyon yönetimi önemlidir. Başarılı firmaların yöneticileri inovasyonu iyi yönetebildikleri için başarılıdır. Ancak inovasyonun temel girdilerinden biri olan yaratıcılığın ayrıca yönetilmesi gerekir. Yaratıcı insanları yönetmek zordur çünkü yaratıcı insanlar yönetilmeyi istemezler. Geleneksel örgütler birbirine benzer insanları işe alırlar. Çünkü bunları yönetmek kolaydır. Farklılıklar zenginliktir ama farklılıkları yönetmek kolay değildir.

20 TEŞEKKÜRLER


"Hazırlayanlar Ahmet AKGÜN A.Salih SANIK" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları