Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

N Para ve sermaye piyasaları n Yatırımlar n İşletme Finansı Finans birbiriyle ilgili üç alanı içerir:

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "N Para ve sermaye piyasaları n Yatırımlar n İşletme Finansı Finans birbiriyle ilgili üç alanı içerir:"— Sunum transkripti:

1 n Para ve sermaye piyasaları n Yatırımlar n İşletme Finansı Finans birbiriyle ilgili üç alanı içerir:

2 n İşletmenin globalleşmesi n Bilgi teknolojisi n Hükümetin düzenleyici rolü Yirminci Yüzyılda İşletme Finansı:

3 4 Önceden tahmin ve planlama 4 Yatırım (Sermaye bütçelemesi) ve finansman kararları 4 Koordinasyon ve kontrol 4 Finansal piyasaları anlama Finans Yöneticisinin Sorumlulukları:

4 n Şahıs firmaları n Ortaklıklar Sınırlı ortaklık? n Şirketler Firma Organizasyonu :

5 n Avantajları: n Kuruluş kolaylığı n Çok daha az yasaya tabii olması n Firma karı üzerinden vergi ödemez n Dezavantajları: n Sınırsız sorumluluk n Şirket sahipliğinin el değiştirmesindeki zorlukDifficult to raise capital n Sınırlı ömür n Finansman arttırımındaki zorluklar Şahıs Firmaları

6 n Şahıs şirketi gibidir, ancak şimdi iki veya daha fazla firma sahibi vardır. n Bir ortaklık bir şahıs şirketiyle aşağı yukarı aynı avantajlara ve dezavantajlara sahiptir. Ortaklıklar

7 n Avantajları: n Sınırsız ömür n Firma sahipliğinin kolayca transfer edilebilmesi n Sınırlı sorumluluk n Sermaye arttırımında kolaylık n Dezavantajları: n İki kere vergilendirme n Firma kuruluşu ve raporlamadaki maliyetin yüksekliği Şirketler

8 Firmada Finansal Yönetimin Örgütlenmesi Board of Directors Genel Müdür Mali İşler MüdürüDenetim Müdürü Kredi ve tahsilat Menkul kıymetlerin saklanması ve Yönetimi İştirakler MuhasebeBütçeleme Vergi Yönetimi Genel Müdür Yrd.: Finansman Genel Müdür Yrd. : Pazarlama Genel Müdür Yrd.: Üretim

9 n Şirketin en başlıca amacı şirket hissedarlarının zenginliğinin en yüksek değere çıkarılmasıdır. Bu da hisse senedi fiyatının en yüksek değere çıkarılması demektir. n Yönetimsel güdüler n Sosyal sorumluluk n Hisse senedi fiyatının değerlenmesi ve sosyal zenginlik Şirketin Amacı:

10 ÔHisse senedinin öngörülen nakit akışları ÔNakit akışlarının zamanlaması ÔÖngörülen nakit akışlarının riski ÔPiyasanın durumu Peki hisse senedi başına düşen gelir miktarı? Hisse senedi fiyatı nasıl belirlenir?

11 l Yöneticiler ve işin sahibi aynı kişiler değillerse temsil maliyetleri sorunu ortaya çıkar. l Bir şirket içinde, temsil maliyetleri sorunu l Hissedarlar ve yöneticiler arasında l Hissedarlar ve borç verenler arasında oluşabilir. Temsil maliyetleri (agency) sorunu:

12 n Yöneticiler doğal olarak kendi çıkarlarına uygun olarak hareket etme eğilimindedirler. n Fakat aşağıdaki etmenler yöneticileri hissedarların çıkarına uygun davranmaya yönlendirebilirler: n Kovulma tehlikesi n Şirketin bir başka şirket tarafından satın alınma tehlikesi n Yöneticilere teşvik edici ücret paketleri Hissedarlar Yöneticilere karşı:

13 n Hissedarlar (yöneticiler vasıtasıyla) borç verenlerin çıkarına uygun olmayan ancak hisse senedi fiyatını en yüksek değerine yükseltmek amacıyla bazı kararlar alabilirler. n Ancak bu gibi kararlar uzun vadede borcun maliyetini yükseltir ve böylece de hisse senedi fiyatını düşürür. Hissedarlar borç verenlere karşı :

14 Dış Kısıtlamalar: 1.Kanunlar 2. Rekabet kurulu kararları 3. İşyeri Güvenliği Yönetmelikleri 4. İstihdam ile ilgili kurallar 5. Çevre korunması ile ilgili yönetmelikler 6. Uluslar arası Kurallar Yöneticilerin tarafından alınan stratejik kararlar 1.Üretilen ürün ve servislerin çeşitleri 2. Kullanılan üretim yöntemleri 3. Borç politikası 4.Kar payı politikası Ekonomik faaliyetin canlılığı ve vergilerin miktarı Hisse senedi piyasasının şartları Tahmin edilen nakit akışı Nakit akışının zamanlaması Nakit akışının riski Hisse Senedi Fiyatı j Hisse senedi fiyatlarını etkileyen başlıca etmenler

15 İş Ahlakı İş Ahlakı: Bir şirketin kendi işçilerine, müşterilerine, topluma ve hissedarlara karşı davranış ve tavırlarının tümü.

16 Uluslar arası şirketler: İki veya daha çok ülkede faaliyet gösteren şirketler 1.Yeni pazarlar aramak 2.Hammadde aramak 3.Yeni teknolojilere ulaşabilmek 4.Üretim verimliliğini arttırmak 5.Siyasi ve düzenleyici zorluklardan kaçmak Neden şirketler “uluslar arası” olmak isterler

17 Yurtiçi şirketleri Uluslar arası şirketlerden ayıran hususlar 4 1. Farklı para birimleri 4 2. Ekonomik and yasal düzenlemelerdeki farklılıklar 4 3. Dil farklılıkları 4 4. Kültürel farklılıklar 4 5. Hükümetlerin rolü 4 6. Siyasi risk


"N Para ve sermaye piyasaları n Yatırımlar n İşletme Finansı Finans birbiriyle ilgili üç alanı içerir:" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları