Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GİRİŞİMCİLİK Mustafa Özhan KALAÇ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GİRİŞİMCİLİK Mustafa Özhan KALAÇ"— Sunum transkripti:

1 GİRİŞİMCİLİK Mustafa Özhan KALAÇ
Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Girişimcilik Kitabından yararlanılmıştır.

2 İşletme Bilimi: İşletmelerin kuruluşu, finansmanı, üretim araçlarının sağlanması, üretilen mal ve hizmetlerin pazarlanması, örgütlenip, yönetilmeleri ve parasal olayların izlenmesi konularını ele alıp inceleyen bir bilim dalıdır.

3 Üretim Öğeleri: Gereksinmelerin karşılanması amacıyla mal ve hizmet üretiminde yararlanılan, bir ülkenin sahip olduğu temel kaynaklardır.

4 Üretim Öğeleri Emek: Üretimi gerçekleştirenlerin fiziksel ve düşünsel katkılarını içerir. Girişimci: Gereksinmeleri karşılamak üzere mal ve hizmet üretiminin gerçekleştirilmesi için üretim faktörlerinin bir araya getirilmesini sağlayan kişidir. Sermaye: Üretimde yararlanılan, para ve parasal değeri olan her tür donanımdır. Doğal Kaynaklar: Doğadan elde edilen, doğrudan ya da işlenerek kullanılan maddelerdir. Teknoloji: Mal ve hizmet üretimi için kullanılan yöntemlerdir.

5 Gereksinme ve İstekler (İhtiyaç):
Karşılandığı zaman insana mutluluk ve haz veren, karşılanmadığında acı veren her şey.

6 Talep: Satın alma gücü olan bireylerin ekonomik mal ve hizmetlere gösterdikleri isteklerdir. Talepten söz edebilmek için: Mala karşı duyulan gereksinme ya da istek, Malın karşılığını ödeme isteği, Karşılığı ödeyebilecek gelir düzeyi.

7 Mal: İnsan gereksinmelerini ve isteklerini gidermeye yarayan somut araçlardır. Mallar ekonomik ve ekonomik olmayan (serbest) mallar olmak üzere ikiye ayrılır. Ekonomik mallar ise, tüketim malları-üretim malları ve dayanıklı mallar-dayanıksız mallar olmak üzere sınıflara ayrılır.

8 Hizmet: İnsan gereksinmelerini karşılayan, ancak somut olmayan araçlardır.

9 İŞLETME: İnsan gereksinmelerinin karşılanması için mal ve/veya hizmet üretiminin gerçekleştirildiği iktisadi birimlerdir.

10 Girişim: Başkalarının gereksinmelerini karşılamak üzere, pazarı olan ve pazarda fiyatı olan ekonomik mal ve hizmetleri ortaya koymak ve sahibine kar sağlamak amacını güden bir işletmedir.

11 Girişimle,işletme arasındaki temel farklılık: işletmenin girişim olabilmesi için üretilen mal ve hizmetlerin başkalarının ihtiyaçlarını karşılaması, pazarının ve fiyatının bulunması gerekir. Girişimin temel amacı kar sağlamaktır.

12 Girişimci: Gereksinmeleri karşılamak üzere iktisadi ve mal ve hizmet üretiminin gerçekleştirilmesi için üretim faktörlerini bir araya getiren kişidir. Girişimcinin özelliği üretim araçlarını sağlayıp yöneltmesi ve ortaya çıkabilecek riskleri üstlenmesidir.

13 Girişimcinin Özellikleri
Organizasyon becerisine sahip olması Atıl veya kapasitesinin altında kullanılan kaynakların değerlendirmesi Risk alması Fırsatları görebilmesi Fırsatı değerlendirebilmesi Değer yaratması Oyunun kuralını baştan yazması

14 Girişimci Düşüncenin Temelleri
Yenilikçilikçi ve Yaratıcı Olma Risk Alma Öncü Olma Rekabetçi Düşünme

15 Girişimcilik Süreci Fırsatlar nerededir?
Bu fırsatlardan nasıl yararlanılabilir ya da yararlanabilirim? Hangi kaynaklara ihtiyaç var? Kaynaklar üzerindeki kontrolüm nedir? Hangi yapı en uygundur?


"GİRİŞİMCİLİK Mustafa Özhan KALAÇ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları