Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Garanti’de İnovasyon 26 Mayıs 2008. Garanti’nin İnovasyon Yolculuğu Yenilikçilik anlamında sektörün farkındalığının düşük olması Etkili ve büyük teknolojik.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Garanti’de İnovasyon 26 Mayıs 2008. Garanti’nin İnovasyon Yolculuğu Yenilikçilik anlamında sektörün farkındalığının düşük olması Etkili ve büyük teknolojik."— Sunum transkripti:

1 Garanti’de İnovasyon 26 Mayıs 2008

2 Garanti’nin İnovasyon Yolculuğu Yenilikçilik anlamında sektörün farkındalığının düşük olması Etkili ve büyük teknolojik gelişmeler Fırsat alanlarının çok sayıda olması Ortalamanın üstünde yetenekli ve genç bir ekip Sürekli ve büyük değişiklikler yaratan ürün, hizmet, iş modeli, teknoloji atılımları Yüksek karlılık Devam eden güçlü teknolojik platform avantajı Sektörde artan rekabet ve yenilikçilik farkındalığı Fırsat alanlarının, dolayısıyla yenilik sayısının çok daralması Yeniliklerin “marjinal” hale gelip, karlılık ve müşteri memnuniyeti üzerindeki etkisinin azalması Yenilikçilik ve yüksek büyüme performasındaki liderlik pozisyonumuzu perçinlemek Yeni fırsat alanlarını fark etmek “Marjinal” değil “yüksek etkili” inovasyonlarla yenilikçilikte “ölçek” yakalamak Yenilikçilik nosyonunu kişilerin ekstra çaba ve yeteneklerine bağlı olmaktan çıkarmak ve kurumsal bir yetkinlik ve süreç haline getirmek 90’lı Yıllar... Yarın... Yenilikçiliğin Amaçları Bugün...

3 Global Business Services © Copyright IBM Corporation 2007 |3 Olgun bir inovasyon modeli “kurumsal inovasyon sahipliği” ve “inovasyon süreçleri” olarak tanımlanabilir Inovasyon sahipliği kurumsal stratejiyi inovasyon ajandasına çevirir ve stratejik tutarlılığı sağlar Inovasyon süreçleriyle yeni fikirlerler ortaya çıkarılarak ekonomik ve stratejik değer yaratılır

4 Global Business Services © Copyright IBM Corporation 2007 |4 Olgun inovasyon modeli kurumsal stratejiyle inovasyon süreçlerinin bağını kurar İnovasyon yönetimi İnovasyon ajandası Strateji İnovasyon süreçleri Sahiplik Süreç

5 Global Business Services © Copyright IBM Corporation 2007 |5 Strateji kurumun ana hedeflerini nasıl gerçekleştireceğini tanımlamalıdır İnovasyon yönetimi inovasyon süreçlerinin etkin bir şekilde uygulandığını ve eforların ajandanın çizdiği çerçeve içinde kaldığını temin etmelidir İnovasyon süreçleri yeni değer yaratmayı, geliştirmeyi ve bunlardan yararlanmayı sağlayan tüm aktiviteleri tanımlamalıdır Ajanda, inovasyonun kurumsal stratejiye nasıl hizmet edeceğini tanımlamalıdır Olgun inovasyon modelinin karakteristikleri tanımlanmalıdır İnovasyon yönetimi İnovasyon ajandası Strateji İnovasyon süreçleri Sahiplik Süreç

6 Global Business Services © Copyright IBM Corporation 2007 | Değer AraştırmaFikirlerin OluşmasıDeğerlendirmeGeliştirmeUygulama Tüm sistemi besleyecek ve tetikleyecek bilgi ve verilerin edinilmesi ve organize edilmesi Edinilen veri ve bilgilerin stratejiyle belirlenmiş hedefler doğrultusunda fikir oluşturmak için kullanılması Ortaya çıkarılan fikirlerin maliyet ve uygulanabilirlik kriterleriyle değerlendirilip, seçilmesi, önceliklendirilmesi Fikirlerin pazarlanabilir ve uygulanabilir ürün, hizmet, iş modeli haline getirecek tüm faaliyetlerin tamamlanması Geliştirilen ürün/hizmet/ iş modellerinin uygulanması ve pazarlanması, iletişiminin kurgulanması Değer yaratacak inovasyon süreci modeli

7 © Copyright IBM Corporation 2008 Garanti Bank - Steering Committee Presentation | 13-Dec-147 Ürün ve hizmet inovasyonu Operasyonel inovasyon İş modeli inovasyonu Segment ve pazar inovasyonu Kanal ve dağıtım inovasyonu... ne sattığınız…nasıl yaptığınız …değer yaratmak için hangi aktiviteleri seçtiğiniz…...kime sattığınız... …nasıl ilişki kurduğunuz, işlediğiniz ve değer transfer ettiğiniz Etkin inovasyon süreçleriyle tüm organizasyonu etkileyecek değerler yaratmak mümkün

8 © Copyright IBM Corporation 2008 Garanti Bank - Steering Committee Presentation | 13-Dec-148 İnovasyon sürecinde özellikle açık bir organizasyon kurgulamak en kritik unsur Bilgi ve data depolama Organizasyonel fırsatlar ve motivasyon Fikir Geliştirme Organizasyon/roller Ölçümleme Ödüllendirme Araştırma Tüketici trendleri Demografik Sosyo-ekonomik Kültürel Davranışsal Pazar trendleri Focus gruplar Geleneksel focus gruplar Marjinal kullanıcılar Antropolojik teknikler Etnografi Birebir görüşmeler Müşteriyle birlike yaşamak Kantitatif araştırmalar Müşteri anketleri NPS araştırmaları Banka Çalışanları Önersen Ortaklıklar İş ortakları Akademik ortaklıklar Pasif ve rastsal bilgi toplanması Odaklı ve sistematik bilgi toplanması Depolama, erişim, korelasyon ve geliştirme Bilgiyi işleyebilme yetenekleri İnovasyona özgü yetkinlikler Metedoloji Araçlar ve sistemler

9 © Copyright IBM Corporation 2008 Garanti Bank - Steering Committee Presentation | 13-Dec-14 Inovasyon Ajandası İnovasyon modelini oluşturmak İnovasyon mixini oluşturmak Gelecek öngörüsünü hazırlamak İnovasyon stratejisini tanımlamak Innovation Committee Inovasyon Yönetimi İnovasyon portfoyünü oluşturmak İnovasyon insiyatiflerini önceliklendirmek Innovation Süreci Portföyü yönetmek İnovasyon projelerini yönetmek Projeleri gerçekleştirmek İnovasyona özgü kurumsal bilgi ağını oluşturmak Inovasyona özgü performans kriterlerini oluşturmak Fikir geliştirmek Bilgi ve data toplamak, trendleri belirlemek ve senaryolar oluşturarak konsantrasyon alanları seçmek Geliştirilen fikirleri kurumsal hedeflerle bağlı olarak belirli setler haline getirmek Inovasyon performansını ödüllendirecek mekanizmaları kurgulamak ve işletmek İnovasyon modelinde temel fonksiyonlar

10 © Copyright IBM Corporation 2008 Garanti Bank - Steering Committee Presentation | 13-Dec-14 Inovasyon mixi Inovasyon modeli Operasyonel inovasyon Dağıtım kanalları inovasyonu Segment ve pazar inovasyonu İş modeli inovasyonu Ürün ve hizmet inovasyonu Inovasyon Ajandası Tüm alanlarda aktif inovasyon konsantrasyonu Daha formal süreçler Inovasyon uzmanı profesyoneller Açık ve işbirliğine dönük organizasyon Asıl faaliyet alanlarında inovasyon Tanımlanmış süreçler Esnek informal süreçler Tamamen uzmanlaşma Geniş katılımlı Açık organizasyon Kapalı organizasyon Dışa doğruİçe doğru Fikirlerin dışarda aranması İçsel fikir oluşturulması FORMALLİK UZMANLAŞMA İŞBİRLİĞİ ODAKLANMA YARATICILIĞIN ODAĞI Gelecek için varsayımlarımız


"Garanti’de İnovasyon 26 Mayıs 2008. Garanti’nin İnovasyon Yolculuğu Yenilikçilik anlamında sektörün farkındalığının düşük olması Etkili ve büyük teknolojik." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları