Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PROJE DESTEK PROGRAMLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PROJE DESTEK PROGRAMLARI"— Sunum transkripti:

1 PROJE DESTEK PROGRAMLARI
PROJE DESTEK OFİSİ Yrd. Doç. Dr. Zeynep Işık 23 ARALIK 2010

2 İÇERİK PROJE DESTEK OFİSİ PROJE NEDİR? AR-GE NEDİR?
PROJE DESTEK PROGRAMLARI TÜBİTAK 7.ÇERÇEVE PROGRAMLARI PROJE ÖNERİSİ NASIL HAZIRLANIR?

3 PROJE DESTEK OFİSİ (PDO)
Yıldız Teknik Üniversitesi’nin Araştırma ve geliştirme alt yapısını güçlendirmek, Proje yapma kültür ve kapasitesini arttırmak ve bu bağlamda, Üniversitede araştırma yapan öğretim üyeleri/elemanlarının ve öğrencilerin araştırma projelerine destek sağlayan kurumların kaynaklarından en verimli biçimde faydalanabilmelerini sağlamak amacıyla, 6 Temmuz 2010’da “Proje Destek Ofisi” kurulmuştur.

4 PROJE DESTEK OFİSİ’NİN AMAÇLARI
Ulusal ve uluslararası araştırma destek programları hakkında araştırmacıları bilgilendirmek (web sitesi, aylık bülten, toplantılar, seminerler vb.), Proje başvuru tarihlerini duyurmak, Projelere, destek programına özgü formatın yanı sıra proje konusundan bağımsız olarak, özgün değer, yaygın etki ve yapılabilirlik gibi konularda önerilerde bulunmak, Projenin kapsamının en doğru destek programına yönlendirilmesi için araştırmacıları bilgilendirmek,

5 PROJE DESTEK OFİSİ’NİN AMAÇLARI
Proje önerisi ve değerlendirme aşamasında destek alınacak / alınan kurum ile gerektiğinde iletişimde olmak ve koordinasyonu sağlamak, Farklı disiplinlerdeki kişileri toplantılar ile bir araya getirerek disiplinler arası çalışmalar yapılması için öncü ve yönlendirici olmak, Araştırmacıların öncelikle dünyayı ve toplumu ilgilendiren başlıca sorunları ilgilendiren konularda inovatif çözümler bulmayı hedefleyen proje önerileri sunmaları için farkındalık yaratmak,

6 PROJE DESTEK OFİSİ’NİN AMAÇLARI
Proje destek programları hakkında ilgili destek programının temsilcileri tarafından verilecek eğitimler (TÜBİTAK, Avrupa Birliği, National Science Foundation, vb.) düzenlemek, Uluslararası başarı sağlamış yurt içi veya yurt dışındaki bilim insanlarını, tamamladıkları başarılı araştırma projelerini ve bu bağlamdaki tecrübelerini aktarmaları için seminer ve konferanslar düzenlemek,

7 PROJE DESTEK OFİSİ NE YAPTI?
Yıldızlı Projeler Yarışması’11 Tanıtım Etkinliği (yapıldı) Bilgilendirme Toplantıları: YTÜ’de bulunan 50 projeci (yapıldı) Dekanlar (yapıldı) Bölüm Başkanları (24 Aralık 2010) Yakında, her fakültede düzenlenecek seminerler ile tüm araştırmacılara ulaşılacak. PDO Seminerleri 1: İTÜ Nanoteknoloji Araştırma Merkezi (yapıldı) Açık proje çağrıları, YTÜ web sayfasından duyurulmaya devam ediyor. PDO’nun kendi web sayfası yakında devreye giriyor. PDO Ekibi proje önerisi sunan araştırmacılara danışmanlk hizmeti sağlamaya devam ediyor.

8 PROJE NEDİR? Proje Yönetimi Proje Nedir?
Proje insan ve insan dışı kaynakların bir amacı gerçekleştirmek için belirli zaman kısıtlaması içinde bir organizasyon dâhilinde bir araya getirildikleri, bu belirli projenin sonunda ise başka yerlere tahsis edildikleri bir süreçtir. Proje Yönetimi

9 PROJE KONTROL DÖNGÜSÜ Hedefleri koy Plânları hazırla
Düzeltici tedbirleri al Faaliyetleri yap Performansı izle

10 AR-GE NEDİR?* Ar-Ge Ar-Ge insanlığın bilgi dağarcığının artırılmasına ve bu dağarcığın yeni uygulamalar tasarlamak üzere kullanılmasına ilişkin sistematik ve yaratıcı çalışmalardır. Temel Araştırma Uygulamalı Araştırma Deneysel Geliştirme Bilgi dağarcığını Yeni uygulamalar artırma tasarlama *OECD Frascati Kılavuzu

11 Yenilik ve Ar-Ge Projelerin Değerlendirilmesinde OECD tarafından hazırlanmış olan Oslo ve Frascati kılavuzlarındaki tanımlar ve kavramlar esas alınmaktadır. Oslo Kılavuzu’na göre : Teknolojik açıdan yeni ürün, Teknolojik açıdan iyileştirilmiş ürün, Teknolojik süreç yeniliği Sanayi Ar-Ge’sinin çerçevesini çizmektedir.

12 Ar-Ge Projelerinden Beklenen Hedefler
Yeni ürün geliştirilmesi Ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi Maliyet düşürücü ve standart yükseltici yeni tekniklerin geliştirilmesi Yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi 1 ve 2 ürün geliştirme, 3 ve 4 süreç geliştirme

13 Ürün Yeniliği Sınıflandırması
Dünya İçin Yeni Bir Ürün Geliştirilmesi Ülke İçin Yeni Bir Ürün Geliştirilmesi Firma İçin Yeni Bir Ürün Platformu Geliştirilmesi Firma İçin Yeni Bir Ürün Geliştirilmesi Firmada Mevcut Bir Ürünün Yeni Modellerinin Geliştirilmesi

14 Ürün Yeniliği Süreç Yeniliği Pazarlama Yeniliği Organizasyonel Yenilik
Yenilik ve Ar-Ge Ürün Yeniliği Süreç Yeniliği Pazarlama Yeniliği Organizasyonel Yenilik DESTEK KAPSAMINDA KAPSAM DIŞI

15 Desteklenen Ar-Ge ve yenilik aşamaları

16 Değerlendirme Süreci Proje Önerisi Hakem Raporları Red Kabul Sözleşme
Komite Toplantısı

17 Proje üçgeni ve Proje Öneri Bilgileri
Proje Planı ve Kuruluşun Altyapısı Proje Bütçesi Başarılı proje, Kapsamını, belirlenen niteliklerde zamanında ve hesaplanan maliyet sınırları içinde tamamlayabilen projedir. Zaman Maliyet Kapsam Endüstriyel Ar-Ge İçeriği Teknoloji Düzeyi ve Yenilikçi Yönü

18 Proje İş-Zaman Çubuk Grafiği

19 Proje Başvurusunda Nelere Dikkat Edilmeli -1
Projenin endüstriyel Ar-Ge içeriği ve yenilikçi yönü vurgulanmalı Projenin teknoloji düzeyi bilimsel/teknik literatür ve standartlar referans verilerek açıklanmalı Projenin hedef ve çıktıları net ve ölçülebilir biçimde başarı kriterleri tanımlanmalıdır. Projede kullanılacak yöntem ve teknikler açıklanmalı.

20 Proje Başvurusunda Nelere Dikkat Edilmeli - 2
Proje süresi ve bütçesi gerçekçi tahmin edilmeli. Proje iş paketlerine bölünmeli, iş paketleri arasındaki ilişkileri iyi kurgulanmalı. Projeyi gerçekleştirmek için gerekli işbirlikleri ve hizmet alımları tanımlanmalı. Proje ekibi projeyi gerçekleştirebilir nitelikte oluşturulmalı. Değerlendirme sürecinde hakemlere proje faaliyetlerine ilişkin proje personelinin ve var ise teknik danışmanların sunum yapmaları.

21 Desteklenmeyen projeler
Ar-ge ve yenilikçi yönü zayıf, fonksiyonel değişiklik içermeyen rutin mühendislik uygulamaları, sadece şekil ve estetiğe yönelik değişikliklerden ibaret projeler Güncel teknolojinin gerisinde kalmış çalışmaları içeren projeler, Altyapının iyileştirilmesine, üretim altyapısına yönelik yatırım ağırlıklı projeler Firmanın özgün katkısının sınırlı olduğu ya da hiç olmadığı projeler Proje ekibi nitelik veya nicelik olarak projeyi gerçekleştirecek yeterlilikte değil. Proje çıktısı ekonomik yarara dönüşebilir nitelikte değildir.

22 3 Boyutlu Değerlendirme
Proje önerilerini, her boyuta eşit ağırlık vererek 3 boyutta değerlendirmek için geliştirilen Tanımlara Bağlanmış Değerlendirme Ölçeği (Phrase-Anchored Rating Scale) (Likert Ölçeği – 1, 2, 3, ... yerine) Her 3 boyut için ayrı ayrı ÇOK İYİ İYİ İYİ DEĞİL / YETERSİZ yönleri tanımlayan ifadeler / kavramlar / hükümler

23 Projenin endüstriyel Ar-Ge içeriği, teknoloji düzeyi ve yenilikçi yönü
3 Boyutlu Değerlendirme Projenin endüstriyel Ar-Ge içeriği, teknoloji düzeyi ve yenilikçi yönü Proje planı ve kuruluşun altyapısının uygunluğu Proje çıktılarının ekonomik ve ulusal kazanıma dönüşebilirliği

24 2.965 ARAŞTIRMACIDAN OLUŞAN, SÜREKLİ BÜYÜYEN
Hakem Havuzu 105 ÜNİVERSİTEDEN HAKEMLİK 2.965 ARAŞTIRMACIDAN OLUŞAN, SÜREKLİ BÜYÜYEN HAKEM HAVUZU 24 24

25 İzleme ve Destekleme Süreci
Ar-Ge Yardımı İstek Formu AGY300 YMM Onayı AGY500 Ar-Ge Faaliyeti Dönem Raporu Mali Rapor İzleyici Değerlendirmesi TEYDEB Teknik ve Mali Uzman ön değerlendirmesi

26 Ödeme Süreci İzleyici Raporu AGY400 TEYDEB Uzman Değerlendirmesi
Destek oranının ve miktarının tespiti (1507) (1508) Dış Ticaret Müsteşarlığı uygunluk görüşü (1501) Firmaya ödemenin yapılması

27 Desteklenen Gider Kalemleri
Personel giderleri Alet, teçhizat, prototip, kalıp, yazılım ve yayın alımları Malzeme ve sarf giderleri Proje personeli ve varsa danışmanların seyahat giderleri Yurtiçi ve yurtdışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alımları Üniversiteler, kamu ve özel sektör Ar-Ge kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri Ulusal patent tescili, faydalı model tescili ve endüstriyel tasarım tescili ile ilgili giderler

28 PROJE DESTEKLERİ PROJE DESTEKLERİ ULUSAL TÜBİTAK DPT SAN-TEZ TÜBA İBB
AB YAPISAL BAKANLIKLAR ENSTİTÜLER ŞİRKETLER ULUSLARARASI DÜNYA BANKASI TÜBİTAK (İkili Anlaşmalar-COST) AB (FP7-ERC-CIP) ESF (European Science Foundation) NSF (National Science Foundation) British Council Jean Monnet

29 Destek Programları 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini
Destekleme Programı Kamu Projeleri Programı (KAMAG) Patent Başvurusu Teşvik Programı (ARDEB) 1301 -Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Ağları ve Platformları Kurma Girişimi Destekleme Programı (İŞBAP) ARDEB 2221- Konuk Bilim İnsanı Destekleme Programı (BİDEB) Yurt dışındaki üniversitelerde ve/veya araştırma kuruluşlarında çalışmakta olan bilim insanlarının üniversitelerimiz, kamu veya özel sektör kurum ve kuruluşlarında araştırmalara katılmak, teknolojik yenilikler getirmek, seminerler, konferanslar, dersler vermek üzere Türkiye’ye getirilmesi, davet edilmesi için destek verilir. 29

30 Öneri… Firmaların Ar-Ge faaliyetlerine ilişkin teşvik ve hibe desteklerden azami yararlanma konusunda, bünyelerinde eleman istihdam etmeleri, gerektiğinde üniversitelerden veya deneyimli yetkin kişi ve kuruluşlardan danışmanlık hizmeti almaları önerilmektedir. Ancak bu danışmanlık bir arzuhalcilik seviyesinde yapılmamalı; Proje konusunda gerekli araştırmalar yapılarak, bu konuda yapılan çalışmalar, patentler, teknolojiler, ürün/yöntemler belirlenmeli Proje faaliyetlerine konu ürünün teknoloji düzeyi, yenilikçi yönleri ile Ar-Ge ye konu bir proje kurgusu yapılmalı Proje Ar-Ge faaliyetlerine konu disiplinler dikkate alınarak insan kaynağı ihtiyacı, yapılacak işbirlikleri, alınacak hizmetler belirlenmeli Proje planı ve bütçesi bu çalışmalar neticesinde gerçekçi hazırlanmalı

31 Sonuç… Hazır teknolojiyi taklit etme veya alıp kullanma döngüsü sadece ülkeye değil, bizatihi sanayiye pahalıya gelir. Teknolojiyi kendiniz üretmeniz ilk başta zor ve pahalıdır, ama daha yüksek maliyetli bir gelecek getiren kısır döngüden kurtarır. Günümüzde işletmelerin başarıları tesadüfi olmaktan çıkmış olup, başarılar planlanarak gerçekleşmektedir. Firmalarımızın kendi ürünlerini tasarlamaları, üretim teknolojilerine sahip olmalarında Ar-Ge yapmanın zorunluluğu bulunmaktadır.

32 Projelerde istenen genel özellikler…
Çok disiplinli Uzun soluklu ve kalıcı Maliyet etkin, hızla cevap verebilen Dünya ölçüsünde rekabet edebilir Ülke ekonomisine doğrudan katkı sağlayan

33 TÜBİTAK araştırma alt grupları…
Çevre, Atmosfer, Yer ve Deniz Bilimleri Araştırma Grubu (ÇAYDAG) Elektrik, Elektronik, Enformatik Araştırma Grubu (EEEAG) Mühendislik Araştırma Grubu (MAG) Sağlık Bilimleri Araştırma Grubu ( SBAG) Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Grubu (SOBAG) Tarım, Ormancılık ve Veterinerlik Araştırma Grubu (TOVAG) Temel Bilimler Araştırma Grubu (TBAG) Kamu Araştırmaları Grubu (KAMAG) Savunma ve Güvenlik Teknolojileri Araştırma Grubu (SAVTAG)

34 Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Grubu (SOBAG)
Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Destek Grubu (SOBAG), evrensel gelişmeler ve ülke öncelikleri doğrultusunda, sosyal ve beşeri bilimlerin tüm alanlarında bilimsel araştırma faaliyetlerini desteklemek, geliştirmek ve teşvik etmek amacıyla Ar-Ge faaliyetlerini yürüten bilim insanlarımızı desteklemektedir.

35 1001 BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI
1002 HIZLI DESTEK PROGRAMI 1007 KAMU KURUMLARI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJELERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI PATENT BAŞVURUSU TEŞVİK VE DESTEKLEME PROGRAMI 1010 EVRENSEL ARAŞTIRMACI (EVRENA) PROGRAMI ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİNE KATILMA PROGRAMI BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK İŞBİRLİĞİ AĞLARI VE PLATFORMLARI KURMA GİRİŞİMİ PROJELERİ (İŞBAP) DESTEKLEME PROGRAMI 3501 ULUSAL GENÇ ARAŞTIRMACI KARİYER GELİŞTİRME PROGRAMI (KARİYER PROGRAMI)

36 LEONARDO DA VINCI PROGRAMI Ortak Konulu (Transversal) Program
HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) COMENIUS PROGRAMI (Okul Eğitimi) ERASMUS PROGRAMI (Yüksek Öğretim) LEONARDO DA VINCI PROGRAMI (Mesleki Eğitim) GRUNDTVIG PROGRAMI (Yetişkin Eğitimi) Ortak Konulu (Transversal) Program 4 Temel Faaliyet: Politika Geliştirme; Dil Öğrenme; BİT; Örnek Uygulamaların Yaygınlaştırılması Jean Monnet Programı 3 Temel Faaliyet: Jean Monnet Eylemi; Avrupa Kurumları; Avrupa Kuruluşları

37 PROGRAMLAR SON BAŞVURU TARİHLERİ Comenius,Grundtvig: Hizmetiçi Eğitim İlk Başvuru Dönemi: 14 Ocak Başvuru Dönemi: Nisan Başvuru Dönemi: Eylül 2011 Grundtvig: Ziyaret ve Değişimler İlk Başvuru Dönemi: 14 Ocak 2011 2.Başvuru Dönemi: Mayıs Başvuru Dönemi: Eylül 2011 Comenius Asistanlığı 31 Ocak 2011 Leonardo da Vinci: Hareketlilik 4 Şubat 2011 Erasmus:Yoğun Dil Kursları Comenius, Leonardo da Vinci,Grundtvig: Ortaklıklar Comenius: Comenius Bölgesel Ortaklıklar Grundtvig: Çalışma Grupları 21 Şubat 2011 Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig: Çok Taraflı Projeler, Ağlar ve Diğer Faaliyetler (Merkezi) 28 Şubat 2011 Leonardo da Vinci: Yenilik Transferi Projeleri Erasmus: Yoğun Programlar; Öğrenim ve Yerleştirme amaçlı Öğrenci Hareketliliği (Erasmus konsorsiyum ve yerleştirme sertifikası dahil) ve Personel Hareketliliği (Öğretim elemanlarının ders vermesi ve Personel eğitimi) 11 Mart 2011 Grundtvig: Asistanlık, Gönüllü Projeleri 31 Mart 2011 Ortak Konulu Program: Çalışma Ziyaretleri 1.Başvuru Dönemi: 31 Mart Başvuru Dönemi: 14 Ekim 2011 Ortak Konulu Program: Diğer Tüm Etkinlikler(Merkezi)

38 Proje önerisi hazırlama

39 Proje önerisi hazırlama
1. ÖZET ve ANAHTAR KELİMELER: 2. AMAÇ: Önerilen projenin amacı ve erişilmek istenen sonuç açık olarak yazılmalıdır. 3. KONU ve KAPSAM: Önerilen projenin konusu ve kapsamı net olarak tanımlanmalı; amaç ile ilişkisi açıklanmalıdır. 4. LİTERATÜR ÖZETİ: Proje konusu ile ilgili alanda ulusal ve uluslararası literatür taranarak, ham bir literatür listesi değil, kısa bir literatür analizi verilmelidir. Bu analiz, önerilen araştırma konusunun literatürdeki önemini ve doldurulması gereken boşluğu ortaya koymalıdır. 5. ÖZGÜN DEĞER: Araştırmanın dayandığı hipotez/ler açıkça ortaya konulmalı ve özgün değeri belirgin bir biçimde vurgulanmalıdır. Önerilen yeni teknoloji, metot veya kuramın literatüre nasıl bir katkısı olacağı açıklanmalıdır. 6. YÖNTEM: Araştırmanın tasarımı/yaklaşımları ile uyumlu olarak incelenmek üzere seçilen parametreler sıralanmalıdır. Amaç ve kapsamla uyumlu olması da gereken bu parametrelerin incelenmesi için uygulanacak yöntem ile kullanılacak materyal net bir biçimde tanımlanmalıdır. Yapılacak ölçümler (ya da derlenecek veriler), kurulacak ilişkiler ayrıntılı biçimde anlatılmalıdır. 7. ARAŞTIRMA OLANAKLARI: Bu bölümde öneren kuruluşta var olup da projede kullanılacak olan altyapı/ekipman olanakları belirtilmelidir. 8. YAYGIN ETKİ/KATMA DEĞER: Projenin gerçekleştirilmesi sonucunda ulusal ekonomiye, toplumsal refaha ve bilimsel birikime yapılabilecek katkılar ve sağlanabilecek yararlar tartışılmalı ve elde edileceği umulan sonuçlardan kimlerin ne şekilde yararlanabileceği belirtilmelidir.

40 Proje önerisi hazırlama
9. ÇALIŞMA TAKVİMİ: Projede yer alacak başlıca iş paketleri ve bunlar için önerilen zamanlama, İş-Zaman Çizelgesi halinde verilmelidir. Ayrıca, projenin belli başlı aşamaları ve bunlardan herbirinin ne zaman gerçekleşeceği, bu aşamalarda görev alacak proje personeli ve iş tanımları ek sayfa kullanılarak ayrıntılı olarak yazılmalıdır. Personelin niteliği (yürütücü, araştırmacı, danışman ve bursiyer) belirtilmelidir. Gelişme ve sonuç raporu hazırlama aşamaları proje çalışmalarına paralel olarak yürütülmeli ve ayrı bir iş paketi olarak gösterilmemelidir. 10. BAŞARI ÖLÇÜTLERİ: Projenin tam anlamıyla başarıya ulaşmış sayılabilmesi için hangi iş ve işlemlerin ne ölçüde gerçekleşmesi gerektiği Çalışma Takvimi bölümündeki İş-Zaman Çizelgesinde yer alan her bir iş paketi için ayrı ayrı belirtilmelidir. Her bir iş paketinin önem derecesi açıklanmalı ve projenin başarısına yapacağı katkı ifade edilmelidir. B PLANI: Projenin başarıya ulaşmasını olumsuz yönde etkileyecek ne gibi durumların/risklerin ortaya çıkabileceği ve bu durumlarda projenin başarıyla yürütülmesini sağlamak için nelerin yapılacağı, ne tür tedbirlerin alınacağı, yani devreye sokulacak “B Planı” İş Zaman Çizelgesinde yer alan her bir iş paketi de dikkate alınarak ortaya konulmalıdır. 11. PROJE YÜRÜTÜCÜSÜNÜN DİĞER PROJELERİ: 12. PROJE EKİBİNİN ÖNERİLEN PROJE KONUSU İLE İLGİLİ DİĞER PROJELERİ: 13. BÜTÇE ve GEREKÇESİ:

41 Proje Önerisi Bilimsel Değerlendirme Raporunun Hazırlanmasında Yol Gösterici Olabileceği Düşünülen Kriterler Aşağıda Verilmektedir PROJENİN ÖZGÜN DEĞERİ Çok iyi 1 Proje konusunun mevcut bilim ve teknolojideki yeri açıkca ortaya konulmuş ve gerekli literatür taramasıyla desteklenmiştir. 2 Hipotezler araştırma konusunu incelemek için çok iyi düşünülmüş, alternatifler göz önüne alınmıştır. 3 Yeni bir fikir, teknoloji, bilimsel yöntem veya kavramsal/kuramsal çerçeve geliştirilmesine yöneliktir. 4 Öneri mevcut bilim ve teknolojideki ve/veya halen kullanılmakta olan deneysel yöntemlerdeki eksiklik ve hataları doğru olarak ortaya koymaktadır. 5 Web of Knowledge ve Scopus’da kayıtlı dergilerde veya kitaplarda yayımlanma potansiyeli bulunmaktadır. 6 Patent alma potansiyeli bulunmaktadır. İYİ 1 Ürün, malzeme, teknoloji veya teoride mevcuda göre iyileştirme veya ilerleme sağlanmasına yöneliktir. 2 Diğer hakemli ve indekslerde kayıtlı dergilerde yayımlanabilme veya konferanslarda sunulabilme potansiyeli bulunmaktadır. 3 Bilgi ve teknoloji transferi ile yerel, ulusal veya uluslararası bir soruna çözüm getirilmesine yöneliktir. İYİ DEĞİL/YETERSİZ 1 Yöntem, kuram ve bilgi olarak kayda değer bir yenilik getirmemektedir. 2 Diğer hakemli ve indekslerde kayıtlı dergilerde yayımlanabilme veya konferanslarda sunulabilme potansiyeli zayıftır. 3 Araştırmanın bilimsel tutarlılığı, bütünlüğü ve anlamı açıkça ortaya koyulmamıştır. 4 Araştırmada net bir bilimsel/teknolojik soru ortaya atılmamıştır. 5 İnceleme/veri toplama/durum saptama/rutin çalışma niteliğindedir. 6 Gerekçede belirtilen yayın/kaynaklarda benzeri çalışmaların sonuçları vardır. Projenin bu duruma ne katkı/ilerleme sağlıyacağı belirsizdir. 7 Literatür taraması yapılmamış/“ham liste” mahiyetinde olup, araştırmanın temel konusunun/amacının önemine işaret etmemektedir.

42 PROJENİN YAPILABİLİRLİĞİ
YÖNTEM YÖNÜNDEN: Çok iyi 1 Yaklaşımın tasarımı ve seçilen yöntemler amaçlara ulaşmaya çok uygundur. 2 Yöntemler belirgin ve doğru olarak açıklanmış (prosedürün verilmesi gerekli değildir) ve/veya literatüre/standart metodlara atıflar yapılmıştır. 3 Seçilen yöntemler hipotezleri test etmek için gerekli değişkenleri içermektedir. 4 Hipotez ile ilgili ön çalışmalar yapılmış ve ön sonuçlar alınmıştır. 5 Seçilen yöntemlerle ilerleme kaydedilememesi durumunda çare olabilecek alternatifler (B planı) düşünülmüştür. İYİ 1 Yaklaşımın tasarımı ve seçilen yöntemler amaçlara ulaşmaya elverişlidir. 2 Yöntemler yeterince açıklanmıştır. (prosedürün verilmesi gerekli değildir) 3 Beklenmeyen/farklı durumlarda değişik yöntemler kullanma hazırlığı vardır. İYİ DEĞİL/YETERSİZ 1 Etik Kurul İzni / Diğer Gerekli İzinler alınmamıştır. 2 Yöntemler hedeflere/hipotezlere ulaşmaya uygun değildir. 3 Deneylerin hipotezlerle ilişkisi açıkça ortaya koyulmamıştır. 4 Yöntemler alışılmış bilimsel içerikde anlatılmadığından açıkca anlaşılmamaktadır. 5 Önerilen tasarım ve yöntemlerden çok daha kapsamlı çalışma gereklidir. 6 Olası problemler/kısıtlamalar dikkate alınmamıştır. 7 İstatistiksel analiz ihtiyaçları yeterince hesaba katılmamıştır.

43 PROJENİN YAPILABİLİRLİĞİ
EKİP YÖNÜNDEN: Çok iyi 1 Proje yürütücüsü önerilen projeyi yürütebilecek bilimsel birikime sahiptir. 2 Proje yürütücüsünün proje konusuyla ilgili olarak ulusal ve/veya uluslararası proje yürütme deneyimi vardır. 3 Proje yürütücüsünün proje ile ilgili konularda son yıllarda uluslararası indekslerde kayıtlı dergilerde yapılmış yayınları vardır. 4 Proje yürütücünün ulusal ve uluslararası işbirliği deneyimi vardır. 5 Proje yürütücünün danışmanlık/hakemlik/editörlük deneyimi vardır. 6 Proje yürütücüsü, yüksek lisans ve doktora yaptırmış/yaptırmaktadır. 7 Ekipteki araştırmacıların uluslararası indekslerdeki dergilerde yayınları vardır. 8 Ekipteki araştırmacıların proje yürütme deneyimi vardır. 9 Ekipte yüksek lisans ve doktora yaptırmış araştırmacılar vardır. 10 Ekipteki araştırmacıların uluslararası dergilerde hakemlik/editörlük deneyimi vardır. 11 Ekipteki araştırmacıların ulusal/uluslararası işbirliği deneyimi vardır. 12 Ekipte araştırmacıların arasında kitap (ders kitapları dışında) yazmış araştırmacı vardır. 13 Proje ekibi projenin gerektirdiği sayı ve disiplinlerdendir. 14 Proje ekibinde TÜBİTAK bilim, hizmet ve teşvik ve benzeri ödül almış olan araştırmacılar vardır 15 Tüm ekip üyelerinin görevleri/rolleri ve gereklilikleri/gerekçeleri açıkça belirtilmiştir. 16 Ekipte araştırmacılarla birlikte sonuçları kullanacak uygulayıcılar da bulunmaktadır. İYİ 1 Proje ekibindeki genç araştırmacıların eğitimi ve bilgi birikimi yeterlidir. 2 Proje yürütücüsünün proje konusu dışındaki konularda yayın/patentleri vardır. 3 Ekibin proje konusu dışında ulusal ve/veya uluslararası proje yürütme deneyimi vardır. İYİ DEĞİL/YETERSİZ 1 Yürütücünün önerilen projeye yakın büyüklükte proje yürütme deneyimi yoktur. 2 Yürütücünün proje ile ilgili konulardaki bilgi birikimi yetersizdir. 3 Yürütücünün proje ile ilgili konularda nitelikli yayını bulunmamaktadır. 4 Ekipteki araştırmacıların proje ile ilgili konularda bilgi birikimi yetersizdir. 5 Ekipte, projeye katkısı belirsiz kişiler bulunmaktadır. 6 Çok gerekli olmasına karşın ekipte konusunda uzman bulunmamaktadır.

44 PROJENİN YAPILABİLİRLİĞİ
EKİPMAN/ORTAM YÖNÜNDEN: Çok iyi 1 Projenin yürütüleceği birimin altyapısı/ortamı/olanakları yeterlidir. 2 Proje kapsamında istenilen ekipman ek ekipman mahiyetindedir ve mevcut altyapı ve proje ile uyumludur. 3 İstenilen ekipman uzun süreli ve birden fazla projede kullanıma uygundur. 4 TÜBİTAK dışında kurum/kurumların önemli ayni/nakdi katkısı vardır. İYİ 1 Projenin yürütüleceği birimin altyapısı/ortamı/olanakları kısmen yeterlidir; ancak projenin yürütülmesi için başlıca ekipman desteğine gereksinim vardır. 2 Proje kapsamında istenilen ekipman mevcut altyapı ve proje ile uyumludur. 3 TÜBİTAK dışında kurum/kurumların ayni/nakdi katkısı vardır. İYİ DEĞİL/YETERSİZ 1 İstenilen ekipman “ek” değil, projenin yürütülmesi için gerekli “başlıca” ekipman mahiyetindedir. 2 İstenilen ekipman, mevcut altyapı ve proje konusu ile uyumlu değildir. 3 Kuruluşta mevcut olan ekipman proje kapsamında tekrar talep edilmiştir.

45 PROJENİN YAYGIN ETKİSİ
Çok iyi 1 Evrensel veya yerel düzeyde olma özelliğine sahiptir. 2 Farklı bilimsel ve teknolojik alanlarda kullanılabilme özelliğine sahiptir. 3 Yeni projelerin üretilmesine temel oluşturabilme özelliğine sahiptir. 4 Toplumun sorunlarına çözüm üretebilecek niteliktedir. 5 Proje konusu, alanındaki BTYK, DPT veya TÜBİTAK tarafından belirlenen ülke öncelikleri arasındadır. 6 Toplumun kullanılmayan kaynaklarının kullanılmasını sağlamaya yöneliktir. 7 Uluslararası alanda Türkiye’nin öncü konuma gelmesine katkı sağlayabilecek niteliktedir. 8 Uluslararası, ulusal kaynaklardan veya endüstriden destek almıştır. 9 Ülkenin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlama potansiyeli vardır. 10 Yurtdışı bağımlılığı gideren yeni bir ürün veya model geliştirme potansiyeli vardır. 11 Ülkenin bilimsel ve teknolojik araştırma gücüne, bilim insanı yetiştirilmesi ve yeni yetenekler kazanılmasına katkı sağlama potansiyeli oldukça yüksektir. 12 Ülkenin risklerinin ve avantajlarının belirlenmesine yöneliktir. 13 Sonuçların “ticarileştirilme” potansiyeli yüksektir. 14 Proje disiplinler arası ve grup çalışmalarını içermektedir. 15 Proje uygulayıcı kurum/kuruluşlarla işbirliği halinde hazırlanmıştır. İYİ 1 Tek bir bilimsel veya teknolojik alanda kullanılabilme özelliğine sahiptir. 2 Yeni projeler üretme potansiyeli sınırlıdır. 3 Bir ulusal kaynaktan veya endüstriyel kuruluştan sınırlı destek almıştır. 4 Bölgesel ekonomiye kısmi katkı sağlama potansiyeli bulunmaktadır. İYİ DEĞİL/YETERSİZ 1 Bilim ve teknolojiye katkı sağlama potansiyeli zayıftır. 2 Proje konusu, alanındaki ülke öncelikleri arasında değildir. 3 Tescil edilecek çıktılar elde etme potansiyeli oldukça zayıftır. 4 Diğer hakemli ve indekslerde kayıtlı dergilerde yayımlanabilme veya konferanslarda sunulabilme potansiyeli oldukça zayıftır.

46 ÖRNEK PROJE (TÜBİTAK 1007) “YAPIM KESİMİNDE BAŞARIM DEĞERLENDİRME VE KIYASLAMA (DEK) SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ” MÜŞTERİ KURUM T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI DESTEKLEYEN KURULUŞ: TÜRKİYE KALİTE DERNEĞİ (KalDer) YÜRÜTÜCÜ KURULUŞLAR YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Proje Yöneticisi) İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 46

47 Müşteri İhtiyaçları Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’nın misyonu, yapım hizmetlerini teknolojik ve bilimsel gelişmelerden faydalanarak düzenleyici, denetleyici ve katılımcı bir anlayışla sürdürülebilir hale getirmektir. Bakanlık bünyesinde yapım sektöründe, hem sektörün hem de sektör içerisinde bulunan firmalarda “kaliteyi ve başarıyı arttırmaya yönelik değerlendirme” ye dayalı eski yasal düzenlemenin yenilenmesi ve/veya bu anlamda yeniliğe açık yasal düzenlemenin hazırlanması gerekmektedir. 47

48 Destekleyen Kuruluşun Amacı
Türkiye Kalite Derneği (KalDer) çağdaş yönetim kalitesi anlayışının etkinlik kazanması ve yaygınlaştırılması, kalite bilincinin yerleştirilmesi ve kaliteli çalışmanın özendirilmesi, dünya çapında kalite düzeyine ulaşılması, rekabet gücünün artması için uygun ortamlar yaratılması konularında gerekli teknik destek ve koordinasyonun sağlanması yönünde çalışan bir sivil toplum kuruluşudur. Yapım kesiminde kullanılacak bir Başarım Değerlendirme ve Kıyaslama Sisteminin uygulama aşamasında, KalDer aktif desteğiyle organizasyon niteliğine uygun bir biçimde Türk İnşaat sektöründe kalite anlayışının yükselmesi yönünde hizmet verecektir. 48

49 Projenin Amacı Projenin amacı; “Yapım Kesiminde Başarım Değerlendirme ve Kıyaslama ( DEK ) Sistemi” nin geliştirilmesidir. Başarım değerlendirmesine giden en uygun yol Anahtar Başarım Göstergelerinin (ABG) belirlenmesi ile mümkündür. ABG belirlenmesinin amacı; Şirketlere ve projelere başarım değerlendirme metodu sağlamak, Şirketlerin başarımlarını kıyaslamaları için saydam bir metot geliştirmek, Başarım hakkında uzun vadeli eğilimleri belirlerken, yapım kesiminin gelişme hedeflerini sağlayıp sağlamadığını değerlendirmek, olarak özetlenebilir. 49 49

50 Projenin Kapsamı Yapım kesimindeki paydaşların başarımlarının, belirlenen başarım/gelişme hedeflerine bağlı Anahtar Başarım Göstergeleri ( ABG ) ile ölçülmesi ve kıyaslanması için bir izleme ve değerlendirme sistemi oluşturmak, Türk yapım kesimi ile ilgili devlet ve özel kesim tarafından üretilen, stratejik gelişme raporlarındaki hedefler doğrultusunda endüstri için belirlenen başarım hedefleri karşısında ilerleyişi ölçmek ve kıyaslamak, Konu ile ilgili teori ve uygulamadaki mevcut tüm bilimsel ve teknolojik gelişmelerin yasal düzenleme ve süreçlere aktarılmasına öncülük etmek, 50 50

51 Projenin Kapsamı Sürdürülebilir, güçlü ve rekabetçi bir yapım kesimi hedefiyle gelişimi ölçmek, izlemek ve değerlendirmek için uygun altyapıyı sağlamak, Toplam yapım kesimi başarımının geliştirilmesi için süreçlerin, paydaşların, projelerin başarımlarının ölçülmesi ve değerlendirilmesinin zorunluluğu hususundaki farkındalığın arttırılmasına katkıda bulunmak, Bu konuda uluslararası işbirlikleri kurmak, geliştirilecek yenilikçi uygulamaları sahaya uyarlamak, gelişmelerin izlenmesini sağlamak. 51 51

52 Hedeflenen Çıktılar En iyi uygulamalarla ilgili standartların oluşturulması, en iyi uygulamaların belirlenmesi ve açıklanması yoluyla yapım kesiminde genel bir iyileşmenin sağlanması, Yapım kesiminde üretkenliğin ve kalitenin arttırılması, Projenin sonunda DEK sisteminin geliştirilmesi ve pilot uygulamalar sonunda Türk İnşaat Kesimi için ilk başarım verilerini içeren veritabanının oluşturulması, Veri değerlendirme yöntemlerinin belirlenmesi, 52 52

53 Hedeflenen Çıktılar Kıyaslama için firmaların izleyeceği süreçlerin ve ölçüm yöntemlerinin belirlenmesi, Eğitim setlerinin oluşturulması, Başarım göstergelerinin ve ölçme metotlarının belirlenmesi. 53 53

54 Proje İş Paketleri Uluslararası alanda yapım kesiminde kıyaslama sistemlerinin araştırılması, Yapım kesimindeki paydaşların (ana yükleniciler, müşavirler, malzemeciler) başarım değerlendirme ve kıyaslama sistemlerinin geliştirilmesi, Alan araştırması, Başarım göstergelerinin geliştirilmesine yönelik sonuçların analizi, Belirlenen göstergelere göre ağ tabanlı ve etkileşimli bir sistemin geliştirilmesi, Pilot uygulamalar, İlgili yasal düzenleme önerilerinin oluşturulması. 54 54

55 Proje İş Programı 55 55 55

56 Projenin Yöntemi Başarım değerlendirme sistemlerinin araştırılması ve kıyaslanması, Kıyaslama (Benchmarking) sistemlerinin araştırılması ve karşılaştırmalı değerlendirilmesi, ABG’lerin belirlenmesi, Kıyaslamanın yapılacağı modelin (sistemin) tasarlanması, Gerekli yasal düzenlemelerin hazırlanması, Paydaşların sistem için eğitilmeleri, Sistemin uygulamaya geçirilmesi. 56 56

57 Projenin Ar-Ge Niteliği
Projede Yapılacak Faaliyet Faaliyetin Ar-Ge Unsuru Başarım değerlendirme sistemlerinin araştırılması ve kıyaslanması Mevcut ulusal yapım kesiminin durumuna en uygun olacak şekilde yeniliklere açık DEK sistemlerinin ana hatlarının tasarımı Kıyaslama sistemlerinin araştırılması ve karşılaştırılması Mevcut bilimsel modelleri araştırarak DEK sistemlerinin temel özelliklerinin ortaya çıkarılması ABG’lerin belirlenmesi Ulusal ölçekte anahtar başarım göstergelerinin belirlenmesi Kıyaslamanın yapılacağı modellerin tasarlanması Verilerin değerlendirilmesi neticesinde kurulacak ağ tabanlı ve etkileşimli sistemde devreye girecek modellerin ve ilgili yazılımların geliştirilmesi Yönlendirici yasa ve yönetmeliklerin geliştirilmesi DEK sistemlerinin yasal düzenlemelerde yer almasını sağlayacak taslakların geliştirilmesi Ağ sisteminin, paydaşların kullanabilmelerine olanak sağlayacak şekilde, geliştirilmesi Kullanıcıların internet erişimi ile bilgilendirilmelerine ve DEK uygulamalarına olanak sağlayacak, ek program modüllerinin geliştirilmesi Sistemin uygulamaya geçirilmesi Kurulan sistemin pilot uygulamalarla doğruluk ve geçerliliğinin belirlenmesi ve olası iyileştirmelerin gerçekleştirilmesi 57

58 Projenin Yaygın Etkisi
Motivasyon ve Beklentiler; Doğrudan veya dolaylı %33’lük pay ile GSMH içinde ulusal ekonominin belkemiğini oluşturan yapım kesiminin daha verimli ve başarılı bir üretim alanı olması adına endüstride yenileşmenin sağlanması, üretkenliğin ve verimliliğin arttırılmasıdır. Kurulacak sistem sayesinde çok parçalı yapısından kurtulacak olan yapım kesiminde : İş yapış şekillerine bir kalite standardı getirilecek, Bir bütünleşme ve kesim imajında olumlu bir ivme sağlanacak, Kesim paydaşlarından sürekli geri bildirim ve değerlendirme alınabilecek, Paydaşların başarım seviyelerinin, DEK sistemi ile izlenebilmesi sağlanacaktır. 58 58

59 Projenin Yaygın Etkisi
Ulusal ve uluslararası anahtar başarım göstergeleri sayesinde; Türk yapım kesimi ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, yapım kesiminin Türkiye ekonomisindeki yerini ve rekabet gücünü, Yapım firmaları da, kesimdeki konumlarını saptayabilecekler. Proje sonunda geliştirilmesi hedeflenen DEK sistemi sayesinde yapım firmaları anahtar başarım göstergelerine bağlı olarak, aşağıdaki konularda güçlendirmeleri gereken yönlerini belirleyebilecekler; Kaynaklar Yeterlilikler Proje Yönetimi Yetkinlikleri Paydaşlar ile İlişkiler Finansal Ölçütler Stratejik Kararlar Proje Başarımı 59 59

60 (Proje Bittikten sonra)
Proje Çıktılarının Uygulamaya Aktarılması Proje Çıktısı Aktarım Mekanizması Aktarım Süresi (Proje Bittikten sonra) ABG’lerin belirlenmesi DEK sistemi çerçevesinde belirlenen ve yasal düzenlemeler ile güçlendirilecek ABG verilerinin toplanması ve derlenmesi 18 ay Yapı işlerine ait verilerin tutulduğu ağ tabanlı bir veritabanı Sistematik olarak toplanıp değerlendirilen veriler çerçevesinde DEK sisteminin iyileştirilmesi 24 ay Belirlenen “en iyi uygulama” örneklerinin yaygınlaştırılması için kullanılabilecek araçların geliştirilmesi Ana yüklenici, müşavir ve malzemecilere ilişkin üstlenici hizmetlerinin yeterlilik koşulları, sürekliliği ve geliştirilmesini temin edecek ikincil yasal düzenleme (yönetmelik, tebliğ, vb.) taslaklarının hazırlanması 36 ay 60 60

61 Projenin Yapılabilirliği
Proje ekibinin konuya ilişkin deneyimleri: Prof. Dr. Haluk Çeçen: Sektör ve Proje tecrübesi. Prof.Dr. Namık Kemal Öztorun: Metot ve program geliştirme deneyimi Doç. Dr. Y. Cengiz Toklu Yrd. Doç. Dr. Zeynep IŞIK: Konu ile ilgili hazırlanmış 1 Doktora Tezi, ODTÜ BAP Projesi, 3 Uluslararası makale, 4 uluslararası ve 1 ulusal bildiri. Yrd. Doç. Dr. Işılay Tekçe: Konu ile ilgili hazırlanmış Doktora Tezi, 1 uluslararası makale, 2 uluslararası ve 1 ulusal bildiri, İTÜ BAP Projesi, FP7 Projesi (devam ediyor). Yrd. Doç. Dr. Şenay Atabay: Proje tecrübesi 61 61

62 Projenin Yapılabilirliği
Yürütücü kuruluşta var olan ve projede kullanılacak altyapı imkanları: Proje süresince * Yıldız Teknik Üniversitesi * İstanbul Üniversitesi * Yeditepe Üniversitesi alt yapı imkanları kullanılacaktır. 62 62

63 Başarı Kriterleri Çıktı Başarı Kriteri
Yapım kesiminde üretkenliğin ve kalitenin arttırılması Başarım değerlendirmesi sonuçlarının yıllar içersinde artması En iyi uygulamalarla ABG’lerin oluşturulması, en iyi uygulamaların açıklanması yoluyla genel bir iyileşmenin sağlanması Yapım kesiminin GSMH içerisindeki payında artış Sistemin kurulması ve pilot uygulamalar sonunda ilk başarım verilerini içeren veritabanının oluşturulması Veritabanının inşaat şirketlerinin kullanımına sunulması Veri değerlendirme prosedürlerinin belirlenmesi Belirlenen prosedürlerin rapor edilmesi Yapı Başarım Denetleme ve Kıyaslama (DEK) Sisteminin Kurulması Sistemin işlerlik kazanması ve verilerin toplanmaya başlanması Kıyaslama için firmaların izleyeceği süreçlerin ve ölçüm yöntemlerinin belirlenmesi Süreçler ve ölçüm yöntemlerinin firmalara tanıtımı Bilgilendirme setlerinin oluşturulması Oluşturulan bilgilendirme setleri Başarım göstergelerinin ve ölçme metotlarının belirlenmesi Anahtar başarım göstergeleri Başarım göstergelerinin yaygın kullanımının sağlanması Sisteme kayıtlı firma sayısı 63 63

64 Riskler ve B Planı 64 64 Riskin Tanımı Riskin Önem Derecesi
Alınan Önlem B Planı Proje yürütücüsü kurumlardan bir veya birden fazlasının projeden ayrılması Orta Proje ekibi bu projenin yapım kesimi ve ülke ekonomisine katkısı bakımından önemini kavramış motive üyelerden oluşmaktadır. Konu ile ilgili yeni kurumlar ile proje takımı tamamlanır. Proje yürütücü veya kritik araştırmacılardan bir veya birden fazlasının projeden ayrılması Konu ile ilgili yeni proje yürütücüsü veya araştırmacılar projeye katılır. Verilerin doğru modeli oluşturmak için yeterli sayıda olmaması veya analiz sonuçlarının istenen bicimde doğrulanamayışı Veri toplama aşaması büyük ölçüde yüz yüze görüşmeler ile gerçekleşecek, bu da veri analizi doğrulama ve güvenilirliğini arttıracaktır. Veriler üç ayrı paydaş grubu için toplanacağından bu risk üçe bölünmüştür. Bunun yanı sıra verilerin toplanması ve analizi için planlanan sure üçte bir hata payını düzeltmeye yetecektir. Yasal düzenlemenin hazırlanması ile ilgili karşılaşılabilecek sorunlar Proje kapsamında yasal düzenlemeler alınacak danışmanlık desteğiyle taslak aşamasında olacak tır. Hukukçu ve teknik danışmanlar ile bu sorunlar çözülecektir. İş planında yaşanabilecek gecikmeler (Alan araştırmaları, çalıştaylar vb.) Düşük İş planı bu tür gecikmeler göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Proje ekibine bursiyer eklemek veya gelişme raporu dönemlerinde iş programında düzeltmeler yapmak. Firmaların işbirliğinden kaçınmaları Firmaların tanıtım ve seminerlerle bilgilendirilmesi Mevcut verilerin kullanımıyla bir başlangıca gidilmesi Yapımcı, müşavir ve malzemeciler arasındaki sistemlerin farklılığı Her biri için farklı Anahtar Başarım Göstergelerinin belirlenmesi Farklılıklarla uç değişimlere uğramayan başka bir sistemin geliştirilmesi 64 64

65 Projenin Yapılabilirliği
YRD.DOÇ.DR. ZEYNEP IŞIK DOKTORA TEZİ: Işık, Z. “A Conceptual Performance Measurement Framework for the Construction Industry”, , ODTU, Ankara. (Danisman: Prof. Dr. M. Talat Birgonul, Yrd. Danisman: Doc. Dr. Irem Dikmen) PROJE KONUSU İLE İLGİLİ MAKALE VE BİLDİRİLER  Işık, Z., Arditi, D., Dikmen, İ. and Birgönül, M. T. (2010). “Impact of Resources and Strategies on Construction Company Performance” Journal of Management in Engineering, 26(1), 9-18. Işık, Z., Arditi, D., Dikmen, İ. and Birgönül, M. T. (2010). “Role of Exogenous Factors on Strategic Performance of Construction Companies” Engineering, Construction and Architectural Management, 17(2), Işık, Z., Arditi, D., Dikmen, İ. and Birgönül, M. T. (2009). “Impact of Corporate Strengths/Weaknesses on Project Management Competencies”, International Journal of Project Management, 27(6),  Işık, Z., Dikmen, İ. and Birgönül, M. T. (2006). “Critical Review of Performance Measurement Systems in the Construction Industry”, Seventh International Congress on Advances in Civil Engineering, October 11-13, İstanbul. Işık, Z., Dikmen, İ. and Birgönül, M. T. (2007). “Using Analytical Network Process (ANP) for Performance Measurement in Construction”, The Royal Institution of Chartered Surveyors, Proceedings of the COBRA Conference, 6-7 September, Paper Number 32., Georgia Institute of Technology, Atlanta, Georgia, U.S. Işık, Z., Arditi, D., Dikmen, İ. and Birgönül, M. T. (2009). “Impact of Organizational Competencies on Construction Project Performance”, Ahmed V., Alshawi, V., Egbu, C. and Sutrisna, M. (Eds), Proceedings of 9th International Postgraduate Research Conference, pp , January, The Lowry, Salford Quays, Greater Manchester, U.K. Işık, Z., Arditi, D., Birgönül, M. T. and Dikmen, İ. (2010). “A strategic performance measurement framework for the construction industry in Turkey”, The Royal Institution of Chartered Surveyors, Proceedings of the COBRA Conference, September, Paris Işık, Z., Arditi, D., Birgönül, M. T. and Dikmen, İ. (2010). “Yapım Sektöründe Performans Değerlendrimesi için Kavramsal bir Model”, 1.Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, 29 Eylül – 1 Ekim, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara. 65

66 Projenin Yapılabilirliği
YRD.DOÇ.DR. IŞILAY TEKÇE (OKAN ÜNİVERSİTESİ) DOKTORA TEZİ: TEKÇE I., “Yüklenici İnşaat Firmaları için Çok-Kriterli Performans Ölçme Modeli ”, 2009, İTU, İstanbul. PROJE KONUSU İLE İLGİLİ MAKALE VE BİLDİRİLER Tekce, I., Dikbas, A Yüklenici İnşaat Firmaları için Çok Kriterli Performans Ölçme Modeli Geliştirilmesi İTÜ Dergisi/a, mimarlik, planlama, tasarım Basımda Tekce, I., Dikbas, A., Competitiveness in Construction: A Literature Review of Research in Construction Management Journals Proceedings of RICS & CIB 'COBRA' International Research Conferences s Akkoyun, I., Dikbaş, A Performance in Construction: A Literature Review of Research In Construction Management Journals” 24th Annual Association of Researchers in Construction Management Conference (ARCOM) 2/ s

67 Projenin Yapılabilirliği
PROF.DR. NAMIK KEMAL ÖZTORUN DURum TESpit (DURTES) Yöntemi ve Bakırköy Risk Analizi Projesi (2002) (Yaklaşık bina analizi) Bakırköy ilçesi için yapılan hasar risk seviyesini belirleme çalışması için proje kapsamında özel olarak bir metodoloji ve program (DURTES) geliştirilmiştir. Bu metodoloji Ulusal Deprem Konseyi Raporu (2002)'unda belirtildiği gibi yerel koşulları, yaygın yapı gereçlerini ve mevcut Deprem Yönetmeliğimizi baz alan ve her binanın içerisine girilerek doldurulabilen bir anket formu ve  durum tespiti yapan Uzman Sistem Bilgisayar Programı  DURTES 'ten oluşmaktadır. Bu metodoloji ile Bakırköy İlçesinde teker teker gidilerek yapı incelenmiş, bunlardan içerisine çeşitli sebeplerle girilemeyen 437 yapı haricinde yapı için kapsamlı durum tespiti yapılmıştır. 100 soruluk değerlendirme formu Her bina için yaklaşık 200 parametre Bina durumunun yerinde tespiti Yapının içine girip inceleme Hasar, kusur, düzensizlik vb. detaylar Şartnamelere uygun analiz ve kontrol Bilgisayar ortamında rapor FEM, GIS ve CAD sistemleri ile etkileşim 67 67

68 2209 - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ YURT İÇİ / YURT DIŞI ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI 
Üniversitelerimizin Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler alanlarıyla ilgili bölümlerinde öğrenim görmekte olan lisans öğrencilerini projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik etmek amacıyla; A) Yurt içinde yapacakları araştırma projelerine, B) Yurt içinde kurum/kişilerce düzenlenecek olan proje yarışmalarına, C) Uluslararası proje yarışmalarına katılması uygun görülen projelere, katılım giderleri için kısmi destek sağlanacaktır. Projeler en çok bir yıllık süre boyunca desteklenir. Destek süresince öğrencinin/öğrencilerin, lisans öğrenimine devam ediyor olması gerekir. Destek süresinin başlangıcından itibaren ilk dört ay içinde projedeki gelişmeleri anlatan bir ara rapor, destek süresinin bitiminden önce kesin rapor TÜBİTAK-BİDEB’e verilir. 2010 yılı için öngörülen destek miktarı proje başına en çok TL’dir. Proje destek miktarı avans olarak " Proje Yürütücüsü " öğrenciye verilebilir.

69 2209 - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ YURT İÇİ / YURT DIŞI ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI 
Proje Önerisi Formatı PROJE BAŞLIĞI Giriş ve Teorik Çerçeve Problemin Tanımı Çalışmanın Amacı Literatür Taraması Araştırma Sorusu ve/ veya Hipotez Dizayn- Yöntem ve Prosedürler Örnekleme Aletler-Araç Gereç -Cihaz Veri toplama Veri Analizi Çalışmanın Önemi Kaynaklar Apendiks

70 2209 - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ YURT İÇİ / YURT DIŞI ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI
TASLAK BÜTÇE PROJE YÜRÜTÜCÜSÜNÜN ADI : ÜNİVERSİTESİ : PROJE ADI : ÖNERİLEN BÜTÇE TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI Kırtasiye Alımları Kitap Alımı Baskı ve Cilt Giderleri Fotokopi Giderleri Kimyasal Malzeme Alımları Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları Zirai Malzeme ve İlaç Alımları Laboratuvar Sarf Malzemesi Alımları Bilgisayar Sarf Malzemesi Alımları Elektrik-Elektronik Sarf Malzemesi Alımları ULAŞIM Ulaşım Giderleri (Uçak ve yataklı tren hariç) Oto Kiralama giderleri Benzin giderleri TOPLAM * Verilen destekle demirbaş alımı yapılamaz.

71 2209 - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ YURT İÇİ / YURT DIŞI ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI
2209- ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ YURT İÇİ / YURT DIŞI ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI ÇALIŞMA PLANI YAPILMASI PLANLANAN İŞ(*) EYLÜL EKİM KASIM ARALIK OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS (*)Yapılması planlanan her bir işin neleri kapsadığı ayrıntılı olarak yazılmalı

72 2209 - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ YURT İÇİ / YURT DIŞI ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI
ARA RAPOR Araştırma konusunun tanımı Test edilecek Hipotez tanımı Önceki dönemlerde yapılan çalışmaların özeti Dönem içinde yapılan çalışmada kullanılan materyal ve yöntem hakkında bilgi Dönem içinde yapılan çalışma sonucu elde edilen veriler Verilerin yorumlanması Bir sonraki dönemde yapılması planlanan çalışmalar Çalışma esnasında başvurulan kaynaklar SONUÇ RAPORU FORMATI: Giriş Proje konusu hakkında kısa bilgi Rapor dönemlerinde yapılan çalışmalar Dönem... Sonuç: Çıktılar (Yayınlar,sunumlar v.b.)

73 Teşekkürler... 73 73 73

74 PROJE DESTEK OFİSİ İletişim Bilgileri PDO Ekibi Mail
Doç.Dr. Cengiz KAYA Tel:47 13 (Kimya Metalürji Fakültesi) Yrd.Doç.Dr. Semra ÖZKAN Tel:47 55 Yrd.Doç.Dr. Zeynep IŞIK Tel:52 60/32 13 (İnşaat Fakültesi) Öğr. Gör. Ufuk BÖLÜKBAŞ Tel: (Meslek Yüksek Okulu) Sekreterlik: Fatma GÜROCAK Tel: Fax: E-posta: Yer: UYGAR Merkezi, Kiler-i Hümayun Binası-Yıldız Yerleşkesi, Beşiktaş/İstanbul


"PROJE DESTEK PROGRAMLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları