Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜBİTAK 1001 PROJELERİNİ HAZIRLAMANIN TAM ZAMANI Hazırlayanlar PDO Son Başvuru Tarihi: 04 MART 2011.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜBİTAK 1001 PROJELERİNİ HAZIRLAMANIN TAM ZAMANI Hazırlayanlar PDO Son Başvuru Tarihi: 04 MART 2011."— Sunum transkripti:

1 TÜBİTAK 1001 PROJELERİNİ HAZIRLAMANIN TAM ZAMANI Hazırlayanlar PDO Son Başvuru Tarihi: 04 MART 2011

2  Projelerde istenen genel özellikler… Projelerde istenen genel özellikler…  TÜBİTAK genel destek programları… TÜBİTAK genel destek programları…  TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB)… TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB)…  TÜBİTAK araştırma alt grupları… TÜBİTAK araştırma alt grupları…  TÜBİTAK destek programları… TÜBİTAK destek programları…  Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerinin Destekleme Programı (1001) • Programın amacı… Programın amacı… • Kimler projede yer alabilir… Kimler projede yer alabilir… • Kimler proje yürütücü olamaz… Kimler proje yürütücü olamaz… • Dikkat edilmesi gereken diğer hususlar… Dikkat edilmesi gereken diğer hususlar… • Projede görev alma limitleri… Projede görev alma limitleri… • Proje süresi ve Başvuru dönemleri… Proje süresi ve Başvuru dönemleri… • Proje bütçesi… Proje bütçesi… • Nereye ve nasıl başvurulabilir… Nereye ve nasıl başvurulabilir… • Basılı olarak gönderilmesi gereken belgeler… Basılı olarak gönderilmesi gereken belgeler… • Proje önerisi hazırlanırken okunmasında yarar olan yardımcı belgeler… Proje önerisi hazırlanırken okunmasında yarar olan yardımcı belgeler… • Başvurunun değerlendirme süresi… Başvurunun değerlendirme süresi… • Bilimsel değerlendirme kriterleri… Bilimsel değerlendirme kriterleri… • İletişim Bilgileri… İletişim Bilgileri…  Proje önerileriz için bize başvurabilirsiniz. Proje önerileriz için bize başvurabilirsiniz.  Bilgi almak için ilgili kısmı lütfen tıklayınız..

3  Projelerde istenen genel özellikler… – Çok disiplinli – Uzun soluklu ve kalıcı – Maliyet etkin, hızla cevap verebilen – Dünya ölçüsünde rekabet edebilir – Ülke ekonomisine doğrudan katkı sağlayan

4  TÜBİTAK genel destek programları… – Sanayiye yönelik AR-GE Destekleri – Bilim İnsanı Destekleri – Araştırma Proje Destekleri • Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB)

5  TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB)… – Kamudan, özel sektörden ve özellikle üniversitelerden gelen araştırma projelerine destek vermektedir. Gruplar ve Sözleşme Yönetimi Müdürlüğü ARDEB Kamu Üniversiteler Özel Kuruluşlar

6 ARDEB Araştırma Grupları Sözleşme Yönetimi Müdürlüğü (SYM) Alanlarındaki akademik Ar-Ge faaliyetlerini değerlendirmek, desteklemek ve yönetmek amacıyla kurulan birimlerdir. Destek programlarının mali faaliyetlerini yürütmek ve izlemek amacıyla kurulan birimdir.  TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB)…

7  TÜBİTAK araştırma alt grupları… – Çevre, Atmosfer, Yer ve Deniz Bilimleri Araştırma Grubu (ÇAYDAG) Çevre, Atmosfer, Yer ve Deniz Bilimleri Araştırma Grubu (ÇAYDAG) – Elektrik, Elektronik, Enformatik Araştırma Grubu (EEEAG) Elektrik, Elektronik, Enformatik Araştırma Grubu (EEEAG) – Mühendislik Araştırma Grubu (MAG) Mühendislik Araştırma Grubu (MAG) – Sağlık Bilimleri Araştırma Grubu ( SBAG) Sağlık Bilimleri Araştırma Grubu ( SBAG) – Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Grubu (SOBAG) Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Grubu (SOBAG) – Tarım, Ormancılık ve Veterinerlik Araştırma Grubu (TOVAG) Tarım, Ormancılık ve Veterinerlik Araştırma Grubu (TOVAG) – Temel Bilimler Araştırma Grubu (TBAG) Temel Bilimler Araştırma Grubu (TBAG) – Kamu Araştırmaları Grubu (KAMAG) Kamu Araştırmaları Grubu (KAMAG) – Savunma ve Güvenlik Teknolojileri Araştırma Grubu (SAVTAG) Savunma ve Güvenlik Teknolojileri Araştırma Grubu (SAVTAG) Ana Menü

8  TÜBİTAK destek programları… 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı 1002 Hızlı Destek Programı 1007 Kamu Projeleri Programı 1008 Patent Başvurusu Teşvik Programı 1010 Evrensel Araştırmacı Programı (EVRENA) 1011 Uluslararası Bilimsel Araştırma Projelerine Katılma Programı 1301 Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Ağları ve Platformları Kurma Girişimi Destekleme Programı (İŞBAP) 3501 TÜBİTAK Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı Ana Menü

9  Programın amacı… – Yeni bilgiler üretilmesi – Bilimsel yorumların yapılması veya – Teknolojik problemlerin çözümlenmesi için bilimsel esaslara uygun olarak yapılan çalışmaları destekler. http://www.tubitak.gov.tr/home.do?ot=1&sid=367&pid=364 Ana Menü

10  Kimler projede yer alabilir… – Proje yürütücüsü – Araştırmacılar – Bursiyerler – Danışmanlar

11  Kimler projede yer alabilir… Yürütücü, araştırmacı ve Danışmanlar Üniversite Personeli Olmaları Durumunda Doktora/tıpta uzmanlık derecesine sahip olmaları Kamu veya Özel sektörde Çalışmaları Durumunda En az dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış olmaları

12  Kimler projede yer alabilir… Bursiyer • Türkiye’de kurulu yüksek öğretim kurumlarında Lisansüstü (Yüksek Lisans ve Doktora) eğitimlerine devam etmekte olan “öğrenciler” • öğrenci statüsündeki “Araştırma Görevlileri” Doktora Sonrası / Bursiyer • Doktoralı • Herhangi bir kurum / işyerinde çalışmayan • 40 yaşını doldurmamış olan “doktora/tıpta uzmanlık” derecesinin alındığı tarih ile ilgili programa yapılan başvuru tarihi arasında kalan sürenin 5 yıldan fazla olmaması koşulunu sağlayan kişiler

13  Kimler proje yürütücü olamaz… – Rektör, – Rektör Yardımcısı, – Dekan, – Enstitü (Araştırma Enstitüleri hariç) veya Yüksekokul Müdürü, – Meslek Yüksekokulu Müdürü, – Başhekim, – Genel Sekreter, – Genel Müdür veya Daire Başkanı, – TÜBİTAK’ta görevli olan Grup Yürütme Komitesi ve Danışma Kurulu üyeleri Başvuru sırasında görevlerinin devam etmesi durumunda proje yürütücüsü olarak görev alamaz ancak en fazla 2 projede araştırmacı olabilirler.

14  Dikkat edilmesi gereken diğer hususlar… – Proje yürütücüsü, araştırmacı ve danışmanların TÜBİTAK - Araştırıcı Bilgi Sistemi (ARBİS) Veri Tabanına kayıtlı olmaları ve kayıtlarının güncel olması, – Başvuru formunun Türkçe doldurulmuş olması (İngilizce özet ve referans olarak verilen uluslararası yayımlar hariç), – Proje yürütücüsü, araştırmacı ve kuruluş yetkilisi imzalarının tam olması, – Kuruluş yetkilisi olarak; üniversitelerde ve üniversitelere bağlı enstitülerde Rektör veya yetki verdiği Rektör Yardımcısının, diğer kuruluşlarda Genel Müdür veya yetki verdiği Genel Müdür Yardımcısının imzasının olması, – Yürütücü, araştırmacı ve danışman özgeçmişlerinin istenilen formatta hazırlanmış olması, – Alınması talep edilen makine-teçhizatlardan herhangi birinin toplam fiyatının, tüm vergiler ve KDV dahil 100.000 TL’nin üzerinde olmaması, – Alınması önerilen makine-teçhizat ve hizmet alımına ait proforma faturaların olması, sarf malzemeleri içinse ana kalemler bazında liste verilmesi (Sarf malzemeler için proforma faturaya gerek yoktur.), – Proje yürütücüsü olarak aynı dönemde birden fazla proje başvurusunda bulunulmaması, – Proje ekibinde Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu yürütücü/araştırmacı/ danışman bulunması durumunda, yabancı uyruklulara PTİ ödenebileceğine dair onay belgesinin eklenmesi.

15  Projede görev alma limitleri… 278 sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kanununun 16. maddesinde yapılan değişiklik gereğince; 01/01/2009 tarihinden itibaren bir kişiye, aynı anda, proje türüne bakılmaksızın, TÜBİTAK destekli birden fazla projede görevli olması halinde; – en fazla iki projeden yürütücü; – bir projeden yürütücü iki projeden araştırmacı/danışman; – dört projeden araştırmacı/danışman olarak PTİ ödemesi yapılabilecektir

16  Proje süresi ve Başvuru dönemleri… – Proje süresi en fazla 36 ay olabilir. – 2011 Yılı I. Başvuru Döneminde elektronik başvurular için son tarih 4 Mart 2011 saat 18:00 olarak belirlenmiştir.

17  Proje bütçesi… – 2009 yılı için, Araştırma projeleri destek üst limiti (Burs dahil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) ve Kurum hissesi hariç) yıllık 120.000 TL’dir. – İstenen burs miktarlarının toplamı aylık 4.000 TL’den fazla olamaz. – Makine-teçhizat taleplerinin toplam bütçe ile dengeli olması gözetilir. – Altyapı oluşturmaya yönelik olan projeler desteklenmez.

18  Nereye ve nasıl başvurulabilir… – Proje başvuruları elektronik olarak alınmaktadır. http://ardeb1001.tubitak.gov.tr adresinden yapılabilir. Ana Menü

19  Basılı olarak gönderilmesi gereken belgeler… – Elektronik Başvuru Çıktısı – Hak Sahipliği Beyan Formu – Türkiye’de İkamet Eden Yabancı Uyruklulara PTİ Ödenebileceğine Dair Onay Belgesi – Etik Kurul Belgesi (Eğer gerekli ise) – Yasal İzin Belgesi (Eğer gerekli ise) – Destek Mektupları (Eğer gerekli ise) – İmza gerektirmeyen proje başvuru eklerinin (başvuru formu (3-14. maddeler), TÜBİTAK bütçe tablosu, proforma faturalar ve özgeçmiş formları) ayrıca basılı olarak gönderilmesine gerek yoktur.

20  Proje önerisi hazırlanırken okunmasında yarar olan yardımcı belgeler… – 1001 Destek Programının yönetmelik ve esasları 1001 Destek Programının yönetmelik ve esasları – Araştırma Projelerinde Uygulanacak İdari ve Mali Esaslar Araştırma Projelerinde Uygulanacak İdari ve Mali Esaslar – Araştırma Projelerinde Uygulanacak İdari ve Mali Esaslar 2008 Yılı Eki Araştırma Projelerinde Uygulanacak İdari ve Mali Esaslar 2008 Yılı Eki – Ekonomik Kodlara İlişkin Açıklama Ekonomik Kodlara İlişkin Açıklama Ana Menü

21

22  Başvurunun değerlendirme süresi… – Proje önerilerinin değerlendirme süresi, son başvuru tarihinden itibaren yaklaşık 2,5 aydır. Bu süreçte, proje önerileri bilimsel değerlendirmeye alınmadan önce Araştırma Destek Programları Başkanlığı tarafından ön incelemeden geçirilmekte, belirtilen kriterlere ve formata uygun olan projeler panel sürecinde değerlendirilmek üzere ilgili Araştırma Gruplarına iletilmekte, desteklenmesine karar verilen projeler TÜBİTAK web sayfasında ilan edilmektedir. – Ön inceleme sırasında yukarıda belirtilen kriterlere uygun olarak hazırlanmayan ve/veya bu kriterlerden herhangi birini sağlamayan proje önerileri bilimsel değerlendirmeye alınmadan iade edilecektir. Ön incelemede, eksikliği tespit edilen kriterler ve/veya format ile ilgili düzenlemelerin yapılabilmesi için öneri sahipleri ile kesinlikle iletişime geçilmeyecektir.

23  Bilimsel değerlendirme kriterleri… Araştırma Proje Önerileri;  Özgün değer  Yaygın etki  Yapılabilirlik (Ekip, Ekipman, Yöntem)

24  İletişim Bilgileri… – Tel: 0-312-4685300-1153/4849 (Gönderilmesi Gereken Belgeler ile İlgili Sorunlar) – 0-312-4685300-2356/1414 (Elektronik Başvuru ile İlgili Teknik Sorunlar) – 0-312-4685300-1563/1136 (Proje Ekibi ve Proje İçeriği ile İlgili Sorunlar) – Faks:0-312-426 92 07 – e-posta:ardeb1001@tubitak.gov.trardeb1001@tubitak.gov.tr Ana Menü

25  Proje Destek Ofisi Yer: UYGAR Merkezi Kiler-i Hümayun Binası-Yıldız Yerleşkesi Öğr.Gör. Ufuk BÖLÜKBAŞ Tel:3214 bolukbas@yildiz.edu.trbolukbas@yildiz.edu.tr Sekreterlik: Fatma GÜROCAK Tel: 383 20 89 fgurocak@yildiz.edu.trfgurocak@yildiz.edu.tr Fax: 383 20 88 uygar@yildiz.edu.truygar@yildiz.edu.tr Doç.Dr. Cengiz KAYA Tel:47 13 cengizk@yildiz.edu.trcengizk@yildiz.edu.tr Y.Doç.Dr. Semra ÖZKAN Tel:47 55 ozkans@yildiz.edu.trozkans@yildiz.edu.tr Y.Doç.Dr. Zeynep IŞIK Tel:52 60 zeynep@yildiz.edu.trzeynep@yildiz.edu.tr


"TÜBİTAK 1001 PROJELERİNİ HAZIRLAMANIN TAM ZAMANI Hazırlayanlar PDO Son Başvuru Tarihi: 04 MART 2011." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları