Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Proje Koordinasyon Ofisi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Proje Koordinasyon Ofisi"— Sunum transkripti:

1 Proje Koordinasyon Ofisi
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca Yürütülen Ar-Ge ve Destek Programları Prof. Dr. Seydi DOĞAN Proje Koordinasyon Ofisi Birim Sorumlusu MSc. Gülşah ÇELİK Proje Uzmanı ProKOB

2 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Teknogirişim Sermayesi Desteği
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Yürütülen Ar-Ge ve Destek Programları Teknoloji Geliştirme Bölgeleri San-Tez Programı Patent Yatırım Pazarlama Ar-Ge Merkezleri Rekabet Öncesi İşbirliği Teknogirişim Sermayesi Desteği ProKOB Kırıklale Üniversitesi 6-7 Aralık 2011

3 İçerik San-Tez Programı nedir ? Amacı-hedefi nelerdir ?
Kimler müracaat edebilir? Proje kapsamında desteklenen bütçe kalemleri nelerdir? Proje hazırlarken dikkat edilecek hususlar Proje hazırlama süreci Proje değerlendirme aşaması Sözleşme, ödeme, izleme, denetim ve sonuçlandırma süreçleri Projelerle ilgili bugüne kadar kaydedilen gelişmeler ProKOB

4 San-Tez Programı Program; 5593 sayılı Kanun ve 7 Temmuz 2007 tarihli “Sanayi Tezlerinin Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik” kapsamında yürütülmektedir. San-Tez Programı ile “Üniversite-Sanayi” işbirliği ile yürütülecek Ar-Ge ve Yenilik projeleri desteklenmektedir. ProKOB

5 SAN-TEZ Programının Amacı
Üniversite-Sanayi İşbirliği İle Yürütülecek Ar-Ge ve Yenilik Projelerinin Desteklenmesi Amaçlanmaktadır SAN-TEZ Programının Amacı ProKOB

6 San-Tez Programının Hedefi
Üniversite-Sanayi-Kamu İşbirliğinin Kurumsallaştırılması Akademik Bilginin Ticarileşmesi Sanayiye yönelik Ar-Ge Personeli Sayısının Artırılması Yeni ve Yenilikçi Şirketlerin Yaratılması Sanayimizin Rekabet Gücünün Yükseltilmesi ProKOB

7 Kimler Müracaat Edebilir?
Firma büyüklüğüne bakılmaksızın tüm işletmeler, üniversitelerle beraberce yürütecekleri Ar-Ge ve Yenilik Projeleri için San-Tez Programına müracaat edebilirler. Anonim Şirketler Limited Şirketler Komandit Şirketler ProKOB

8 San-Tez Proje Katkıları
Firma Katkısı min. % 25 Nakti Üniversite Katkısı Ayni (laboratuar v.b.) Bakanlık Katkısı max. % 75 Hibe ProKOB

9 San-Tez Proje Süreçleri
Proje Başvurusu, Ön değerlendirme, Değerlendirme, Sözleşme, Ödeme İşlemleri, İzleme ve Denetim, Proje Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Kapanış ProKOB

10 Proje Başvurusunun Hazırlanması
Proje Başvuru Formları adresinde mevcuttur. Başvuru dosyası eksiksiz hazırlanarak başvuru dönemlerinde elden veya posta ile Bakanlığa Müracaat edilmektedir. 2013 yılından itibaren başvuru işlemleri ve diğer işlemler internet üzerinden yapılmaktadır. ProKOB

11 Proje Başvuru Tarihleri (Her Yıl)
1. Dönem Son Başvuru Tarihi 15 Mart 2. Dönem Son Başvuru Tarihi 15 Ağustos ProKOB

12 San-Tez Süresi ve Bütçeleri
Proje süresi en fazla 36 ay olup, 6 ay ek süre verilebilmektedir. Proje bütçeleri için herhangi bir üst sınır bulunmamakla beraber, projelerin sağlayacağı katma değer dikkate alınarak desteklenecek projelere karar verilmektedir. ProKOB 12

13 San-Tez Projelerinde Desteklenen Bütçe Kalemleri
Makine-Donanım Sarf Malzemeleri Bütçe kalemleri Hizmet alımı Seyahat Giderleri Personel Giderleri ProKOB 13

14 Proje Personeli Ödemeleri
Proje Yürütücüsüne : 950,00 TL/ay Yardımcı Araştırmacıya : 750,00 TL/ay Yardımcı Personele : 500,00 TL/ay Tez Öğrencisine: Herhangi bir kurumda çalışmayan Doktora Öğrencisi: 1.750,00 TL/ay Herhangi bir kurumda çalışmayan Yüksek Lisans Öğrencisi: 1.500,00 TL/ay Herhangi bir kurumda ücretli görevi bulunan Doktora Öğrencisi: 750,00 TL/ay Herhangi bir kurumda ücretli görevi bulunan Y. Lisans Öğrencisi: 600,00 TL/ay Not: Projelerde Kamu Personeli Yer Alabilmekte Fakat Ödeme Yapılamamaktadır. ProKOB

15 Proje Hazırlarken Dikkat Edilecek Hususlar;
1. Projenin, BTYK Tarafından belirlenen öncelikli araştırma alanlarında ve yüksek değerli ürüne yönelik olması, 2. Çalışmanın temel ve uygulamalı araştırma aşamasını tamamlamış, deneysel araştırma aşamasına gelmiş olması, 3. Üretime yönelik yatırım tesisi, pilot üretim tesisi veya merkezi laboratuvar kurulmasına yönelik olmaması, gerekmektedir. ProKOB

16 San-Tez Proje Hazırlama Süreci
Sanayici tarafından Ar-Ge ve teknoloji tabanlı bir ürüne yönelik sorununun belirlenmesi, Bu sorunun proje konusuna dönüştürülmesi ve tez olarak üniversitede kabul edilmesi, Bu konunun, üniversite ile işbirliği içinde San-Tez Proje Başvuru Dokümanına uygun şekilde hazırlanması, Başvuru dönemleri içerisinde Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğüne teslim edilmesi. ProKOB

17 Ön Değerlendirme Aşaması
Temel araştırmaya yönelik projeler, Üretime yönelik yatırım projeleri, pilot üretim tesisi veya merkezi laboratuar kurulmasına yönelik projeler değerlendirmeye alınmamaktadır. ProKOB

18 Proje Değerlendirme Kriterleri
PUAN (REFERANS) PUAN (PANEL ÖNCESİ) PUAN (PANEL SONRASI) PROJENIN AR-GE NITELIĞI VE TEKNOLOJIK YÖNÜ 0-15 10 12 PROJENIN EKONOMİK KATKISI VE YAYGIN ETKİSİ 8 14 PROJENIN PAZAR ARAŞTIRMASI 6 İZLENECEK YÖNTEM 0-14 9 PROJE EKİBİNİN VE DESTEKLEYEN KURULUŞUN YETERLİLİĞİ 0-13 PROJE SÜRESİ VE İŞ PLANI BÜTÇE VE GEREKÇELERİ GENEL TOPLAM 0-100 64 70 70 ve Üzeri Puan Alan Projeler Desteklenmektedir. ProKOB

19 Değerlendirme Aşaması
Proje değerlendirme toplantısı paneller şeklinde yapılmaktadır. Proje konusunda uzman en az 3 Akademisyenden oluşan panelist grubu tarafından değerlendirilmektedir. Proje yürütücüsü ve firma temsilcileri, panelde proje hakkında sunum yaparak proje hakkında açıklanması istenen konularda bilgi vermektedir. ProKOB

20 San-Tez Proje Sözleşmesi
Bakanlıkça desteklenmesine karar verilen projeler için Bakanlık, Üniversite, Firma, Proje Yürütücüsü arasında “Proje Sözleşmesi” imzalanmaktadır. Proje Sözleşmesi ………………….. …………………. Bakanlık Firma Üniversite Proje Yürütücüsü ProKOB

21 San-Tez Projeleri Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları
Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Paylaşım Protokolü ………………….. …………………. Firma Proje Yürütücüsü Proje sonunda ortaya çıkabilecek fikri ve sınai hakların paylaşımı için proje yürütücüsü ile Firma arasında protokol yapılmaktadır. ProKOB

22 San-Tez Projesi Kapsamında Satın Alınan Makine-Donanımın Mülkiyeti
Paylaşım Protokolü ………………….. …………………. Firma Yetkilisi Üniversite Yetkilisi Satın alınan makine-donanımlar; Proje sonunda üniversite-firma arasında düzenlenen makine-donanım paylaşım protokolüne uygun olarak firma veya üniversiteye devredilmektedir. ProKOB

23 Proje Özel Hesabı ve Katkılar
Desteklenen San-Tez Projeleri adına; Üniversite tarafından herhangi bir bankada Proje Özel Hesabı açılmakta, Bakanlık ve Proje Ortağı Firma tarafından 3 ayda bir hesaba ödeme yapılmaktadır. Ödeme Dönemi (3’er ayda bir) 1.Dönem 2.Dönem Bakanlık Katkısı (%75) 30.000 45.000 Firma Katkısı (%25) 10.000 15.000 Toplam 40.000 60.000 ProKOB

24 San-Tez Projelerinin Satın Alma İşlemleri
Proje bütçeleri döner sermaye vb. herhangi bir kesinti yapılmadan doğrudan proje harcaması için kullanılmaktadır. Proje ile ilgili harcamalar projenin yürütüldüğü üniversite tarafından San-Tez yönetmeliği hükümlerine göre yapılır. ProKOB

25 İzleme ve Raporlama Aşaması
3 ayda bir Gelişme Raporları (Proje Yürütücüsü) 6 ayda bir Gerçekleşme Raporu (Proje Yürütücüsü) İzleme ve Denetim; 6 ayda bir izleme Raporu (Proje İzleyicisi) hazırlayarak Bakanlığa iletir. ProKOB

26 Başvuru Yapılan ve Desteklenen San-Tez Projeleri
Başvuran ve Desteklenen Proje Sayıları Başvuru Yapılan ve Desteklenen San-Tez Projeleri 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOPLAM Proje Başvuru Sayısı 42 183 118 176 246 415 489 1669 Desteklenen Proje Sayısı 17 68 45 76 111 191 157 665 ProKOB

27 San-Tez Programı Mevcut Durum
Program kapsamında bu güne kadar; Toplam 163 Milyon TL ödenek ayrılmıştır. Bakanlığa başvuru yapan adet projeden 665 tanesi desteklenmeye değer bulunmuştur. Desteklenmesi uygun görülen projelerden 460 tanesi ile sözleşme yapılmıştır. 2013/2 döneminde Üniversitemizden 3 proje Destek almıştır. ProKOB

28 Desteklenen San-Tez Projeleri;
70 Ayrı Üniversitede 38 Ayrı Şehirde 32 Ayrı Sektörde yürütülmektedir. ProKOB

29 İl Bazında Yürütülen San-Tez Proje Sayıları
İli Sayı Adana 20 Elazığ 1 Kocaeli Adapazarı Erzurum 2 Konya Afyonkarahisar 3 Eskişehir 13 Kütahya Aksaray Gaziantep 11 Manisa Ankara 140 Isparta 5 Mersin Antalya İstanbul 102 Niğde Aydın İzmir 66 Ordu Balıkesir İzmit Sakarya Bilecik Kahramanmaraş 7 Samsun Bolu Karabük Tekirdağ Bursa 19 Karaman Tokat Çanakkale Kayseri 14 Trabzon Yalova Kırıkkale 9 Van Düzce ProKOB

30 Projelerin Sektörlere Göre Dağılımı (2007-2011)
Sıra No Sektörü Sayı  Sektörü  Sayı 1 Ayakkabıcılık 2 18 Madencilik Bilgisayar Ve İletişim Teknolojileri 12 19 Makine İmalatı 40 3 Çevre 20 Malzeme 4 Dayanıklı Tüketim Malları 14 21 Medikal 37 5 Demir Ve Demir Dışı Metaller 22 Metal Kaplamacılık 6 Denizcilik 23 Orman Endüstrisi 7 Dökümcülük 24 Otomotiv Sanayi 15 8 Elektrik-Elektronik 35 25 Otomotiv Yan Sanayi 9 Elektronik 26 Petrokimya Ve Lastik Plastik 10 Enerji 27 Savunma Sanayi 17 11 Gıda 28 Seramik-refrakter Havacılık 29 Tarım 13 Hayvancılık 30 Tekstil 32 İklimlendirme 31 Telekominikasyon İlaç Kozmetik Yazılım 16 İnşaat 33 Yenilenebilir Enerji Kimya ProKOB

31 San-Tez Projeleri Sonuçlandırma Aşaması
Proje sonuç raporu hazırlanır (Proje Yürütücüsü) Proje harcama belgelerinin kopyası bakanlığa gönderilir (Üniversite ) Proje hesabında kalan para sözleşmeye uygun olarak bakanlık/firma hesabına iade edilir (%75 / %25), Satın alınan cihaz-donanımlar bakanlıkça, üniversite ve firmaya makina-cihaz paylaşım protokolüne göre devredilir. ProKOB

32 San-Tez Projelerinde Önemli Hususlar
Proje konusu-Firmanın faaliyet alanı-yürütücünün akademik alanı uyumlu olmalı, Projenin amacı, hedefi, Ar-Ge ve inovasyon niteliği somut, net ve kısa yazılmalı, Proje bütçesi belirlenirken piyasada hizmet alımı ile yapılacak işler için takım-tezgah v.b. alımlar yazılmamalı, Üretim amaçlı yatırım tesisi kurmaya yönelik veya teorik çalışmaları içeren temel araştırma projeleri (ürüne dönüşmeyecek) tez konuları San-Tez Programı kapsamında desteklenmemektedir. ProKOB

33 Detaylı bilgi edinmek ve sorularınız için;
Proje Koordinasyon Ofisi Birimi Araştırma Laboratuarları Araştırma ve Uygulama Merkezi 2. kat / ProKOB

34 Zaman Ayırdığınız İçin Teşekkür Ederiz!
ProKOB


"Proje Koordinasyon Ofisi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları