Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bakanlığımızca Yürütülen Ar-Ge ve Destek Programları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bakanlığımızca Yürütülen Ar-Ge ve Destek Programları"— Sunum transkripti:

1 Bakanlığımızca Yürütülen Ar-Ge ve Destek Programları
T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bakanlığımızca Yürütülen Ar-Ge ve Destek Programları Emine KARABACAK Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı Ar-Ge ve Yenilik Destekleri Daire Başkanlığı ______________ –Konya _________________

2 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Teknogirişim Sermayesi Desteği
Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünce Yürütülen Ar-Ge Destek Programları Teknoloji Geliştirme Bölgeleri San-Tez Programı Patent, Yatırım, Pazarlama Ar-Ge Merkezleri Rekabet Öncesi İşbirliği Teknogirişim Sermayesi Desteği Kırıklale Üniversitesi 6-7 Aralık 2011

3 San-Tez Programı Program; 5593 sayılı Kanun ve 7 Temmuz 2007 tarihli “Sanayi Tezlerinin Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik” kapsamında yürütülmektedir. San-Tez Programı ile “Üniversite-Sanayi” işbirliği ile yürütülecek Ar-Ge ve Yenilik projeleri desteklenmektedir.

4 SAN-TEZ Programının Amacı
Üniversite-Sanayi İşbirliği İle Yürütülecek Ar-Ge ve Yenilik Projelerinin Desteklenmesi Amaçlanmaktadır SAN-TEZ Programının Amacı

5 San-Tez Programının Hedefi
Üniversite-Sanayi-Kamu İşbirliğinin Kurumsallaştırılması Akademik Bilginin Ticarileşmesi Sanayiye yönelik Ar-Ge Personeli Sayısının Artırılması Yeni ve Yenilikçi Şirketlerin Yaratılması Sanayimizin Rekabet Gücünün Yükseltilmesi

6 Kimler Müracaat Edebilir
Firma Büyüklüğüne Bakılmaksızın Tüm İşletmeler Üniversitelerle Beraberce Yürütecekleri Ar-Ge ve Yenilik Projeleri İçin San-Tez Programına Müracaat Edebilirler Anonim Şirketler Limited Şirketler Komandit Şirketler

7 San-Tez Proje Katkıları
Firma Katkısı min. % 25 Nakti Üniversite Katkısı Ayni (laboratuar v.b.) Bakanlık Katkısı max. % 75 Hibe

8 San-Tez Proje Süreçleri
Proje Başvurusu, Ön değerlendirme, Değerlendirme, Sözleşme, Ödeme İşlemleri, İzleme ve Denetim, Proje Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Kapanış

9 Proje Başvurusunun Hazırlanması
Proje Başvuru Formları adresinde mevcuttur. Başvuru dosyası eksiksiz hazırlanarak başvuru dönemlerinde elden veya posta ile Bakanlığa Müracaat edilmektedir. 2013 Yılı 1. Dönem Başvuruları ve Diğer İşlemler İnternet Üzerinden Yapılacaktır.

10 Proje Başvuru Tarihleri (Her Yıl)
1. Dönem Son Başvuru Tarihi 15 Mart 2. Dönem Son Başvuru Tarihi 15 Ağustos

11 San-Tez Süresi ve Bütçeleri
Proje süresi en fazla 36 ay olup, 6 ay ek süre verilebilmektedir. Proje bütçeleri için herhangi bir üst sınır bulunmamakla beraber, projelerin sağlayacağı katma değer dikkate alınarak desteklenecek projelere karar verilmektedir. 11 11

12 San-Tez Projelerinde Desteklenen Bütçe Kalemleri
Makine-Donanım Sarf Malzemeleri Bütçe kalemleri Hizmet alımı Seyahat Giderleri Personel Giderleri 12 12

13 Proje Personeli Ödemeleri
Proje Yürütücüsüne : 950,00 TL/ay Yardımcı Araştırmacıya : 750,00 TL/ay Yardımcı Personele : 500,00 TL/ay Tez Öğrencisine: Herhangi bir kurumda çalışmayan Doktora Öğrencisi: 1.750,00 TL/ay Herhangi bir kurumda çalışmayan Yüksek Lisans Öğrencisi: 1.500,00 TL/ay Herhangi bir kurumda ücretli görevi bulunan Doktora Öğrencisi: 750,00 TL/ay Herhangi bir kurumda ücretli görevi bulunan Y. Lisans Öğrencisi: 600,00 TL/ay Not: Projelerde Kamu Personeli Yer Alabilmekte Fakat Ödeme Yapılamamaktadır.

14 Proje Hazırlarken Dikkat Edilecek Hususlar Projenin,
BTYK Tarafından belirlenen öncelikli araştırma alanlarında ve yüksek değerli ürüne yönelik olması, Çalışmanın temel ve uygulamalı araştırma aşamasını tamamlamış, deneysel araştırma aşamasına gelmiş olması, Üretime yönelik yatırım tesisi, pilot üretim tesisi veya merkezi laboratuvar kurulmasına yönelik olmaması, gerekmektedir.

15 San-Tez Proje Hazırlama Süreci
Sanayici tarafından Ar-Ge ve teknoloji tabanlı bir ürüne yönelik sorununun belirlenmesi, Bu sorunun proje konusuna dönüştürülmesi ve tez olarak üniversitede kabul edilmesi. Bu konunun, üniversite ile işbirliği içinde San-Tez Proje Başvuru Dokümanına uygun şekilde hazırlanması, Başvuru dönemleri içerisinde Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğüne teslim edilmesi.

16 Ön Değerlendirme Aşaması
Temel araştırmaya yönelik projeler, Üretime yönelik yatırım projeleri, pilot üretim tesisi veya merkezi laboratuar kurulmasına yönelik projeler değerlendirmeye alınmamaktadır.

17 Proje Değerlendirme Kriterleri
PUAN (REFERANS) PUAN (PANEL ÖNCESİ) PUAN (PANEL SONRASI) PROJENIN AR-GE NITELIĞI VE TEKNOLOJIK YÖNÜ 0-15 10 12 PROJENIN EKONOMİK KATKISI VE YAYGIN ETKİSİ 8 14 PROJENIN PAZAR ARAŞTIRMASI 6 İZLENECEK YÖNTEM 0-14 9 PROJE EKİBİNİN VE DESTEKLEYEN KURULUŞUN YETERLİLİĞİ 0-13 PROJE SÜRESİ VE İŞ PLANI BÜTÇE VE GEREKÇELERİ GENEL TOPLAM 0-100 64 70 70 ve Üzeri Puan Alan Projeler Desteklenmektedir.

18 Değerlendirme Aşaması
Proje değerlendirme toplantısı paneller şeklinde yapılmaktadır, Proje konusunda uzman en az 3 Akademisyenden oluşan panelist grubu tarafından değerlendirilmektedir. Proje yürütücüsü ve firma temsilcileri, panelde proje hakkında sunum yaparak proje hakkında açıklanması istenen konularda bilgi vermektedir.

19 San-Tez Proje Sözleşmesi
………………….. …………………. Bakanlık Firma Üniversite Proje Yürütücüsü Bakanlıkça desteklenmesine karar verilen projeler için Bakanlık, Üniversite, Firma, Proje Yürütücüsü arasında “Proje Sözleşmesi” imzalanmaktadır.

20 San-Tez Projeleri Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları
Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Paylaşım Protokolü ………………….. …………………. Firma Proje Yürütücüsü Proje sonunda ortaya çıkabilecek fikri ve sınai hakların paylaşımı için proje yürütücüsü ile Firma arasında protokol yapılmaktadır.

21 San-Tez Projesi Kapsamında Satın Alınan Makine-Donanımın Mülkiyeti
Paylaşım Protokolü ………………….. …………………. Firma Yetkilisi Üniversite Yetkilisi Satın alınan makine-donanımlar; Proje sonunda üniversite-firma arasında düzenlenen makine-donanım paylaşım protokolüne uygun olarak firma veya üniversiteye devredilmektedir.

22 Proje Özel Hesabı ve Katkılar
Desteklenen San-Tez Projeleri Adına; Üniversite tarafından herhangi bir Bankada Proje Özel Hesabı açılmakta, Bakanlık ve Proje Ortağı Firma tarafından 3 ayda bir hesaba ödeme yapılmaktadır. Ödeme Dönemi (3’er ayda bir) 1.Dönem 2.Dönem .. Bakanlık Katkısı (%75) 30.000 45.000 Firma Katkısı (%25) 10.000 15.000 Toplam 40.000 60.000 ….

23 San-Tez Projelerinin Satın alma İşlemleri
Proje Bütçeleri Döner Sermaye v.b. Herhangi Bir Kesinti Yapılmadan Doğrudan Proje Harcaması İçin Kullanılmaktadır. Proje İle İlgili Harcamalar Projenin Yürütüldüğü Üniversite Tarafından San-Tez yönetmeliği Hükümlerine Göre Yapılır.

24 İzleme ve Raporlama Aşaması
3 ayda bir Gelişme Raporları (Proje Yürütücüsü) 6 ayda bir Gerçekleşme Raporu (Proje Yürütücüsü) İzleme ve Denetim 6 ayda bir izleme Raporu (Proje İzleyicisi) hazırlayarak Bakanlığa iletir.

25 Başvuru Yapılan ve Desteklenen San-Tez Projeleri
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOPLAM Proje Başvuru Sayısı 42 183 118 176 246 415 489 1669 Desteklenen Proje Sayısı 17 68 45 76 111 191 157 665

26 San-Tez Programı Mevcut Durum
Program kapsamında bu güne kadar; Toplam 163 Milyon TL ödenek ayrılmış. Bakanlığımıza başvuru yapan adet projeden 665 tanesi desteklenmeye değer bulunmuştur. Desteklenmesi uygun görülen projelerden 460 tanesi ile sözleşme yapılmıştır. 2012/2 döneminde başvurusu yapılan 215 projenin değerlendirme süreci bitmiş ve desteklenen 63 proje ile sözleşme aşamasına geçilmiştir.

27 Desteklenen San-Tez Projeleri;
70 Ayrı Üniversitede 38 Ayrı Şehirde 32 Ayrı Sektörde Yürütülmektedir.

28 İl Bazında Yürütülen San-Tez Proje Sayıları
İli Sayı Adana 20 Elazığ 1 Kocaeli Adapazarı Erzurum 2 Konya Afyonkarahisar 3 Eskişehir 13 Kütahya Aksaray Gaziantep 11 Manisa Ankara 140 Isparta 5 Mersin Antalya İstanbul 102 Niğde Aydın İzmir 66 Ordu Balıkesir İzmit Sakarya Bilecik Kahramanmaraş 7 Samsun Bolu Karabük Tekirdağ Bursa 19 Karaman Tokat Çanakkale Kayseri 14 Trabzon Yalova Kırıkkale 9 Van Düzce 28

29 Projelerin Sektörlere Göre Dağılımı (2007-2011)
Sıra No Sektörü Sayı  Sektörü  Sayı 1 Ayakkabıcılık 2 18 Madencilik Bilgisayar Ve İletişim Teknolojileri 12 19 Makine İmalatı 40 3 Çevre 20 Malzeme 4 Dayanıklı Tüketim Malları 14 21 Medikal 37 5 Demir Ve Demir Dışı Metaller 22 Metal Kaplamacılık 6 Denizcilik 23 Orman Endüstrisi 7 Dökümcülük 24 Otomotiv Sanayi 15 8 Elektrik-Elektronik 35 25 Otomotiv Yan Sanayi 9 Elektronik 26 Petrokimya Ve Lastik Plastik 10 Enerji 27 Savunma Sanayi 17 11 Gıda 28 Seramik-refrakter Havacılık 29 Tarım 13 Hayvancılık 30 Tekstil 32 İklimlendirme 31 Telekominikasyon İlaç Kozmetik Yazılım 16 İnşaat 33 Yenilenebilir Enerji Kimya

30 San-Tez Projeleri Sonuçlandırma Aşaması
Proje Sonuç Raporu Hazırlanır (Proje Yürütücüsü) Proje Harcama Belgelerinin Kopyası Bakanlığa Gönderilir (Üniversite ) Proje Hesabında Kalan Para Sözleşmeye Uygun Olarak Bakanlık/Firma Hesabına İade Edilir (%75 / %25), Satın Alınan Cihaz-Donanımlar Bakanlıkça, Üniversite ve Firmaya Makina-Cihaz Paylaşım Protokolüne göre Devredilir.

31 San-Tez Projelerinde Önemli Hususlar
Proje konusu-Firmanın faaliyet alanı-yürütücünün akademik alanı uyumlu olmalı, Projenin amacı, hedefi, Ar-Ge ve inovasyon niteliği somut, net ve kısa yazılmalı, Proje bütçesi belirlenirken piyasada hizmet alımı ile yapılacak işler için takım-tezgah v.b. alımlar yazılmamalı, Üretim amaçlı yatırım tesisi kurmaya yönelik veya teorik çalışmaları içeren temel araştırma projeleri (ürüne dönüşmeyecek) tez konuları San-Tez Programı kapsamında desteklenmemektedir.

32 Teşekkürler İletişim: Emine KARABACAK
Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü Ar-Ge ve Yenilik Destekleri Dairesi Başkanlığı Tel : 0 (312) e-posta: Kırıklale Üniversitesi 6-7 Aralık 2011


"Bakanlığımızca Yürütülen Ar-Ge ve Destek Programları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları