Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Emine KARABACAK Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı Ar-Ge ve Yenilik Destekleri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Emine KARABACAK Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı Ar-Ge ve Yenilik Destekleri."— Sunum transkripti:

1 T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Emine KARABACAK Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı Ar-Ge ve Yenilik Destekleri Daire Başkanlığı ______________ 26.12.2012–Konya _________________ Bakanlığımızca Yürütülen Ar-Ge ve Destek Programları 1

2 San-Tez Programı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Patent, Yatırım, Pazarlama Teknogirişim Sermayesi Desteği Ar-Ge Merkezleri Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünce Yürütülen Ar-Ge Destek Programları Rekabet Öncesi İşbirliği 2

3 3 San-Tez Programı Program; 5593 sayılı Kanun ve 7 Temmuz 2007 tarihli “Sanayi Tezlerinin Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik” kapsamında yürütülmektedir. San-Tez Programı ile “Üniversite-Sanayi” işbirliği ile yürütülecek Ar-Ge ve Yenilik projeleri desteklenmektedir.

4 4

5 San-Tez Programının Hedefi Üniversite-Sanayi-Kamu İşbirliğinin Kurumsallaştırılması Akademik Bilginin Ticarileşmesi Sanayiye yönelik Ar-Ge Personeli Sayısının Artırılması Yeni ve Yenilikçi Şirketlerin Yaratılması Sanayimizin Rekabet Gücünün Yükseltilmesi 5

6 Firma Büyüklüğüne Bakılmaksızın Tüm İşletmeler Üniversitelerle Beraberce Yürütecekleri Ar-Ge ve Yenilik Projeleri İçin San-Tez Programına Müracaat Edebilirler Anonim Şirketler Limited Şirketler Komandit Şirketler Kimler Müracaat Edebilir 6

7 San-Tez Proje Katkıları Firma Katkısı min. % 25 Nakti Üniversite Katkısı Ayni (laboratuar v.b.) Bakanlık Katkısı max. % 75 Hibe 7

8 San-Tez Proje Süreçleri 1. Proje Başvurusu, 2. Ön değerlendirme, 3. Değerlendirme, 4. Sözleşme, 5. Ödeme İşlemleri, 6. İzleme ve Denetim, 7. Proje Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Kapanış 8

9 Proje Başvurusunun Hazırlanması  Proje Başvuru Formları http://sagm.sanayi.gov.tr/ adresinde mevcuttur.  Başvuru dosyası eksiksiz hazırlanarak başvuru dönemlerinde elden veya posta ile Bakanlığa Müracaat edilmektedir.  2013 Yılı 1. Dönem Başvuruları ve Diğer İşlemler İnternet Üzerinden Yapılacaktır. 9

10 Proje Başvuru Tarihleri (Her Yıl) 2. Dönem Son Başvuru Tarihi 15 Ağustos 1. Dönem Son Başvuru Tarihi 15 Mart 10

11 11 San-Tez Süresi ve Bütçeleri  Proje süresi en fazla 36 ay olup, 6 ay ek süre verilebilmektedir.  Proje bütçeleri için herhangi bir üst sınır bulunmamakla beraber, projelerin sağlayacağı katma değer dikkate alınarak desteklenecek projelere karar verilmektedir. 11

12 12 Bütçe kalemleri Sarf Malzemeleri Personel Giderleri Hizmet alımı Seyahat Giderleri Makine-Donanım San-Tez Projelerinde Desteklenen Bütçe Kalemleri 12

13 Proje Personeli Ödemeleri  Proje Yürütücüsüne : 950,00 TL/ay  Yardımcı Araştırmacıya : 750,00 TL/ay  Yardımcı Personele : 500,00 TL/ay Tez Öğrencisine:  Herhangi bir kurumda çalışmayan Doktora Öğrencisi: 1.750,00 TL/ay  Herhangi bir kurumda çalışmayan Yüksek Lisans Öğrencisi: 1.500,00 TL/ay  Herhangi bir kurumda ücretli görevi bulunan Doktora Öğrencisi: 750,00 TL/ay  Herhangi bir kurumda ücretli görevi bulunan Y. Lisans Öğrencisi: 600,00 TL/ay Not: Projelerde Kamu Personeli Yer Alabilmekte Fakat Ödeme Yapılamamaktadır. 13

14 14 BTYK Tarafından belirlenen öncelikli araştırma alanlarında ve yüksek değerli ürüne yönelik olması, Çalışmanın temel ve uygulamalı araştırma aşamasını tamamlamış, deneysel araştırma aşamasına gelmiş olması, Üretime yönelik yatırım tesisi, pilot üretim tesisi veya merkezi laboratuvar kurulmasına yönelik olmaması, gerekmektedir. Proje Hazırlarken Dikkat Edilecek Hususlar Projenin,

15 15 Sanayici tarafından Ar-Ge ve teknoloji tabanlı bir ürüne yönelik sorununun belirlenmesi, Bu sorunun proje konusuna dönüştürülmesi ve tez olarak üniversitede kabul edilmesi. Bu konunun, üniversite ile işbirliği içinde San-Tez Proje Başvuru Dokümanına uygun şekilde hazırlanması, Başvuru dönemleri içerisinde Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğüne teslim edilmesi. San-Tez Proje Hazırlama Süreci

16 Ön Değerlendirme Aşaması  Temel araştırmaya yönelik projeler,  Üretime yönelik yatırım projeleri, pilot üretim tesisi veya merkezi laboratuar kurulmasına yönelik projeler değerlendirmeye alınmamaktadır. 16

17 Proje Değerlendirme Kriterleri PUAN ( REFERANS) PUAN (PANEL ÖNCESİ) PUAN (PANEL SONRASI) PROJENIN AR-GE NITELIĞI VE TEKNOLOJIK YÖNÜ 0-15 10 12 PROJENIN EKONOMİK KATKISI VE YAYGIN ETKİSİ 0-15 8 14 PROJENIN PAZAR ARAŞTIRMASI0-15 8 6 İZLENECEK YÖNTEM0-14 9 8 PROJE EKİBİNİN VE DESTEKLEYEN KURULUŞUN YETERLİLİĞİ 0-13 10 PROJE SÜRESİ VE İŞ PLANI0-13 9 8 BÜTÇE VE GEREKÇELERİ0-15 10 GENEL TOPLAM 0-100 6470 70 ve Üzeri Puan Alan Projeler Desteklenmektedir. 17

18 Değerlendirme Aşaması  Proje değerlendirme toplantısı paneller şeklinde yapılmaktadır,  Proje konusunda uzman en az 3 Akademisyenden oluşan panelist grubu tarafından değerlendirilmektedir.  Proje yürütücüsü ve firma temsilcileri, panelde proje hakkında sunum yaparak proje hakkında açıklanması istenen konularda bilgi vermektedir. 18

19 19 San-Tez Proje Sözleşmesi Bakanlıkça desteklenmesine karar verilen projeler için Bakanlık, Üniversite, Firma, Proje Yürütücüsü arasında “Proje Sözleşmesi” imzalanmaktadır. Proje Sözleşmesi ………………….. …………………. 1.Bakanlık 2.Firma 3.Üniversite 4.Proje Yürütücüsü

20 20 San-Tez Projeleri Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Proje sonunda ortaya çıkabilecek fikri ve sınai hakların paylaşımı için proje yürütücüsü ile Firma arasında protokol yapılmaktadır. Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Paylaşım Protokolü ………………….. …………………. 1.Firma 2.Proje Yürütücüsü

21 21 San-Tez Projesi Kapsamında Satın Alınan Makine-Donanımın Mülkiyeti Satın alınan makine-donanımlar; Proje sonunda üniversite-firma arasında düzenlenen makine- donanım paylaşım protokolüne uygun olarak firma veya üniversiteye devredilmektedir. Makine-Donanım Paylaşım Protokolü ………………….. …………………. 1.Firma Yetkilisi 2.Üniversite Yetkilisi

22 Proje Özel Hesabı ve Katkılar Desteklenen San-Tez Projeleri Adına; Üniversite tarafından herhangi bir Bankada Proje Özel Hesabı açılmakta, Bakanlık ve Proje Ortağı Firma tarafından 3 ayda bir hesaba ödeme yapılmaktadır. Ödeme Dönemi (3’er ayda bir)1.Dönem2.Dönem.. Bakanlık Katkısı (%75)30.00045.000.. Firma Katkısı (%25)10.00015.000.. Toplam40.00060.000 …. 22

23 San-Tez Projelerinin Satın alma İşlemleri  Proje Bütçeleri Döner Sermaye v.b. Herhangi Bir Kesinti Yapılmadan Doğrudan Proje Harcaması İçin Kullanılmaktadır.  Proje İle İlgili Harcamalar Projenin Yürütüldüğü Üniversite Tarafından San-Tez yönetmeliği Hükümlerine Göre Yapılır. 23

24 İzleme ve Raporlama Aşaması Raporlama 3 ayda bir Gelişme Raporları (Proje Yürütücüsü) 6 ayda bir Gerçekleşme Raporu (Proje Yürütücüsü) İzleme ve Denetim 6 ayda bir izleme Raporu (Proje İzleyicisi) hazırlayarak Bakanlığa iletir. 24

25 Yıllara göre yapılan Ödenek Miktarları (Milyon TL) 2006200720082009201020112012TOPLAM Proje Başvuru Sayısı 421831181762464154891669 Desteklenen Proje Sayısı 17684576111191157665

26 San-Tez Programı Mevcut Durum Program kapsamında bu güne kadar; Toplam 163 Milyon TL ödenek ayrılmış. Bakanlığımıza başvuru yapan 1.669 adet projeden 665 tanesi desteklenmeye değer bulunmuştur. Desteklenmesi uygun görülen projelerden 460 tanesi ile sözleşme yapılmıştır. 2012/2 döneminde başvurusu yapılan 215 projenin değerlendirme süreci bitmiş ve desteklenen 63 proje ile sözleşme aşamasına geçilmiştir. 26

27 Desteklenen San-Tez Projeleri;70 Ayrı Üniversitede38 Ayrı Şehirde32 Ayrı SektördeYürütülmektedir. 27

28 İl Bazında Yürütülen San-Tez Proje Sayıları 28 İliSayıİliSayıİliSayı Adana20Elazığ1Kocaeli20 Adapazarı1Erzurum2Konya20 Afyonkarahisar3Eskişehir13Kütahya3 Aksaray1Gaziantep11Manisa1 Ankara140Isparta5Mersin1 Antalya3İstanbul102Niğde2 Aydın1İzmir66Ordu1 Balıkesir2İzmit2Sakarya1 Bilecik1Kahramanmaraş7Samsun2 Bolu1Karabük5Tekirdağ5 Bursa19Karaman1Tokat2 Çanakkale3Kayseri14Trabzon11 Yalova1Kırıkkale9Van2 Düzce2

29 Projelerin Sektörlere Göre Dağılımı (2007-2011) Sıra NoSektörüSayıSıra No Sektörü Sayı 1 Ayakkabıcılık 2 18 Madencilik 1 2 Bilgisayar Ve İletişim Teknolojileri 12 19 Makine İmalatı 40 3 Çevre 1 20 Malzeme 2 4 Dayanıklı Tüketim Malları 14 21 Medikal 37 5 Demir Ve Demir Dışı Metaller 1 22 Metal Kaplamacılık 3 6 Denizcilik 2 23 Orman Endüstrisi 1 7 Dökümcülük 4 24 Otomotiv Sanayi 15 8 Elektrik-Elektronik 35 25 Otomotiv Yan Sanayi 19 9 Elektronik 1 26 Petrokimya Ve Lastik Plastik 5 10 Enerji 14 27 Savunma Sanayi 17 11 Gıda 17 28 Seramik-refrakter 8 12 Havacılık 5 29 Tarım 15 13 Hayvancılık 1 30 Tekstil 32 14 İklimlendirme 3 31 Telekominikasyon 4 15 İlaç Kozmetik 5 32 Yazılım 22 16 İnşaat 11 33 Yenilenebilir Enerji 2 17 Kimya 29

30 San-Tez Projeleri Sonuçlandırma Aşaması  Proje Sonuç Raporu Hazırlanır (Proje Yürütücüsü)  Proje Harcama Belgelerinin Kopyası Bakanlığa Gönderilir (Üniversite )  Proje Hesabında Kalan Para Sözleşmeye Uygun Olarak Bakanlık/Firma Hesabına İade Edilir (%75 / %25),  Satın Alınan Cihaz-Donanımlar Bakanlıkça, Üniversite ve Firmaya Makina-Cihaz Paylaşım Protokolüne göre Devredilir. 30

31 San-Tez Projelerinde Önemli Hususlar Proje konusu-Firmanın faaliyet alanı-yürütücünün akademik alanı uyumlu olmalı, Projenin amacı, hedefi, Ar-Ge ve inovasyon niteliği somut, net ve kısa yazılmalı, Proje bütçesi belirlenirken piyasada hizmet alımı ile yapılacak işler için takım-tezgah v.b. alımlar yazılmamalı, Üretim amaçlı yatırım tesisi kurmaya yönelik veya teorik çalışmaları içeren temel araştırma projeleri (ürüne dönüşmeyecek) tez konuları San-Tez Programı kapsamında desteklenmemektedir. 31

32 Teşekkürler İletişim: Emine KARABACAK Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü Ar-Ge ve Yenilik Destekleri Dairesi Başkanlığı Tel : 0 (312) 201 52 89 e-posta: emine.karabacak@sanayi.gov.tr 32


"T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Emine KARABACAK Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı Ar-Ge ve Yenilik Destekleri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları