Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Septik Şok Olgu Sunumu Doç. Dr. Ayşe Berna Anıl. Olgu  4 yaş 2 ay, erkek  Şikayet: Ateş yüksekliği, kusma, solukluk, beslenememe, uykuya meyil  Öykü:

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Septik Şok Olgu Sunumu Doç. Dr. Ayşe Berna Anıl. Olgu  4 yaş 2 ay, erkek  Şikayet: Ateş yüksekliği, kusma, solukluk, beslenememe, uykuya meyil  Öykü:"— Sunum transkripti:

1 Septik Şok Olgu Sunumu Doç. Dr. Ayşe Berna Anıl

2 Olgu  4 yaş 2 ay, erkek  Şikayet: Ateş yüksekliği, kusma, solukluk, beslenememe, uykuya meyil  Öykü: 1 hafta önce ateş yüksekliği, kusma Amoksisilin-klavunik asit tedavisi  Son 3 gündür beslenememe (kusma, ateş yok)  Başvuru günü: Beslenme sırasında kusma, solukluk, uykuya meyil  Bölge hastanesi: Nörolojik-solunum-dolaşım yetmezliği: Entübasyon, 1/3 izomix 500 ml inf ile sevk  4 yaş 2 ay, erkek  Şikayet: Ateş yüksekliği, kusma, solukluk, beslenememe, uykuya meyil  Öykü: 1 hafta önce ateş yüksekliği, kusma Amoksisilin-klavunik asit tedavisi  Son 3 gündür beslenememe (kusma, ateş yok)  Başvuru günü: Beslenme sırasında kusma, solukluk, uykuya meyil  Bölge hastanesi: Nörolojik-solunum-dolaşım yetmezliği: Entübasyon, 1/3 izomix 500 ml inf ile sevk

3 Olgu o Öz geçmiş: Miad, NSVYD (hastanede) o Nöromotor gelişim geri (baş tutma, oturma, konuşma yok) o 3,5 aylıkken ilk nöbet o 5 aylıkken West Sendromu tanısı (takipte) o Çoklu antiepileptik kullanıyor o Tekrarlayan hastane yatışı (epilepsi, bronkopnömoni, en son 2 yıl önce yatış) o Soy geçmiş: Anne-baba teyze çocukları

4 Olgu o GKS: E1 M1Ventübe, 4,0 kaflı tüp o Göz: Pupiller miyotik, IR (+/+), o SS: 45/dk, KTA: 144/dk/R, KB: 69/30 mmHg, o SaO2: 96, KDZ > 3 sn, Ateş: 36,7 C o Ağırlık: 17 kg (50. persentil) o Cilt: Soluk, soğuk, turgor azalmış o Solunum: Yaygın kaba ral o KVS: Taşikardi o GİS: Normal

5 Tanı ? Dekompanse şok, septik şokPnömoniMeningoensefalit

6 Sistemik İnflamatuar Yanıt Sendromu (SIRS) Hiper-veya hipotermi (>38.5, <36) Taşikardi, bradikardi Taşipne, solunum yetmezliği Artmış veya azalmış lökosit sayısı (>%10 çomak) Sepsis SIRS + infeksiyon Enfeksiyon Travma Yanık Pankre atit SIRS Ağır sepsis Sepsis Ağır Sepsis Sepsis + kardiyovasküler disfonksiyon yada +ARDS yada +iki yada daha fazla organ disfonksiyonu

7 SIVI % 0.9 NaCl 20 ml/kg ver Hipoglisemi ve hipokalsemiyi düzelt Antibiyotik başla SIVIYA DİRENÇLİ ŞOK Dopamin başla, havayolunu güvenceye al (ENTÜBE ET), Atropin ve ketamin kullanarak santral kateter tak: Arter kan basıncını monitorize et Hemodinami Düzelmedi SIVI : % 0.9 NaCl 20 ml/kg YOĞUNBAKIMYOĞUNBAKIM DEĞERLENDİRME VE ABC Mental durumun ve perfüzyonun kötü olduğunun farkedilmesi, yüksek konsantrasyonda oksijen ver (ENTÜBASYONU DÜŞÜN) iv/intraosseoz damar yolun açılması Katekolamin dirençli şok: adrenal yetmezlikte hidrokortizon başla iLK GÖREN HEKiM Sıvıya ve Dopamin/dobutamine dirençli Şok Soğuk şokta adrenalin, sıcak şokta noradrenalin başla, titre et AMAÇ: Normal klinik hedefler ve ScvO 2 > %70 tutulması Soguk Sok Normal kan basıncı ScvO2 < %70 Sıvı desteği ile birlikte vazodilatör veya tip III fosfoesteraz inhibitörü ekle Soguk Sok Düşük kan basıncı 1.Hedef:ScvO2>%70 ve Hb>10g/dl Adrenalini ve sıvıyı titre et 2.hedef: ScvO2<%70 ise +NE,yada dobutamin+levosimendan,yada+mil rinon yada emoksimon Sicak Sok Düşük kan basınci 1.hedef: ScvO2  %70 Sıvı ve noradrenalini titre et, 2.hedef: Vazopresin,terlipresin, anjiotensin, Hala scvo2 düşükse dobutamin yada adrenalin 0-5 dk 5-15 dk 15 -60 dk ScvO2: santral venöz oksijen basıncı Persistan katekolamine dirençli sok Perikardial efüzyon, pneumotoraks, intraabdominal P>12, ekarte et, varsa tedavi et Kalp debisini ölç: CI > 3.3 < 6 L/dk/m2 değerlerde tutmak için sıvı, inotrop, vazopresör, vazodilatör ve hormon tedavisini ayarla Hala vevap yoksa ECMO ve/veya RRT düşün

8 Hava yolu, solunum  4 kaflı tüp ile entübe  Tüp yeri, kaf basıncı kontrol edildi  Aspire edildi  Sedasyon-analjezi sağlandı (midazolam, remifentanil inf)  P-SIMV+PS modunda izlem  FiO2: 40, PEEP: 4, PİP: 22, PS: 16, f: 25

9 Dolaşım Sağ eksternal juguler damar yolu, KŞ:185 mg/dl TedaviKTAKBSSKDZİdrarFM 20 ml/kg SF13974/4043> 3 snyok Yüklenme yok 20 ml/kg SF13576/4532> 3 snyok Yüklenme yok 20 ml/kg SF13078/4029>3 sn10 ml Yüklenme yok 20 ml/kg SF14072/3325> 3 sn20 ml Yüklenme yok Dopamin 10 mcg/kg/dk 13889/4925> 3 sn50 mlYüklenme yok

10 Laboratuvar pH7,0 pCO218,6 mmHg PO260 mmHg HCO37 mmol/L BE-25,2 mmol/L Laktat1,7 ? Lökosit29000/mm3 Hb10,6 gr/dl Trombosit215000 KŞ185 mg/dl Üre114 mg/dl Kreatinin1,3 mg/dl Na+160 mmol/L K+3 mmol/L Cl123 mmol/L Ca6,6 mg/dl Albümin2,4 g/dl D-Dimer308 ng/ml INR1,74 PZ20,2 sn aPTZ24,5 sn CRP13 mg/dl Prokalsitonin10,45 ng/ml CK292 CK-MB0,21 ng/ml Troponin I0,18 ng/ml Periferik yayma Nötrofil % 76, lenfosit %24,TG + TİTDansite: 1021 Prot: +++ Lökosit: + Eritrosit: ++

11 Akciğer Grafisi

12 Septik şok, Çoğul organ yetmezliği PIM 2: %35,3 PRISM: % 76,5 (30) PELOD: 23 (% 32,3) Pulmoner: 1 Kardiyovasküler: 10 Hepatik: 1 Nörolojik: 1 Renal: 10 Hematolojik: 0

13 Tedavi  Vankomisin: 60 mg/kg/gün  Seftriakson: 100 mg/kg/gün  Asiklovir: 30 mg/kg/gün  Ranitidin: 5 mg/kg/gün  Dexametazon: 0,6 mg/kg/gün  Ca-glukonat: 1 mEq/kg/gün  Antiepileptik tedaviler

14 Tedavi-izlem  Sağ femoral venöz 3 lümenli kateter  Sağ radiyal arter kateteri (invaziv kan basıncı izlemi)  Dopamin santral venöz yola alındı

15 20.11.12

16

17 SIVI % 0.9 NaCl 20 ml/kg ver Hipoglisemi ve hipokalsemiyi düzelt Antibiyotik başla SIVIYA DİRENÇLİ ŞOK Dopamin başla, havayolunu güvenceye al (ENTÜBE ET), Atropin ve ketamin kullanarak santral kateter tak: Arter kan basıncını monitorize et Hemodinami Düzelmedi SIVI : % 0.9 NaCl 20 ml/kg YOĞUNBAKIMYOĞUNBAKIM DEĞERLENDİRME VE ABC Mental durumun ve perfüzyonun kötü olduğunun farkedilmesi, yüksek konsantrasyonda oksijen ver (ENTÜBASYONU DÜŞÜN) iv/intraosseoz damar yolun açılması Katekolamin dirençli şok: adrenal yetmezlikte hidrokortizon başla iLK GÖREN HEKiM Sıvıya ve Dopamin/dobutamine dirençli Şok Soğuk şokta adrenalin, sıcak şokta noradrenalin başla, titre et AMAÇ: Normal klinik hedefler ve ScvO 2 > %70 tutulması Soguk Sok Normal kan basıncı ScvO2 < %70 Sıvı desteği ile birlikte vazodilatör veya tip III fosfoesteraz inhibitörü ekle Soguk Sok Düşük kan basıncı 1.Hedef:ScvO2>%70 ve Hb>10g/dl Adrenalini ve sıvıyı titre et 2.hedef: ScvO2<%70 ise +NE,yada dobutamin+levosimendan,yada+mil rinon yada emoksimon Sicak Sok Düşük kan basınci 1.hedef: ScvO2  %70 Sıvı ve noradrenalini titre et, 2.hedef: Vazopresin,terlipresin, anjiotensin, Hala scvo2 düşükse dobutamin yada adrenalin 0-5 dk 5-15 dk 15 -60 dk ScvO2: santral venöz oksijen basıncı Persistan katekolamine dirençli sok Perikardial efüzyon, pneumotoraks, intraabdominal P>12, ekarte et, varsa tedavi et Kalp debisini ölç: CI > 3.3 < 6 L/dk/m2 değerlerde tutmak için sıvı, inotrop, vazopresör, vazodilatör ve hormon tedavisini ayarla Hala vevap yoksa ECMO ve/veya RRT düşün

18 Tedavi-izlem TedaviKTA/dkKBSS/dkKDZİdrar Dopamin 10 mcg/kg/dk 14672/3328> 3 sn30 ml Dopamin 15 mcg/kg/dk+ Adrenalin 0,1 mcg/kg/dk+ 400 ml SF 12679/4526> 3 sn+ Dopamin+Adrenalin 0,4 mcg/kg/dk+ 400 ml SF 12885/4825>3 sn+ Dopamin+Adrenalin 0,7 mcg/kg/dk+Albümin 11593/5025< 2 sn +

19 Septik Şokta Hedefler o Kapiller geri dolum zamanı < 2 sn olmalı o Nabız normal yaş sınırlarında olmalı o Kardiyak output normal sınırlar içinde tutulmalı o Ekstremiteler sıcak olmalı o İdrar çıkışı >1 ml/kg/saat olmalı o Mental durum normal olmalı o Laktat düzeyi düşmeli ve süperior vena cava veya miks venöz oksijen satürasyonu >%70 olmalı

20 Kan Gazı izlemi pH7,07,27,247,267,357,40 pCO218,63042,44942,641 pO26064129130140125 HCO3713,217,820,72323,5 BE-25,2-16,3-8,3-4,5-1,51,2 Laktat1,7 ?2,20,60,50,20,3

21 Laboratuvar izlemi Lökosit29000153001200010000 KŞ18517413094 Üre11481695310 Kreatinin1,30,80,70,60,4 Na+160159157153146 K+333,74,04,3 Cl123127123120108 Ca6,67,488,19 Albümin2,42,83,13,5 CRP135,82,10,4 Prokalsitonin10,452,10,60,03 Troponin I0,180 INR1,740,99 PZ20,211,4 D Dimer308210

22 İzlem İnfüzyonSüreMaksimum doz Dopamin71 saat15 mcg/kg/saat Adrenalin53 saat0,7 mcg/kg/saat

23 İzlem  EKO: VCİ indeksi ile sıvı durumu izlemi, Normal  Batın USG: Böbrekler bilateral grade 1  Kraniyal BT: Normal  LP: Normal  Kan kültürü: üreme yok  İdrar kültürü: üreme yok  3. gün ekstübe

24 8. gün  Bilinç açık, E4 M5 V2 (bazal durumunda)  KTA: 100/dk/R, SS: 24/dk,  KB: 100/60 mmHg,  SaO2: 100 (oksijen almıyor),  Vücut sıcaklığı: 37 C, KDZ < 2 sn  NG ile besleniyor  Diğer sistem muayeneleri normal Servise nakil !!!

25 25


"Septik Şok Olgu Sunumu Doç. Dr. Ayşe Berna Anıl. Olgu  4 yaş 2 ay, erkek  Şikayet: Ateş yüksekliği, kusma, solukluk, beslenememe, uykuya meyil  Öykü:" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları